Zandvoort

Plaats
Dorp en gemeente
Zandvoort
Kennemerland
Noord-Holland

Zandvoort strand kombord [640x480].jpg

Zandvoort, aan het strand staat een formeel bebouwde-kombord, wat wel niet als zodanig bedoeld zal zijn. Aan de achterzijde bevindt zich een bord Bloemendaal, dus kennelijk staat dit paneel op de grens van de beide gemeenten.

Zandvoort, aan het strand staat een formeel bebouwde-kombord, wat wel niet als zodanig bedoeld zal zijn. Aan de achterzijde bevindt zich een bord Bloemendaal, dus kennelijk staat dit paneel op de grens van de beide gemeenten.

NH gemeente Zandvoort in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Zandvoort in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Zandvoort in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Zandvoort

Terug naar boven

Status

- Zandvoort is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland.

- Wapen van de gemeente Zandvoort.

- Naast de hoofdplaats Zandvoort omvat de gemeente nog het dorp Bentveld en de buurtschap Brederodebuurt.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zandvoort.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1105-1120 kopie 15e eeuw Santfort, 1295 Zandvorde, 1343 tSandvoirden.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse sant 'zand' en fort 'voorde', hier waarschijnlijk te duiden als 'droge weg door een nat gebied'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zandvoort ligt W van Haarlem, aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft dorp en gemeente Zandvoort (Bentveld bestond toen nog niet als dorp) 200 huizen met 1.062 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente Zandvoort ca. 6.700 huizen met ca. 16.700 inwoners; waarvan ca. 6.300 huizen met ca. 15.700 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Genootschap Oud Zandvoort.

- Het Zandvoorts Museum toont je een collectie over het verleden en heden van Zandvoort. Wat kun je er bekijken? O.a. schilderijen, tekeningen, aquarellen, klederdrachten en oude strandkleding, het gehele foto-archief van de gemeente Zandvoort, maquettes van gebouwen voor 1940, aardewerk, meubels, oude gereedschappen en oude keukenbenodigdheden. Verder zijn er door het jaar heen meerdere wisseltentoonstellingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zandvoort heeft 11 rijksmonumenten.

- Zandvoort heeft 122 gemeentelijke monumenten.

- De huidige watertoren van Zandvoort dateert uit 1951 en is de opvolger van een toren die in 1943 door de Duitsers is opgeblazen. De toren is tot 1997 in functie geweest.

- Gevelstenen in Zandvoort.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2013 is het project Noordvoort tussen Zandvoort en Noordwijk uitgevoerd. Door stukken zand weg te graven en vegetatie te verwijderen moet het duin daar weer gaan stuiven. Door de verstuiving zal een natuurlijke, geleidelijke overgang van zee naar duinen ontstaan met nieuwe kleine duinen op het strand en een zeereep met stuivende toppen, windkuilen en helmbegroeiing. Plantensoorten als biestarwegras, zeeraket, zeepostelein, blauwe zeedistel en zeewolfsmelk krijgen weer een kans. Het gebied moet ook weer aantrekkelijker worden voor vogels als de strandplevier en de bontbekplevier.

- Zandvoort is naast haar bekendheid als badplaats, ook bekend van het Circuit Park Zandvoort. De eerste races vonden plaats in 1939, op wegen in en rondom het dorp. Het circuit is aangelegd in 1948.

- De Amsterdamse Waterleidingduinen is een duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Het duingebied is ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam; er stroomt jaarlijks 50 miljoen m3 drinkwater door dit 3400 hectare grote gebied. Er wordt sinds 1853 water gewonnen, waarmee het het oudste waterwingebied van Nederland is. Het wordt geëxploiteerd door Waternet.

Waternet heeft in 2016 het groot onderhoud afgerond dat zij sinds 2012 in een deel (10 procent van het oppervlak) van de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft uitgevoerd. De duinen waren de afgelopen 25 jaar dichtgegroeid met grassen, struiken en bomen. Met name Amerikaanse vogelkers groeide erg hard in het open duinlandschap. Poelen waren minder diep geworden en natte duinvalleien ruiger. Bij het onderhoud is op veel plaatsen de bovenste laag aarde weggehaald. Zo verdwijnt het zaad van de bomen en struiken. Verder zijn poelen dieper gemaakt en zijn er ook nieuwe poelen gegraven. In een gebied van 168 hectare zijn bomen en stuiken weggehaald. Waternet is tevreden met het eindresultaat. Er zijn weer open plekken in het duin, waar vogels en kalkminnende planten een kans krijgen. Ook de grondwaterstand is verbeterd, doordat regenwater makkelijker wordt vastgehouden. De afgegraven grond is elders hergebruikt om weilanden op te hogen. De verwijderde Amerikaanse vogelkers is gebruikt als brandstof in energiecentrales. Maaisel is gecomposteerd. Van gekapte zwarte den is spaanplaat gemaakt. (bron: Waternet)

Terug naar boven

Beeld

- Site met honderden oude foto's van Zandvoort.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zandvoort (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Zandvoort.

- Onderwijs: - Basisschool Hannie Schaft. - Oranje Nassauschool. - Nicolaasschool. - Mariaschool. - “Kinderen hebben gelijkere kansen, als ze ongelijk onderwijs krijgen”. Aldus De School in Zandvoort, die gewoon basisonderwijs en méér verzorgt op een ongewone manier, namelijk ‘op maat’. En dat voeren ze ver door, ook in de hoeveelheid onderwijstijd. ‘Op maat’ doen zij door de combinatie van deze drie pijlers: jaarrond open; mee-ontwerpen en mee-beslissen; thematisch onderwijs. In 2008 zijn zij gestart als eerste school met flexibele en ruime schooltijden. Kunnen variëren in tijd is logisch om onderwijs op maat te kunnen maken. In die ruime tijden organiseren ze zeer gevarieerd onderwijs rond aantrekkelijke thema’s. Op wat en hoe ze het onderwijs organiseren kunnen leerlingen, hun ouders en leerkrachten invloed hebben. Ze zijn 50 weken per jaar open, van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Dat is 2.500 uur per jaar. Ze werken in 5 perioden van 10 weken. Alleen daarom zijn ze 2 weken per jaar gesloten. Elke periode staat een ander thema centraal. Leerlingen kunnen hun schooldag beginnen tussen 8.00 en 10.00 uur of tussen 12.00 en 14.00 uur. De dag kan eindigen tussen de middag of tussen 16.00 en 18.00 uur.

Leeractiviteiten zijn verbonden met het thema, bijvoorbeeld Verkeer en vervoer, Communicatie, Middeleeuwen, Europa, Voeding of Dieren. Dus taal en rekenen, koken en dansen, Engels en filosofie, techniek en expressieve vakken worden concreet doordat ze worden uitgewerkt binnen het onderwerp van het thema. Alle leerlingen van alle leeftijden werken aan hetzelfde thema. Er wordt individueel gewerkt, in kleine groepjes en in grotere groepen met eigen leerkrachten en thema-experts van buiten. Er wordt op school geleerd en daarbuiten. Elk thema zijn er excursies. In de hele basisschoolperiode wel 80. Aandacht voor een gezonde leefstijl vinden ze belangrijk. Daarom verzorgen ze het eten en drinken, van biologische kwaliteit. Leerlingen worden betrokken bij het hele proces: bestellingen doen, werken met een budget, boodschappen opruimen, gerechten bereiden, tafels dekken en opruimen en natuurlijk gezellig samen lekker eten. Naast aandacht voor voeding organiseren ze veel bewegingsactiviteiten: er zijn zo’n drie bewegingslessen per week en tussen de middag wordt er regelmatig buiten gespeeld onder leiding van een gymleerkracht. De gehele dag, ook tijdens lunch en buiten spelen, worden leerlingen begeleid door leerkrachten waardoor er op alle momenten aandacht is voor samen leven en omgaan met elkaar. De School kent twee pakketten: het basis- en het totaalpakket. Het verschil betreft de hoeveelheid en variatie in tijd. De School heeft ca. 90 leerlingen en had een ongeveer even grote wachtlijst. Daarvoor was qua huisvesting een tweede 'unit' nodig. Helaas heeft de gemeente daar niet in kunnen voorzien. Daarom heeft de school moeten besluiten het voorlopig bij de ca. 90 leerlingen te laten.

Reactie toevoegen