Medemblik

Plaats
Stad en gemeente
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

medemblik_collage.jpg

Medemblik, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Medemblik, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Medemblik.JPG

Aangekomen in Medemblik

Aangekomen in Medemblik

Medembik.JPG

Mooi Medemblik

Mooi Medemblik

Medemblik (3).JPG

In het centrum van Medemblik, met zicht op de Grote of Sint Bonifatiuskerk uit 1404

In het centrum van Medemblik, met zicht op de Grote of Sint Bonifatiuskerk uit 1404

Medemblik (2).JPG

Stadsgezicht Medemblik

Stadsgezicht Medemblik

Medemblik (4).JPG

Op de Westerhaven in Medemblik

Op de Westerhaven in Medemblik

Medemblik (5).JPG

Bedrijvigheid in de haven van Medemblik

Bedrijvigheid in de haven van Medemblik

NH gemeente Medemblik in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Medemblik in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Medemblik in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Medemblik

Terug naar boven

Status

- Medemblik is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland.

- De gemeente Medemblik omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Abbekerk, Andijk, Benningbroek, Hauwert, Lambertschaag, Midwoud, Nibbixwoud, Onderdijk, Oostwoud, Opperdoes, Sijbekarspel, Twisk, Wadway (gedeeltelijk), Wervershoof, Wognum, Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West, en de buurtschappen Bennemeer, Broerdijk, Buurt, Coppershorn, Het Hogeland, Lekermeer (grotendeels), Staartje, Veldhuis, Westeinde, Wijzend en Zomerdijk (deels). In totaal zijn dit 1 stad, 17 dorpen en 11 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Medemblik.

- De gemeente Medemblik is in 2007 vergroot met de gemeenten Wognum en Noorder-Koggenland en in 2011 met de gemeenten Andijk en Wervershoof.

- Het nieuwe gemeentehuis is in Wognum gekomen. Het betreft het voormalige hoofdkantoor van de DSB-bank. - De gemeentehuizen van Wognum, Medemblik, Andijk, Wervershoof en Midwoud zijn of worden verkocht.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Medemblik.

- Onder de stad Medemblik valt ook de buurtschap Staartje.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Memelik.

Oudere vermeldingen
918-948 kopie 11e eeuw Medemolaca, 985 kopie ca. 1599 Medemelacha, 1118 kopie 12e eeuw Medenblec, 12e eeuw? kopie 14e eeuw Medemelake, ca. 1312 Medemleke, 1395-1396 Medenbliec, 1573 Medenblijck, Memelick.

Naamsverklaring
Overdrachtelijk gebruik van de waternaam Medemelacha (985 kopie helft 13e eeuw inter duo flumina Medemelacha et Chinnelosara gemarchi), een samenstelling van medeme 'middelste' (vergelijk het Oudengelse medume) en laca = laak 'natuurlijke waterloop', naar de ligging tussen twee andere wateren, waarvoor zie Oterleek en Oosterleek. De betreffende waterloop, nu de Kromme Leek, werd afgesloten door een dam bij Medemblik. Conform de 17e-eeuwse mode werd deze naam verklaard als "Medea bli(n)kt", zogenaamd naar een gouden beeld op een tempel gewijd aan Medea, dat men zelfs in Stavoren kon zien schitteren. Van der Aa(1) zegt hierover: "Wij houden evenwel deze naamsafleiding voor niets meer dan eene vernuftige vinding".(2)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Medemblik ligt in het NO aan het IJsselmeer en door het W van de gemeente loopt de A7. De gemeente ligt verder NW en W van de stad Enkhuizen, N en NW van de dorpen Bovenkarspel en Grootebroek, NO, N en NW van de dorpen Lutjebroek, Hoogkarspel, Westwoud, Oosterblokker, Blokker, Zwaag en de stad Hoorn, N en NO van het dorp Berkhout, NO van het dorp Zuidermeer, O en NO van het W deel van het dorp Wadway, ZO, O en NO van de dorpen Spanbroek, Opmeer, Hoogwoud en Aartswoud, Z, ZO, O en NO van het dorp De Weere, Z en ZO van de dorpen Middenmeer en Wieringerwerf en ZW, Z en ZO van het dorp Kreileroord. De stad Medemblik ligt N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente heeft per 1-7-1941 2.496 inwoners verloren aan de op dat moment nieuw opgerichte gemeente Wieringermeer, die toen nog maar enkele jaren was ingepolderd, en die deels voorheen onder de gemeente Medemblik, deels onder de gemeente Wieringen viel. In 1840 heeft de gemeente 471 huizen met 2.681 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 469/2.667 (= huizen/inwoners) en polder De Brake 2/14. Tegenwoordig omvat de gemeente ca. 18.000 huizen met ca 44.500 inwoners; de gelijknamige stad omvat ca. 3.500 huizen met ca. 8.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de in 1962 opgerichte Oudheidkundige Vereniging Medenblick. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Medemblik en omstreken, alsmede het behoud van al zodanige zaken die van historische, esthetische en/of stedenbouwkundige betekenis zijn. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van lezingen, tentoonstellingen, stadswandelingen en excursies en het uitgeven van geschriften.

Na 6 jaar exposeren in het gebouw De Vier Weeskinderen, is het museum van de vereniging verhuisd naar het voormalige Stadhuis van de stad Medemblik (Dam 4). In het Stadsmuseum, op de mooiste etage van het gebouw, beschikt de vereniging over vier ruime kamers, ingericht met een permanente tentoonstelling. In de eerste kamer is het thema 'De omringdijk en de vier noorderkoggen'. Je ziet er een mooie maquette gemaakt door onze stadsgenoot dhr. Bob Bos met de opbouw van de dijk, watermolens en de waterlozing in vier vroegere periodes. In de middenkamer is de expositie 'Goed gevonden', met bodemvondsten van voormalig voorzitter de vereniging Martien Weel. Een kamer met uitzicht op het IJsselmeer staat in het teken van de voormalige Zuiderzee. Dan is er nog de statige burgemeesterskamer. En je kunt ook nog een kijkje nemen in de trouwzaal. Het museum is geopend van half april tot half september op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 is de Structuurvisie 'sterke kust en sterk achterland 2012-2022' vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Medemblik heeft 84 rijksmonumenten.

- Van een kerk alhier is voor het eerst sprake in een document van 1118, waarbij de bisschop van Utrecht de kerkegoederen van Medemblik schenkt aan de kanunniken van St. Maarten. Het daarbij behorende kerkgebouw heeft waarschijnlijk op dezelfde plaats gestaan als de huidige kerk. Met de bouw van daarvan is men begonnen in 1404. Kerk en toren zijn in de loop van de 15e eeuw voltooid. In 1517 is de stad overvallen en in brand gestoken door een bende Geldersen onder leiding van Grote Pier. Ook de kerk werd een prooi der vlammen; de toren bleef echter gespaard. Na een geldinzameling in het bisdom Utrecht kon de kerk worden herbouwd. Kort na de voltooiing van de herbouw was er opnieuw een brand, die het westelijk stadsdeel in de as legde, Weer brandde de kerk af en opnieuw bleef de toren gespaard. In 1555 begon men met de herbouw van de kerk. De kerk die toen tot stand kwam is in aanleg de kerk zoals zij er nu nog staat.

De Hervormde (PKN) Bonifaciuskerk (Keksteeg 6a) is een laatgotische hallenkerk met drie beuken. In 1866 is de kerk wegens bouwvalligheid ongeveer 20 meter ingekort. De beide, aan de oostzijde gelegen koren en een uitbouw aan de noordzijde zijn toen gesloopt. Acht gebrandschilderde ramen die zich in het koor bevonden zijn daarbij verdwenen. In 1902 is de kerk opnieuw gerestaureerd, waarbij de muren zijn gepleisterd met Portlandcement. Een groot probleem van de kerk was het hoge zoutgehalte van de muren. Elke pleisterlaag liet na korte of langere tijd los. Alleen de Portlandcement bleek sterk genoeg. Gevolg daarvan was wel dat het kerkinterieur een zeer sombere aanblik bood. In 1991/93 is de kerk opnieuw gerestaureerd. Dak en goten zijn geheel vernieuwd; delen van de houten balken zijn vervangen en de noordoostelijke buitenmuur, waar in 1866 een deel van de kerk was weggesloopt, is vervangen. Houten constructiedelen zijn vervangen vanwege aantasting door vocht en de bonte knaagkever. De oude pleisterlaag is, voorzover deze los hing, vervangen door een moderne pleisterlaag met een grote doorlatendheid.

De toren is eigendom van de burgelijke gemeente. De toren in zijn huidige verschijningsvorm is in de 15e eeuw gebouwd. De onderste geledingen van de muren zijn twee meter dik, terwijl de spits maar anderhalve steen dik is. De huidige bekroning - de omloop en het koepeltje met de opengewerkte appel - is pas in 1661 aangebracht. In dat jaar moest een deel van de oorspronkelijke spits wegens bouwvalligheid worden gesloopt. De toren is in 1925/26, 1969/70 en 1999/2001 gerestaureerd. De scheefstand van de toren wordt mogelijk veroorzaakt door de drooglegging van de Wieringermeer. In ieder geval staat vast dat de toren de laatste 30 jaar gemiddeld 3 mm per jaar in noordoostelijke richting scheefzakt. De gemeente is bezig met plannen voor stabilisatie. - Site van de Bonifaciuskerk. - Stichting Bonifaciuskerk Medemblik zet zich in voor fondsenwerving t.b.v. het onderhoud van de kerk. Zij organiseert o.a. concerten, kindervoorstellingen, exposities en markten in de sfeervolle Bonifaciuskerk. Welke activiteiten er de komende tijd zijn, kun je bekijken in de Agenda.

- Mariakapel.

- Molen De Herder (Westerdijk 3) is een achtkante, met riet gedekte stellingmolen. Het is een bovenkruier met twee koppels maalstenen. Tot 1947 stond op dezelfde plek een eerdere molen, deze is toen afgebroken omdat hij allang niet meer werkte en niet meer nodig was. Bij de herbouw kon men daar dus geen gebruik meer van maken. Toch is de molen met diverse oude onderdelen gebouwd: Het houten achtkant is in 1695 gebouwd in Wormer en had vanaf 1904 in Willeskop dienst gedaan als oliemolen. In 1986 is deze molenromp naar Medemblik gehaald toen men serieus over herbouw was gaan denken. De grote houten balken konden toen nog worden gereviseerd en gebruikt. De molen is een rijksmonument op basis van de oude onderdelen die hij bevat. De molen maalt graan op vrijwillige basis en is doorgaans op zaterdag van 10:00-16:00 uur te bezichtigen. - 360 graden foto van het interieur. - Nieuws van Meelmolen De Herder op Facebook (daar vind je ook een link naa hun site).

- Windmotor Brakepolder (Brakeweg bij nr. 69) is een is een draaivaardige Amerikaanse windmotor, met een windrad met een diameter van 7 meter. De molen is in 1927 vervaardigd door de Eerste Groninger Windmotorenfabriek. Het is de enige nog bestaande molen van deze fabriek. De Brakepoldermolen heeft altijd op zijn huidige plaats gestaan en is aangekocht door een voor dit doel in 1979 vanuit de plaatselijke historische vereniging opgerichte stichting. De molen werd opgeknapt en heeft tot halverwege de jaren negentig gedraaid. Toen bleek een grondige restauratie nodig. De windmotor is van 1995 tot 2011 gerestaureerd en is sindsdien weer maalvaardig.

- Volgens een legende uit 1517 stond er in de 7e eeuw op een plek aan de Zuiderzee het kasteel van Radboud, koning der Friezen. De resten van dit kasteel zijn nooit teruggevonden, maar aan het eind van de 13e eeuw verrees wel degelijk een sterke burcht in Medemblik aan de Zuiderzee. Graaf Floris V van Holland liet deze burcht bouwen op een goed verdedigbare plek, die aan drie kanten was omringd door de Zuiderzee. Floris bouwde de burcht als onderdeel van een reeks burchten om de Westfriezen in bedwang te houden.

Het enige kasteel van deze reeks dat nog bewaard is gebleven, is het kasteel te Medemblik. Van deze dwangburcht zijn twee woonvleugels en een vierkante en een ronde toren intact gebleven. De omvang van de oude burcht is nog te zien op het terrein van het kasteel. Het grondplan komt in grote lijnen overeen met dat van het Muiderslot. Kasteel Radboud moet een sterke burcht zijn geweest. Het kasteel is altijd gebruikt als verdedigingswerk of als toevluchtsoord. Er heeft nooit een adellijk geslacht gewoond. Toen aan het eind van de 16e eeuw stadswallen werden aangelegd, verloor kasteel Radboud zijn functie en raakte het geleidelijk aan in verval. Het kasteel werd vervolgens gebruikt als kerk en als onderkomen van de schutterij en raakte nog meer in verval. In 1889 is het kasteel gerestaureerd door J. van Lokhorst en P.H.J. Cuypers. Dit betekende de redding van het bijna 600-jarige kasteel. In het begin van de vorige eeuw is het kasteel nog gebruikt als kantongerecht. Kasteel Radboud is te bezichtigen.

Reviews: "Kasteel Radboud in Medemblik is echt een aanrader voor jong en oud. En wat een vriendelijke en enthousiaste vrijwilligers. Je voelt je welkom en onze zoon (3 jaar) heeft zich uitstekend vermaakt. Er is namelijk een enorm leuke speelzolder en er hangen verrekijkers in het torenkamertje. Buiten op de kantelen heb je prachtig uitzicht. We gaan zeker in de toekomst nogmaals langskomen. Onze zoon is nog vol van de ridders en piraten. Maribelle Visser-van Rutten". "Prachtig kasteel, aardige medewerkers, leuke audiotour, kindvriendelijk. Een aanrader voor groot en klein. Marja Peterse."

Archeologe Nancy de Jong en geofysicus Ferry van den Oever doen in februari 2021 archeologisch onderzoek naar de historie van Kasteel Radboud in Medemblik. "We onderzoeken de bodem rondom Radboud met drie verschillende technieken. Er wordt gemeten met electromagnetische inductie waarbij elektrische stralen de bodem in worden gestuurd, met magnetometrie, wat de bodem scant op ijzerhoudende materialen zoals bakstenen, en met een grondradar. Die laatste is de meest spannende; daarmee zie je direct op beeld wat er onder de grond te vinden is." Een deel van het onderzoek is gericht op de grondlegger van de vierkante kastelen: "Floris V staat bekend als de stichter van de vierkante kastelen, maar we ontdekken nu gaandeweg dat hij waarschijnlijk heeft voortgebouwd op de funderingen van zijn vader: Willem 2. Er wordt altijd gezegd dat Floris V het model van de kastelen heeft afgekeken van Koning Edward I uit Engeland. Maar als de vader van Floris V de kastelen heeft gebouwd, dan hebben de Engelsen het misschien wel van óns afgekeken." Dat probeert Nancy in haar onderzoek ook hard te maken. (bron en voor nadere informatie zie NH Nieuws, januari 2021)

- In Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij vind je alles op het gebied van de bakkerij. In het museum is een uitgebreidde collectie te zien van speculaas- en suikerwerkplanken, chocoladevormen, taartvormen, bakkerskarren en -manden, bakkerijgrondstoffen en -machines. Ook is er een ouderwets winkeltje. Tijdens de openingstijden van het museum zijn er altijd bakkers aan het demonstreren met voorwerpen uit de collectie. In het museum zijn 3 authentieke winkelinterieurs uit grootmoederstijd te zien.

- Het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik geeft een boeiend beeld van de geschiedenis, ontwikkeling, toepassing en werking van de stoommachine. Daartoe beheert zij een grote collectie stoommachines uit scheepvaart en industrie, die deels nog werkend kunnen worden getoond. Enkele voorbeelden zijn machines uit stoomschepen, baggermolens, een zuivelfabriek, een aardappelmeelfabriek, maar het museum heeft ook o.a. een stoomwals, een verplaatsbare en een stationaire stoomlocomobiel, een stoomheikar en een stoomhijskraan in de collectie.

Het museum is gehuisvest in het, karakteristieke, voormalige stoomgemaal 'Vier Noorder Koggen' in Medemblik. De vervanging in het eind van de jaren zeventig van het stoomgemaal door een nieuw gelijknamig gemaal te Onderdijk, en de plaatsing van het oude gemaal op de rijksmonumentenlijst, was aanleiding tot de ontwikkeling van een stoommachinemuseum. Gemaal De Vier Noorder Koggen is gebouwd in 1869 ter vervanging van enkele poldermolens voor de uitwatering van het polderland naar de toenmalige Zuiderzee. Met een nieuwer gedeelte, genbouwd in 1907. Bij het complex behoren een dienstwoning, een smederij / bankwerkerij en een monumentaal sluizencomplex, gedateerd 1893. Tot ca. 1930 is De Vier Noorder Koggen in bedrijf. Net voordat de Zuiderzee wordt afgesloten door de Afsluitdijk, neemt het imposante Gemaal Lely aan de rand van de Wieringermeer de bemaling over.

"Het Nederlands Stoommachinemuseum is het jaar 2021 begonnen met een bijzondere aanwinst voor de collectie: een Henschel stoomwals uit 1951. Begin 2019 nam Stichting Stoomwals Hendrik Jan, gevestigd te Winterswijk, contact op met de vraag of het Stoommachinemuseum geïnteresseerd was in overname van een gerestaureerde stoomwals. Na intern overleg en een inspectiebezoek door museummedewerkers stemde het museum vol overtuiging in met de verwerving. De hoofdreden voor afstoting door de Gelderse stichting is het gebrek aan vrijwilligers om de wals te onderhouden en te bedienen. In Medemblik is juist dringend behoefte aan een operationele wals. Omdat de ketel van de reeds tot de collectie behorende Garret stoomwals is afgekeurd en vervanging zeer kostbaar is, kan deze al enkele jaren niet bij publieksevenementen worden ingezet. Kortom, Hendrik Jan is met open armen onthaald!

Henschel stoomwals. Stoomwalsen werden vanaf rond 1900 ingezet bij de wegenbouw voor het verharden en egaliseren van wegen. Henschel (& Sohn) was van oorsprong een machinefabriek te Kassel, die behalve stoomtreinen ook stoomwalsen bouwde. Van het type dat nu verworven is, de DaW25, bouwde Henschel er na de Tweede Wereldoorlog slechts 10, waarvan er naast de door ons verworven wals nog 6 in Duitsland en 1 in het Verenigd Koninkrijk bekend zijn. Mobiel Erfgoed. Begin jaren tachtig kocht wegenbouwer Te Siepe uit Winterswijk uit nostalgische motieven de stoomwals DaW25, no. 5056. Met de Henschel stoomwals wilde Te Siepe geen wegen bouwen, maar ter promotie van zijn bedrijf publieksevenementen in de omgeving opluisteren. Na een aantal jaren raakte de wals toch in de vergetelheid, totdat enkele werknemers zich meldden om de wals in hun vrije tijd op te knappen. Stichting Stoomwals Hendrik Jan. Na het faillissement van Te Siepe kochten diezelfde vrijwilligers de wals aan en brachten deze onder in een stichting. Stichting en wals werden vernoemd naar een van de oprichters van Te Siepe. Na een grondige restauratie, waarvoor de ketel zelfs naar Engeland werd verscheept, maakte de ‘nieuwe’ stoomwals Hendrik Jan op Koninginnedag 2008 zijn eerste publieke verschijning. Daarna stal de wals nog op menig evenement de show. En dat gaat hij vanaf heden dus doen in Medemblik!" (bron: Nederlands Stoommachinemuseum)

- Op de dijk langs het IJsselmeer staan drie dijkmagazijnen van Hoogheemraadschap het Hollands Noorderkwartier (HHNK), en wel op grondgebied van Den Oever, Medemblik en Scharwoude. Deze dijkmagazijnen werden vroeger gebruikt om op regelmatige afstanden gereedschappen en andere materialen op te slaan voor de dijkwerkers. Zij konden er ook schuilen of zich er even warmen in koude tijden. Vandaag de dag staan de dijkmagazijnen leeg omdat ze geen functie meer hebben. Het waterschap wil dit watererfgoed graag behouden. "Het zijn herinneringen aan de drooglegging van de Wieringermeer en de strijd tegen het water. Daarom zoeken we een oplossing om ze duurzaam in stand te houden." Het waterschap zoekt dus naar oplossingen om de dijkmagazijnen een 'zinvolle herbestemming' te geven, zodat ze niet alleen maar 'mooi staan te zijn' in het landschap, zonder verdere functie. Het waterschap heeft ondernemers in oktober 2020 dan ook opgeroepen om met een plan te komen voor een herbestemming van een of meer van de genoemde dijkmagazijnen. Voor nadere informatie zie de video van HHNK onder de link.

- Gevelstenen in Medemblik.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuurvereniging Wierhaven zet zich in voor de natuur in de voormalige gemeenten Wieringermeer en Wieringen en de stad Medemblik.

- Museumstoomtram Hoorn-Medemblik heeft als halteplaatsen Hoorn, Wognum, Twisk, Opperdoes en Medemblik. In 2019 hebben hebben ECN, New Energy Coalition, de Museumstoomtram en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de brandstof van stoomlocomotieven te verduurzamen. Het resultaat is dat in februari 2020 de eerste stoomtramrit op biokool heeft plaatsgevonden; volgens de initiatiefnemers een Europese primeur. Biokool is samengeperst (getorreficeerd) hout of biomassa. Via torrefactie wordt hout of natte biomassa omgezet in een product dat gelijkenissen heeft met steenkool. Bij de verbranding van biokool komen echter geen schadelijke stoffen vrij zoals stikstof en zwavelverbindingen. De uitstoot van schadelijke stoffen is daarmee volgens de betrokken partijen bijna tot nul gereduceerd. Daarnaast is de brandstof CO2-neutraal, omdat het vanuit biomassa is gemaakt. Daarnaast kan de biokool in de regio zelf worden gemaakt uit beschikbare biomassastromen. Anders dan bij andere alternatieven, kan biokool door middel van kleine aanpassingen in de stoomtram worden gebruikt. De kosten van biokool zijn vergelijkbaar met die van steenkool.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Medemblik, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Medemblik (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Medemblik.

- Sport: - Jeugdschaatsen T.O.M. is een gezamenlijk initiatief van de ijsclubs van Twisk, Opperdoes en Medemblik (dan heb je dus ook gelijk de betekenis van de afkorting in de naam :-) .

Reacties

(2)

Onder de plaats Medemblik is een van de oudste, grootste en meest imposante monumenten van de stad niet vermeld.
De website van de kerk is nog in opbouw. Als u er prijs op stelt kan ik een scan sturen van de folder met uitvoerige beschrijving.
Mail mij even dan kan ik het opsturen.

U hebt volkomen gelijk dat deze imposante kerk een uitgebreide beschrijving verdient. Maar veel plaatsen zijn inhoudelijk nog niet klaar en worden gedurende de rest van dit jaar afgemaakt. Zo ook Medemblik. Uw aanbod is sympathiek maar als ik teksten moet overtikken van papier duurt dat te lang omdat ik tienduizenden onderwerpen uitwerk op de site. Dus vat ik dat samen uit andere sites. Ook van deze kerk bleek genoeg te vinden op het internet. Ik heb er een tekst van gemaakt van 3 alinea's, dat is deze kerk wel waard (standaard krijgt iedere bezienswaardigheid 1 alinea, tenzij het iets heel bijzonders is, zoals hier). Ik heb zowel gelinkt naar de site van de kerk als naar de site van de stichting die zich met organisatie van activiteiten inzet voor fondsenwerving voor het onderhoud van de kerk, en naar hun activiteitenagenda gelinkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen