Diemen

Plaats
Dorp en gemeente
Diemen
Amstelland
Noord-Holland

gemeente_diemen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Diemen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Diemen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Diemen

Terug naar boven

Status

- Diemen is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland.

- De gemeente omvat naast het gelijknamige dorp verder nog de buurtschappen Oud-Diemen, Over-Diemen en Stammerdijk (grotendeels).

- Wapen van de gemeente Diemen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Diemen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1575 Diemerbrug ofte Heijn Cijsen brugg, 1639 Diemerbrug, 1640 "aen't Diemer-bruggitje by de Boeren", 1839-1859 Diemerbrug.

Naamgeving
De huidige dorpskern heette oorspronkelijk Diemerbrug (zie de oude ansichtkaart en de gemeenteplattegrond uit ca. 1870), naar de ligging aan de brug van de Diemerweg over de vaart tussen de Amstel en het water de Diemen. De kern groeide uit tot hoofdplaats van de gemeente en nam daarom de naam over van de oude kern, die daarop is hernoemd tot Oud-Diemen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Diemen ligt nabij het IJmeer en ligt ZO van de Ringweg Zuid van de Ring Amsterdam, ZO, Z en N van de stad Amsterdam, O van het dorp Duivendrecht en de stad Amstelveen, NW van de stad Weesp en het dorp Driemond en W van de stad Muiden. De A1 en de A9 lopen door de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Diemen 114 huizen met 855 inwoners, niet verder gespecificeerd. Tegenwoordig hebben de gemeente en het dorp ca. 12.000 huizen met ca. 28.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie en publicatie:

- Historische Kring Diemen.

- Artikel over de vroegste geschiedenis van Diemen, en de meest recente inzichten daarover van historici en historisch geografen (die het daarover nog niet altijd eens zijn), in tijdschrift Ons Amsterdam, juli-augustus 2009.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vanaf 2015 worden voorheen leegstaande kantoren in Diemen-Zuid geleidelijk gestransformeerd tot de nieuwe woonwijk Holland Park met ruim 3.000 woningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Diemen heeft 17 rijksmonumenten.

- Of de rijksmonumentale Sint Petrus' Bandenkerk, uniek in vormgeving en bouwstijl, in functie kan blijven, is anno 2013 onzeker.

- Diemen heeft een paar gemeentelijke monumenten.

- De Vensermolen.

- Stammermolen.

- In 1952 is naar een ontwerp van Frank van Klingeren een werkgebouw met schuur gebouwd aan de Muiderstraatweg te Diemen, voor Stichting AGO (nu: Pantar). De werkboerderij met bijgebouw was bestemd voor de vele activiteiten van de stichting. Hier werkten mensen die (nog) niet in het bedrijfsleven terecht konden. De Grote Rietschuur is een van de weinige nog overgebleven gebouwen van architect Frank van Klingeren. In de hal bevindt zich een bijzondere muurschildering van schilder Pierre van Soest. Pantar had het gebouw jarenlang in gebruik, maar had het niet meer nodig. Het gebouw is in 2016 door Heemschut voorgedragen als gemeentelijk monument. Dat heeft het pand gered: doordat De Rietschuur toen een 'voorbescherming' kreeg, is sloop door Pantar van het gebouw tegengehouden. De Grote Rietschuur is na jaren van actievoeren in februari 2019 benoemd tot gemeentelijk monument. De Kleine Rietschuur, die naast het pand stond, is in 2014 gesloopt met als reden om plaats te maken voor de nieuwbouw van brede school De Kersenboom, die uiteindelijk elders in de wijk is gebouwd, zij het wel in de stijl van de Rietschuur.

In januari 2019 maakt de gemeente bekend dat zij de Grote Rietschuur wil bestemmen voor woningbouw. De bedoeling is dat de wandschildering in de nieuwe bestemming behouden blijft. Op de rest van het het terrein van 7000 m2 zullen woningen gebouwd worden. De is nu grond eigendom van de gemeente. De gemeente daagt de markt uit in ontwerp te maken voor de woningen op het terrein, passend bij de stijl van de grote Rietschuur

- Gevelstenen in Diemen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Amsterdam staat bekend om zijn ‘groene scheggen’ die diep in het stedelijk gebied reiken. De Diemerscheg - aan de oostkant van de hoofdstad - wordt doorkruist door snelwegen, spoorverbindingen en kanalen. Hier is de samenhang tussen groengebieden niet meer vanzelfsprekend. Samen met organisaties uit de stad, de gemeenten en een aantal kenniscentra, wil Staatsbosbeheer een aantrekkelijk, veelzijdig recreatielandschap ontwikkelen, dat vanuit het wijkgroen en de stadsparken op natuurlijke wijze doorloopt in de recreatiegebieden aan de rand van de stad en de oevers van het IJmeer en de Vecht.

- Tussen 2008 en 2011 is het Diemerbos door beheerder Staatsbosbeheer opgeknapt. De entrees zijn verbeterd en uitgebreid. De speelroute, het speelbos, een ruiterroute en de recreatieweiden zijn opgeknapt en het bos is toegankelijker gemaakt voor gehandicapten.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Diemen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Diemen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Diemen.

- Media/nieuws: - "Studio DMN (Diemer Omroep Stichting) verzorgt als publieke lokale omroep uitzendingen voor alle inwoners van Diemen. In onze programmering is aandacht voor alle binnen de gemeente voorkomende stromingen. Wij maken radio en online televisie voor jongeren en ouderen. Voor nieuwsgierigen, voor cultuurliefhebbers, voor gelovigen, voor sportievelingen en voor muziekliefhebbers. Van dance tot rock, van jazz tot klassiek. En alles wat daar tussen zit. En dat 7 dagen in de week en 24 uur per dag."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Diemen kerk.

Reactie toevoegen