Son

Plaats
Dorp
Son en Breugel
Noord-Brabant

Son

Terug naar boven

Status

- Son is een dorp* in de provincie Noord-Brabant, gemeente Son en Breugel.

* De blauwe plaatsnaamborden (komborden) voor Son en buurdorp Breugel vermelden sinds een aantal jaren de naam 'Son en Breugel', wat vanouds alleen maar de gemeentenaam was en geen plaatsnaam. Sindsdien is dus kennelijk sprake van één gezamenlijke 'bebouwde kom'. En in 2011 heeft de gemeente besloten dat er sinds dat jaar ook voor de postadressen - in het postcodeboek en in de gemeentelijke systemen - alleen nog sprake is van de plaatsnaam 'Son en Breugel'. Kennelijk vindt de gemeente dat sindsdien ook gezamenlijk één woonplaats. Volgens ons zijn het echter in de praktijk nog wel degelijk aparte dorpen (en hebben wij de motivatie voor deze wijziging ook nog nergens kunnen vinden). Vandaar dat wij op onze site ook aparte pagina's aanhouden voor deze beide dorpen. Nadere toelichting hierover vind je op de pagina van Son en Breugel, kopje Status.

- Voor de postadressen valt het dorp dus onder de 'postale woonplaats' Son en Breugel.

- Onder het dorp Son vallen ook de buurtschappen Bokt (deels), Driehoek, Houtens, Sonniuswijk, Vernhout (deels) en Wolfswinkel (grotendeels). In totaal zijn dit 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Ligging

Son ligt direct N van Eindhoven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Son 74 huizen met 391 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.200 huizen met ca. 10.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de aanleg van de nieuwe wijk Sonniuspark (665 woningen). In januari 2010 heeft zij namelijk de bezwaren tegen het bestemmingsplan Sonniuspark afgewezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Son heeft 3 rijksmonumenten.

- De toren van de RK Sint Petrus' Bandenkerk (Kerkplein) is rijk versierd met nissen en andere ornamenten. Hij heeft drie geledingen en een torenspits met flankerende torentjes. Er is een beiaard met 47 klokken in aangebracht. Naast de toren bevindt zich het nieuwe kerkgebouw. De wijding van de parochie aan de heilige Petrus doet vermoeden dat de parochie zeer oud is, en wel van ver voor 1107, toen zij voor het eerst vermeld werd. Toen bevestigde Paus Paschalis II dat de Abdij van Sint-Truiden in het bezit was van de parochies Woensel, Son, en Macharen. Vermoedelijk was er aanvankelijk een houten kerk, die later door een Romaanse kerk vervangen zal zijn, maar zekerheid hierover is er nog niet.

De toren hoorde bij de kerk van Sint-Petrus'-Banden waarvan de bouw is begonnen in 1460, en die de opvolger was van de in de vorige alinea beschreven kerk. In 1460 kon een altaar in gebruik worden genomen, maar de toren zal pas na 1526 gereed zijn gekomen. In 1648 is de kerk door de hervormden genaast, ook al had de hervormde gemeente in 1685 maar acht leden. De uitoefening van de katholieke godsdienst was aanvankelijk verboden, maar sinds 1696 was er weer een pastoor en omstreeks 1700 kwam er een schuurkerk op de Heuvel. Geleidelijk aan werd echter een schuurkerk betrokken aan de Dommelstraat, die dichter bij het centrum lag. In juni 1798 startten de Sonse katholieken een procedure om hun kerken (naast die van Son ook die van Breugel) terug te krijgen. Dit gaf allerlei tegenstribbelingen, zodat pas in 1809 de kerk aan de katholieken werd toegewezen en in 1810 kon worden ingewijd. Voorwaarde was dat de schuurkerken werden gesloten.

De kerk is op 29 december 1958 afgebrand. De oorzaak is niet met zekerheid achterhaald; zowel opzet als onachtzaamheid met een straalkacheltje zijn verondersteld. Bedacht moet worden dat de kerk veel te klein was geworden voor het sterk toegenomen aantal gelovigen. Na de brand is de kerk vervangen door een modern kerkgebouw dat in juni 1960 gereed was en veel meer mensen kon bevatten. Een storm in december 1960 maakte een definitief einde aan de oude kerk. In 1966 is de kerk gesloopt; alleen de toren bleef staan als een ruïne. In 1975 is de toren gerestaureerd. Ook de zandstenen versiering, die bij de neogotische aanpassingen was vervangen door hardsteen, is weer aangebracht.

Elke zaterdag (12.00-13.00 uur) vindt in de kerktoren aan het kerkplein bespeling van de beiaard plaats, door amateurbeiaardiers onder auspiciën van Stichting Vrienden van de Beiaard. Daarnaast wordt elke eerste en derde donderdag van de maand de beiaard bespeeld (13.00-14.00 uur) door beroepsbeiaardier Peter Bremer, en op de overige donderdagen door amateurbeiaardiers. Sinds 2009 speelt het carillon via een computersysteem ook om het kwartier. Verder is het carillon vrij te bezichtigen op Koningsdag. Dan kan het ook worden bespeeld. Zie verder de pagina Geschiedenis kerk en Oude Toren van Son.

- De moderne RK Petrus' Banden kerk uit 1960 aan de zuidzijde van het Kerkplein verving de in 1958 uitgebrande oude kerk, aan de oostzijde van het Kerkplein, waarvan de hierboven beschreven toren na de brand is blijven staan. Door de groei van Son in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw was de oude gotische kerk te klein geworden en werden er plannen gesmeed om een groter bedehuis te bouwen. De Tweede Wereldoorlog verhinderde de uitvoering van die plannen. Na de oorlog had men eerst andere dingen aan het hoofd. Het duurde tot het midden van de jaren vijftig voor de toen pasbenoemde pastoor Pulskens de plannen doorzette en een nieuwe kerk ontwierp. De bouw van een nieuwe kerk werd onverwachts dringend na de grote brand in de oude kerk in 1958. De constructie is bijzonder, omdat er tot dan toe nog geen overkappingen waren gemaakt die zo groot waren. Er zijn dan ook geen hinderlijke pilaren in de kerk. De steenreliëfs in de voorgevel verwijzen naar de apostel Petrus, de eerste paus.

In de tweede helft van de jaren 2000 ontstonden plannen tot sloop van dit (inmiddels te groot geworden) kerkgebouw. Eind 2012 zijn de parochies van Son en van Breugel samengevoegd met de St. Odaparochie in Sint-Oedenrode, die alle dorpen in die toenmalige gemeente omvatte. De kerk is in december 2017 aan de eredienst onttrokken. De parochie had op dat moment nog plannen voor sloop van de kerk en zou vervolgens de grond verkopen aan de gemeente. In de directe nabijheid zou een nieuwe, kleinere kerk worden gebouwd. In de voorafgaande jaren was afwisselend sprake van plannen voor sloop, terwijl ondertussen diverse instellingen pleitten voor behoud en herbestemming tot multifunctioneel centrum (MFC).

Medio 2018 wordt bekend dat het gebouw niet wordt gesloopt. De vraag is vooralsnog nog altijd: hoe nu verder? De gemeente wil medio 2019 de mogelijkheden voor herbestemming laten onderzoeken: is het mogelijk om er een MFC van te maken, wat gaat dat dan kosten etc. Om vaart in het proces te brengen, hebben de neven (horecaondernemer) Bert-Jan Leermakers en (architect) Werner Leermakers in december 2018 een boekje vol schetsen afgegeven in het gemeentehuis. Met daarin ontwerpen voor een 'cultuurhuis' met glazen uitbouw rondom en een verdieping in de kerk. Zodat er een grote ruimte voor evenementen ontstaat op de begane grond, en een soort dorpshuis op de eerste verdieping. Bert-Jan heeft daarbij ook aangegeven dat hij het pand best wil kopen: "We staan als lokale ondernemers midden in de gemeenschap en weten waar de behoefte zit." Het zou voor hem een mooie aanvulling zijn op zijn Café-zaal De Zwaan. Door fusies worden bedrijven steeds groter en krijgt hij ook steeds meer vraag naar een grotere evenementenlocatie, waar hij met alleen zijn café niet aan kan voldoen. Wordt vervolgd dus...

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het beheer van de Sonse Bossen wordt meer en meer op natuurontwikkeling gericht. De oppervlakte natuurbos waar nog nauwelijks zal worden gekapt, wordt uitgebreid van 28 naar 75 hectare. Ook de heide bij het Oud Meer wordt met circa 7 hectare uitgebreid. Dat staat in het Uitwerkingsplan Oud Meer 2013-2024. De Sonse Bossen, beheerd door Staatsbosbeheer, beslaan circa 300 hectare waarvan nu nog ruim 200 hectare uit productiebos bestaat. (2012)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Son, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Sport: - "Tennisvereniging HTC Son Tennis is een gezellige duurzame vereniging met maatschappelijke betrokkenheid. Geweldige faciliteiten, voor leden van 4-100 jaar. Opgericht in 1968, met vandaag de dag ca. 450 leden. Wij beschikken, naast een eigen kantine met terras, over 10 buitenbanen, 2 minibanen, een grote oefenmuur, en een eigen tennishal met drie binnenbanen. Veel mogelijkheden, zowel intern als extern. Allerlei competities, toernooien, trainingen en interne activiteiten. Buiten zijn 6 banen voorzien van ledverlichting. De 3 binnenbanen zijn ook voorzien van ledverlichting. Er wordt op zondagmorgen les gegeven door eigen leden aan kinderen met een beperking, in samenwerking met Stichting Meedoen. Overdag zijn er verschillende groepen senioren waar je je makkelijk bij kunt aansluiten voor een gezellig potje tennis met na afloop gezamenlijk een lekker bakje koffie/thee in onze kantine.

Wij organiseren leuke interne toernooitjes; van ouder-kind toernooi tot vriendjes-vriendinnetjesdag en van Daviscup tot Lady’s Day, van invitatietoernooi tot de oergezellige Toss-avond. Daarnaast zijn er natuurlijk onze trainingen op allerlei niveaus, gegeven door onze clubtrainer Stefan Jorna. De twee drukbezochte KNLTB open toernooien voor senioren en junioren, maar ook de jaarlijkse clubkampioenschappen zijn leuke evenementen waarbij je kunt zien waar onze vrijwilligers allemaal toe in staat zijn. Ook hebben we veel competitieteams, veelal in het voorjaar. Doordeweeks, maar vooral op vrijdag, zaterdag en zondag is het topdrukte op ons sportpark. De deelname aan de najaarscompetitie en wintercompetitie groeit steeds meer.

HTC Son Tennis beschikt over een eigen tennishal. Dit is voor een tennisvereniging vrij uniek. Zo kunnen we ook in de winterperiode binnen trainen op professionele hardcourtbanen, a la Australian Open, met maximale demping. Om wat extra inkomsten te genereren, worden er ook contractbanen verhuurd. Met je lidmaatschapspas kun je op de vrije haluren ook binnen afhangen. Binnen is baan 3 voorzien van een speciale multifunctionele oefenmuur en buiten hebben we een compleet jeugdplein met 2 minibanen, een grote oefenmuur met kunstgrasveldje en enkele speeltoestellen. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen spelenderwijs met tennis kennismaken. Er wordt veel aandacht gegeven aan het zogeheten Multi Skills programma. Hierbij wordt gekeken naar de totale ontwikkeling van het kind. Denk aan de motoriek van het kind, de sociale vaardigheden en de cognitieve ontwikkeling. We zullen hiervoor vaker gaan optrekken met omliggende basisscholen en na/bij schoolse opvang. De eigen tennishal leent zich hier perfect voor.

Met onze eigen tennisopleiding willen we graag een rol spelen in de regio (straal van 20 km) om naast onze eigen jeugd ook regionale fanatieke jeugd trainingsmogelijkheden aan te bieden. Dit zo inrichten dat onze jeugd samen met spelers uit de regio kunnen trainen die net zo fanatiek zijn en graag en snel beter willen worden. Onze eigen tennishal speelt hierin een belangrijke rol. Binnen de regio staat HTC Son Tennis wat prestatief tennisniveau betreft al aardig op de kaart. Zo hebben we op zondag 6 landelijke gemengde teams van 2e klasse t/m 6e klasse. En op zaterdag hebben we een heren en een gemengd team wat in de hoogste klasse uitkomt. Het gemengde team is in 2018 Nederlands Kampioen geworden!"

Reactie toevoegen