Haarlemmermeer

Gemeente
Haarlemmermeer
Kennemerland
Noord-Holland

Haarlemmermeer

Terug naar boven

Status

- Haarlemmermeer is een gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland.

- De gemeente Haarlemmermeer is in 1855 ontstaan, kort na de drooglegging van het gelijknamige meer, die in 1852 is voltooid.

- De gemeente Haarlemmermeer omvat de stad Hoofddorp, de dorpen Abbenes, Badhoevedorp, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Lijnden, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Rijsenhout, Vijfhuizen, Weteringbrug, Zwaanshoek en Zwanenburg, de buurtschappen Aalsmeerderbrug, Boesingheliede, Cruquius-Oost, Huigsloot, 't Kabel, Leimuiderbrug, Nieuwe Meer, Nieuwebrug, Oude Meer, Rozenburg, Vredeburg en Weberbuurt, en luchthaven Schiphol. Bij elkaar zijn dit onder meer 1 stad, 14 dorpen en 12 buurtschappen.

- In november 2017 is Onno Hoes benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer.

- Wapen van de gemeente Haarlemmermeer.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Haarlemmermeer.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente is uiteraard genoemd naar het gelijknamige voormalige meer. Je kunt overigens direct zien of horen of iemand het over het vroegere meer of over de huidige gemeente heeft. Immers het is het Haarlemmermeer (want het meer) als het over het meer gaat, en het is de Haarlemmermeer als het over de gemeente of over het grondgebied van die gemeente gaat. In eerste instantie vonden wij dat wat vreemd klinken toen wij het voor het eerst hoorden dan wel lazen, maar het is toch wel logisch, want de naam is in geval van het ingepolderde gebied immers een inkorting van de naam Haarlemmermeerpolder. En daarom is het in dat geval de en niet het (want de polder).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Haarlemmermeer maakt de Haarlemmermeerpolder uit en ligt derhalve binnnen de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en ligt verder in het Z van de provincie Noord-Holland en ZO en O van de stad Haarlem, O van de dorpen Heemstede, Bennebroek, Hillegom en Lisse, NO van het dorp Sassenheim, N van de dorpen Oude Wetering, Nieuwe Wetering en Leimuiden en de Kagerplassen, W van de Westeinder Plassen, het dorp Aalsmeer en de stad Amstelveen, ZW van de stad Amsterdam en Z van het dorp Halfweg. De wegen A4, A44, A5, A9 en A205 doorkruisen de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Haarlemmermeer heeft ca. 60.000 huizen met ca. 144.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Stichting Meer - Historie zet zich in om de geschiedenis van de polder veilig te stellen. Meer-Historie onderzoekt, verzamelt, onderhoudt, archiveert en vertelt. Een belangrijke basis waarop Haarlemmermeermuseum De Cruquius zich kan ontwikkelen. Bewoners en de gemeente van de Haarlemmermeerse polder weten Meer-Historie te vinden als er sprake is van vondsten, erfgoed uit overlijden of voor vragen. De vereniging geeft het kwartaalmagazine Meer-Historie uit, een informatief blad over verleden en heden van de Haarlemmermeer. De ca. 2.500 begunstigers en de vrijwilligers van Meer-Historie krijgen dit magazine toegezonden. Het magazine is ook te koop bij diverse instanties in de regio (zie de link).

- Historisch Museum Haarlemmermeer in Hoofddorp neemt je mee op een boeiende ontdekkingsreis langs de dynamische geschiedenis van deze gemeente vanaf de drooglegging in 1852 tot en met de dag van vandaag. Laat je verrassen door onze levendige en interactieve tentoonstelling over de geschiedenis van Haarlemmermeer. Maak een wandeling door het - op schaal nagebouwde - dorp en kom meer te weten over de eerste droogmakingsplannen, de droogmaking en wat daarop volgde. Tijdens je bezoek ontmoet je de vroegste pioniers die het verhaal over de moeilijke start en verdere ontwikkeling van de voor de polder zo belangrijke landbouw vertellen. Op het 'marktplein' kun je een kijkje nemen in het café, de kerk, het bankgebouw of de school. Ook de smid, timmerman en kruidenier hebben er hun plek. Voorbij het marktplein wordt het angstige, maar menigmaal ook heroïsche verhaal over de oorlogsjaren in de polder aanschouwelijk gemaakt. De wandeling eindigt bij de polder van vandaag, bij Schiphol en de vele moderne bedrijventerreinen.

Naast de vaste collectie zijn er wee zalen met wisselende exposities. De grote zaal wisselt jaarlijks met een grote thema expositie. In de kleine zaal is elke drie maanden een nieuwe expositie te zien over een onderwerp dat direct verbonden is aan Haarlemmermeer. Zo zijn hier bijvoorbeeld tekeningen, topografische kaarten, schilderijen en beeldhouwwerken van Haarlemmermeerse kunstenaars te zien geweest.

- Geschiedenis van Haarlemmermeer is een zeer uitvoerige site van Hoofddorper Jan Wies over zowel de geschiedenis van de gemeente als alle afzonderlijke dorpen en buurtschappen in de gemeente.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 is in 2012 vastgesteld.

- Het oorspronkelijke gebiedsontwikkelingsproject Westflank Haarlemmermeer gaat niet door. De Provincie Noord-Holland zag zich in 2011 genoodzaakt de opdracht terug te geven aan het Rijk, nu het Rijk heeft besloten een 380 kV-hoogspanningsverbinding dwars door het plangebied van de Westflank aan te leggen. Dit besluit heeft gevolgen voor de provinciale ambities op het gebied van woningbouw, groen, infrastructuur en water, die onder andere zijn vastgelegd in de Structuurvisie. Het project Westflank omvatte een hoogwaardig woon- en leefmilieu tussen Cruquius en Lisserbroek. Hier zouden op een duurzame manier 10.000 woningen, 900 hectare groen en een innovatief watersysteem worden gerealiseerd.

Het project was een opdracht van het voormalige Ministerie van VROM aan de provincies Noord- en Zuid-Holland. Aanleiding was de in de Nota Ruimte opgenomen beperking voor verstedelijking in het gebied in relatie tot de ontwikkeling van de mainport Schiphol. Gelijktijdig had het Rijk het gebied als ‘bundelingsgebied voor verstedelijking’ aangemerkt. Minister Schultz gaf in 2011 aan dat er voor de gebiedsontwikkeling Westflank een ander plan zal moeten komen, met bijgestelde ambities, doelstellingen en een 380 kV hoogspanningsverbinding. Dit plan wordt opgenomen in de nieuwe Rijksstructuurvisie Haarlemmermeer-Schiphol.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Haarlemmermeer heeft ca. 48 gemeentelijke monumenten.

- Artikel over recente ontwikkelingen m.b.t. de gemalen in de Haarlemmermeer (in tijdschrift H2O, 2003).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Mysteryland (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- 7 organisaties werken sinds 2018 samen in de Haarlemmermeer voor meer kleur in het agrarisch gebied. Alle partijen zetten zich in om natuur te stimuleren: zes akkerbouwers, LTO Noord, collectief Noord-Holland Zuid, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland met hun programma Groen Kapitaal, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Bayer via Bayer ForwardFarming. CLM begeleidt en ondersteunt het proces. Op deze manier dragen alle partijen bij aan versterking van landbouw én biodiversiteit.

Beheer van bermen, akkerranden, slootkanten en het erf wordt afgestemd op nuttige dieren. Ze brengen in beeld, onder andere met de Gaia-biodiversiteitsmeetlat, wat de akkerbouwers al doen voor nuttige dieren en planten, en welke wensen en ideeën zij hebben. Op basis daarvan hebben ze per bedrijf een plan gemaakt dat ze vervolgens uitvoeren. De focus ligt op erfbeplanting, nestkasten en akkerranden. De gemeente gaat delen van hun bermen anders beheren om bloeiende kruiden te bevorderen. Samen met studenten en vrijwilligers via het NMCX gaan ze monitoren welke soorten er voorkomen. Met dit project werken ze aan een natuurinclusieve landbouw. Akkerbouwers, gemeente, provincie en waterschap beheren grote delen van de Haarlemmermeer. De kracht van het project zit in samenwerking van agrariërs en andere beheerders. Iedereen draagt een steentje bij! Het resultaat is een landschap dat mooier is voor bewoners en recreanten, waar iedereen trots op is. Samen zorgen zij voor een gezonde productieomgeving en geven zij de Haarlemmermeer kleur.

Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven bieden wel volop kansen voor nuttige natuur. Deze vier elementen vormen GreenBASE, de basis voor een kleurrijke Haarlemmermeer. Akkerbouwers benutten nuttige eigenschappen van wilde dieren en planten: lieveheersbeestjes en zweefvliegen bestrijden bladluis, torenvalk en kerkuil eten muizen, vleermuizen en kwikstaarten eten vliegen. Deze nuttige soorten hebben voedsel en schuilplaatsen nodig. Insecten hebben bloemen nodig voor voedsel. Vogels gebruiken hagen en bomen als rust-, schuil- of broedplaats. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Holland en Bayer, terwijl de gemeente Haarlemmermeer pilots in haar bermen mogelijk maakt. (bron: CLM Onderzoek en Advies, 13-3-2018)

- De gemeente Haarlemmermeer gaat de komende jaren tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep een grootschalig parklandschap met een oppervlakte van ruim 1000 hectare ontwikkelen. Dit 'Park van de 21e eeuw', kortweg Park21 genaamd, biedt straks veel ruimte voor rust, ontspanning en natuur, maar ook voor sportieve activiteiten en amusement.

- Het anno 2017 bijna 40 jaar oude Haarlemmermeerse Bos is in dat jaar flink op de schop gegaan. Landschapsarchitect Niek Roozen heeft er een toekomstvisie voor opgesteld. Roozen was in 2002 ook de hoofdontwerper van de Floriade, die het noordelijke deel van het Haarlemmermeerse Bos bestreek. De emotievallei, de tuinen voor waterplanten, natuur en het rosarium zijn opgeknapt. De siersteenoevers zijn onder handen genomen en dat geldt ook voor het Aziatische deel en de Japanse tuin waarvan nog delen terug zijn te vinden, inclusief het kleine openluchttheater. Veel populieren zijn verwijderd omdat ze te dun en te slecht waren geworden. Als vervanging zijn kastanjes, eiken en lindes geplant. Verder zijn een aantal overblijfselen van de Floriade in hun oude luister hersteld. Dat geldt onder andere voor het moerasje dat destijds is aangelegd, maar inmiddels was dichtgegroeid met riet. Dat riet is verwijderd, net als elders langs de plas van het bos.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Haarlemmermeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Haarlemmermeer. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Dorpsraden / wijkraden: - Koepelsite van de dorps- en wijkraden in de gemeente Haarlemmermeer.

- Veiligheid: - Politie Haarlemmermeer.

Reactie toevoegen