Gooi en Vechtstreek

Streek
Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland

naardermeer-MSD-20061208-92406_0.jpg

Het Naardermeer, Naarden/Muiderberg

Het Naardermeer, Naarden/Muiderberg

Hilversum-raadhuis-MSD-20080523-133242.jpg

Hilversum, raadhuis van Dudok

Hilversum, raadhuis van Dudok

zuiderheide-MSD-20030830-31536_0.jpg

Zuiderheide tussen Laren en Hilversum

Zuiderheide tussen Laren en Hilversum

MSD-20050306-1991.jpg

Muiden, het Muiderslot

Muiden, het Muiderslot

gooi_en_vechtstreek_kaart.jpg

De regio Gooi en Vechtstreek beslaat de streek 't Gooi en het Noord-Hollandse deel van de Vechtstreek, zoals afgebeeld op deze kaart. Het betreft de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

De regio Gooi en Vechtstreek beslaat de streek 't Gooi en het Noord-Hollandse deel van de Vechtstreek, zoals afgebeeld op deze kaart. Het betreft de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Gooi en Vechtstreek

Terug naar boven

Status

- Gooi en Vechtstreek is de naam van een geografische regio (dan is het met een kleine r) en van een gemeentelijk samenwerkingsverband (dan is het met hoofdletter R), in de provincie Noord-Holland.

- De Regio Gooi en Vechtstreek omvat alle gemeenten in 't Gooi: Blaricum, Gooise Meren (= fusie van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden per 2016, waarbij Muiden doorgaans tot de Vechtstreek werd gerekend), Hilversum, Huizen en Laren, plus de Vechtstreek-gemeenten voor zover zij tot de provincie Noord-Holland behoren: Weesp en Wijdemeren. In totaal sinds 2016 dus 7 gemeenten (voorheen 9).

- Voor de volledigheid: Tot de Vechtstreek als zodanig behoort verder nog de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht (in 2011 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen), die dus niet tot de bestuurlijke Regio Gooi en Vechtstreek behoort.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De Regio Gooi en Vechtstreek is 27.343 hectare groot en omvat ca. 110.000 huizen met ca. 244.000 inwoners. In het gewest staan ruim 20.000 bedrijven geregistreerd.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Regio Gooi en Vechtstreek als bestuurlijk samenwerkingsverband is onder de naam Gewest Gooi en Vechtstreek ontstaan in 1986. De Regio is er voor onderwerpen die de 7 gemeenten gezamenlijk willen oppakken of afstemmen. Het gaat hierbij met name om de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ), Milieubeheer, Economie en Werk, Gezondheidszorg en Algemene Zaken.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze regio, kun je terecht bij de volgende sites en publicaties:

- Via de website Gooi en Vecht Historisch van het Historisch Netwerk Gooi en Vechtstreek (HNGV) worden collecties van de archiefdiensten van Hilversum en Naarden en de gemeente Hilversum beschikbaar gesteld voor het publiek. Dit betreft archieven, beeldbanken, bouwvergunningen, bibliotheekcatalogi en kranten. Deze collecties worden zowel integraal als afzonderlijk aangeboden. De content van de website van het HNGV is ook als een collectie ingebracht in Atlantis. Zo kan een zoekfunctie worden aangeboden die zowel de collecties als de website doorzoekt.

Op de homepage wordt een aantal zaken gepresenteerd die rechtstreeks vanuit Atlantis worden gefaciliteerd: archiefschatten, thema’s, direct zoeken en via een tijdbalk zoeken op foto’s, prenten/tekeningen en kaarten. Het resultaat van het slepen aan de markers van de tijdbalk is een zich direct bijwerkende galerij van iconen van gevonden objecten. Dit zoekresultaat is oneindig scrollend, wat betekent dat bij het doorlopen van de lijst er steeds nieuwe regels toegevoegd worden.

- Stichting Tussen Vecht en Eem.

- Het boek Paleogeografie en bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem (Sander Koopman en Anton Cruysheer) is via de link online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 is het rapport 'Samenwerking Gooi en Vechtstreek' (samenvatting van het rapport) verschenen, waarin (o.a. oud-minister) Pieter Winsemius de huidige samenwerkingsverbanden in deze regio schetst, plus een aantal mogelijke bestuurlijke toekomstscenario's voor de gemeenten in deze regio. Naar aanleiding hiervan heeft de Provincie Noord-Holland in augustus 2013 een concept-Advies Herindeling Gooi en Vechtstreek opgesteld. Ook hierin worden diverse mogelijke scenario´s geschetst. Medio 2014 hebben de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden besloten te fuseren tot 1 gemeente per 2016, die dus inmiddels is gerealiseerd, onder de naam Gooise Meren.

Als vervolg is in augustus 2016 het Deloitte-rapport 'Het resultaat telt. Bestuurskrachtonderzoek Regio Gooi en Vechtstreek. Gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren' verschenen (de gemeente Weesp heeft niet aan dit onderzoek meegedaan). Het rapport inventariseert de huidige bestuurlijke situatie van de gemeenten en komt tot onderbouwde aanbevelingen voor een optimale bestuurlijke inrichting voor de toekomst. Alle varianten met hun (mogelijke) voor- en nadelen worden op een rij gezet. Een van de conclusies luidt dat men adviseert om uiterlijk in 2023 tot maximaal 3 gemeenten te komen in deze regio.

Vervolgens is de Provincie Noord-Holland in november 2017 de wettelijke procedure hiervoor gestart, de zogeheten Arhi-procedure. De Provincie neemt hierin de regie; omdat de betrokken gemeenten allemaal iets anders willen, heeft de Provincie de bevoegdheid om op enig moment 'de knoop door te hakken'. De plannen zijn als volgt: de gemeenten Hilversum en Wijdemeren gaan fuseren, en de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum gaan fuseren, beide beoogd in 2021. De gemeente Weest krijgt nog even de tijd om te beslissen of zij met de gemeente Gooise Meren of met de gemeente Amsterdam wil fuseren. Dat moet uiterlijk in 2023 zijn beslag krijgen. Op lange termijn streeft de Provincie naar één gemeente Gooi en Vechtstreek. Voor nadere toelichting zie de brief van de Provincie Noord-Holland d.d. 8-11-2017 en het artikel hierover in de Gooi en Eemlander d.d. 8-11-2017.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Hergebruik en ecologie zijn bij Adopteer een Kerstboom kernbegrippen. Adoptiekerstbomen zijn biologisch gekweekt, en dragen het Europees BIO keurmerk. Een adoptiekerstboom gaat vier á vijf jaar mee. Een biologische boom maakt de gehele wereld van de boomkwekerij een stukje groener. Onterecht gaat men er vaak vanuit dat een boom of plant van een kwekerij altijd BIO is. Niets is minder waar; in de boomkwekerijsector wordt nog altijd veel gif gespoten. Landbouwgif is iets wat honderden jaren in de bodem aanwezig zal zijn. Hiermee wordt de grond, het bodemleven en daarmee onze leefomgeving nu en in de toekomst bedreigd. Overweeg daarom voor de kerst eens een adoptiekerstboom. In de regio Gooi en Vechtstreek kun je dat regelen bij Tuinderij Land- en Boschzigt in 's-Graveland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek van Natuurmonumenten. In het bezoekerscentrum ontdek je alle facetten van deze streek. Van de Vechtplassen tot het Naardermeer, van de buitenplaatsen tot de forten en van de heide tot de weilanden. Blikvanger is de grote maquette van deze regio, compleet met beeld en geluid. De gevarieerde landschappen, de planten en dieren en de rijke geschiedenis komen tot leven in het bezoekerscentrum. Niet alleen boeiend voor volwassenen maar ook heel leuk voor kinderen. Luister naar het verhaal van een chique freule over de buitenplaatsen Doe het muggenvangspel, vang een vis of doe de vogelgeluidenquiz. In de interactieve wand kun je je natuurvondst of natuurfoto achterlaten.

- NME-wijzer Gooi en Vechtstreek. In de regio is een breed aanbod beschikbaar van activiteiten, lessen en materialen dat kinderen laat kennismaken met natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie van hun eigen omgeving. Via de NME-wijzer kunnen scholen en BSO's gemakkelijk het aanbod vinden van de organisaties in de regio, én zich online aanmelden voor lesmateriaal, excursies, workshops of gastlessen.

- Sinds 2015 is er de Sloepenroute Gooi en Vechtstreek. De sloepenroute verbindt deze streek met bestaande routes in Zuid-Holland en het westen van Utrecht. De route is voorzien van informatieborden en aanlegvoorzieningen met elektriciteit en water. Met deze routes vaar je over de Vecht vanuit Utrecht naar het veenweidegebied met de Vinkeveense Plassen, en verder door naar Muiden en Weesp. De route sluit aan op het sloepennetwerk in het Veenweidegebied, samen 280 kilometer lang en daarmee het langste aaneengesloten sloepennetwerk van Nederland. Wie meerdaagse sloepentochten wil maken, kan de andere kant op zelfs tot aan Delft en Katwijk doorvaren. De sloepenroute heeft 22 knooppunten, vergelijkbaar met het Fietsknooppuntennetwerk. Bij de toeristische overstappunten vindt u parkeerplaatsen, horeca en fiets- en sloepenverhuur. Voor nadere informatie zie de site Sloepvaren in Gooi & Vecht, waar je ook de mobiele apps kunt downloaden.

- De naam van de in 2013 opgerichte Stichting ter Realisatie van Geopark Gooi en Vecht spreekt voor zich. Een Geopark is een gebied met een sterke regionale identiteit die is afgeleid van haar natuurlijke en culturele kenmerken. De ontstaansgeschiedenis (geologie en geomorfologie) en de natuur, in combinatie met culturele en regionale tradities en ontwikkelingen vormen de ingrediënten voor een duurzame ontwikkeling ervan. Een Geopark is een door de Unesco gedefinieerd gebied dat de genoemde kenmerken heeft, en deel uitmaakt van het Unesco-programma International Network of Geoparks.

- Fietsknooppuntenroutes in de Gooi en Vechtstreek.

- Kanorouteboekje Gooi en Vechtstreek.

- In het werkgebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wonen, werken en recreëren ongeveer 1,3 miljoen mensen. Daarmee is dit het op één na meest verstedelijkte gebied van alle waterschappen. De uitdaging voor AGV is dan ook om de vaak tegengestelde belangen van natuurbehoud, recreatie, het stadsleven en agrarische werkzaamheden in evenwicht te brengen. Waterschap AGV heeft o.a. de Gooi en Vechtstreek als werkgebied, maar ook nog een fors gebied W daarvan (onder de link zie je een kaart van het totale werkgebied van AGV).

- Weet jij hoeveel melk een koe per dag geeft? En wat een koe allemaal eet en drinkt om deze melk te kunnen produceren? Nieuwsgierig naar de antwoorden? Breng dan met je klas een bezoek aan de boerderij en ontdek het zelf! Op diverse boerenbedrijven in de Gooi en Vechtstreek kun je terecht voor een leuke en leerzame excursie: door middel van een rondleiding over de boerderij en diverse opdrachtjes wordt uitgelegd waar ons voedsel vandaan komt en wat er allemaal komt kijken bij de verzorging van de dieren en de gewassen. Deze boeren en boerinnen hebben een passie voor hun vak, kennen hun dieren en het omliggende gebied en willen hun enthousiasme voor het boer zijn graag met jullie delen. Kennis verwerven door ontdekken en beleven! Kom jij ook met je klas naar de boerderij?

- Vechtvallei is de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Gooi en Vechtstreek. Boeren én burgers zijn lid van de vereniging, omdat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het behoud van de natuur en het landschap in hun eigen leefomgeving.

- De provincie Noord-Holland ontwikkelt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied in de Gooi en Vechtstreek. De gebieden, die nu vaak nog een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied. De provincie verkent de komende jaren, samen met bijna 500 grondeigenaren in het Natuur Netwerk Nederland, de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuurgebied. De laagveennatuur is van groot belang voor bedreigde diersoorten zoals de otter, de grote karekiet en de roerdomp. Een groot deel van de Oostelijke Vechtplassen is daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarnaast is het een belangrijke schakel in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het doel van ‘dit groene netwerk’ is het verbinden van waardevolle natuurgebieden om de overlevingskansen van zeldzame dieren en planten te vergroten.

Om te zorgen voor een aantrekkelijk plassengebied om in te wonen en te recreëren, heeft een groot aantal partijen in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de natuur, de waterkwaliteit en de (water)recreatie in het oostelijke vechtplassengebied. Door deze integrale aanpak kunnen omvangrijke opgaven zoals de natuuropgave worden uitgevoerd. De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn: de provincies Noord-Holland en Utrecht; de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum; Waternet; Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; Plassenschap Loosdrecht; Regio Gooi en Vechtstreek; Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten; Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland; Vereniging Hiswa; Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron); Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV); Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek; Vechtplassencommissie; Toeristische Kanobond Nederland (TKBN); Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP); Vereniging Kievitsbuurten; Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren (via een steunbetuiging); ANWB (via een steunbetuiging). (bron: Interprovinciaal Overleg (IPO), april 2019)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gooi en Vechtstreek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Informatie over kernen in de Gooi en Vechtstreek.

- Bestuurlijke samenwerkingsverbanden: - "Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Wat met elkaar beter lukt en meerwaarde heeft, dat doen we samen. Iedere dag werken we aan een duurzame, gezonde en veilige regio. Voor inwoners, met gemeenten. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie. 245.000 inwoners hebben dagelijks met ons te maken. Afvalinzameling, de GGD, gezamenlijke inkoop van zorg, maar ook Veilig Thuis en de ambulancedienst; de organisatie hiervan ligt bij de Regio. Daarbij gaan we voor kwaliteit en willen we het vooral niet te ingewikkeld maken. En met resultaat: zo staat Veilig Thuis in de landelijke top drie en hebben inwoners keuzevrijheid en regie bij hun (jeugd) zorg. Ook onze GGD heeft een groot regionaal bereik.

Ook ondersteunen wij de regionale samenwerking tussen de gemeenten en hun partners. Meestal onderwerpen die niet onze uitvoeringsorganisatie betreffen, maar samenwerking die nodig is om het gebied Gooi en Vechtstreek te versterken. Leidend hierbij is de Regionale Samenwerkingsagenda. Onze organisatie, dat zijn de professionals van Veilig Thuis, Inkoop en Contractbeheer, Jeugd en Gezin, de GAD, het Urgentiebureau, het Regionaal Bureau Leerlingzaken en de GGD. In totaal werken er bij de Regio 500 medewerkers. Niet alleen op ons kantoor in Bussum, maar overal in de regio. Werken vanuit betrokkenheid, het altijd beter willen maken voor onze inwoners. Dat zijn voor ons belangrijke drijfveren."

- In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de 7 gemeenten in de regio, de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie.

- Media / nieuws: - Nieuws uit de Gooi en Vechtstreek uit De Gooi- en Eemlander.

- Zorg: - "Ieder mens heeft recht op een prettig leven. Een eigen woon- en werkplek waar je thuis bent. Vooruitzichten op een leuke, zinvolle dag. Een dag waar je anderen ontmoet. Zelf inhoud en vorm geven aan je leven. Natuurlijk is dat niet anders als je een beperking hebt. Daarom ondersteunt Sherpa mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd in de regio's Gooi en Vechtstreek, Eemland en Utrecht-West. Met ongeveer 1.400 medewerkers en 600 vrijwilligers levert Sherpa diensten aan zo’n 1.400 cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Een team van deskundigen biedt de begeleiding en ondersteuning die cliënten nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Zij stellen het unieke in ieder mens centraal en werken professioneel, betrokken en in samenspraak met de cliënt en diens omgeving." Sherpa Vrije Tijd organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten voor de cliënten van Sherpa.

- Maatschappelijk: - Vrijwilligers Academie Gooi en Vechtstreek is er voor iedereen die zich vrijwillig inzet en voor vrijwilligersorganisaties. Zeker nu er in onze huidige samenleving zoveel van vrijwilligers gevraagd wordt, is de mogelijkheid tot ontwikkeling en uitwisseling erg belangrijk. Door het delen van kennis en het bevorderen van vaardigheden beoogt de Vrijwilligers Academie de competenties van vrijwilligers te versterken en hen goed toe te rusten voor hun taak. Ook als je geen partner bent kun je als organisatie gebruik maken van de Vrijwilligers Academie. Dat scheelt administratie, je inspireert andere organisaties en laat zien wat jij voor je vrijwilligers doet. Wie weet trekt dat ook weer nieuwe vrijwilligers aan.

- Bedrijfsleven: - Op zoek naar bedrijfshuisvesting? Plannen voor uitbreiding of voor het starten van een nieuw bedrijf? Bedrijvenloket Gooi en Vechtstreek helpt je graag verder bij het vinden van de juiste locatie voor je bedrijf. Op de website staat informatie over de regio, de gemeenten en de werkgebieden. Per werkgebied is er een interactieve kaart met informatie over het type bedrijven en het aanbod.

- Veiligheid: - Brandweer Gooi en Vechtstreek is in 2009 ontstaan uit de 13 korpsen van de toenmalige gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Het korps treedt effectief op bij branden en ongelukken, en is ook voorbereid op het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties. Bij het korps, dat 13 brandweerposten in 7 gemeenten omvat, werken - als vrijwilliger en als beroeps - ruim 500 mensen. Het korps maakt onderdeel uit van de gelijknamige Veiligheidsregio, waarin wordt samengewerkt met de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de Politie, het Openbaar Ministerie en de betrokken gemeenten.

- Wonen: - Woningnet Gooi en Vechtstreek is een overkoepelende site met het aanbod van de woningbouwverenigingen in de regio.

- Beschermd wonen: - "De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren voeren sinds 2017 gezamenlijk het Beleidsplan bescherming en opvang 2017-2020 uit vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten hebben de beleidscoördinatie, inkoop en het (financieel) beheer van Bescherming en Opvang ondergebracht in de (gemeenschappelijke regeling) Regio. De gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, vrouwenopvang en de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een in Nederland unieke samenwerking voor kwetsbare jeugdigen, volwassenen en ouderen. De uitvoering van het beleidsplan is halverwege. De Regio informeerde de gemeenten medio 2019 over de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. Het blijkt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de geformuleerde visie en ambitie op het gebied van meer zelfstandig wonen in het beleidsplan te realiseren. In het rapport 'Versnellingsplan ambulantisering bescherming en opvang' (dec. 2019) worden hiervoor voorstellen gedaan. Dit versnellingsplan is opgesteld in afstemming met vertegenwoordigers van aanbieders, cliënten- en naastenvertegenwoordigers en gemeenten." Zie ook het interview hierover met Sonja Hartkamp, Senior adviseur bescherming en opvang van de Regio.

- Afval: "De GAD is onderdeel van Regio Gooi en Vechtstreek, het samenwerkingsverband van gemeenten in de regio. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij dus. Voor 115.000 huishoudens! Bij de GAD werken in totaal zo’n 130 mensen. Chauffeurs, vuilnismannen en -vrouwen (beladers), maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezicht en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. We doen dus veel meer dan het inzamelen van afval. Zo proberen we steeds betere oplossingen te bedenken voor bijvoorbeeld afvalscheiding. We geven advies over het verminderen van restafval, waardoor we meer afval kunnen hergebruiken. We beantwoorden vragen van inwoners en nodigen schoolklassen uit om een kijkje te nemen op onze scheidingsstations. Ook zijn we aangesloten bij een aantal (landelijke) organisaties zoals de NVRD, Milieu Centraal en doemeemetpmd. En natuurlijk geven we als GAD zelf het goede voorbeeld. Samen halen we eruit wat erin zit!"

Reactie toevoegen