Waterland

Streek
Waterland
Noord-Holland

waterland_streek_actuele_kaart.jpg

Kaart van de (gemeenten in de) streek Waterland. Ook het Waterlandse deel van Amsterdam-Noord hoort nog bij deze streek, wat hier net niet op staat (= Z van Broek in Waterland). Op de kaart hieronder zie je dát deel. (© www.waterlandsarchief.nl)

Kaart van de (gemeenten in de) streek Waterland. Ook het Waterlandse deel van Amsterdam-Noord hoort nog bij deze streek, wat hier net niet op staat (= Z van Broek in Waterland). Op de kaart hieronder zie je dát deel. (© www.waterlandsarchief.nl)

amsterdam-noord_stedelijk_en_landelijk_noord_kopie.jpg

Het gekleurde deel op deze kaart plus linksonder ervan Schellingwoude is wat in Amsterdam bekend staat als 'Landelijk Noord', oftewel het landelijke Waterlandse deel van de gemeente Amsterdam. (© Ruud Slagboom / www.geschiedenis-van-amsterdam-noord.nl)

Het gekleurde deel op deze kaart plus linksonder ervan Schellingwoude is wat in Amsterdam bekend staat als 'Landelijk Noord', oftewel het landelijke Waterlandse deel van de gemeente Amsterdam. (© Ruud Slagboom / www.geschiedenis-van-amsterdam-noord.nl)

Waterland

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Waterland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waterland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- De streek Waterland ligt in de provincie Noord-Holland, NO van Amsterdam, en omvat de huidige gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Landsmeer, Wormerland, Beemster en Purmerend, en het landelijke Waterlandse deel van de gemeente Amsterdam (oftewel zoals het lokaal heet: 'Landelijk Noord' = de dorpen Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp).

- Het Meertens Instituut doet sinds 2014 onderzoek naar de dialecten in Waterland. Hiervoor worden nog informanten gezocht. Dus ben je een Waterlander en kun je hierbij behulpzaam zijn, meld je dan aan.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen van de regio Waterland, kun je terecht bij het Waterlands Archief.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Regiovisie Waterland tot 2040.

- De Ministeries van VROM en LNV en de provincie Noord-Holland hebben in 2009 een akkoord gesloten over de verbetering van de groene en (dag-)recreatieve kwaliteiten van het landelijke gebied tussen Amsterdam en Purmerend, een zogeheten Rijksbufferzone. Bestuurders, bewoners, ontwerpers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ontwikkelen in een 'ontwerpateliers' plannen om de groene en recreatieve kwaliteiten van het landelijke gebied verder te verbeteren. Concreet is o.a. overeengekomen een pilot Waterlands Wonen te starten. Milieufederatie Noord-Holland gaat een toekomstbeeld van de Rijksbufferzone schetsen, inclusief de marsroute ernaartoe.

Onderdeel van de afspraken is dat de provincie een planologisch regime vaststelt dat de bufferzone van verdere verstedelijking vrijwaart. Dat is conform het huidige Rijksbeleid. Hierbij geldt dat nieuwe bebouwing (ook financieel) bijdraagt aan de recreatieve functie van het gebied en past bij de identiteit van de omgeving. De woningbouwplannen van de regio mikken op de bouw van 1.700 woningen binnen de bufferzone. Het akkoord maakt de realisering van 35 terpwoningen op Marken mogelijk, evenals de bouw van nog eens in totaal 100 woningen op een aantal kleinschalige locaties in het gebied. De bouw van 740 woningen op de lokatie Lange Weeren (aansluitend op de kernen Edam en Volendam) levert 10 miljoen euro op voor verbetering van de groene en recreatieve kwaliteiten van het gebied. Per saldo zal de groene en recreatieve waarde van de Rijksbufferzone Amsterdam-Purmerend daarom substantieel toenemen. (bron: Ministerie van VROM, 7-1-2009)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Locatietheater De Plomp speelt 1 of 2 keer per jaar een theaterstuk 'op locatie' in Waterland, o.a. in kerken en in Het Hart van Katwoude.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) is een samenwerkingsverband van de 6 Waterlandse gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland. Het ISW heeft zoals dat in de Gemeenschappelijke Regeling staat verwoord tot doel "een harmonische ontwikkeling van de daaraan deelnemende gemeenten te bevorderen als bijdrage aan het welzijn van de Waterlandse bevolking". Vertaald naar de praktijk betekent dit dat het ISW zich vooral richt op de beleidsmatige (politiek-bestuurlijke) samenwerking tussen de Waterlandse gemeenten. Dit houdt o.a. in dat het ISW:    beleidsvoorbereiding, verslaglegging en uitvoering verzorgt van de portefeuillehoudersoverleggen en het ambtelijk overleg; de wensen inbrengt van de Waterlandse gemeenten in grotere verbanden (Metropoolregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland), vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economische zaken; inbreng vanuit grotere verbanden vertaalt naar wat dat inhoudt voor de Waterlandse gemeenten.

Reactie toevoegen