Noord-Holland

Provincie
Noord-Holland

noord-holland_actuele_kaart.jpg

Kaart van Noord-Holland anno 2016, met de (grenzen van de) huidige gemeenten. (bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)

Kaart van Noord-Holland anno 2016, met de (grenzen van de) huidige gemeenten. (bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)

noord-holland_indeling_in_regios_anno_2013.jpg

Omvang en grenzen van streken en regio's wisselen nogal eens door de jaren heen, bijv. omdat bestuurlijke samenwerkingsverbanden wijzigen. Dit is de bestuurlijke indeling van de provincie Noord-Holland, zoals de Provincie dat ziet anno 2013.

Omvang en grenzen van streken en regio's wisselen nogal eens door de jaren heen, bijv. omdat bestuurlijke samenwerkingsverbanden wijzigen. Dit is de bestuurlijke indeling van de provincie Noord-Holland, zoals de Provincie dat ziet anno 2013.

NH Provincie Noord-Holland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Provincie Noord-Holland  in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Provincie Noord-Holland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Noord-Holland

Terug naar boven

Eten en drinken

- Wil je vanavond nog lekker uit eten? Met flinke korting? Kijk dan snel of er nog een last minute tafeltje vrij is in een restaurant in Noord-Holland!

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kennemerland. - Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kop van Noord-Holland. - Reserveer hier online je restaurant in omgeving West-Friesland. - Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zaanstreek. - Reserveer hier online je restaurant in omgeving Amstelland. - Reserveer hier online je restaurant in omgeving Gooi en Vechtstreek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noord-Holland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- Noord-Holland is een provincie in het noordwesten van ons land. Het is het noordelijke deel van wat tot 1840 één provincie Holland was. De hoofdstad van de provincie is Haarlem.

- Vandaag de dag is het steeds gangbaarder om provincies niet meer per se in te delen in historisch-geografische regio's, maar in regio's op grond van logisch samenhangende gebieden die bijvoorbeeld rekening houden met bestuurlijke regionale samenwerkingsverbanden. In dat kader verdeelt de Provincie Noord-Holland de provincie, naast de gemeente Amsterdam, die als aparte entiteit wordt beschouwd, in de volgende regio's: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Alkmaar, Zuid-Kennemerland, IJmond, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland, en Gooi en Vechtstreek.

- De provincie Noord-Holland omvat anno 2017 nog 48 gemeenten, zijnde Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Bergen, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Castricum, Den Helder, Diemen, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Heiloo, Hilversum, Hollands Kroon, Hoorn, Huizen, Koggenland, Landsmeer, Langedijk, Laren, Medemblik, Oostzaan, Opmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort.

Terug naar boven

Geschiedenis

Er waren al provincies (of gewesten) in de tijd dat Nederland nog onderdeel uitmaakte van het Spaanse rijk. Aan het hoofd van die provincies stonden graven en later stadhouders. In 1579 sloten de toenmalige provincies Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen de Unie van Utrecht, waarmee zij de Spaanse vorst Filips II niet langer als soeverein vorst erkenden. Daarmee ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. De provincie Noord-Holland is in 1840 ontstaan, na de splitsing van de provincie Holland in dat jaar tot de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.

In de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën had iedere provincie al een bestuursorgaan: Provinciale Staten. Daarin zaten rijke burgers die de steden bestuurden en de lokale adel. Iedere provincie maakte in die tijd haar eigen beleid en bepaalde zelf hoeveel belasting er werd geheven. In de Grondwet van 1814 en in de latere Provinciale Wet werden de taken en bevoegdheden van alle provincies vastgelegd.

Het zou overigens nog tot 1848 duren (de grondwetsherziening van Thorbecke), voordat de leden van Provinciale Staten rechtstreeks door de inwoners van de provincies werden gekozen. In eerste instantie konden alleen mannen lid zijn van Provinciale Staten. Pas in 1919 kwam er het vrouwenkiesrecht. Toen ook werden de eerste algemene Statenverkiezingen gehouden. (bron: Provincie Noord-Holland)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Noord-Holland, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- Holland is hét historisch tijdschrift over het rijke verleden van Noord- en Zuid-Holland en verschijnt 4x per jaar. De redactie streeft ernaar de verschillende tijdvakken en uiteenlopende vakgebieden aan bod te laten komen. Het tijdschrift bevat wetenschappelijke en journalistieke artikelen en richt zich op een breed historisch geïnteresseerd publiek. Oude jaargangen van het tijdschrift Holland zijn via de link ook online te lezen.

- Het in 2015 geopende Huis van Hilde in Castricum huisvest het archeologisch depot van de provincie en een tentoonstelling over de archeologie van Noord-Holland. In de vaste tentoonstelling staan 14 levensechte mensfiguren centraal, waaronder Hilde van Castricum en Cees de Steentijdman. Hun skeletten zijn opgegraven in Noord-Holland en liggen in de vitrines. Met forensische technieken zijn de gezichten gereconstrueerd. De meer dan 1000 tentoongestelde vondsten uit de Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd illustreren de archeologische rijkdom van de provincie.

- Oneindig Noord-Holland vertelt 'verborgen verhalen' van Noord-Holland. Verrassende en boeiende verhalen achter gebeurtenissen in de geschiedenis, mensen, plekken en monumenten. Oneindig Noord-Holland verbindt en inspireert.

- Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland, Postadres: Postbus 127, 2000 GH Haarlem.

- Kring van Vrienden van de Hondsbossche. Kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis.

- In het Noordhollands Noorderkwartier, oftewel Noord-Holland boven het IJ, bevonden zich rond 1600 69 meren met een totale oppervlalkte van bijna 40.000 hectare. Deze meren werden door stormen en afkalving steeds groter en bedreigden het vasteland steeds vaker met overstromingen. In ca. 100 jaar tijd, gedurende de 16e en 17e eeuw, zijn al deze meren drooggemalen en ingepolderd. - Geschiedenis van de droogmakerijen in Noordhollands Noorderkwartier.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Structuurvisie Noord-Holland 2040 schetst hoe de provincie er in 2040 beoogt uit te zien. De provincie is veelzijdig met een aantal belangrijke economische motoren van Nederland, bruisende steden, natuurparken, het strand en open grasland vol weidevogels. Dit bijzondere karakter wil de provincie bewaken. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen als globalisering, klimaatverandering en trends zoals vergrijzing en krimp die een grote ruimtelijke impact hebben. Al deze ontwikkelingen worden in het rapport in samenhang beschreven.

- Woningbouwmonitor Noord-Holland 2012.

- Rapport Dorpshuizen in Noord-Holland, stand van zaken anno 2012.

- Op de website Vitale Dorpen vindt u een aantal rapporten van adviesbureau Companen m.b.t. het 'DNA' van een aantal kleine kernen in Noord-Holland, met aanbevelingen hoe die kernen ook in de toekomst vitaal kunnen blijven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Provinciale monumenten vertellen het verhaal van de geschiedenis van Noord-Holland en zijn bepalend voor de identiteit van de diverse regio's. De provinciale monumentenlijst van Noord-Holland bevat onder meer stolpboerderijen, kerken, waterstaatkundige werken, villa's en industrieel erfgoed.

- Het standaardwerk Monumenten in Nederland: Noord-Holland (Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, 2006) is via de link ook online te lezen.

- Herbestemming NH gaat in opdracht van provincie Noord-Holland met succes leegstand en verval van gebouwd erfgoed tegen. Herbestemming NH initieert de dialoog tussen eigenaren, experts, creatieven en bewoners over kansrijke nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen in Noord-Holland. Zowel het gebouw als het omringende gebied krijgt zo een nieuw impuls.

- Een bijzonderheid zijn de vlotbruggen en pontonbruggen, vroeger ook elders in het land te vinden maar tegenwoordig alleen nog in Noord-Holland en wel in het Noordhollands Kanaal. Er zijn er nog maar 5, waarvan nog maar 1 echte oude vlotbrug. De overige zijn inmiddels pontonbruggen geworden, waarvan het principe overigens wel hetzelfde is als bij de vlotbrug.

- Cultuurcompagnie Noord-Holland adviseert over erfgoed, geeft advies en informatie over wetten en regels rond archeologie en monumenten en ontwikkelt innovatieve en resultaatgerichte erfgoedprojecten. Zij adviseren vanuit veelzijdige deskundigheid hoe erfgoed op een goede manier bewaard kan blijven, als inspiratiebron kan dienen voor hedendaagse (ruimtelijke) vraagstukken en de leefwereld van jong en oud kan verrijken.

- Op de site Orgels in Noord-Holland vind je beschrijvingen van de - volgens de samensteller- fraai(st)e kerkorgels die deze provincie rijk is. Van ca. 40 plaatsen in de provincie worden kerkorgels in tekst en beeld beschreven.

Terug naar boven

Evenementen

- Evenementen in Noord-Holland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in de provincie Noord-Holland, vind je in de - via de link online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Noord-Holland (154 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).

- Het Noord-Hollandpad is een gemarkeerde lange- afstand-wandelroute (circa 270 kilometer) van Wieringen of Texel naar het Gooi. De route loopt over slingerende dijken, langs kaarsrechte kanalen, over boerenland, hekjes met en zonder overstapjes, rustige landwegen, voet- en fietspaden. Tijdens deze wandeling maak je kennis met Hollandse luchten, wisselende vergezichten, kleurige bollenvelden in het voorjaar en de alom aanwezige natuur, waar je vaak alleen maar wandelend kunt komen. - Noord-Hollandpad op Facebook.

- Noord-Holland heeft een grote diversiteit aan plantensoorten. Na ruim 30 jaar onderzoek zijn in 2012 miljoenen gegevens beschikbaar gekomen over wat er groeit en bloeit in de provincie. De gegevens zijn vastgelegd op 1.350 verspreidingskaarten met bijlagen. Je kunt e.e.a. raadplegen op de site van Landschap Noord-Holland.

- Het Natuurbeheerplan 2016 beschrijft waar in Noord-Holland natuur is of ontwikkeld kan worden, welke soort natuur en welk natuurbeheer gewenst is en of gebieden in aanmerking komen voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer of landschapsbeheer.

- De Natuurwegwijzer is de site als je inspiratie zoekt voor een dagje uit in de natuur in Noord-Holland. Ontdek de mooiste fiets-, vaar- of wandelroutes, de interessantste excursies, de leukste speelplekken en de stilste natuurgebieden in deze provincie. Wil je op pad met de boswachter? Ben je op zoek naar een betoverend natuurgebied? Zoek je leuke doe-activiteiten voor kinderen buiten? Geef je eigen voorkeur aan en kies uit de vele mogelijkheden die de provincie jou biedt. De Natuurwegwijzer is een initiatief van een aantal organisaties op het gebied van natuur en recreatie in Noord-Holland. - De Natuurwegwijzer op Facebook.

- Landschap Noord-Holland is één van de 12 Provinciale Landschappen die zich inzetten voor natuur en landschap in hun provincie.

- Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland (2006).

- Informatie over bodemeigenschappen in Noord-Holland kun je vinden op een interactieve Bodemkaart Noord-Holland. Het gaat om bodemeigenschappen die belangrijk zijn in relatie tot ruimtelijke plannen. De interactieve kaart maakt het mogelijk bodeminformatie in verschillende kaartlagen te combineren.

- Fiets-, wandel-, vaar- en autoroutes in Noord-Holland.

- Door het verbinden van verschillende natuurgebieden middels 'natuurbruggen', zorgt de provincie er samen met andere organisaties voor dat soorten zich beter kunnen verspreiden. Dieren krijgen een groter aaneengesloten leefgebied, kunnen beter hun voedsel en soortgenoten vinden en hebben zo een grotere kans om te overleven. Om de effecten te meten monitort de provincie deze natuurverbindingen op verschillende manieren. Ze onderzoekt welke dieren er gebruik van maken en of het leefgebied ook echt verbetert. De natuurbruggen in Noord-Holland zijn nu ook virtueel te bezoeken via de website van de provincie. Je kunt luchtfoto’s bekijken, maar nog veel leuker is het om gebruik te maken van een Virtual Reality-bril, bijvoorbeeld een Google Cardboard. Zo lijkt het net alsof je zelf op de natuurbrug loopt.

Terug naar boven

Links

- Provincie: - Officiële site van de Provincie Noord-Holland.

- Nieuws: - Nieuws uit Noord-Holland, per regio te selecteren.

- Kleine kernen: - De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland (VvKkNH) behartigt de belangen van de in de provincie werkzame dorpsorganisaties en bevordert daarmee mede de leefbaarheid van dorpen en platteland. Zij faciliteert o.a. onderlinge kennisuitwisseling tussen de dorpsorganisaties en komt op voor de belangen van het platteland binnen de provincie Noord-Holland. Ca. 50 Noord-Hollandse dorpsraden en soortgelijke instellingen zijn lid van de vereniging.

Reactie toevoegen