Texel

Gemeente
Texel
Kop van Noord-Holland Waddengebied
Noord-Holland

Texel-schaap-MSD-20070510-106712.jpg

Waddeneiland Texel is o.a. bekend om zijn schapen. Een grappig toeval is dat het eiland evenveel schapen heeft als inwoners; van beide zijn er namelijk ca. 14.000.

Waddeneiland Texel is o.a. bekend om zijn schapen. Een grappig toeval is dat het eiland evenveel schapen heeft als inwoners; van beide zijn er namelijk ca. 14.000.

texel_wadwachters_kopie.jpg

Op Texel hebben ze geen boswachters, maar wadwachters.

Op Texel hebben ze geen boswachters, maar wadwachters.

texel_noord_holland_nationaal_park_duinen_van_texel_de_slufter.3.jpg

Texel, Nationaal Park Duinen van Texel, De Slufter

Texel, Nationaal Park Duinen van Texel, De Slufter

texel_noord_holland_nationaal_park_duinen_van_texel_het_strand.4.jpg

Texel, dit soort prachtige zonsondergangen kun je meemaken op de stranden van Texel.

Texel, dit soort prachtige zonsondergangen kun je meemaken op de stranden van Texel.

texel_noord_holland_natuurmonumenten_wagejot_kluten_visdieven_en_kapmeeuwen.4.jpg

Texel, in natuurgebied Wagejot vind je o.a. kluten, visdieven en kapmeeuwen.

Texel, in natuurgebied Wagejot vind je o.a. kluten, visdieven en kapmeeuwen.

NH gemeente Texel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Texel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Texel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Texel

Terug naar boven

Status

- Texel is een eiland en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied. De hoofdplaats van de gemeente is Den Burg.

- Texel is tegenwoordig nog het enige Noord-Hollandse waddeneiland. T/m 31-8-1942 vielen de Friese eilanden Vlieland en Terschelling ook onder Noord-Holland.

- De gemeente Texel omvat de dorpen De Cocksdorp, De Koog, De Waal, Den Burg, Den Hoorn, Oosterend en Oudeschild en de buurtschappen Bargen, De Nes, De Westen, Dijkmanshuizen, Driehuizen, Harkebuurt, Het Noorden, 't Horntje, Midden-Eierland, Molenbuurt, Nieuweschild, Noord Haffel, Noorderbuurt, Ongeren, Oost, Spang, Spijkdorp, Tienhoven, Westergeest, Westermient, Zevenhuizen, Zuid-Eierland en Zuid Haffel. In totaal zijn dit 7 dorpen en 23 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Texel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

Terug naar boven

Naam

Taalkundige bijzonderheden
Door een oude klankwet is het consonantcluster -ks- tot -s- gereduceerd. Daarom spreken 'Hollanders' het uit als 'Tessel'. In het Fries wordt echter nog steeds 'Teksel' gezegd. Een inwoner van dit eiland is een Texelaar / Tesselaar. En omdat het een eiland is, woon je niet in maar op Texel.

Oudere vermeldingen
772 of 776 kopie 1183-1195 in Tesla, 772 of 776 kopie 1170-1175 in Thesla, ws. 2e helft 9e eeuw kopie 1150-1159 Tysele, 918-948 kopie 11e eeuw insulae Texlae, 918-948 kopie 11e eeuw in Tlex, 918-948 kopie 11e eeuw in Texle, 985 kopie 13e eeuw Texla, 1309 van Tessele, 1573 Texel, 1883 Tessel.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk een afleiding van of samenstelling met het Germaanse tehswa*- 'rechts', respectievelijk 'zuidelijk'. Een andere, minder waarschijnlijke verklaring, knoopte aan bij het Germaanse þehslô*-, het Oudnoorse þexla, en het Vroegnieuwnederlandse dissel 'soort van bijl' en dan 'bijlvormige verhevenheid' of 'bijlvormig eiland' (?).(1)

Terug naar boven

Ligging

Texel ligt N van Den Helder en is het meest westelijke en zuidelijke Waddeneiland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Texel 770 huizen met 4.924 inwoners, verdeeld in de dorpen Den Burg 235/1.523 (= huizen/inwoners), Het Oude-Schild 172/1.058, De Hoorn 95/569, Oosterend 91/572, De Waal 29/236, De Koog 15/81 en De Cocksdorp 41/293 en de buurtschappen Oost 34/244, Zevenhuizen 11/65, Het Nieuwe-Schild 5/32, De Westen 30/182 en Zuidhaffel 12/69. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 6.000 huizen met ca. 14.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het huidige eiland bestond oorspronkelijk uit twee eilanden: Texel in het zuiden en Eierland in het noorden. In 1630 zijn de eilanden door de Zanddijk met elkaar verbonden. In 1835 richt een aantal heren waaronder Nicolas Joseph de Cock een maatschappij op met als doel de kwelder tussen de eilanden in te polderen. Dat wordt de polder Eierland. Naar deze hr. De Cock is later het in 1836 gestichte dorp Nieuwdorp genoemd (De Cocksdorp dus).

Na de bedijking van de polder Eierland blijft tussen deze polder en het aan de oostkant gelegen oude land van Texel een grote diepe inham over, waardoor de zee diep landinwaarts kon binnendringen. Gezien de risico's daarvan wordt daarom in 1871 besloten om deze 791 hectare grote Noordwaard in te polderen tot de polder Het Noorden, waarmee de huidige vorm van het eiland een feit wordt.

De scheepvaart is lange tijd belangrijk geweest voor Texel. In de 17e en 18e eeuw betreft dit de scheepvaart door de VOC naar het Verre Oosten, later wordt dit vervangen door walvisvaart en andere visserij, alles vanuit de haven van Oudeschild. Tegenwoordig is Oudeschild nog de thuishaven van ca. 30 Noordzeekotters en enkele kleinere kotters voor de garnalenvisserij op de Noordzee.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Texel, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Historische Vereniging Texel heeft als doel: de historie van het eiland in de ruimste zin te onderzoeken, te beschermen en voor het nageslacht te bewaren; belangstelling te wekken voor en bekendheid te geven aan de historie van het eiland. De vereniging beoogt haar doel te bereiken door: historisch archiefonderzoek; bestudering van het Texels dialect; stamboomonderzoek; archeologisch onderzoek; het zich bezighouden met dragers van beeld en geluid; het behulpzaam zijn bij of het verzorgen van historische evenementen; het benutten van alle andere wettelijke middelen die aan het doel van de vereniging bevordelijk kunnen zijn."

- In het centrum van Den Burg bevindt zich in een fraai gerestaureerd huis de Oudheidkamer Texel. Het is een van de oudste huizen van het eiland. De Oudheidkamer is in 1599 gebouwd als gasthuis. In de Oudheidkamer is een indrukwekkende verzameling kunst- en gebruiksvoorwerpen, oude prenten, klederdrachten en folklore te zien. Op de zolder worden wisselende tentoonstellingen gehouden. De Oudheidkamer geeft tevens toegang tot de kleinste openbare kruidentuin van Nederland. Hier kun je genieten van ruim honderd verschillende soorten planten en struiken, elk met een eigen verhaal. De tuin is 70 vierkante meter groot en straalt een serene rust uit. De grote trots van de tuin is de schermbloemige zwartmoeskervel. Deze oudste Hollandse wilde groente werd in vroeger tijd in de soep verwerkt, maar verdween in 1781, tot hij in 1944 werd herontdekt door Jac.P. Thijsse.

- Museum Waalstee in De Waal geeft een veelzijdig beeld van het leven op Texel in het verleden. Je vindt in het museum diverse authentieke boerenwagens en koetsen, gebruiksvoorwerpen en oude landbouwmachines, die op het eiland dienst hebben gedaan. Daarnaast allerhande machines en voorwerpen voor melkverwerking en kaas- en boterbereiding. Ook kun je zien hoe men 100 jaar geleden woonde en werkte op een boerderij. Met name de rol van de vrouw op het boerenbedrijf, in de zuivelbereiding en in de vlas- en wolverwerking wordt belicht. In de smederij worden, naast producten ten behoeve van ondernemers, souvenirs voor verkoop in het museum gemaakt. In het museum staat ook een houten rosmolen. Regelmatig zijn er demonstraties van oude beroepen en exposities van kunstwerken. Faciliteiten: rolstoelvriendelijk (ook de toiletten); rondleidingen; puzzeltocht voor kinderen; museumwinkel met Texelse producten; koffie met Texelse koek; frisdranken; oplaadpunt E-bikes; ruime parkeerplaats voor je fiets; parkeren voor auto’s en bussen op loopafstand.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Grote delen van de Waddenzeedijk op Texel voldoen op dit moment niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Om in de toekomst aan deze eisen te kunnen voldoen is een versterking van de waterkering noodzakelijk. Daarom is in 2016 een project van start gegaan behelzende het ontwerpen en realiseren van de versterking voor 14 kilometer waddenzeedijk en de nieuwbouw van een aantal kunstwerken, waaronder 3 gemalen. In 2020 beoogt het project gereed te zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Overzicht van beelden op Texel (zowel losstaande beelden als gevelstenen).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitenagenda Texel.

- Cultuurnacht Texel (in 2021 voor de 4e keer) is een nacht vol muziek, poëzie, film, dans, kunst en erfgoed, op onverwachte locaties.

- "Om ’t Eiland (weekend in mei of juni, in 2022 voor de 14e keer) is een wandel kampeertocht om het eiland Texel. Het is een afwisselende route met een hoog gehalte van vakantiegevoel. Deze tocht is in samenwerking met de Texelse wandelvereniging ’t Gouden Boltje tot stand gekomen en is deels afgeleid van de bestaande route het Texelpad van het Nivon. Om’t Eiland start in de veerhaven. Hier kun je je bagage inleveren en ontvang je de route voor de komende dag. De eerste dag leidt de route via de oostkant van het eiland naar De Cocksdorp en is circa 31 kilometer. In de Cocksdorp wordt er overnacht in vakantiepark De Krim in door de deelnemers zelf meegenomen tentjes. De tweede dag zal de westkust, deels over het strand, door de Slufter en via de bossen, ons weer brengen bij het eindpunt; de veerhaven. De kosten voor deze tocht zijn € 48,50 per persoon. Hiervoor verzorgen wij een ‘voetgangers’ kaartje voor de overtocht met de boot van de TESO, vervoer van bagage, koffie en thee, een kampeerplek op de vijfsterren camping De Krim, een warme maaltijd en een ontbijt- en lunchpakket op de zondag."

- Zwitserleven Zeilweek (juni) met o.a. de Ronde om Texel (catamaran) met ca. 500 deelnemers.

- Texel Blues Festival (weekend in oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Veerdienst TESO onderhoudt de verbinding tussen Den Helder en Texel.

- Vogelwerkgroep Texel.

- Ecomare omvat een natuurmuseum, zeehondenopvang, zeeaquarium, vogelopvang, duinpark en bezoekerscentrum. Ecomare werkt aan natuurbescherming in Waddenzee en Noordzee door voorlichting, educatie en opvang van vogels en zeehonden. Exposities laten verschillende kanten van wadden en Noordzee zien, het grootste natuurgebied van Nederland. De bezoeker zal deze exposities verlaten in het besef dat de Waddenzee en de Noordzee belangrijke natuurgebieden zijn waar de mens van mag genieten, binnen redelijke grenzen gebruik van kan maken en waar we zuinig op moeten zijn. Een duurzame relatie tussen mens, natuur en milieu, daar moeten we met z'n allen aan werken.

- Tot aan de 17e eeuw kent Texel een vrij natuurlijke duinontwikkeling. Daarna wordt deze steeds meer een samenspel tussen mens en natuur. Inwoners stimuleerden de duinontwikkeling door stuifdijken aan te leggen. De veelzijdige duinvormen en de rijke flora en fauna maken het eiland uniek. Vrijwel het hele duingebied (inclusief zandplaat de Hors, de Texelse bossen en de Slufter) is daarom in 2008 uitgeroepen tot Nationaal Park Duinen van Texel. Later is de westelijke kuststrook ook nog uitgeroepen tot Aardkundig Monument. Dit park is in beheer bij Staatsbosbeheer en omvat o.a. de Eierlandse Duinen, De Slufter, De Muy, De Dennen, Westerduinen, Loodsmansduinen, De Geul, De Hors en de Mokbaai.

Kalkrijke duinen en uitgestrekte strandvlaktes, kalkarme binnenduinen, natte duinvalleien, een slufter waar de zee regelmatig het duingebied binnendringt en verschillende soorten bossen zorgen voor een ongekende rijkdom aan planten- en diersoorten. Staatsbosbeheer beheert ook in andere delen van Texel wat natuurgebiedjes, maar over het algemeen zijn de natuurgebieden buiten het Nationaal Park in beheer bij Natuurmonumenten. De samenwerking tussen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is uitstekend, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in het gezamenlijke beheerkantoor in Den Burg.

Nationaal Park Duinen van Texel is ca. 4.000 ha groot. Het Rijk streeft vandaag de dag naar grotere Nationale Parken met een omvang van ca. 10.000 ha of meer. Voorzitter Jan van de Venis van het Nationaal Park (NP) ziet daar goede mogelijkheden voor. Volgens hem kan het NP worden uitgebreid tot meer dan 15.000 ha land en 30.000 ha zee, en kan het NP goed worden gecombineerd met natuur-inclusieve landbouw. De Texelse landbouwvoorman Arnold Langeveld van LTO Noord vindt dat geen goed plan. Volgens Langeveld is het huidige landbouwareaal van 8.000 hectare - waarvan bijna een kwart al met allerlei praktische beperkingen - het absolute minimum om goed te kunnen functioneren. "Er zijn veel jonge boeren op het eiland, die door willen. Om die goed te kunnen blijven faciliteren is een bepaalde kritische massa nodig." Bovendien stelt hij dat de boeren uit eigen beweging al veel rekening houden met de natuur. En zo hebben beide heren nog een aantal argumenten waarom ze het wel respectievelijk juist niet willen, die ze hebben ingebracht in een gemeenteraadsvergadering d.d. april 2018. (bron: LTO Noord, 6-4-2018. Zie de link voor nadere informatie over deze kwestie)

- Texel is een van de plekken waar Natuurmonumenten direct na de oprichting in 1905 gebieden verkrijgt. In 1909 wordt het eerste gebied gekocht in polder Waal en Burg en nog steeds koopt Natuurmonumenten landbouw- en andere grond om de gebieden tot een parelsnoer in het lage land aaneen te rijgen. De gebieden van Natuurmonumenten bevinden zich voornamelijk langs de waddendijk binnendijks maar ook De Schorren buitendijks en daarbij een deel van de wadden. Ook op de Hoge Berg, een duidelijk hoger deel in de buurt van Den Burg, heeft Natuurmonumenten natuurgebieden. De natuurgebieden zijn De Schorren, het Lage Land van Texel, Drijvers Vogelweid de Bol met daarin Molen Het Noorden, Eendenkooi bij Spang, Fort de Schans, een verdedigingsweg uit de VOC tijd, Dijkmanshuizen, Ottersaat, De Petten, de Zandkes, Wagejot, De Zandkuil, het enige insectenreservaat in West Europa op de Hoge Berg, polder Waal en Burg en de laatste aanwinst het natuurontwikkelingsproject Utopia.

De binnendijkse natte natuurgebieden zijn een belangrijke broedplaats van kluten en visdiefjes geworden. Die gebieden zijn makkelijk vanaf de weg te bekijken zonder de vogels te verstoren. Ook zijn die plekken belangrijke hoogwatervluchtplaatsen voor vaak duizenden vogels die normaal op de wadden eten en verblijven. Ook de plantengroei in en rond de vaak brakwater bevattende plasjes is bijzonder. Brede orchis, rietorchis en harlekijnorchis bijvoorbeeld komen hier in het late voorjaar massaal tot bloei. De meeste natuurgebieden op Texel worden op deze site beschreven, en wel onder de woonplaatsen waar zij geografisch toe te rekenen zijn.

- De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor beheer en onderhoud van tuinwallen op Texel. De provincie wil dat deze erfafscheidingen blijven bestaan omdat ze belangrijk zijn voor de biodiversiteit en omdat ze een cultuurhistorische waarde hebben. Eigenaren en erfpachters kunnen daarom sinds 2019 jaarlijks subsidie aanvragen voor instandhouding en onderhoud aan de tuinwallen. Voor de periode 2019-2024 is jaarlijks 320.000 euro beschikbaar.
Tuinwallen zijn erfafscheidingen die bestaan uit gestapelde plaggen van het naastliggende land. Ze zijn onder meer bedoeld om de schapen op het eigen perceel te houden. Op de tuinwallen groeien soms zeldzame planten. Hierdoor hebben ze waarde voor het landschap en de biodiversiteit in het gebied. De tuinwallen zijn net als de karakteristieke Texelse schapenboeten bepalend voor de cultuurhistorische identiteit van het eiland. De schapenboeten zijn zelfs beschermd als rijksmonument en komen in aanmerking voor restauratiesubsidie. (bron: Provincie Noord-Holland, 20-12-2018)

- "De gemeente Texel heeft in oktober 2020 de overlast van zwerfkatten in natuurgebieden aangepakt. Zwerfkatten vormen namelijk een steeds grotere bedreiging voor beschermde diersoorten zoals de noordse woelmuis, tapuit en grutto. Op het Waddeneiland struinen ruim 200 verwilderde katten rond. Ze leven al generaties in het wild of komen bij particulieren vandaan. De zwerfkatten doden jaarlijks naar schatting meer dan 50.000 dieren in de Texelse natuurgebieden. Vooral vogels en muizen zijn het slachtoffer. Om de opmars van de rovers te stuiten, werken Staatsbosbeheer, de gemeente, Natuurmonumenten, Stichting Zwerfkatten Nederland en LTO Nederland samen. De provincie Noord-Holland heeft vanuit haar taak als natuurbeschermer een financiële bijdrage aan de actie geleverd.

Vis en chip. Het initiatief was tweeledig. Onder het mom ‘vis en chip’ konden inwoners van Texel gratis hun huiskatten laten chippen. De organisatie verwachtte dat ruim 400 eigenaren met hun dieren naar de drive-through chipstraat in Den Burg zouden komen. Na de registratie kregen de baasjes een blikje vis mee voor Tijgertje, Minoes of Koedie. Aansluitend startte de aanpak van verwilderde katten in Texelse natuurgebieden. Vrijwilligers vingen de dieren met vangkooien, brachten ze naar een asiel op het eiland en controleerdn of ze waren gechipt. Zo maakten ze het onderscheid tussen huis- en zwerfkatten. Terug naar de baas. Gechipte dieren konden tegen een kleine vergoeding door hun baasje worden opgehaald. Niet-gechipte katten logeerden een tijdje in het asiel in de hoop dat de eigenaar zich zou melden. Als dit niet gebeurt, worden ze op termijn herplaatst. Sterk verwilderde katten verhuizen naar een gespecialiseerd opvangcentrum in Fryslân. Deze dieren kunnen na castratie bijvoorbeeld worden ingezet om ratten en muizen te vangen op boerderijen." (bron: Provincie Noord-Holland, oktober 2020)

- "Bijna iedereen weet wel wat een zeepaardje is. Héél soms ziet een duiker of een visser er een in Nederland, maar op ons strand spoelen ze vrijwel nooit aan. Totdat rond Kerst 2020 op Texel opeens meerdere Kortsnuitzeepaardjes aanspoelden. Tientallen diertjes volgden in de weken erna. Waar komt deze, toch wel trieste, invasie vandaan?"

Terug naar boven

Beeld

- Slideshow met oude ansichtkaarten van Texel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Texel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Texel.

- Media/nieuws: - Texelse Courant. Oude jaargangen vanaf 1887 zijn nu (alleen voor abonnees van de krant) ook online te bekijken.

- Radio Texel is de lokale omroep van het eiland. Sinds de oprichting in 1989 zenden zij dagelijks programma’s uit, dankzij zo'n vijftig vrijwilligers. De programma's variëren van nieuws en muziek tot sport, cultuur, natuur en historie. Ook religie (o.a. kerkdiensten op zondag) en de politiek (o.a. commissie- en raadsvergaderingen) komen uitgebreid aan bod. Jongeren krijgen de kans om ervaring op te doen en/of zelf programma's te maken. Kortom, een echte lokale omroep met aandacht voor alle facetten van de Texelse samenleving. De omroep kent ook diverse grote live uitzendingen van evenementen op het eiland. Denk daarbij aan de Ronde om Texel, de Halve Marathon, de Zestig, de MAB Autocross en de Waanzin. Ook bij andere bijzondere gelegenheden zijn ze van de partij. Zodat je er thuis ook een beetje bij bent!

- Sport: - In de huidige vorm bestaat Wielersport Texel formeel sinds 2011. De vereniging is ontstaan uit een fusie tussen Wielervereniging Texel, Toerclub Taxi 312000 en de Vrije Rijders, een groep mountainbikers die min of meer georganiseerd reden. De drie partijen zagen het belang van één grote vereniging met een breed draagvlak en al snel stonden alle neuzen dezelfde kant op. De club telt ruim 250 leden en organiseert regelmatig uiteenlopende wielerevenementen. De vereniging is actief op meerdere fronten. Vanaf het voorjaar zijn er bijna wekelijks wedstrijden op de wielerbaan voor junioren en senioren. Meerdere keren per week wordt in groepsverband (ingedeeld naar snelheid) op de weg gefietst. Beginnende mountainbikers gaan onder begeleiding de onverharde paden op en in de winterperiode wordt wekelijks getraind in het bos door beginners en gevorderde MTB'ers. De jeugdleden worden begeleid door actieve en ervaren trainers.

De vereniging zet in op de breedtesport: hun doel is om zo veel mogelijk mensen actief op de fiets te krijgen, waarbij het plezier de boventoon voert. Samen in beweging. Dat betekent overigens niet dat talent verloren gaat bij Wielersport Texel. Binnen de vereniging zijn volop mogelijkheden voor (jong) talent om zich verder te ontwikkelen. De vereniging is gehuisvest op Sportpark Den Burg-Zuid, waar een goed onderhouden betonbaan ligt. Bovendien vormt deze locatie een prachtig uitgangspunt voor tochten en wedstrijden over het eiland. Het ATB-pad in de Texelse Dennen maakt onderdeel uit van het trainingscircuit van de mountainbikers.

- Zorg: - "Hospice Texel in Den Burg is een Bijna Thuis Huis. Een gastvrije plek voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste maanden van hun leven niet thuis kunnen of willen doorbrengen. Wij bieden onze gasten persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving. Zodat ze in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven en hun naasten. Familieleden en vrienden zijn dag en nacht welkom; ze kunnen desgewenst blijven slapen. Het hospice heeft een algemene grondslag en een open karakter. De persoonlijke levenssfeer en de wensen van de gast worden gerespecteerd en staan in onze zorgverlening voorop. In ons hospice streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase. De medische zorg is, net als thuis, in handen van de eigen huisarts en wijkverpleegkundige. Familieleden kunnen, indien gewenst, een belangrijke rol spelen bij de verzorging. Gemotiveerde en getrainde vrijwilligers ondersteunen daarbij."

- Welzijn: - "Texels Welzijn is er voor jou! Als je vragen, wensen of ideeën hebt op het gebied van welzijn, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning, als je vrijwilligerswerk zoekt dat bij je past, als je steun zoekt als mantelzorger, als je ideeën hebt voor een interessante cursus, als je op zoek bent naar activiteiten in je eigen dorp waar je makkelijk anderen kunt ontmoeten, als het niet meer lukt zelf voor de warme maaltijd te zorgen, als je informatie of advies nodig hebt, als... Iedere vraag aan ons is een terechte vraag. Wat de vraag ook is, je kunt erop rekenen dat wij samen met jou op zoek gaan naar antwoorden of oplossingen. Liefst zo dichtbij en eenvoudig mogelijk. Maar voor die oplossingen hebben wij jóú ook nodig. Want iedereen heeft soms iets of iemand nodig, en iedereen heeft ook altijd iets te bieden. Texels Welzijn streeft er daarom naar vraag en aanbod zo goed mogelijk te verbinden. Als iedereen meedoet, worden wij er samen beter van!"

- Duurzaamheid: - "De gemeente wil graag zelfvoorzienend en duurzaam zijn. De gemeente heeft een flinke energieambitie, die wij uitwerken via de 'Beleidsnotitie Texel zelfvoorzienend en duurzaam'. De verschillende projecten die hiervoor worden uitgewerkt vind je in het boekje Energieprojecten."

- "Texel is een eiland in beweging, niet alleen door eb en vloed maar vooral ook door de bewoners. Altijd al gingen de Texelaars hun eigen weg en dat is nog steeds zo. We pakken zelf dingen aan, kijken wat goed is voor het eiland en handelen daarnaar. Een schoon, mooi en duurzaam eiland waar we proberen allerlei verschillen te verenigen. Daar mogen we best trots op zijn en dat moeten we zeker ook laten zien, van de polder tot de dorpen en de duinen tot de dijk: er gebeurt hier van alles.

De betekenis van 'Texel geeft Energie' is tweezijdig. Aan de ene kant hebben we op ons eiland de ambitie om in 2020 energie- zelfvoorzienend te zijn, vooral door minder energie te verbruiken en meer duurzame energie op te wekken: letterlijk energie geven dus. Maar aan de andere kant geeft juist de diversiteit van verschillende projecten, van gezond voedsel tot waterbesparing en afvalvermindering, energie om door te gaan. Je vindt op onze website achtergronden en actuele informatie van duurzame projecten en voorbeelden van wat bewoners, ondernemers en gemeente allemaal doen om een duurzaam eiland te vormen. Daarnaast vind je ook tips en handige informatie om zelf aan de slag te gaan.

Samen aan de slag. TexelEnergie, de gemeente en Urgenda hebben samen de schouders gezet onder het project 'Texel geeft Energie'. Daarin komen alle projecten, groot en klein, samen die bijdragen aan ons streven om energieneutraal te worden. Dat betekent niet dat het alleen maar gaat om initiatieven van deze drie organisaties. Juist niet! Zij hebben een begin gemaakt, maar samen met de Texelaars, particulier of ondernemer, gaan we verder. Want uiteindelijk moeten we het samen doen.

Iedere inspanning, hoe klein ook, levert een belangrijke bijdrage aan ons streven om van ons eiland een duurzaam eiland te maken. Jouw bijdrage kan van alles zijn: de keuze voor zonnepanelen op het dak, extra isolatie in je huis, boodschappen halen bij de lokale groenteman, led-verlichting of een elektrische auto. Via 'Texel geeft Energie' heb je alvast een goed voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is. Het zijn allemaal stapjes die bijdragen aan de schoonheid van ons eiland, zowel een mooi eiland als een schoon eiland.

Passend op Texel. Duurzaamheid past op ons eiland. Nergens is er zoveel zon, wind, getijstromen, golven en bijna nergens zoveel natuur vlakbij. Maar ook de klimaatverandering is hier heel dichtbij: modellen laten zien dat de gevolgen van klimaatverandering in Noord-West Nederland het sterkst tot uiting zullen komen. Bovendien: de zeespiegel ligt bij ons op het strand! Reden genoeg om voorop te lopen in duurzame ontwikkeling. Maar dan wel op z’n Texels. Bij alle ontwikkelingen op het eiland toetsen we standaard aan onze kernwaarden: rust en ruimte, rijkdom aan natuur- en cultuurlandschappen, grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen, Texelse identiteit, het specifieke eilandkarakter, nachtelijke duisternis en maritieme monumenten."

- Milieu: - "Toeristische gebieden dragen enorm bij aan de mondiale plasticvervuiling. Maar zij kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de oplossing van dit wereldwijde probleem. Texel, inmiddels een internationale vakantiebestemming, wil korte metten maken met wegwerpplastic in de natuur. Daarom heeft burgemeester Michiel Uitdehaag in februari 2021 de intentieverklaring ‘Plastic Smart Cities’ getekend, een initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WWF) voor steden en vakantiebestemmingen in de strijd tegen plasticvervuiling. Samen met WWF en Stichting Texel Plastic Vrij gaat de gemeente plasticvervuiling aanpakken. Burgemeester Uitdehaag: “Het zou fantastisch zijn als er straks in onze prachtige natuur geen plastic meer te vinden is, dat vind ik een mooi streven”.

Elk jaar komt wereldwijd minimaal elf miljoen kilo plastic via het land in onze oceanen terecht. Een groot deel daarvan komt uit steden en toeristische hotspots. Zo wordt 30 procent van het Nederlandse strandafval veroorzaakt door strandtoerisme. Steden en andere toeristische locaties spelen dus een belangrijke rol bij het veroorzaken van plasticafval in zee, maar ze kunnen ook een grote rol spelen bij het oplossen van het probleem. Texel zet een mooie eerste stap door als eerste Waddeneiland de intentieverklaring te ondertekenen en Plastic Smart te worden. Wat is een Plastic Smart City? Plastic Smart Cities zijn steden en toeristische hotspots die meedoen aan het wereldwijde initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WWF) tegen plasticvervuiling. Het initiatief helpt duidelijke en haalbare actieplannen te ontwikkelen. Samen met deze steden worden pilotgebieden aangewezen om specifiek dáár de plasticvervuiling terug te dringen. Als dit op kleine schaal lukt, kan het worden uitgebreid naar de hele stad, de hele stedelijke regio of het hele eiland.

‘De bejaarden tegen plastic’. Texel Plastic Vrij (TPV) juicht het Plastic Smart-initiatief toe. Deze vrijwilligersorganisatie is ontstaan uit ‘de bejaarden tegen plastic’: drie eilandbewoners die klaar waren met alle troep op hun eiland en die willen voorkomen dat de volgende generatie met onze plastic erfenis wordt belast. Gestart als klein initiatief wil TPV uitgroeien tot een vrijwilligersorganisatie die - naast het organiseren van beach clean ups - voorlichting wil geven op scholen en bij winkels en Texelse ondernemers wil betrekken bij het terugdringen van gebruik van plastic. De gemeente draagt ook bij. Zo wordt in evenementenvergunningen opgenomen dat het gebruik van wegwerpplastic wordt ontmoedigd. In elk dorp worden tappunten voor drinkwater gefaciliteerd en de gemeente ondersteunt TPV en WWF bij het verminderen van de plasticvervuiling op het eiland." (bron en voor nadere informatie zie Wereld Natuur Fonds, februari 2021)

- Weer: - Weerstation Texel.

Reactie toevoegen