Laren NH

Plaats
Dorp en gemeente
Laren
't Gooi
Noord-Holland

laren_nh_collage.jpg

Laren, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Laren, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

laren-MSD-20030830-72182.jpg

Laren heeft bijzondere archtictuur

Laren heeft bijzondere archtictuur

Laren dorp-laren-MSD-20030830-72187.jpg

Laren, de Brink, Coeswaerd

Laren, de Brink, Coeswaerd

MSDC-20110807-244972.jpg

Laren, Zuiderheide bij het Larens Wasmeer, natuurontwikkeling Goois Natuurreservaat

Laren, Zuiderheide bij het Larens Wasmeer, natuurontwikkeling Goois Natuurreservaat

laren_nh_geologisch_museum_hofland_groeve_oostermeent_voormalige_zandgroeve_bij_huizen._in_het_museum_is_over_dit_soort_locaties_informatie_te_vinden.4.jpg

Laren, Groeve Oostermeent, voormalige zandgroeve bij Huizen, in Geologisch Museum Hofland is over dit soort locaties informatie te vinden.

Laren, Groeve Oostermeent, voormalige zandgroeve bij Huizen, in Geologisch Museum Hofland is over dit soort locaties informatie te vinden.

laren_nh_voormalig_raadhuis.1.jpg

Laren, voormalig Raadhuis

Laren, voormalig Raadhuis

laren_nh_watertoren.1.jpg

Laren, watertoren

Laren, watertoren

laren_nh_windmolen.3.jpg

Laren, Korenmolen

Laren, Korenmolen

laren_noord_holland_geologisch_museum_hofland_edelsteen_in_de_collectie_smaragd.2.jpg

Laren, Geologisch Museum Hofland heeft o.a. een collectie edelstenen, op de foto een smaragd

Laren, Geologisch Museum Hofland heeft o.a. een collectie edelstenen, op de foto een smaragd

laren_noord_holland_geologisch_museum_hofland_fossiele_inktvis_ammoniet.3.jpg

Laren, ook fossielen zijn in Geologisch Museum Hofland te vinden, op de foto een fossiele inktvis oftewel ammoniet

Laren, ook fossielen zijn in Geologisch Museum Hofland te vinden, op de foto een fossiele inktvis oftewel ammoniet

laren_boekweit_op_de_laarder_eng.1.jpg

Laren, Boekweit op de Laarder Eng

Laren, Boekweit op de Laarder Eng

laren_laarder_of_groot_wasmeer_in_2014._hier_zijn_duidelijk_de_ijzerhoudende_ondoorlatende_lagen_te_zien.5.jpg

Laren, Laarder of Groot Wasmeer in 2014. Hier zijn duidelijk de ijzerhoudende ondoorlatende lagen te zien

Laren, Laarder of Groot Wasmeer in 2014. Hier zijn duidelijk de ijzerhoudende ondoorlatende lagen te zien

laren_laarder_of_groot_wasmeer_voor_de_sanering.1.jpg

Laren, Laarder of Groot Wasmeer voor de sanering

Laren, Laarder of Groot Wasmeer voor de sanering

laren_laarder_of_groot_wasmeer_in_2014._rijke_mosflora_en_korstmossen_op_de_afgegraven_delen.4.jpg

Laren, Laarder of Groot Wasmeer in 2014. Rijke mosflora en korstmossen op de afgegraven delen

Laren, Laarder of Groot Wasmeer in 2014. Rijke mosflora en korstmossen op de afgegraven delen

laren_postiljon_de_witte_bergen.1.jpg

Laren, De Witte Bergen

Laren, De Witte Bergen

laren_postiljon_de_witte_bergen.2.jpg

Laren, De Witte Bergen

Laren, De Witte Bergen

laren_zonnebloemen_op_de_laarder_eng.2.jpg

Laren, Zonnebloemen op de Laarder Eng

Laren, Zonnebloemen op de Laarder Eng

laren_zuiderheide_de_hei_tussen_hilversum_en_laren_grafheuvels.2.jpg

Laren, Zuiderheide, de hei tussen Hilversum en Laren, grafheuvels

Laren, Zuiderheide, de hei tussen Hilversum en Laren, grafheuvels

laren_zuiderheide_de_hei_tussen_hilversum_en_laren.1.jpg

Laren, Zuiderheide, de hei tussen Hilversum en Laren

Laren, Zuiderheide, de hei tussen Hilversum en Laren

laren_zuiderheide_de_hei_tussen_hilversum_en_laren.5.jpg

Laren, Zuiderheide, de hei tussen Hilversum en Laren

Laren, Zuiderheide, de hei tussen Hilversum en Laren

NH gemeente Laren in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Laren in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Laren in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Laren NH

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Laren.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Laren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Laren (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Laren is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek 't Gooi.

- Wapen van de gemeente Laren.

- De gemeente Laren werkt op een aantal terreinen intensief samen met buurgemeenten Blaricum en Eemnes onder de naam BEL-Combinatie.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Laren NH.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1341 Lare, 1396 Laer.

Naamsverklaring
Identiek met het Middelnederlandse lare 'intensief benut bos' (zie Laar). De huidige meervoudsvorm staat mogelijk onder invloed van plaatsen als Bussen (thans Bussum) en Huizen(1).

Terug naar boven

Ligging

Laren ligt NO van Hilversum, ZO van Bussum, Z van Huizen, W van Eemnes, NW van Baarn en ligt ingesloten door de A1 in het W en Z en de A27 in het O. Direct O van Laren ligt de grens met de provincie Utrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Laren, die slechts het dorp beslaat, 236 huizen met 1.955 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Laren ca. 5.000 huizen met ca. 11.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Laren is een brink- of esdorp en is een van de oudst bebouwde plekken in het Gooi. Het allereerste volk dat er woonde was het trechterbekervolk, omstreeks 2500 v. Chr. Later kwamen er mensen van Fries-Saksische oorsprong te wonen. In 1085 stichtte de bisschop van Utrecht het kapittel Sint Jan op de heuvel die thans bekend is als Sint Janskerkhof. Naar de plek van deze kapel en begraafplaats lopen van oudsher Gooise doodwegen uit alle richtingen.

Hoewel aanvankelijk een boerendorp (met de weefindustrie als belangrijke bron van inkomsten), is Laren met zijn dorpsboerderijen, engen en meenten na de komst van de Gooise Stoomtram naar Hilversum en Amsterdam in 1892 ook een kunstenaars- en forensendorp geworden.

In de 19e eeuw werden de Gooise dorpen ontdekt door kunstenaars die er (wat later zou heten) de Larense School vestigden. Enkele bekende kunstschilders die in Laren verbleven waren Anton Mauve (leermeester van Vincent van Gogh), Jan Sluijters en Ferdinand Hart Nibbrig(2).

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Laren, kunt u terecht bij de Historische Kring Laren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Laren heeft 96 rijksmonumenten.

- Laren heeft 122 gemeentelijke monumenten.

- De dorpskern van Laren is een beschermd dorpsgezicht.

- Hervormde (PKN) Johanneskerk (Naarderstraat 5), met eenbeukig schip uit omstreeks 1500. Het koor is verdwenen. Toren met afgeschuinde hoeken uit ca. 1500.

- De Sint Jansbasiliek (Brink 31) is een kruisbasiliek, gewijd aan St. Jan de Doper, gebouwd in 1924-1925 naar ontwerp van architect Wolter te Riele Gzn. uit Utrecht. De kerk, opgetrokken in een neogotische bouwtrant met expressionistische detailleringen, verving een waterstaatskerk uit 1844, die westelijk van de huidige kerk stond. In 1937 ontving de kerk de eretitel Basilica Minor. Jaarlijks vertrekt op de zondag van St. Jan in deze kerk de sacramentsprocessie naar het St. Janskerkhof aan de Langsakker. Dit is de enige processie op de openbare weg boven de grote rivieren. De kerk vormt tezamen met de pastorie (Brink 33), het voormalige klooster (Brink 29) en de voormalige meisjesschool, een monumentale gevelwand langs de oostzijde van de Brink te Laren. De kerk is teruggelegen ten opzichte van de rooilijn en wordt van de weg gescheiden door een voorplein en bakstenen erfscheiding met twee monumentale lantaarns. In het interieur bevinden zich 14 fresco's uit de kruiswegstatie, geschilderd door P.C. de Moor. RK parochie Sint Jan - Goede Herder.

- Sinds de jaren twintig van de 20e eeuw is De Korenmolen van Laren (Molenweg 2B) rondom door bebouwing en begroeiing ingesloten geraakt, waardoor van een landschappelijke functie niet meer kan worden gesproken. Volgens overlevering is de huidige molen gebouwd in 1773 en was hij afkomstig uit Naarden, waar hij als watermolen gefungeerd zou hebben. De windmolen is tot omstreeks 1920 in bedrijf geweest. Als gevolg van de buitenbedrijfstelling was de molen in de jaren twintig in een haveloze staat komen te verkeren, terwijl ook een van de houten roeden was gebroken. Een door de burgerij gesteunde actie om de molen te behouden, maakte het mogelijk dat hij in 1926 kon worden gerestaureerd. In de molen, die in 1939 en 1962 nogmaals is hersteld, is een maal- en mengbedrijfje gevestigd. Tot op de dag van vandaag wordt er zowel met windkracht als elektrisch gemalen.

- Watertoren (Rijksweg West 27) uit 1933, gebouwd in expressionistische bouwtrant. Volgens de bouwopdracht zou de watertoren tevens dienst moeten gaan doen als uitzichttoren. De watertoren bestaat uit een zeer grote, aan een zijde afgeplatte cilinder met een geïntegreerde smalle, rechthoekige traptoren en twee kleine rechthoekige uitbouwen ten behoeve van een garage en een magazijn. Het watertorencomplex omvat in totaal 8 rijksmonumentale objecten. Voor nadere informatie zie de rijksmonumentenlijst van Laren NH.

- Voormalig raadhuis (Eemnesserweg 1), gebouwd in 1888 in neorenaissancistische bouwtrant naar ontwerp van architect J.C. Jurriëns in opdracht van het gemeentebestuur van Laren. Thans is het pand in gebruik als horecagelegenheid. Het pand is vrijstaand en is beeldbepalend gesitueerd in de kern van Laren, op de hoek van Eemnesserweg, Brink en St. Janstraat. Het pand heeft een grote aanbouw aan de oostzijde die doorloopt langs de zuidzijde. Omstreeks 1993 is het pand teruggerestaureerd door A. Mouissie in de oorspronkelijke stijl; daarbij zijn de klauwstukken van de trapgevel aan de voorzijde achterwege gelaten. De naam boven de hoofdentree "De Prinsemarij" is in 1993 aangebracht.

- Gevelstenen in Laren.

- Het pand De Warrekam aan de Brink 29 is een voormalig klooster van de orde van de dominicanessen. Het is gebouwd in 1881 in de stijl van de neo-renaissance. Sinds 1968 is het in gebruik als cultureel centrum. Samen met de voormalige meisjesschool, de St. Jansbasiliek en de pastorie vormt het gebouw een monumentale gevelwand langs de Brink.

- Landgoed Larenberg (Naarderstraat 82). Gepleisterd en geschilderd blokvormig landhuis, in 1834 gebouwd in neoclassicistische stijl, omstreeks 1875 ingrijpend veranderd. Landgoed Larenberg omvat in totaal 9 rijksmonumentale objecten. Voor nadere informatie zie onderaan de rijksmonumentenlijst van Laren NH.

- In 1907 wordt de Mauvepomp bij vijver de Coeswaerde onthuld ter nagedachtenis aan kunstschilder Anton Mauve. Hij heeft in villa Ariëtta gewoond. Deze villa staat schuin tegenover het Singer museum, aan de Naarderstraat. In 1950 is het oorlogsmonument onthuld. Dit monument staat eveneens bij vijver de Coeswaerde. Verder staat bij de Coeswaerde nog een stenen bank: de Van Wulfenbank, een gedenkteken ter nagedachtenis aan schoolmeester van Wulfen. De school van meester van Wulfen stond links naast café Het Bonte Paard.

- William Singer (1868-1943) was de zoon van een Amerikaanse staalgigant in Pittsburgh. In plaats van zijn vader op te volgen koos hij voor zijn passie, het kunstenaarschap. Samen met zijn vrouw Anna reisde hij door Europa. Het echtpaar vestigde zich in 1901 in de kunstenaarskolonie Laren. Daar lieten ze in 1911 villa De Wilde Zwanen bouwen, onderdeel van het huidige Singer Laren. Ze waren hartstochtelijke verzamelaars. Na William's overlijden in 1943 ontstond bij Anna Singer het idee de collectie onder te brengen in een museum ter herinnering aan haar echtgenoot. De Singer Memorial Foundation werd gesticht en in 1956 opende Singer Laren haar deuren.

- Geologisch Museum Hofland streeft ernaar om de bezoekers op een toegankelijke, maar wetenschappelijk verantwoorde manier, inzicht te geven in de bouw en geschiedenis van de aarde. Voor elke leeftijdscategorie valt er wel wat interessants te ontdekken. Wij nodigen daarom iedereen uit kennis te komen maken met mineralen, gesteenten en fossielen. Wij presenteren het boeiende verhaal over de geschiedenis van het leven op aarde, de kringloop van gesteenten, of de invloed van de IJstijden op de vorming van het Gooi en de daarbij meegevoerde zwerfstenen. Een grote muurschildering laat in een doorlopend panorama zien hoe de Gooise landschappen zich aanpasten aan de afwisselend warme en koude perioden.
Verder o.a. een maquette van de Gooise stuwwal.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnavalsoptocht.

- Sint Jansprocessie (24 juni).

- De Larense Kermis (1e week van juli) is de grootste kermis van 't Gooi en omstreken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Laarder Eng heeft een oppervlakte van 9 ha. Landschap uit de tijd van schilder Anton Mauve (een neef van Vincent van Gogh). Kleine bloemrijke akkers met traditionele gewassen zoals boekweit, rogge, wintergerst, haver, voederwikke en stoppelknol. Hier pleisteren in de winter en in de trektijd grote groepen vinkachtigen. De eng biedt een schitterend uitzicht op het dorp Laren. Imposant zijn de twee solitaire bomen langs het Schuilkerkpad. Ooit waren alle Gooise dorpen volledig omringd met dit engenlandschap. Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart - 15 juli).

- Natuurgebied Laarder Wasmeer heeft een oppervlakte van 84 ha. Het gebied van de Laarder wasmeren - officieel heet het Laarder Wasmeer of het Groot Wasmeer, maar het gebied bestaat uit verschillende meertjes - bestond rond 1800 uit een glooiend natuurgebied met kleine vennetjes waarin de schapen werden gewassen; vandaar de naam wasmeer. De bodem in dat gebied liet amper water door en toen Hilversum daar begin 20e eeuw haar afvalwater ging lozen, ontstonden er vennetjes. De lozingen gingen door tot in de jaren zestig; de wasmeren waren het afvalputje van Hilversum. Het water was door de galvanische industrie (metaal), inktindustrie, verfindustrie, geurstoffenindustrie en textielindustrie zwaar verontreinigd met zware metalen als chroom, nikkel, lood en cadmium. Toen het gebied in een hete, droge zomer droogviel, ging het zwaar verontreinigde slib stuiven en ontstond er een gevaarlijke situatie. Daarom is het gebied, inmiddels in beheer bij het Goois Natuurreservaat, de afgelopen jaren grondig gesaneerd. De natuur in het Laarder wasmerengebied was door alle fosfaten in de grond heel rijk geworden, met riet en wilgen, begroeiing die daar helemaal niet thuishoorde. Na de sanering is het gebied onherkenbaar veranderd: het is weer veel schraler, met stuifduinen en kleine vennetjes. De boomleeuwerik, boompieper en de ernstig bedreigde tapuit, een vogel die in konijnenholen broedt, zijn er inmiddels neergestreken. Wat de sanering niet heeft kunnen wegnemen, zijn de diep in de bodem doorgedrongen fosfaten. Die doen daar weinig kwaad, maar in de natte gebieden zorgen ze voor een overvloed aan pitrus, een stevige schijngrassoort. Er wordt een schaapskudde ingezet om deze plant binnen de perken te houden. Het gebied heeft een rijke historie en is van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde. Het is vooral de flora in de lage gebieden, met klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, veenpluis en snavelbies, die het gebied zo waardevol maakt. Het Laarder Wasmeer is met zijn plassen, oude vennen, zandverstuiving en schrale graslanden zeer gevarieerd. De variatie heeft altijd veel vogels aangetrokken. Om ze rust te bieden is het gebied beperkt toegankelijk (alleen onder begeleiding) en zijn honden niet toegestaan.

- Natuurgebied Postiljon heeft een oppervlakte van 37 ha. Landschappelijk hoogtepunt van de Postiljon zijn de ‘Witte Bergen’. Anderhalve eeuw geleden liepen deze stuifzanden helemaal door tot aan het Laarder Wasmeer. Maar in de loop der jaren groeiden ze dicht met heide en later bos. Landinwaarts gelegen stuifduinen zijn in heel West-Europa zeldzaam geworden. Honden mogen los.

- De Zuiderheide heeft een oppervlakte van 321 ha. Spectaculair vergezicht over de Heuvelrug en Eemvallei vanaf het St. Janskerkhof aan de Hilversumseweg. Het gebied is archeologisch en geologisch zeer belangrijk. De hoogteverschillen zijn 120.000 jaar geleden ontstaan in de voorlaatste IJstijd (zie Tafelbergheide). Let u op de ca. 4000 jaar oude prehistorische grafheuvels die als duidelijk herkenbare platte groene koepels boven de hei uitsteken. Het brede zandpad, de Oude Postweg, was eeuwen geleden de belangrijkste route naar Amersfoort. Aangezien er runderen grazen, moeten honden binnen de rasters aan de lijn, daarbuiten honden vrij. (bron van de natuurgebiedbeschrijvingen: Stichting Goois Natuurreservaat)

- Weekmarkt op vrijdag (11.30-17.00 uur) op Plein 1945. Tevens biologische markt bij vijver de Coeswaerde.

- De in 2015 gereed gekomen Natuurbrug Laarderhoogt loopt zowel over de A1 als over de Naarderstraat / Rijksstraatweg. De Natuurbrug zorgt voor een 'ecologische verbindingszone', een ecologische en recreatieve verbinding tussen de natuurgebieden Bussumerheide, Westerheide en Noorderheide, Tafelberg en Blaricummerheide. Het gebied rond afrit 8 is overigens ook in topografisch opzicht heel bijzonder: hier komen namelijk liefst 5 gemeentegrenzen bij elkaar, zijnde die van de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum en Bussum.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Laren van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Laren.

Reactie toevoegen