Heerhugowaard

Plaats
Stad en gemeente
Heerhugowaard
West-Friesland
Noord-Holland

NH gemeente Heerhugowaard in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Heerhugowaard in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Heerhugowaard in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Heerhugowaard

Terug naar boven

Status

- Heerhugowaard is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland.

- Onder de gemeente Heerhugowaard vallen naast de gelijknamige stad ook nog de dorpen De Noord en Veenhuizen (deze twee dorpen vormen in de praktijk een tweelingdorp) en de buurtschappen Broekhorn, Draai, Frik, Kabel, 't Kruis, Pannekeet en Verlaat (deels). In totaal zijn dit 1 stad, 2 dorpen en 7 buurtschappen. Tot de herindelingen van 1979 viel ook nog een klein stukje van de buurtschap Berkmeer onder deze gemeente.

- Wapen van de gemeente Heerhugowaard.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Heerhugowaard.

- Onder de stad Heerhugowaard vallen ook de buurtschappen Broekhorn, Draai, Kabel, 't Kruis en Pannekeet. Alleen voor de postadressen vallen ook de dorpen De Noord en Veenhuizen met de bijbehorende buurtschappen Frik en Verlaat (deels) onder de stad.

- De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben de intentie uitgesproken in 2022 te willen fuseren. - Informatiepagina van eerstgenoemde gemeente over de herindeling. In 2019 is een proces in gang gezet om te komen tot een naam voor de nieuwe gemeente.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1319 hare sluze op die waerd, water: 1326 salmen Heeren Huygen Waert wateren met drie gangen, 1385 die upten waert wateren, 1395-1396 in den Waert gelegen, 1429 in die wairt tot Veenhuysen toe, polder: 1639 Heerhuygenwaert, 1680 herdruk 1745 de Heer Huygen Waert, 1840 Heer-Hugowaard.

Naamsverklaring
De plaats is genoemd naar de gelijknamige polder, een samenstelling met het Middelnederlandse waert = weerd 'land aan water, riviereiland, door waterlopen omsloten poldergebied', later 'een door waterlopen omsloten poldergebied', en vernoemd naar Heer Hugo van Assendelft (overleden in 1296), die de eveneens naar hem vernoemde Heer Huygendijk had laten aanleggen tussen de wateren de Waert en de Schermer. De nog niet drooggevallen gedeelten van de Waert zijn in 1630 drooggelegd.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Heerhugowaard ligt NO van de stad Alkmaar, O van de dorpen Sint Pancras, Koedijk, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel, Z van de dorpen Waarland, Zijdewind, Oude Niedorp en Nieuwe Niedorp, W en ZW van de dorpen Hoogwoud, Opmeer, Spanbroek en Wadway, W van de dorpen Obdam, Hensbroek en Spierdijk, NW van de dorpen Rustenburg, Ursem en Schermerhorn en N van de dorpen Stompetoren, Grootschermer en Zuidschermer. De gelijknamige stad ligt in de Z helft van de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Heerhugowaard 147 huizen met 933 inwoners, verdeeld in de - dan nog - gelijknamige buurtschap en de buurtschap Butterhuizen, waarbij geen opgave wordt gedaan van de afzonderlijke aantallen huizen en inwoners van deze buurtschappen. Tegenwoordig omvat de gemeente ca. 25.000 huizen met ca. 56.000 inwoners, waarvan ca. 53.000 inwoners in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij Poldermuseum Heerhugowaard. Op hun site is onder meer een uitvoerige beschrijving van het ontstaan en ontwikkeling van de polder te vinden. Het Poldermuseum is gevestigd in het voormalige Poldergemaal uit 1877 aan de Huigendijk, de zuidelijke ringdijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heerhugowaard heeft 3 rijksmonumenten.

- Heerhugowaard heeft 49 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Heerhugowaard.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kabelpop (op een zaterdag eind mei).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Monumenten Kerkenroute Heerhugowaard.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heerhugowaard (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Heerhugowaard. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Welzijn: - "Wonen Plus Welzijn is een brede maatschappelijke organisatie die actief is in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Langedijk en Heerhugowaard. We bieden praktische diensten die mensen in staat stellen zo lang mogelijk te blijven meedoen in hun vertrouwde omgeving. Dat doen we dankzij de inzet van ruim duizend vrijwilligers en team van deskundige medewerkers. We houden ons team zo klein mogelijk. Hierdoor houden we ook de kosten zo laag mogelijk. Alle collega’s doen projecten, inclusief onze bestuurders.

Onze organisatie zet zich in voor mensen, die: in een kwetsbare positie verkeren en een expliciete hulpvraag hebben; we in hun vertrouwde omgeving, in de eigen thuissituatie op maat motiveren zodat zij zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden en zelfredzaam blijven; eenzaam zijn; als mantelzorger overbelast raken; niet (meer) in aanmerking komen voor AWBZ-ondersteuning; een klein steunnetwerk hebben; vanwege hun leeftijd, ingrijpende levensgebeurtenis of ontwikkelingsfase in een kwetsbare positie verkeren, maar nog geen hulpvraag hebben; we preventief benaderen omdat zij gehandicapt of chronisch ziek zijn of als mantelzorger, weduwe of weduwnaar ondersteuning behoeven. We richten ons bovendien op groepen mensen zoals buurtbewoners en Nieuwe Nederlanders. Ook hebben wij oog voor onze eigen en toekomstige vrijwilligers, re-integranten en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt."

- Klimaat: - Het klimaat is aan het veranderen. We merken het aan lange droge periodes, extreme regenbuien, hetere zomers en zachtere winters. Steden moeten met het klimaat mee veranderen om voorbereid te zijn op deze weerextremen in de toekomst. Na een periode van droogte heeft het grondwaterpeil lang nodig om te herstellen. Als er een extreme regenbui valt is er niet alleen waterschade, de bui heeft ook financiële gevolgen. Daarom moeten we kijken naar oplossingen om deze klimaatproblemen op te lossen of te beheersen. Maar welke aanpassingen zijn daarvoor nodig in de ruimte en samenleving? Landelijk zijn daarover afspraken gemaakt in het ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’. Daarin staat dat overheden klimaatrobuust handelen voor 2020 in hun beleid moeten hebben verankerd. In 2050 moeten steden ook zo zijn ingericht. Veel binnenstedelijke transformatieprojecten vragen nu al om klimaatrobuust handelen. Voorbeelden uit Heerhuogward laten zien hoe je zorgt voor klimaatbestendige gebiedstransformaties.

Volgens Kees Kruithof, adviseur strategie en beleid van gemeente Heerhugowaard, kijk je bij een transformatie niet alleen naar het gebied zelf, maar naar de hele stad. “Het water in de stad is in verbinding met alles. Dat zorgt niet alleen voor problemen maar ook voor kansen. Door het water na een extreme stortbui op te slaan in de buurt van woningen, zorgt het voor verkoeling in een warme periode. Bij een complex van studentenwoningen hebben we zo’n wateropvang gemaakt door een diepe waterplas te plaatsen. Door de diepte en het water is het mogelijk om het hele complex in de zomer te verkoelen. Bovendien biedt het een extra buffer voor al het water in het gebied.” Met exploitatieovereenkomsten en zakelijke rechten probeert de gemeente ervoor te zorgen dat de stad blijft vergroenen. “Als we meedenken over de plannen voor een gebied, stellen we als voorwaarde dat er groen in het plan komt. Zo proberen we niet alleen op publieke maar ook op private gronden te werken aan de klimaatrobuuste inrichting van de stad.” (bron: Platform31, april 2019)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Heerhugowaard alg., - idem Dionysius, - idem Geref. en - idem Herv..

Reactie toevoegen