Hoorn

Plaats
Stad en gemeente
Hoorn
West-Friesland
Noord-Holland

Hoorn.jpg

Stads- en havengezicht Hoorn

Stads- en havengezicht Hoorn

NH gemeente Hoorn in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Hoorn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hoorn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hoorn

Terug naar boven

Status

- Hoorn is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland.

- De gemeente Hoorn is in 1979 vergroot met de gemeente Zwaag en een deel van de gemeente Blokker (= het dorp Westerblokker, dat tegenwoordig Blokker heet).

- De gemeente Hoorn omvat de gelijknamige stad, de dorpen Blokker en Zwaag, en een deel van buurtschap De Hulk (die onder de stad valt).

- Wapen van de gemeente Hoorn.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Hoorn.

Terug naar boven

Naam

Benaming inwoners
Iemand die in Hoorn woont noem je niet een Hoornaar maar een Horinees. Een Hoornaar is namelijk iets heel anders... ;-)

Oudere vermeldingen
1289 vervalst kopie 1424 Hoern, ca. 1312 Horne, ca. 1338 Hoirne, 1345 Hoirn.

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse horne = horn 'uitspringende bocht, hoek', oorspronkelijk een hoek van hoger gelegen land, uitspringend in het water of in moerassig terrein.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Hoorn ligt aan het water de Hoornse Hop en het Markermeer en ligt verder NO van de dorpen Scharwoude en Schardam, ONO van de dorpen Grosthuizen, Avenhorn en De Goorn, O van de A7 en de dorpen Berkhout en Spierdijk, ZO van de dorpen Zuidermeer, Wadway en Wognum, Z van de dorpen Zwaagdijk-West en Nibbixwoud, Z en ZW van het dorp Hauwert, ZW van de dorpen Oosterblokker, Westwoud, Zwaagdijk-Oost en Hoogkarspel, W van de dorpen Hem en Venhuizen en WNW van de dorpen Schellinkhout en Wijdenes.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Hoorn 1.653 huizen met 8.668 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 1.551/8.177 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Koepoortsweg 68/279 en Het Keeren 34/212. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 33.000 huizen met ca. 72.000 inwoners, waarvan ca. 23.000 huizen met ca. 52.000 inwoners in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1357 heeft Hoorn stadsrechten verkregen. Dat was heel belangrijk voor deze handelsplaats in de horn (= hoek) van de dijk. Volgens overlevering zou de stad gesticht zijn door drie bierbrouwende broers uit Hamburg. De stad lag gunstig (aan het riviertje de Gouw) en werd een vestigingsplaats voor vele koop- en ambachtslui. Het plein in de stad, het Rode Steen, werd het centrum voor handel, bestuur en rechtspraak. Vele oude gebouwen laten zien dat de stad een belangrijke functie had voor de regio: de Waag, het Stadhuis, het Proostenhuis en het Stynhuis (waar later het Westfries Museum is gebouwd). In de 17e eeuw wordt het een van de belangrijkste havensteden in Holland. Vele belangrijke instellingen vinden hier een plaats: De Munt, de Admiraliteit (marine), De Noordsche Compagnie, De Verenigde Oostindische Compagnie en de Geoctroyeerde Westindische Compagnie.

Tweede Wereldoorlog
"Op het oog lijkt het relatief rustig in deze stad tijdens de Tweede Wereldoolog, vergeleken met andere Nederlandse steden, maar dat ligt bij nader inzien toch anders. De impact van de oorlog op de inwoners is groot. Achter de gevels gaan verhalen schuil van moed, wanhoop, verraad en doorzettingsvermogen. De website 'Oorlog in Hoorn' verhaalt over de gewone, maar vaak zo moedige mensen in de stad. Zoals schooldirecteur Koos Poll, die een kopstuk van het landelijk verzet blijkt te zijn geweest. Over de dappere vrouwen Aaf Dell en Dieuw van Vliet, die onderduikers houden achter het Duitse hoofdkwartier. Over het verzet, dat een landverrader liquideert in een kapperszaak - en de vreselijke wraak van de Duitsers die daarop volgt. Deze en vele andere drama’s hebben zich hier afgespeeld, vaak achter gesloten deuren. Deze website, gemaakt in opdracht van Comité 40-45, zet die deuren op een kier. Opdat de verhalen niet verloren gaan en we blijven leren van de geschiedenis.

De website is meer dan een verzameling verhalen. Op de website staan ook digilessen voor het basisonderwijs in de stad, met speciaal daarvoor ontwikkelde filmpjes. Er zijn videoverslagen met ooggetuigen die geïnterviewd worden door scholieren van het middelbaar onderwijs. En er zijn ook links naar bijvoorbeeld beeldmateriaal zoals foto’s en eerder opgenomen ooggetuigenverslagen van het lokale Comité 40-45 en vereniging Oud Hoorn. Naast de website is er een speciale app ontwikkeld met een speurtocht voor de kinderen en een wandeltocht voor volwassenen. Het project wil hiermee een verzamelpunt zijn, een platform dat de oorlogsgeschiedenis toegankelijk maakt. Voor deze en de volgende generatie. Draag ook bij! Nog lang niet alle oorlogsverhalen van de stad zijn hier gebundeld. Er valt nog zoveel meer te vertellen. Wil jij ook (inhoudelijk of financieel) bijdragen en zo helpen de geschiedenis van de stad levend te houden? Mail ons dan via info@oorloginhoorn.nl."

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Veel van de rijkdommen en gebruiksvoorwerpen van Hoorn uit de 17e, 18e en 19e eeuw zijn te zien in het Westfries Museum in de stad. In 25 zalen en kamers is een enorme hoeveelheid voorwerpen te zien op het gebied van o.a. de geschiedenis van de stad, de kunstnijverheid, de schutterij, de Verenigde Oostindische Compagnie, de handel en archeologie. "Het Westfries Museum is een familievriendelijk museum. Er zijn twee permanente speurtochten beschikbaar die je samen elke dag kunt doen. Voor de iets jongere kinderen is er de Hondjes speurtocht, en voor de iets oudere kinderen de Eenhoorn speurtocht. Samen met je gezin of familie ga je door het hele museum en de tuin, op zoek naar alle afbeeldingen. Je kunt de tocht zelfstandig lopen en de antwoorden staan op het opdrachtenblad. Deze beide speurtochten zijn gratis en af te halen bij de balie van het museum.

Elke vakantie zorgt het educatieve team van het museum er voor dat er een speciaal Familiespoor is. Aan de hand van een opdrachtenblad ga je aan de slag door het museum. Er zijn denkvragen, kijkvragen, doe-opdrachten en voorwerpen waar je aan mag zitten of iets om te knutselen. Alles bij elkaar maak je op een leuke manier kennis met de geschiedenis van de Gouden Eeuw. Soms stellen we een moeilijke vraag, maar de bedoeling is dat je samen met je gezin of familie onderweg bent en met zijn allen komen jullie er vast wel uit. Het spoor wijst zichzelf en kun je zelfstandig uitvoeren. De antwoorden staan of (achter)op het opdrachtenblad, of er is een speciaal antwoordenstation bij de balie/garderobe. Het Familiespoor van het vakantieprogramma kun je gratis afhalen bij de balie van het museum."

- Ook Vereniging Oud Hoorn bestudeert de geschiedenis van deze stad. "De stad heeft haar rijke verleden redelijk overleefd. Wie door de binnenstad wandelt, kan zich op een aantal plaatsen nog steeds in de 17e eeuwse stad wanen dankzij de honderden monumenten en het goed bewaarde stratenpatroon, dat in aanleg stamt uit de 13e eeuw. De vereniging stelt zich ten doel het materiële en immateriële erfgoed binnen de gemeente te beschermen en de kennis over de geschiedenis van de gemeente en haar erfgoed te vergroten en te verspreiden. De vereniging is opgericht in 1917 en levert dus al meer dan 100 jaar een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren en bevorderen van restauraties en het kritisch volgen van nieuwbouwplannen. Door middel van acties gericht op het voorkomen van sloop strijdt zij voor het behoud van historisch waardevolle panden en stadsgezichten. Wie het bijzondere historische karakter van de stad aan het hart gaat, wordt lid van onze vereniging!

De vereniging heeft de medewerking van heel veel vrijwilligers. In de loop der jaren heeft het vrijwilligerswerk geleid tot organisatie in werkgroepen (Bestuurlijk, Activiteiten, Documentatie, Internet). Op deze pagina vind je uitvoerige informatie over de activiteiten van alle werkgroepen. De Kennisbank van de vereniging biedt via één zoekveld gelijktijdig toegang tot zeven databases met informatie over Hoorns erfgoed, stadsgeschiedenis, panden en monumenten in: de Beeldbank; de Kwartaalbladen; het boek Hoorn, Huizen Straten Mensen; diverse Publicatiereeksen. Of ruwe gegevens in: het Hoorns Documentatiesysteem; het Notarieel Archief; de Verenigingsactiviteiten.

De online Kennisbank is gevuld met de ca. 22.000 dossiers die in het Pakhuis en elders zijn opgeslagen en nu grotendeels zijn gedigitaliseerd. Hoe werkt de Kennisbank? Geef een zoekopdracht door een zoekterm in te geven. Als resultaat krijg je een lijst. Daarin zie je per database hoeveel daarin over die zoekterm is te vinden. Onderin de lijst is in een extra regel ook nog te zien hoeveel er over die zoekterm is te vinden binnen een aantal rubrieken op de website van de vereniging.

Hulp nodig? De werkgroep Hoorn, Huizen Straten Mensen (HHSM) kan je assisteren bij je onderzoek. Deze komt elke donderdagmorgen van 10:00-12:00 uur bijeen in het Pakhuis. Daar kun je, samen met een vrijwilliger, je zoektocht vervolgen. Een vraag stellen kan ook, via werkgroepHHSM@oudhoorn.nl. Tijdens de openingsuren (dinsdag en donderdag 10.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-14.00 uur) zijn de gastvrouwen en -heren de beheerders van het verenigingsgebouw. Daar beantwoorden zij vragen van bezoekers, zijn verantwoordelijk voor de winkel en dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken in het Oost-Indisch Pakhuis. Daarnaast beheren en verkopen zij de boekenvoorraad van de Publicatie Stichting Bas Baltus." Op de site van de vereniging vind je onder het menu Stadsgeschiedenis honderden artikelen in tekst en beeld over de geschiedenis van de gemeente, gegroepeerd per thema.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De Stad van de Gouden Eeuw gaat een nieuwe fase in. Hoorn gaat de komende jaren ‘meer stad’ worden. Dat betekent groeien en op de juiste plekken ook stedelijker worden. De gemeente werkt samen met partners NS Stations, ProRail en de Provincie Noord-Holland aan de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. De ambitie om meer stad te worden gaat vooral landen in dit gebied rond het OV-knooppunt van de stad. Dit is het mobiliteitsknooppunt van de hele regio West-Friesland, met meer dan 200.000 inwoners. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, met directe verbindingen van en naar de Randstad.

Juist in dit gebied is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus, op steenworp afstand van een modern multimodaal mobiliteitsknooppunt én de prachtige historische binnenstad. Met het project wordt de bereikbaarheid van het stationsgebied (en dus stad én regio) verbeterd. Automobilisten, fietsers, bus- en treinpassagiers en wandelaars zijn straks sneller op het station en ervaren meer reisgemak. Daarnaast gaat de gemeente het gebied rond stationsgebied verder ontwikkelen als plek om prettig te verblijven en te wonen." (bron: gemeente)

- "Een Kerkplein waar je wilt zijn! Daar is in 2020 hard aan gewerkt. In juli 2020 zijn de werkzaamheden aan het plein en de omgeving gereedgekomen. Het ontwerp voor het heringerichte Kerkplein heeft als uitgangspunt dat het een plein wordt waar voetgangers de ruimte krijgen en waar auto's, scooters en fietsers te gast zijn. Aan de randen van het plein zijn verschillende terrassen mogelijk. In de zomer zijn er 25 betaalde parkeerplaatsen en in de winter is er ruimte voor 22 extra parkeerplaatsen. Op het Kerkplein is meer groen gerealiseerd en er zijn bankjes geplaatst. Het gebied achter de Grote Kerk is ook opgeknapt. Het vergunningparkeren is ongewijzigd gebleven." (bron: gemeente)

- Met de Woonvisie 2013-2020 wil Hoorn vraag en aanbod op de woningmarkt beter op elkaar afstemmen. Dit betekent vooral: aantrekkelijk, betaalbaar en wat de consument vraagt. Extra aandacht is bovendien nodig voor de huisvesting van het toenemend aantal senioren op de woningmarkt. Andere belangrijke thema’s zijn: het stimuleren van de woningbouwproductie, investeren in duurzaamheid en het op peil houden van de kwaliteit van de bestaande voorraad.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Hoorn heeft 369 rijksmonumenten.

- Hoorn heeft 254 gemeentelijke monumenten.

- De Noorderkerk (Kleine Noord 30) is een driebeukige hallenkerk in het centrum van Hoorn. In 1441 werd begonnen met de bouw, die in 1519 werd afgerond, waardoor de kerk het oudste gebouw van de stad is. De kerk ligt tussen het Kleine Noord en de Veemarkt. Door de vorm van de kavel waarop de kerk is gebouwd heeft de kerk een gerende gevel. Op de plaats van het huidige gebouw stond in 1426 een klein houten kerkgebouwtje. Aan de kant van het Kleine Noord hangt aan de middelste gevel een grote klok aan de kerk. Op het dak hierachter is een dakruiter geplaatst.

De vloer is bedekt met grafstenen (waaronder die van de vader van Willem IJsbrantsz. Bontekoe), die echter na een restauratie van de kerk niet meer op hun oorspronkelijke plaats liggen. Ook Willem Cornelisz Schouten, een Hoorns ontdekkingsreiziger, overleden in 1625, werd in deze kerk begraven. Achter het 17e-eeuwse koorhek bevindt zich de zogeheten armenkerk, voorzien van kale houten banken en preekstoel, waar tot begin 20e eeuw kerkdiensten voor arme mensen werden gehouden. Tot 2017 deed de kerk dienst voor diensten van de Protestantse Gemeente te Hoorn-Zwaag. Ook wordt de kerk gebruikt voor concerten en tentoonstellingen. Sinds 2017 is de kerk in particuliere handen.

- De rijksmonumentale Grote Kerk uit 1883 aan het Kerkplein is sinds 1975 niet meer als kerk in gebruik. In 2016 is de kerk herbestemd tot 'Foodmarket' en 'Shop in Shop'. Op de benedenverdieping de foodmarket waar 23 ondernemers hun foodconcepten laten zien. De 1e etage omvat rond de 15 shop-in-shops die in het teken staan van beleving, gebaseerd op 5 pilaren: health, media, fashion, sport en kinderen. De Foodmarket en Shop in Shop zijn op vrijdag, zaterdag en zondag geopend.

- Mariakapel.

- De Waag in Hoorn is in 1609 in opdracht van Hendrick de Keyser gebouwd, op het plein de Roode Steen. Het gebouw was eeuwenlang het middelpunt van de kaasmarkt die vanaf de tweede helft van de 17e eeuw wekelijks werd gehouden. Het belang van de stad als zeehaven nam af, maar als handelscentrum ging het juist een grotere rol spelen. De verkochte partijen kaas werden er gewogen, en ook kon iedereen hier onder toezicht zijn andere goederen laten wegen. In de hoogtijdagen van de Hoornse kaasmarkt werd hier jaarlijks tot 3 miljoen kilo kaas verhandeld.

Door de opkomst van de verschillende kaasfabrieken in omringende dorpen kwam in de loop van de 20e eeuw een einde aan de markt. Nu is er al vele jaren een grand café in gevestigd, waarin nog vele oude materialen en gereedschappen worden tentoongesteld. Sinds 2007 wordt op de Roode Steen elke donderdag weer een (toeristische) kaasmarkt gehouden, en in De Waag wordt dan net als vroeger weer de kaas gewogen. De Waag is eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser, die gespecialiseerd is in aankoop en vervolgens restauratie en herbestemming van monumentale panden.

- De Hoofdtoren (Hoofd 2) is een van de laatste verdedigingswerken in Hoorn die bewaard zijn gebleven. De toren is vernoemd naar het Houten Hoofd, dat reeds in 1464 gebouwd is, en ontleent ook de naam aan deze steiger voor handelsschepen. De toren staat aan de haven. Hij is in 1532 opgetrokken uit Gobertanger kalksteen en baksteen. In 1614 verloor de toren zijn verdedigingsfunctie en nam de Noordse Compagnie haar intrek in de toren. Tegenwoordig zijn in de toren een grillbar en een restaurant gevestigd. Naast de toren staat een standbeeld van de Scheepsjongens van Bontekoe.

- Het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn vertelt aan de hand van honderden voorwerpen en tientallen interieurs het leven in de vorige eeuw. Hoe woonden onze (groot)ouders? Met welk speelgoed speelden kinderen? Wat voor winkels waren er? Hoe werd er gekookt? Wat deed men in de vrije tijd? Wat was er op radio of televisie te beleven? Op dit soort vragen krijg je in dit nostalgische museum antwoorden. Er is immers heel veel veranderd in de afgelopen honderd jaar, thuis, op het werk, op school, in winkels. Neem een duik in je eigen verleden en dat van je (groot)ouders en verbaas je over de vele ontwikkelingen.

Het Museum van de Twintigste Eeuw is een waar Feest der Herkenning. Je ontdekt leuke voorwerpen van vroeger, maar leert ook over armoede, hard en lang werken en eenvoudige woonomstandigheden. Niet eerder veranderde er in één eeuw zoveel als in de 20e eeuw! Een eeuw die iedereen meer vrije tijd bezorgde, een ieder mobieler maakte, denk maar aan auto en (brom)fiets, een eeuw die ons over de hele wereld liet communiceren en onze samenleving drastisch veranderde. Jong en oud herkent zaken in dit museum. Voor de een is dat het constructiespeelgoed Meccano, voor de ander de oranje emaillen potten en pannen. De eerste spelcomputer met Pong of de oude videorecorder met pianotoetsen misschien. Het interieur van de Grutters-winkel of van de Fourniturenzaak. Het lavet in de oude badkamer of de kolenkachel in de jaren ‘50 huiskamer. Voor alle bezoekers zijn er herkenbare nostalgische objecten te bekijken. Vaak in een treffende opstelling als een oud klaslokaal, een winkelstraat of een keukeninterieur."

- "In de Regenten- en Regentessenkamers van het voormalig RK Wees- en oudeliedenhuis St. Jozef bevindt zich de Maritieme Oudheidkamer. Het indrukwekkende interieur is een thuishaven voor Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. De stichting heeft als doel het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart, in het bijzonder die rond de Kaap als historisch hoogtepunt van zeemanschap. Dit doel willen wij bereiken door het inrichten en in stand houden van een permanente presentatie in onze Oudheidkamer, het uitgeven van publicaties en het organiseren van voordrachten en presentaties over de grote zeilvaart en de zeevaart.

Er is een bibliotheek en een interessante collectie antieke nautische instrumenten, waaronder een bijzondere sterrenglobe. Verder zijn er diverse schitterende scheepsmodellen te zien. De originele Hondius Kaart behoort ook tot de collectie. Met steun van het VSB Fonds heeft de stichting in 2000 een zeer zeldzame kaart kunnen verwerven, een sleutelstuk in de historie van de ontdekking van Kaap Hoorn. Het betreft de Mercator-Hondiuskaart van 1602. De Maritieme Bibliotheek in de Oudheidkamer omvat ongeveer 1000 titels, waaronder vele zeldzame boeken over de zeilvaart en de Kaap. De bibliotheek is tijdens openingstijden van de Oudheidkamer te bezoeken."

- Het Wachterhuisje, de voormalige wachtpost bij het voormalige gevangeniscomplex Oostereiland, is eind 2011 opgeknapt en in gebruik genomen door Hoornse 'hangsenioren'.

- Gevelstenen in Hoorn.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Museumstoomtram Hoorn-Medemblik heeft als halteplaatsen naast de gelijknamige steden verder nog de dorpen Wognum, Twisk en Opperdoes. In 2019 hebben hebben ECN, New Energy Coalition, de Museumstoomtram en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de brandstof van de stoomlocomotieven te verduurzamen. Het resultaat is dat in februari 2020 de eerste stoomtramrit op biokool heeft plaatsgevonden; volgens de initiatiefnemers een Europese primeur. Biokool is samengeperst (getorreficeerd) hout of biomassa. Via torrefactie wordt hout of natte biomassa omgezet in een product dat gelijkenissen heeft met steenkool. Bij de verbranding van biokool komen echter geen schadelijke stoffen vrij zoals stikstof en zwavelverbindingen. De uitstoot van schadelijke stoffen is daarmee volgens de betrokken partijen bijna tot nul gereduceerd. Daarnaast is de brandstof CO2-neutraal, omdat het vanuit biomassa is gemaakt. Daarnaast kan de biokool worden gemaakt uit in de regio zelf beschikbare biomassastromen. Anders dan bij andere alternatieven, kan biokool door middel van kleine aanpassingen in de stoomtram worden gebruikt. De kosten van biokool zijn vergelijkbaar met die van steenkool.

- "Schouwburg Het Park in Hoorn is een proactief theater dat een veelzijdig publiek de ultieme culturele ervaring wil laten beleven. Ieder theaterseizoen bieden wij een diversiteit aan voorstellingen en evenementen, van grote musicalproducties tot jong talent. Schouwburg Het Park is hét Podium van West-Friesland, waar ideeën voor voorstellingen, evenementen, workshops en cursussen samen met amateurverenigingen, gezelschappen en culturele organisaties worden ontwikkeld. Wil je staan op de plek waar vele grote artiesten je voor gingen: het toneel van Het Park? Laat je dan eens meenemen achter de schermen van ons theater. Tijdens een rondleiding ontdekje ons prachtige gebouw en neem je een kijkje achter de deuren die normaal gesproken gesloten blijven. Bijzondere plekken backstage zoals de artiestenfoyer, kleedkamers, het zijtoneel, de gangen rondom het toneel, de orkestbak en natuurlijk het grote podium waar artiesten als Youp van 't Hek, Jochem Myjer en Brigitte Kaandorp hebben gestaan. Daarnaast leer je de geschiedenis van Schouwburg Het Park kennen."

- "IJsbaan De Westfries in Hoorn is van start gegaan in 2006. De ijsbaan, naar eigen zeggen "de mooiste, gezelligste en snelste ijsbaan van Nederland", is gelegen naast de A7 en daardoor makkelijk toegankelijk voor verkeer. In het gebouw vind je een 400-meterbaan en daarbinnen ligt een 30x60-meterbaan. Op het middenterrein kun je ook gratis het schaatsmuseum bezoeken, hier vind je onder andere nog echte oude Friese doorlopers. Je kunt er als individu recreatief schaatsen. Er gaan ook regelmatig scholen heen om er met een klas te schaatsen, en ijsverenigingen uit de regio. Op IJsbaan De Westfries zijn ook ca. 10 verenigingen actief die er hun reguliere activiteiten uitoefenen. Zo kun je er via deze verenigingen lange baan schaatsen, kunstrijden, shorttracken, ijshockeyen, marathonschaatsen, schoonrijden enzovoorts. In 2020 is IJsbaan De Westfries voor het eerst ook de hele zomer geopend."

- De in 2005 opgerichte Theatergroep Eenhoorn is onderdeel van zorginstelling Esdégé-Reigersdaal. Drie tot vier dagen per week wordt op twee locaties (Alkmaar en Hoorn) als dagbesteding theater gemaakt met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De meerwaarde van de theatergroep zit o.a. in het naar buiten treden, voor een breed publiek zichtbaar zijn en het creëren van verbinding. Door het organiseren van optredens, workshops en acts, komt een divers publiek in aanraking met de theatergroep. Ook voor de acteurs zijn de optredens waardevol. Het verhoogt het gevoel van eigenwaarde, maar verbetert ook hun algemene en sociale ontwikkeling. Onder de link kun je zien waar en wanneer ze in de regio optreden.

- "De komende jaren worden de dijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. In de stad maakt de gemeente op de versterkte Westerdijk een groot stadsstrand en nieuwe fiets- en wandelmogelijkheden. Op die manier ontstaat er een kust waar inwoners en bezoekers nog meer van kunnen genieten. Meer informatie vind je in het online magazine over de plannen voor de Hoornse kust." (bron: gemeente)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hoorn, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoorn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Hoorn. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Nieuws van de Gemeenteraad op Twitter.

- Media / Nieuws: - Nieuws uit Hoorn op Facebook.

- "Waarom HoornRadio? De publieke stadsomroep die meer dan 30 jaar heeft bestaan, is in 2017 opgegaan in een regionale Westfriese omroep. Hoorn met de dorpen Blokker en Zwaag met meer dan 73.000 inwoners en evenzovele inwoners in de omgeving die geinteresseerd zijn in wat in de Westfriese centrumgemeente gebeurt, verdient naar onze mening een eigen stadsomroep. Daarom 'HoornRadio, het geluid van jouw stad'. In 2013 is Radio Bontekoe, de voorloper van HoornRadio, opgericht en sindsdien enorm gegroeid. Aanvankelijk werd uitsluitend via internet uitgezonden. In 2017 kwam daar de middengolf bij. HoornRadio kreeg in augustus 2020 vergunning om via DAB+ uit te zenden. Daarom is de knop van de middengolfzender voorgoed omgedraaid en is HoornRadio in de ether in grote delen van Noord-Holland noord in superieure digitale kwaliteit te beluisteren. HoornRadio is nu op verschillende manieren te ontvangen: DAB+ digitaal kanaal 8C, Hoornradio.nl (desktop en mobiel) en app tunein radio. HoornRadio ontvangt als private omroep geen overheidssubsidie. Onze omroep wordt gefinancierd met contributie van medwerkers die tevens lid zijn van Vereniging Radio Bontekoe, donateurs: onze vrienden, sponsoren en adverteerders.

Vrijwilliger bij ons worden? Je hebt iets met radio, je luistert graag en het lijkt je leuk om samen met collega’s een radioprogramma te maken? Je wordt bij ons wegwijs gemaakt door ervaren radiomakers die je alle kneepjes van het vak bijbrengen! Meld je aan bij HoornRadio, maar pas op: voor je het weet ben je besmet met het ongeneeslijke radiovirus! Of ben je al een ervaren radiopresentator, technicus of nieuwsredacteur? En al ongeneeslijk besmet met het radiovirus? HoornRadio wil zich een stevige plaats veroveren binnen het lokale medialandschap van Hoorn en kan ervaren radiomedewerkers en/of nieuwsredacteurs gebruiken die daaraan graag willen meewerken! Als vrijwilliger is je beloning een informele en enthousiaste sfeer waarin respect voor elkaar vanzelfsprekend is. Meld je aan bij HoornRadio, het geluid van jouw stad... Aanmelden kan met een mailtje naar hoornradio@gmail.com."

- Lezen / educatie: - "Bibliotheek Hoorn maakt ontwikkeling mogelijk voor iedereen. Daarom stimuleren we verbeeldingskracht, kennis en cultuur. Als onafhankelijke organisatie bieden we laagdrempelige ontmoetingsplekken, zowel fysiek als digitaal. We geloven in de kracht van verbinding en besteden extra aandacht aan taalvaardigheid en mediawijsheid: volgens ons dé randvoorwaarden voor zelfredzaamheid en ontwikkeling. Zo kun je volwaardig deelnemen aan deze maatschappij en daar je bijdrage aan leveren."

- "Musical Popkoor BROADWAY uit Hoorn is in 1992 opgericht. Het is ontstaan door een initiatief van de ouders van de kinderen van kinderkoor De Wielewaal. Door het enthousiasme waarmee de kinderen wekelijks zongen werden ook zij geprikkeld om op de bühne te staan. Zo begon in januari 1992 de eerste repetitie, wat in de loop der jaren met thans ruim 160 enthousiaste mannen en vrouwen is uitgegroeid tot het grootste Musical- en Popkoor van Nederland. Musical Popkoor BROADWAY heeft in de loop der tijd een naam opgebouwd die garant staat voor kwaliteit. De leden repeteren wekelijks voor de diverse concerten, optredens en theatershows. Of gewoon, omdat een mooi nummer ertoe uitnodigt om ingestudeerd te worden! We hebben een gezonde professionele ambitie en werken in de repetities aan loepzuivere noten, prachtige ensemblezang en verrassende zettingen en choreografieën van het repertoire. Dirigent Patrice van Opstal en regisseur/choreograaf Bas Groenenberg zorgen samen met ons eigen combo voor een perfecte begeleiding. Ook achter de schermen werken de koorleden hard mee om alle creatieve ideeën te realiseren."

- Duurzaamheid: - "Puur Hoorn is een reis die we samen maken. Een klimaatneutrale en daarmee duurzame stad in 2040 is de eindbestemming. De focus ligt op projecten en initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen, een vliegwieleffect hebben en gericht zijn op het aangaan van partnerschap. Het merk wordt in alle communicatie rondom duurzaamheid gebruikt. Niet alleen door de gemeente maar juist ook door inwoners, ondernemers en instellingen die zich inzetten voor een duurzame stad. Het merk steunt op zeven pijlers die gezamenlijk alle domeinen omvatten waarbinnen ontwikkeling nodig is om ons einddoel te bereiken. Deze pijlers zijn bewustwording en gedrag, energie, bouw, mobiliteit, afval water en eigen beheer en beleid."

Reactie toevoegen