Blaricum

Plaats
Dorp en gemeente
Blaricum
't Gooi
Noord-Holland

blaricum_wapen_huizerweg_1_kopie.jpg

Blaricum, gemeentewapen aan de gevel van het pand op Huizerweg 1.

Blaricum, gemeentewapen aan de gevel van het pand op Huizerweg 1.

blaricum_collage.jpg

Blaricum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Blaricum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

blaricum-MSD-20071216-121210.jpg

Blaricum, het oude dorp

Blaricum, het oude dorp

blaricum-MSD-20071216-121142.jpg

Blaricum, het oude dorp

Blaricum, het oude dorp

blaricum-MSD-20030914-17857.jpg

Blaricum, jaarlijks oogstfeest

Blaricum, jaarlijks oogstfeest

blaricum-MSD-20030830-71896.jpg

Blaricum, voormalig gemeentehuis

Blaricum, voormalig gemeentehuis

blaricum-MSD-20071216-121157.jpg

Blaricum, typische boerderij

Blaricum, typische boerderij

blaricum_blaricummer_eng.jpg

Blaricum, Blaricummer Eng

Blaricum, Blaricummer Eng

blaricum_blaricummerheide_leemkuil_met_zeldzame_planten_1.jpg

Blaricum, Blaricummerheide, leemkuil met zeldzame planten.

Blaricum, Blaricummerheide, leemkuil met zeldzame planten.

blaricum_gooise_heemtuin.jpg

Blaricum, Gooise Heemtuin

Blaricum, Gooise Heemtuin

blaricum_groeve_oostermeent_oude_zandgroeve_voor_de_kalkzandsteenfabriek_veel_zeldzame_planten_en_oeverzwaluwen_2.jpg

Blaricum, Groeve Oostermeent, oude zandgroeve voor de kalkzandsteenfabriek, met veel zeldzame planten en oeverzwaluwen.

Blaricum, Groeve Oostermeent, oude zandgroeve voor de kalkzandsteenfabriek, met veel zeldzame planten en oeverzwaluwen.

blaricum_hervormde_kerk_2.jpg

Blaricum, Hervormde kerk

Blaricum, Hervormde kerk

blaricum_mauvezand_1.jpg

Blaricum, Mauvezand

Blaricum, Mauvezand

blaricum_rk_sint_vituskerk_1.jpg

Blaricum, RK Sint Vituskerk

Blaricum, RK Sint Vituskerk

blaricum_t_harde_drents_krentenboompje_ook_wel_amerikaans_krentenboompje_1.jpg

Blaricum, natuurgebied 't Harde, Drents krentenboompje, ook wel Amerikaans krentenboompje

Blaricum, natuurgebied 't Harde, Drents krentenboompje, ook wel Amerikaans krentenboompje

NH gemeente Blaricum in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Blaricum in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Blaricum in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Blaricum

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Blaricum.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Blaricum.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Blaricum.

Terug naar boven

Literatuur

- Tweedehands boeken over Blaricum (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Blaricum is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek 't Gooi.

- De gemeente Blaricum omvat naast het gelijknamige dorp een deel van de buurtschap Crailo en een deel van de buurtschap Huizerhoogt. Bijzonder is dat de los van de dorpskern gelegen 'nieuwbouwwijk' Bijvanck (jaren zeventig) deels op grondgebied van de gemeente Blaricum is gebouwd en deels op grond van de gemeente Huizen. In principe is Bijvanck een uitbreidingswijk van de groeikern Huizen, maar deze had niet voldoende grond om de wijk geheel op eigen gebied te kunnen realiseren.

- Wapen van de gemeente Blaricum.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Blaricum.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Blaercom, Blaricom, Blarikom, Blarekum, Blaren, 1307 Blarinchem, 1342-1343 Blarichem, 1381-1383 Bladerikem, 1382 Blaerkem, 1883 Blarikum.

Naamsverklaring
Vermoedelijk hetzelfde als Blaregem in Vlaanderen, een naam die men terugvoert op Bladheringa-haima*, d.w.z. een -ingaheem naam, met als betekenis: heem 'woonstede' van de lieden van de persoon Bladheri (ontstaan uit Baldahari*).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Blaricum ligt NO van Hilversum en Laren, Z van Huizen, NW van Eemnes en grenst in het O aan de A27 en aan de provincie Utrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Blaricum 102 huizen met 787 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Blaricum ca. 4.000 huizen met ca. 9.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Blaricum is van oorsprong een brinkdorp, waarvan nog veel boerderijen bewaard zijn gebleven. Rond het begin van de 20e eeuw vestigen zich hier veel rijke Amsterdammers en kunstenaars, waardoor het dorp sterk in aanzien stijgt.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Blaricum, kunt u terecht bij:

- Historische Kring Blaricum.

- De site Blaricum Vroeger en Nu met naast verhalen over de geschiedenis, ook veel oude ansichtkaarten, schilderijen en tekeningen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Blaricummermeent, een gebied tussen het dorp en het Gooimeer, wordt bebouwd tot een nieuwe wijk met bijna 900 woningen. De komende jaren wordt de wijk gefaseerd bebouwd. In de tussentijd wil men de braakliggende delen een tijdelijke bestemming geven. Hiertoe is in 2013 een prijsvraag uitgeschreven. - Zie hier het juryrapport met de genomineerden en de winnaars.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Blaricum heeft 70 rijksmonumenten.

- Blaricum heeft 74 gemeentelijke monumenten.

- De dorpskern van Blaricum is een beschermd dorpsgezicht.

- Dorpskerk (Torenlaan 16) van de Protestantse Gemeente Blaricum (voorheen Hervormd). Naar alle waarschijnlijkheid was Blaricum rond 1400 al een zelfstandige parochie. In verschillende bronnen wordt 1382 genoemd als begin. Kort daarna zal er een houten kapelletje verrezen zijn, op de plaats van de huidige kerk. Op een kaart van 1431 staat de kapel nog niet, maar op de beroemde 'Ronde Kaart' van 1520 staat er al een kerk die groter is dan die van de buurgemeenten Huizen en Bussum. In het begin van de Franse Tijd hebben onder leiding van het gemeentebestuur onderhandelingen plaatsgevonden over de overname van de kerk door de Rooms-Katholieken, maar deze willen de kerk eigenlijk niet hebben, waarschijnlijk vanwege het vele achterstallige onderhoud. Begin 19e eeuw komt de Gereformeerde kerk het gebouw wettelijk toe en blijft de toren bezit van de burgerlijke overheid. De toren met kruisribgewelf dateert uit begin 16e eeuw. Naast de kerk staat een 19e-eeuws koepeltje met gebogen dak en gotiserende roeden.

- De door architect P.H.J. Cuijpers ontworpen RK Sint Vituskerk (Kerklaan 17) dateert uit 1871. Het bestond uit een beuk met een dwarsschip. Door zijn evenwicht en eenheid van bouw werd deze neogotische kerk als een van de mooiste dorpskerken beschouwd die in de 19e eeuw zijn gebouwd. Omdat de kerk te klein werd voor het aantal kerkgangers, is het gebouw in 1937 uitgebreid. Toren, apsis en buitenmuren van het dwarsschip bleven in tact. Het middenschip werd verbreed. Architect Cl. Hardeman heeft het aangedurfd deze grote overspanning uit baksteen te laten bouwen. Hij bereikte daardoor twee belangrijke zaken: door de wijde spitsbogen heeft hij een prachtige ruimte geschapen en iedere kerkganger heeft een onbelemmerd uitzicht op het altaar. In 1995 zijn de toren van de kerk en het Maarschalkerweerdorgel uit 1874 grondig gerestaureerd. In 2004 is de kerk onder architect P. Van Vliet wederom grondig verbouwd.

- Rosmolen Blaricum.

- Gevelstenen in Blaricum.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Kermis Blaricum (augustus).

- Tijdens de Atelierroute Blaricum (weekend eind september) houden ca. 20 Blaricumse kunstenaars open huis.

- Lions Old Timer Festival / Gooische Rally (2e zondag van september).

- Tijdens de Dag van het Werkpaard (op een zondag in september of oktober) wordt het boerenleven uit de eerste helft van de 20e eeuw uitgebeeld. Blaricum is van oorsprong een echt boerendorp. Elk jaar wordt door vele vrijwilligers gewerkt aan dit prachtige evenement om die herinnering in ere te houden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Bosje van Six (ooit eigendom van Jonkheer Six) is een loofbos, in de ecologische verbindingszone tussen het Gooi en de open Eempolder. Het dient als rustgebied voor vogels en zoogdieren die in de polder fourageren. De poel in het bos is belangrijk voor amfibieën.

- De Noorderheide is in mei en juni rijk aan geel bloeiende bremstruiken.

- De Gooise Heemtuin aan de Woensbergweg, naast de begraafplaats, is een tuin waar je verschillende landschapstypes met hun begroeiing uit het Gooi kunt vinden. De tuin wordt minimaal onderhouden om een zo natuurlijk mogelijk karakter te behouden.

- Natuurgebied Groeve Oostermeent heeft een oppervlakte van 18 ha. Grootste blikvanger: de 400 meter lange ‘afgrond’ die plaatselijk 3 meter hoog is. Dit abrupte snijvlak van afgegraven en hogere zandgrond legt 150.000 jaar geologische geschiedenis bloot. Al even bijzonder is de kolonie oeverzwaluwen die er jaarlijks gangen graven om in te broeden. De groeve vormt een belangrijke schakel in de oost-westverbinding tussen het Gooi en de polders van Eemland. Honden aangelijnd.

- Natuurgebied ’t Harde heeft een oppervlakte van 15 ha. Nergens zijn de krentenbomen zo uitbundig aanwezig als in ’t Harde. Tijdens hun korte bloeiperiode in april, veranderen ze het gebied in een onwerkelijke, romig witte bloemenweelde. In het najaar kleuren ze prachtig rood. Honden mogen hier los lopen.

- Blaricummer Eng. 2 ha. Gelegen in de te realiseren ecologische oost-westverbindingszone tussen het Gooi- en het Eemland. Niet toegankelijk.

- De Blaricummerheide heeft een oppervlakte van 59 ha. Zeer bekend vanwege de Schaapskooi; thuisbasis van een van de kuddes Drentse Heideschapen die zorgen dat de heide niet vergrast. Elke zondagmiddag zijn hier natuurgidsen van het IVN met op de laatste zondag van de maand kinderactiviteiten. Voor de allerkleinste kinderen ligt hier het startpunt van het ‘Kleuterpad’. Honden aangelijnd binnen de rasters.

- Het Mauvezand heeft een oppervlakte van 19 ha en ligt deels in gemeente Blaricum, deels in gemeente Laren. Een zeer gewaardeerd stukje natuur met open stuifzand, heide en bos. Bewoners wandelen er graag met de hond en kinderen kunnen er eindeloos spelen. In een vroeger nat gedeelte met dopheide ligt de Mauvevijver, plaatselijk beter bekend als ‘De hut van Mie’. Honden mogen hier los. (bron van de natuurgebiedbeschrijvingen: Stichting Goois Natuurreservaat)

- Het gaat helaas niet goed met de bij. Dit komt onder andere doordat het leefmilieu van de bijen (en vele andere insecten) de laatste tientallen jaren sterk achteruit is gegaan. Eén van de grootste uitdagingen voor Imkersvereniging Blaricum e.o. is dan ook de verbetering van dit leefmilieu. Dit doen zij onder andere door het inzaaien van braakliggende terreinen en akkers, waardoor bijen gedurende het hele bijenseizoen voldoende voedsel kunnen vinden. Naast de bij profiteren ook insecten als hommels en vlinders van de bloemen. Vroeger bloeiden planten als de klaproos, margriet en korenbloem volop in de akkers van de Gooise dorpen. Met hun witte, rode, gele en blauwe kleuren waren ze een lust voor het oog. Tegenwoordig zijn de bloemen steeds minder in de akkers te vinden en worden ze helaas steeds vaker, ten onrechte, onkruid genoemd. De korenbloem is net als de andere veldbloemen een lekkernij voor de bij en andere insecten. Maak uw tuin een stukje mooier en help tegelijktijd de (honing)bij, vlinders en andere insecten. De Imkervereniging verkoopt bij verschillende winkels in Blaricum en Huizen zakjes met korenbloemzaad voor maar € 1,00 per stuk. Met de opbrengst zaaien zij een grote akker in met korenbloemen. Daarnaast biedt het hen de kans om braakliggende terreinen in de directe omgeving in te zaaien met bijvriendelijke bloemen waarmee zij voerakkers creëren.

- Het Kerkcafé zijn ca. maandelijkse bijeenkomsten in de Dorpskerk, bedoeld om een brede groep belangstellenden in contact te brengen met belangrijke discussies van vandaag. De thema's die aan de orde komen, hebben raakvlakken met aan de ene kant de geloofs- of levensovertuiging en aan de andere kant maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen. Na een inleiding door een terzake kundige spreker of spreekster is er ruim gelegenheid tot discussie en voor het stellen van vragen.

- Het karakteristieke Sint Vitusgebouw uit 1911 is het sociaal-culturele centrum van Blaricum. Ooit is het Vitus ontstaan als patronaatsgebouw, bedoeld voor samenkomsten voor o.a. verenigingen, belangenverenigingen en voor de nodige ontspanning.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Blaricum van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Blaricum. - Actualiteiten van de gemeente Blaricum op Twitter.

- Dorpsblad Hei & Wei (1x per 4 weken) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Facebookpagina over Blaricum, waar Blaricummers oude en recente foto's plaatsen en wetenswaardigheden over het dorp uitwisselen.

- Oog op Blaricum doet middels foto's met toelichting verslag van actuele gebeuretenissen in het dorp.

- Stichting Kunst & Cultuur Blaricum.

- Dorpshuis en activiteitencentrum Blaercom.

- Basisschool Blaricum. - Dalton Basisschool Bernardus. - Basisschool De Levensboom. - Basisschool Bijvanck.

- Bij Scoutinggroep Tymen de Sayer beleven tientallen leden tussen 5 en 18 jaar uit Huizen, Blaricum en Eemnes leuke en uitdagende activiteiten. Een 20-tal enthousiaste leiding en bestuursleden staan klaar om op de zaterdagmiddag afwisselende opkomsten te organiseren: denk aan houthakken, vuur maken, knutselen, broodjes bakken en leuke (groeps)spelen.

- KNRM-Reddingstation Blaricum bestaat sinds 1983 en is sindsdien ruim 3000 keer uitgevaren voor watersporters of beroepsvaarders in problemen. De bemanning bestaat uit ca. 30 vrijwilligers.

- Toneelvereniging Blaricum is een amateurvereniging die regelmatig komedies en andere toneelstukken uitvoert in het Vitusgebouw.

- Blaricum linkspagina.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Blaricum de Woensberg.

- Zorgboerderij 't Werckpaert.

Terug naar boven

Trivia

- De afgelopen jaren wedijveren de gemeenten Blaricum, Bloemendaal, Laren en Wassenaar met elkaar om de hoogste gemiddelde koopprijs voor een woning. Blaricum heeft enkele jaren op de 1e plaats gestaan. In 2014 stond het dorp op de 4e plaats.

- De televisieserie Gooische Vrouwen speelt zich af in Blaricum.

 

Reactie toevoegen