Zandvoort

Plaats
Dorp en gemeente
Zandvoort
Kennemerland
Noord-Holland

zandvoort boulevard de favauge ca 1910 [640x480].jpg

Zandvoort Boulevard De Favauge ca. 1910

Zandvoort Boulevard De Favauge ca. 1910

Zandvoort strand kombord [640x480].jpg

Zandvoort, aan het strand staat een formeel bebouwde kom-bord, wat wel niet als zodanig bedoeld zal zijn. Aan de achterzijde bevindt zich een bord Bloemendaal, dus kennelijk staat dit paneel op de grens van de beide gemeenten.

Zandvoort, aan het strand staat een formeel bebouwde kom-bord, wat wel niet als zodanig bedoeld zal zijn. Aan de achterzijde bevindt zich een bord Bloemendaal, dus kennelijk staat dit paneel op de grens van de beide gemeenten.

NH gemeente Zandvoort in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Zandvoort in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Zandvoort in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Zandvoort

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zandvoort.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Zandvoort.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zandvoort (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Zandvoort is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland.

- Wapen van de gemeente Zandvoort.

- Naast de hoofdplaats Zandvoort omvat de gemeente nog een deel van het dorp Bentveld en, vallend onder het dorp Zandvoort, de buurtschap Brederodebuurt.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zandvoort.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1105-1120 kopie 15e eeuw Santfort, 1295 Zandvorde, 1343 tSandvoirden.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse sant 'zand' en fort 'voorde', hier waarschijnlijk te duiden als 'droge weg door een nat gebied'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zandvoort ligt W van Haarlem, aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft dorp en gemeente Zandvoort (Bentveld bestond toen nog niet als dorp) 200 huizen met 1.062 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 7.000 huizen met een kleine 17.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Genootschap Oud Zandvoort.

- Het Zandvoorts Museum toont je een collectie over het verleden en heden van Zandvoort. Wat kun je er bekijken? O.a. schilderijen, tekeningen, aquarellen, klederdrachten en oude strandkleding, het gehele foto-archief van de gemeente Zandvoort, maquettes van gebouwen voor 1940, aardewerk, meubels, oude gereedschappen en oude keukenbenodigdheden. Verder zijn er door het jaar heen meerdere wisseltentoonstellingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zandvoort heeft 11 rijksmonumenten.

- Zandvoort heeft 122 gemeentelijke monumenten.

- De huidige watertoren van Zandvoort dateert uit 1951 en is de opvolger van een toren die in 1943 door de Duitsers is opgeblazen. De toren is tot 1997 in functie geweest.

- Gevelstenen in Zandvoort.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De in 2013 gerealiseerde Natuurbrug Zandpoort (over de Zandvoortselaan) tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen is een noodzakelijke schakel om de prachtige Noord-Hollandse duinen weer met elkaar te verbinden. Door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Dit is belangrijk om uitsterven van diverse soorten te voorkomen. Ook fietsers, ruiters, rolstoelgangers en wandelaars kunnen de natuurbrug gebruiken. Er zijn ook plannen voor ecoducten over de Zeeweg en over het spoor tussen Zandvoort en Haarlem. Met de drie bruggen ontstaat een aaneengesloten duingebied van meer dan 7000 hectare.

- In 2013 is het project Noordvoort tussen Zandvoort en Noordwijk uitgevoerd. Door stukken zand weg te graven en vegetatie te verwijderen moet het duin daar weer gaan stuiven. Door de verstuiving zal een natuurlijke, geleidelijke overgang van zee naar duinen ontstaan met nieuwe kleine duinen op het strand en een zeereep met stuivende toppen, windkuilen en helmbegroeiing. Plantensoorten als biestarwegras, zeeraket, zeepostelein, blauwe zeedistel en zeewolfsmelk krijgen weer een kans. Het gebied moet ook weer aantrekkelijker worden voor vogels als de strandplevier en de bontbekplevier.

- Zandvoort is naast haar bekendheid als badplaats, ook bekend van het Circuit Park Zandvoort. De eerste races vonden plaats in 1939, op wegen in en rondom het dorp. Het circuit is aangelegd in 1948.

- De Amsterdamse Waterleidingduinen is een duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Het duingebied is ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam; er stroomt jaarlijks 50 miljoen m3 drinkwater door dit 3400 hectare grote gebied. Er wordt sinds 1853 water gewonnen, waarmee het het oudste waterwingebied van Nederland is. Het wordt geëxploiteerd door Waternet.

Waternet heeft in 2016 het groot onderhoud afgerond dat zij sinds 2012 in een deel (10 procent van het oppervlak) van de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft uitgevoerd. De duinen waren de afgelopen 25 jaar dichtgegroeid met grassen, struiken en bomen. Met name Amerikaanse vogelkers groeide erg hard in het open duinlandschap. Poelen waren minder diep geworden en natte duinvalleien ruiger. Bij het onderhoud is op veel plaatsen de bovenste laag aarde weggehaald. Zo verdwijnt het zaad van de bomen en struiken. Verder zijn poelen dieper gemaakt en zijn er ook nieuwe poelen gegraven. In een gebied van 168 hectare zijn bomen en stuiken weggehaald. Waternet is tevreden met het eindresultaat. Er zijn weer open plekken in het duin, waar vogels en kalkminnende planten een kans krijgen. Ook de grondwaterstand is verbeterd, doordat regenwater makkelijker wordt vastgehouden. De afgegraven grond is elders hergebruikt om weilanden op te hogen. De verwijderde Amerikaanse vogelkers is gebruikt als brandstof in energiecentrales. Maaisel is gecomposteerd. Van gekapte zwarte den is spaanplaat gemaakt. (bron: Waternet)

Terug naar boven

Beeld

- Site met honderden oude foto's van Zandvoort.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Zandvoort.

Reactie toevoegen