Beemster

Gemeente
Beemster
Waterland
Noord-Holland

beemster_400_jaar_schaapjes_op_het_droge_2012_kopie.jpg

In de Beemster hebben ze al 400 jaar de schaapjes op het droge. Versierde tuin/huis i.v.m. de feesten rond 400 jaar Beemster in 2012. (© Hans de Boer)

In de Beemster hebben ze al 400 jaar de schaapjes op het droge. Versierde tuin/huis i.v.m. de feesten rond 400 jaar Beemster in 2012. (© Hans de Boer)

NH gemeente Beemster in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Beemster in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Beemster in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Beemster

Terug naar boven

Status

- Beemster is een polder en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland. De gemeente omvat de dorpen Middenbeemster (hoofdplaats), Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster, en de buurtschappen Halfweg, Klaterbuurt, Oostbeemster, Zuidbeemster en Zuiderweg. Dit zijn 4 dorpen en 5 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de gemeente Beemster.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Beemster.

- In 2018 is besloten dat de gemeente Beemster gaat fuseren met de gemeente Purmerend. Daar is een scala aan redenen voor. Een analyse daarvan vind je onder de link. Een begrijpelijke vrees van een deel van de inwoners is dat het landschap van de - nu nog - gemeente gaat lijden onder de 'bouwdrift' van Purmerend, of dat zelfs de werelderfgoedstatus in gevaar is. De bestaande wet- en regelgeving beschermt echter de Beemster. Ook de werelderfgoedstatus is een bescherming. De bestaande en te vernieuwen bestemmingsplannen beschermen de overwegend agrarische status van het gebied. De landbouw heeft verder nog altijd zijn eigen dynamiek. En de gemeente Beemster heeft zelf aanzienlijke bouwplannen, die zijn afgestemd met de regio en de Metropoolregio en die een horizon hebben tot na 2030. De dorpen en de gemeenschap in de gemeente staan er goed voor. Een fusie met Purmerend zal dat niet veranderen. Er is dus geen reden tot pessimisme. Aldus enkele citaten uit de gelinkte analyse.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De Beemster was oorspronkelijk de naam van een rivier, later een meer. Oudste attestatie: waarschijnlijk eind 11e eeuw kopie ca. 1420 Bamestra. De naam kent diverse verklaringen. De etymologiën die aanknopen bij Sint Bavo of bij het Oudfriese bâm 'boom' behoeven niet serieus te worden genomen. Sommingen noemen Beemster een prehistorische waternaam, uitgaande van het Indo-Europese Bhamastrâ*, een afleiding van bham*- 'schitterend', verwant met Sanskriet bhâma-s 'glans, licht'. Het -str- suffix komt vaker voor in waternamen en in erfwoorden als bolster 'notendop' en ekster 'soort vogel (Pica pica)'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De Beemster ligt NO van Zaanstad, NW van Purmerend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Beemster 471 huizen met 3.000 inwoners, verdeeld in de kernen Middenbeemster 81/660, Oostbeemster 110/380, Westbeemster 81/620, Zuidbeemster 91/820 en Noordbeemster 108/520. Tergenwoordig heeft de gemeente ca. 4.000 huizen met ca. 9.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Droogmakerij De Beemster behoort, gezien het nog relatief ongerepte verkavelingspatroon (wat op de oude plattegrond op deze pagina goed te zien is), sinds 1999 tot het UNESCO Werelderfgoed. Deze sinds 1612 aangelegde droogmakerij is opgezet om een bedreigend binnenwater om te zetten in vruchtbare en winstgevende landbouwgrond (7.200 ha) volgens de principes van een Oud-Romeinse stad. Een geplande landinrichting die tegenwoordig ook nog wordt gevolgd. Een van de uitvoerders was Adriaensz. Leeghwater.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit gebied, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historisch Genootschap Beemster. Oudere nummers van hun jaarboek De Nieuwe Schouwschuit zijn via de link ook online te lezen.

- Links naar sites over de geschiedenis van de Beemster.

- De site Beemster Buitenplaatsen beschrijft de geschiedenis van de ca. 50 buitenplaatsen die dit gebied ooit heeft gekend. Daar zijn er tegenwoordig nog slechts enkele van over.

- De geschiedenis van de Beemster, aanschouwelijk gemaakt in een reportage van tv-programma Het Klokhuis.

Terug naar boven

Evenementen

- In 2012 heeft men in de Beemster het 400-jarig bestaan gevierd.

- Stichting Beemster Gemeenschap is een vrijwilligersorganisatie die door het jaar heen uiteenlopende activiteiten organiseert voor alle doelgroepen, zowel jong als ouder, in de gemeente. Van de Beemster Feestweek vol met activiteiten en kermisattracties tot een avond keezen en klaverjassen, van de Kortebaandraverij tot de Buitenspeeldag en van Kunst op Zolder tot de Autocross.

- Tijdens de Open Dag Beemster (hemelvaartsdag) kun je, doorgaans op locatie, kennismaken met de bijzondere kwaliteiten en specialiteiten van tientallen personen, verenigingen, instellingen en bedrijven in de gemeente.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In Bezoekerscentrum Beemster kun je terecht voor toeristische informatie over de streek, en ook voor arrangementen en groepsbezoeken. Er zijn ook streekproducten verkrijgbaar (ook geschikt als cadeau). Ook de experience ‘Beleef de Beemster’, een multimediale rondvlucht over droogmakerij door de eeuwen heen, is een (groeps)bezoek waard.

- De Beemster en het gebied van de voormalige gemeente Schermer worden tegenwoordig ook toeristisch op de kaart gezet onder de naam het Land van Leeghwater.

- Twee unieke landschappen, de Stelling van Amsterdam en De Beemster, beide aangewezen als Unesco Werelderfgoed, overlappen elkaar voor een deel, met name in de zuidelijke strook van de Beemster. Beide landschappen kennen een eigen beleid, wat enerzijds overeenkomsten vertoont in beleidsdoelstellingen, maar ook tegenstellingen in de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied. Het projectbureau Des Beemsters wil samen met de provincie Noord-Holland voor het gebied een passende en duurzame oplossing waar een evenwicht wordt gezocht tussen de kernkwaliteiten van de twee landschappen en ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied. Die mogelijkheden en randvoorwaarden worden verkend in het rapport 'Ruimtelijk beleidskader De Beemster en Stelling van Amsterdam' (Projectbureau Des Beemsters, 2011).

- Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier is er in 2012 in geslaagd om de Beemster 'climateproof' te maken. Door goede samenwerking met de agrariërs in het gebied is zij erin geslaagd om extra ruimte te vinden voor waterberging zonder het werelderfgoedlandschap met haar kenmerkende kavel- en slotenpatroon aan te tasten en zonder de belangen van de landbouw te schaden (wat beide het geval zou zijn geweest met het graven van extra sloten, wat een van de ideeën was).

Terug naar boven

Beeld

- Recente foto's van objecten en gebeurtenissen in de Beemster.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Beemster (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Beemster. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

Reactie toevoegen