Aalsmeer

Plaats
Dorp en gemeente
Aalsmeer
Amstelland
Noord-Holland

NH gemeente Aalsmeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Aalsmeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Aalsmeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Aalsmeer

Terug naar boven

Status

- Aalsmeer is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland.

- Wapen van de gemeente Aalsmeer.

- De gemeente Aalsmeer bestaat naast het gelijknamige dorp verder uit het dorp Kudelstaart en de buurtschappen Calslagen, Uiterweg en Vrouwentroost. Uiterweg wordt in de provincie-atlas Noord-Holland (1) niet meer als buurtschap vermeld. Vanouds was ook het Oosteinde - gelegen rond de Oosteinderdijk - een buurtschap of dorpje, maar dat wordt tegenwoordig als wijk van Aalsmeer beschouwd.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Aalsmeer.

- Onder het dorp Aalsmeer vallen de buurtschap Uiterweg en een deel van de buurtschap Vrouwentroost.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Waarschijnlijk 12e eeuw kopie 16e eeuw Alsmaer, 1199 Alsmer, Alsmar, 1343 Aelsmaer.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middelnederlandse mere 'meer' of mare 'waterloop' en misschien de persoonsnaam Al. Oudere duidingen zien in het eerste deel de boomsoort als 'els', of de verbogen vorm (genitief) van het Germaanse alhaz* 'eland'. Zeker onjuist is de verklaring 'meer waarin men aal vangt', als verzinnebeeld in het gemeentewapen. (2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Aalsmeer ligt ZW van Amstelveen, NW van Uithoorn en grenst in het W aan (de Ringvaart van) de gemeente Haarlemmermeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Aalsmeer 400 huizen met 2.515 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 340/2.144 (= huizen/inwoners) en het dorp Kudelstaart 60/371.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Aalsmeer ca. 12.000 huizen met ca. 29.000 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp (ca. 9.000 huizen met ca. 22.000 inwoners) en het dorp Kudelstaart (ca. 3.000 huizen met ca. 7.000 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente, kun je terecht bij:

- Stichting Oud Aalsmeer.

- Historisch Centrum Aalsmeer.

Aalsmeer is al vele jaren wereldwijd bekend vanwege de grootste bloemenveiling ter wereld. Tot 2010 was het dorp ook landelijk bekend vanwege de studio's van Endemol. In dat jaar zijn deze echter verhuisd naar Amsterdam Zuidoost / Duivendrecht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aalsmeer heeft 34 rijksmonumenten.

- Aalsmeer heeft 40 gemeentelijke monumenten.

- De doopsgezinde kerk is een provinciaal monument.

- Molens: - Molen De Leeuw. - Stommeermolen. - Molen De Zwarte Ruiter.

- Gevelstenen in Aalsmeer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Pramenrace (2e zaterdag in september) is een carnavaleske boottocht over de Westeinderplasen met ca. 150 authentieke Aalsmeerse pramen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Historische Tuin Aalsmeer wil de geschiedenis van de tuinbouw in dit gebied laten zien, omdat rond de oprichting van het museum in 1975 de tuinbouw uit Aalsmeer ging verdwijnen vanwege schaalvergroting. De tuinbouwgeschiedenis begint rond 1650, toen men min of meer uit armoede is begonnen met het telen van vruchtbomen. Centraal in de geschiedenis staat de ommekeer van boomkwekerij naar bloementeelt.

- Tussen de Ringvaart en de Oosteinderweg ligt een eeuwenoud en uniek landschap met honderden eilandjes: de Bovenlanden. De Bovenlanden vormen de steunpilaar van de Groene As, een ecologische en recreatieve verbindingszone die de provincie aanlegt tussen Amstelland en Spaarnwoude. Bovendien ligt achter de lintbebouwing de Oosteinderpoel verscholen, die vanwege haar flora en fauna ook een uniek natuurgebied is in Nederland.

- De 31 kilometer lange fietsroute 'Rondje Westeinder' start bij de VVV/ANWB vestigingen in Aalsmeer of Uithoorn. De route is aan de hand van het fietsknooppuntennetwerk samengesteld en voert rondom de Westeinderplassen en langs de Amstel. De route komt langs de plaatsen Kudelstaart, Leimuiden, Burgerveen en Rijsenhout. Om het de fietser makkelijk te maken, zijn aan de routebeschrijving een aantal zogenaamde "Afstappers" toegevoegd, adressen die heel geschikt zijn om een pauze in te lassen.

- In 2016 heeft de gemeente Aalsmeer haar gedeelte van de zogeheten Groene As gerealiseerd. De Groene As is een ecologische verbindingszone die grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar verbindt. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk landschap dat geschikt is voor recreatie en een goed leefgebied biedt voor dieren die hier leven. In Aalsmeer loopt de Groene As van het Schinkelbos via de Oosteinderpoel en de Ringvaart langs de Bovenlanden richting Westeinderplassen.

- De Westeinderplassen staan bij vissers vooral bekend om hun grote meervalpopulatie. Sinds 2005 vangt de lokale beroepsvisser Theo Rekelhof hier in toenemende mate ook volwassen en paairijpe houtingen (die hij direct weer terugzet omdat ze beschermd zijn). Tot begin 20e eeuw kwam de soort voor in de Nederlandse rivieren en estuaria en verdween daar door een verslechtering van de waterkwaliteit en overbevissing. Door de verbetering van de waterkwaliteit in de Nederlandse rivieren en een Duits herintroductieprogramma zijn de kansen voor de houting, een zalmachtige, gekeerd. Het is een van de weinige winterpaaiers in Nederland. Hiervoor trekt de soort rond november vanuit de brakke wateren en riviermondingsgebieden stroomopwaarts. Over de ligging van mogelijke paaiplaatsen in Nederland is nog weinig bekend. Voor nadere informatie zie de links.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Aalsmeer.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Aalsmeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Aalsmeer.

Reacties

(1)

Beste mijnheer, mevrouw,
Graag had ik geweten of de zaak van kolenboer Van Es nog steeds bestaat in Aalsmeer.
Met dank en vriendelijke groet,
Suzanne Leonard

Red.:
De Stichting Oud Aalsmeer kan u hier vast mee helpen. Zie kopje Geschiedenis voor hun contactgegevens.

Reactie toevoegen