Castricum

Plaats
Dorp en gemeente
Castricum
Kennemerland
Noord-Holland

NH gemeente Castricum in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Castricum in ca. 1870, kaart J. Kuijper. De gemeente omvatte toen alleen nog de in die tijd nog piepkleine dorpen Castricum en Bakkum, met ieder slechts enkele tientallen huizen, en daaromheen nog een handvol eveneens kleine buurtschappen.

Gemeente Castricum in ca. 1870, kaart J. Kuijper. De gemeente omvatte toen alleen nog de in die tijd nog piepkleine dorpen Castricum en Bakkum, met ieder slechts enkele tientallen huizen, en daaromheen nog een handvol eveneens kleine buurtschappen.

Castricum

Terug naar boven

Status

- Castricum is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland.

- De gemeente Castricum is in 2002 vergroot met de gemeenten Akersloot en Limmen.

- De gemeente Castricum omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Akersloot, Bakkum (inclusief Bakkum-Noord = het oude dorp Bakkum), De Woude en Limmen, het badplaatsje Bakkum aan Zee (door sommigen foutief Castricum aan Zee genoemd), en de buurtschappen Boekel, Dorregeest (deels), Kapel (deels), Kogerpolder (deels), Noord-Bakkum, Oosterbuurt, Oosterzij (deels), Schulpstet, Starting (grotendeels) en Stierop. In totaal zijn dit 5 dorpen, 10 buurtschappen en 1 badplaatsje.

- Wapen van de gemeente Castricum.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Castricum. - In 2012 heeft de gemeente Castricum nieuwe kombordportalen bij haar dorpen geplaatst met fraaie foto's van lokale landschappen onder het plaatsnaambord. Hiermee wil zij de landschappelijke schoonheid en de rust en ruimte van haar kernen profileren.

- Onder het dorp Castricum vallen, ook voor de postadressen, de buurtschap Oosterbuurt en een klein deel van de buurtschap Schulpstet. Voor de postadressen vallen ook het dorp Bakkum, het andere deel van de buurtschap Schulpstet, de buurtschap Noord-Bakkum en het badplaatsje Bakkum aan Zee onder het dorp Castricum.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Castricum ligt aan de Noordzee en ligt N van het dorp Heemskerk en de stad Beverwijk, NW van de dorpen Uitgeest, Westknollendam en Wormerveer, W van het tweelingmeer Alkmaardermeer-Uitgeestermeer, ZW van de stad Alkmaar en Z van de dorpen Heiloo, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee. De A9 loopt door de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Castricum 151 huizen met 1.046 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 35/229 (= huizen/inwoners), het dorp Bakkum 22/176 en de buurtschappen Duinzijde 38/271, Schulpstet 12/73, Noordend 16/105 en Oosterbuurt 28/192. Tegenwoordig heeft de gemeente Castricum ca. 13.750 huizen met ca. 34.400 inwoners, waarvan ca. 7.750 huizen en ca. 19.400 inwoners in het gelijknamige dorp (waarbij niet gerekend het dorp Bakkum, de buurtschap Noord-Bakkum, het grootste deel van de buurtschap Schulpstet en het badplaatsje Bakkum aan Zee, die voor de postadressen dus allemaal wél 'in' Castricum liggen).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Aan de Doodweg in Castricum is in maart 2018 tijdens een onderzoek met een magnetische weerstandmeter aangetoond dat er in de bodem nog restanten aanwezig zijn van een vierkante structuur van een grachtenstelsel van een vroeger hier gestaan hebbend kasteel. Het gaat om een kleine burcht met een slotgracht.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de Werkgroep Oud-Castricum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Castricum heeft als plaats 39 rijksmonumenten. In de praktijk blijken 38 hiervan onder het dorp Bakkum te vallen, zijnde panden van instituut Duin en Bosch. Het enige pand dat daadwerkelijk onder de kern Castricum valt, is het eerste pand op de lijst: de Hervormde kerk.

- Castricum heeft 121 gemeentelijke monumenten.

- Het in 2015 geopende Huis van Hilde huisvest het archeologisch depot van de provincie en een tentoonstelling over de archeologie van Noord-Holland. In de vaste tentoonstelling staan 14 levensechte mensfiguren centraal, waaronder Hilde van Castricum en Cees de Steentijdman. Hun skeletten zijn opgegraven in Noord-Holland en liggen in de vitrines. Met forensische technieken zijn de gezichten gereconstrueerd. De meer dan 1000 tentoongestelde vondsten uit de Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd illustreren de archeologische rijkdom van de provincie.

- Gevelstenen in Castricum.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het Monumentenregister van de gemeente Castricum zijn sinds 2013 ook landschapsmonumenten opgenomen. Castricum is hierin vooralsnog uniek: nog geen andere gemeente heeft landschappelijke monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst staan. Het gaat om terreinen en stukjes landschap waar de mensenhand van vroeger nog is terug te zien: vaarten en beekjes, een gegraven duinmeer, anti-tankmuur en anti-tankgracht, lanceerplatforms V1, landbouwgrond waarin de patronen van het historische Oer-IJ nog herkenbaar aanwezig zijn, en een vroeger aardappelveld in het duingebied van Castricum (aan zulke aardappelvelden dankt Castricum de carnavalsnaam Pieperduin).

- De Zanderij is een stuk buitengebied W van station Castricum. Een projectontwikkelaar wilde hier een Landal-bungalowpark aanleggen, maar dat stuitte op veel verzet o.a. van Stichting Duinbehoud en Platform Behoud Zanderij, en is niet doorgegaan. Het grondgebied, dat gedeeltelijk door PWN beheerd wordt, is geliefd vanwege het landschap en de natuurwaarden. De Zanderij wordt gevormd door het open overgangsgebied tussen de bebouwing en de karakteristieke binnenduinrand. Vinkachtigen, leeuweriken en geelgorzen foerageren hier in de winter.

Stichting Duinbehoud kan zich vinden in een kleinschalige recreatie-invulling die rekening houdt met deze natuurwaarden. Vakantiehuizen, die zorgen voor meer luchtverontreiniging en vakantiegangers die het duingebied, de flora en de fauna verstoren, passen daar niet in. PWN wil anno 2017 de natuurwaarde van het gebied vergroten. Er worden duinrelletjes aangelegd en de overgang tussen bos en vlak land moet minder abrupt worden. De herinrichting betreft o.a. een huidige reserveparkeerplaats en verlaten bollenland. Zekerheid dat de plannen doorgaan is er nog niet; anno maart 2017 moet de gemeente nog beslissen over de vergunningen. Zie verder de videoreportage over de plannen met de Zanderij met Jan van de Meij, manager Natuur en Recreatie bij PWN, door Omroep Castricum. Zie ook de videoreportage van C-TV met bij de Zanderij betrokken partijen, in relatie tot de bouwplannen die er waren anno 2015.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Castricum en Bakkum.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Castricum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Castricum. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Media / nieuws: - Omroep Castricum is de lokale radio- en tv-omroep voor de kernen van deze huidige gemeente.

- Inwoners: - Top 100 bijzondere Castricummers en Bakkummers.

Reactie toevoegen