Kennemerland

Streek
Kennemerland
Noord-Holland

Kennemerland

Terug naar boven

Status en ligging

- De streek Kennemerland beslaat een groot deel van het westen van Noord-Holland. De streek kun je, zoals vaak bij streken het geval is, op meer manieren indelen en begrenzen, afhankelijk van of je door een historische bril kijkt of naar actuele samenwerkingsverbanden.

- Een gebruikelijke bestuurlijke actuele indeling van de gemeenten is als volgt:
Regio Alkmaar, voorheen Noord-Kennemerland: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest (die gemeente viel voorheen onder Midden-);
IJmond, ook wel Midden-Kennemerland: Beverwijk, Heemskerk, Velsen;
Zuid-Kennemerland: Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude valt hier ook onder, maar deze gaat in 2019 fuseren met de gemeente Haarlemmermeer en zal daardoor net als die gemeente wel onder de regio Amstelland-Meerlanden komen te vallen.

- De politieregio Kennemerland is als volgt ingedeeld:
Noord-Kennemerland: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk;
Midden: Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort;
IJmond: Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest;
Zuid: Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

- De gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard, en Uitgeest en de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer behoren enkel tot de samenwerkingsregio maar niet tot het oorspronkelijke gebied van Kennemerland en het graafschap. De oorspronkelijk bedoeling was dat deze gemeenten een eigen samenwerkingsverband en streekplangebied zouden gaan vormen onder de naam West-Friesland-West. Later is door de provincie Noord-Holland besloten deze gemeenten samen te nemen met de kustgemeenten, en is de gehele regio Noord-Kennemerland genoemd. Historisch gezien een dwaling, die sterk overeenkomst met de foutieve benaming Kop van Noord-Holland voor Schagen, Niedorp en Warmenhuizen.

De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo zijn geografisch gezien twijfelgevallen. Ze behoorden wel tot het graafschap dat door Holland werd hersticht na verovering van het gebied, zij het dat het gebied van de huidige gemeente Heiloo er slechts gedeeltelijk toe behoorde. Tegenwoordig wordt echter vaak het Noordhollands Kanaal en de Westfriese Omringdijk als grens gehanteerd. Een groot gedeelte van de Zaanstreek heeft ook een periode tot het graafschap Kennemerland behoord. Al heeft het grotendeels bij Holland gehoord.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze streek, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.

- Museum Kennemerland is gevestigd in Beverwijk en specialiseert zich met name in Midden-Kennemerland m.b.t. de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Groei & Bloei is een vereniging van hobbytuiniers. In de wintermaanden organiseren ze inspirerende lezingen over allerlei aspecten van het tuinieren. Vanaf het voorjaar staan er leuke excursies op het programma: bezoeken aan mooie privétuinen in de buurt en dagtochten naar bijzondere tuinen en kwekers in andere delen van het land. Ook is er elk jaar een groepsreis naar het buitenland. Verder organiseren ze workshops bloemschikken en plantenruilbeurzen. Ze richten zich vooral op siertuinen, maar ook moestuiniers komen aan hun trekken. De meeste activiteiten zijn alleen bestemd voor leden, maar de lezingen in het winterseizoen zijn vaak ook toegankelijk voor niet-leden. Groei & Bloei heeft in de regio afdelingen genaamd Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland, De Egmonden en Bergen. Die afdelingen kun je op deze kaart vinden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kennemerland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Kennemerland op de site van het Noordhollands Dagblad.

- Veiligheid en gezondheid: - Bij een brand, ongeluk of ramp in de regio coördineert Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de inzet van brandweer, ambulance, politie, gemeente(n) en andere betrokkenen. - In de VRK zijn 3 duikposten actief: Haarlem, Velsen en Nieuw-Vennep, die 24 uur per dagen, 7 dagen per week paraat staan. Op hun Facebookpagina vind je actualiteiten over de 3 duikteams, zoals verslagen van uitrukken, oefeningen en andere activiteiten die ze op en onder water meemaken. - GGD Kennemerland bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de ruim half miljoen inwoners van deze Veiligheidsregio.

- Bedrijfsleven: - De bekendste Bollenstreek is natuurlijk die rond Hillegom en Lisse, maar ook verder naar het noorden tot in de Kop van Noord-Holland zijn veel bollenkwekers actief. Tussen deze gebieden in ligt het Kennemerland, waar ook veel bollenteeltbedrijven zijn te vinden. Grootschalige bedrijven zowel als kleinere bedrijven die zich op de teelt van bijzondere bolgewassen richten. Een aantal bedrijven houdt zich, naast de teelt, ook bezig met het broeien van bollen. Het werkgebied van KAVB* Kring Kennemerland is de streek ten noorden van het Noordzeekanaal en omvat de streek langs de kust tot en met Bergen. Naast allerlei belangenbehartigingsactiviteiten organiseert de kring in de winter ook tulpenkeuringswedstrijden, waarvoor altijd veel belangstelling is.
* Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.

Reactie toevoegen