Kop van Noord-Holland

Streek
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

Kop van Noord-Holland

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark Sint Maartens Zee.

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark 't Noorder Sandt.

- Boek hier je hotel of B&B in de Kop van Noord-Holland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kop van Noord-Holland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Kop van Noord-Holland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- De Kop van Noord-Holland is een streek in de provincie Noord-Holland, bestaande uit de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen. Waarbij aangetekend dient te worden dat de oude gemeente Schagen en de voomalige gemeenten Harenkarspel (thans Schagen) en Niedorp (thans Hollands Kroon) geografisch gezien vanouds onder de streek West-Friesland vallen, maar bestuurlijk gezien tegenwoordig dus tot de Kop van Noord-Holland worden gerekend.

- Het samenwerkingsverband Gewest Kop van Noord-Holland, dat voor de gemeenten in regionaal verband taken uitvoerde zoals afvalinzameling, milieutaken, leerplichtzaken, jeugdbeleid, GGD, ambulance en brandweer, is in 2006 opgeheven. Tegenwoordig werken de genoemde gemeenten samen aan de ontwikkeling van de regio onder de noemer De Kop werkt!

Terug naar boven

Naam

Alternatieve benamingen
De streek wordt ook wel kortweg De Kop of Noordkop genoemd.

Terug naar boven

Ligging

- De streek ligt in het uiterste noorden van Noord-Holland.

- De Kop van Noord-Holland wordt aan drie zijden begrensd door water: de Noordzee aan de westkant, de Waddenzee aan de noordkant en het IJsselmeer aan de oostkant. Verder kenmerkt het gebied zich door een uitgestrekt platteland met polders en waterwegen en een duinenrand met daarachter het strand.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De genoemde gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben in totaal zo’n kleine 170.000 inwoners, verspreid over 52 kernen. De grootste kernen in de regio zijn Den Helder (60.000 inwoners) en Schagen (bijna 19.000 inwoners).

Terug naar boven

Beschrijving

De kop van Noord-Holland is een uitgestrekt gebied met een relatief lage bevolkingsdichtheid, zeker in verhouding tot de nabijgelegen Randstad. Kwaliteiten van wonen in de Kop worden dan ook vooral gevonden in rust en ruimte (uitgestrektheid); het vele water (waterlopen, kustgebieden en meren); de aanwezige natuur en het boerenlandschap (openheid) en de kleine hechte (historische) kernen (kleinschaligheid).

De agrarische sector is in de Kop duidelijk aanwezig. De rendementen in deze sector staan onder druk. De concurrentie is groot en schaalvergroting onontkoombaar. Deze ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het landschap, het gebruik van de bestaande agrarische bedrijven en het aantal agrariërs in de toekomst. Naast de agrarische sector is ook de aanwezigheid van water een van de pijlers voor de economie van de regio. Water is belangrijk voor toerisme en recreatie, maar ook voor de maritieme sector.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de Kop van Noord-Holland, kunt u terecht op de pagina Geschiedenis Noordkop van de site Oneindig Noord-Holland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 is voor de hele Kop van Noord-Holland een Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma vastgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over de kwaniteit en kwaliteit van te bouwen woningen in de regio voor de komende jaren.

- De Commissie voor de Kop van Noord-Holland had als opdracht om de kansen op het gebied van sociaal-economische en ecologische ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland te inventariseren. De commissie adviseert in haar rapport 'De Kop op de kaart!' om te investeren in de volgende 4 inhoudelijke impulsen: versterking en de toekomst van de agrarische sector, de maritieme ontwikkeling van Den Helder, de ontwikkeling van recreatie en toerisme en duurzame energie. Deze impulsen dienen volgens de commissie gepaard te gaan met 3 zogenaamde rode draden: aantrekken en vasthouden van de beroepsbevolking, vraaggestuurde benadering van wonen en integrale strategie voor natuurontwikkeling. Het advies is een goede bouwsteen voor de Gebiedsagenda voor de Kop, die in 2012 door de Stuurgroep Kop van Noord-Holland is uitgewerkt.

- Ontwikkelingsplan 2007-2013 van de Plaatselijke Groep LEADER Kop Van Noord-Holland en Texel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Gedurende een 5-tal weekenden van mei t/m september is er in de Kop van Noord-Holland het evenement Top in de Kop. Tijdens deze weekenden houden kwekerijen, kunstenaars en inwoners met bijzondere tuinen Open Dagen. De deelnemers zijn door de hele regio verspreid.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het in 2013 opgestelde programma ‘Groen in de Kop’ bestaat uit een twintigtal projecten die bijdragen aan aantrekkelijker en toegankelijker maken van het landschap in de Kop van Noord-Holland.

- Vogelnieuws uit de Kop van Noord-Holland.

Reactie toevoegen