Beverwijk

Plaats
Stad en gemeente
Beverwijk
Kennemerland
Noord-Holland

NH gemeente Beverwijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Beverwijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Beverwijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Beverwijk

Terug naar boven

Status

- Beverwijk is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland.

- De gemeente Beverwijk is per 1-5-1936 vergroot met de gemeente Wijk aan Zee en Duin.

- De gemeente Beverwijk omvat naast de gelijknamige stad verder nog het dorp Wijk aan Zee. Vanouds was er ook nog de buurtschap Oosterwijk* onder de gemeente Wijk aan Zee en Duin. Dat is tegenwoordig een wijk in deels deze gemeente, deels gemeente Heemskerk.
* Genoemd naar het rond 1570 verwoeste slot, dat ook ter Wijc en later Huis te Foreest werd genoemd.

- Wapen van de gemeente Beverwijk.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Beverwijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
918-948 kopie 11e eeuw Beuorhem, 918-948 kopie 11e eeuw Beuerhem, 1e helft 11e eeuw Agathenkiricha, Agathenkyricha, 1156 kopie 13e eeuw Agathenkerka, 1251 Sinte Agheten dorpe, 1259 in parrogia Sancte Agathe virginis, 1267 kopie 1358 in parrochia de Wijc, 1276 Beverwijc, 1306 Wyck, 1366 in den ambocht van Beverwyc, ... ter Wyc.

Naamsverklaring
Samenstelling van de diernaam bever 'Castor fiber' en wijk 'hoeve, nederzetting, dorp'. De oudste attestaties bevatten hem = heem 'woonplaats, woning', maar misschien is dit eerder een eigenaardigheid in de goederenlijst van 918-948, waar hem regelmatig oneigenlijk is toegevoegd, vergelijk Bunnik, Odijk, Ter Wadding en Zuidwijk bij Wassenaar. De plaats werd in de middeleeuwen ook wel aangeduid met Agathenkiricha, naar de kerkelijke parochie, waarvoor zie Sint Aagtendorp.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Beverwijk ligt N van het Noordzeekanaal en het dorp Velsen-Zuid, NO van het dorp Velsen-Noord en de stad IJmuiden, ligt aan de Noordzee en ligt verder Z van het dorp Heemskerk, ZW van het dorp Uitgeest, rond de A22 en de A9, maar voornamelijk W van beide, W van het dorp Assendelft en NW van de stad Zaandam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en de stad (dan 'vlek' genoemd) Beverwijk 400 huizen met 2.255 inwoners. Tegenwoordig omvat de gemeente ca. 16.500 huizen met ca. 41.000 inwoners, waarvan ca. 39.000 in de stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Museum Kennemerland is opgericht in 1931 als Kennemer Oudheidkamer, en is na eerder in andere locaties gevestigd te zijn geweest, sinds 1991 gehuisvest in het rijksmonumentale voormalige raadhuis van de gemeente Wijk aan Zee en Duin (Westerhoutplein 1). Sindsdien heeft het ook de huidige naam. Het museum is gespecialiseerd in de geschiedenis van Midden-Kennemerland, d.w.z. Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

- Historisch Genootschap Midden-Kennemerland (HGMK) is opgericht in 1930, heeft ruim 800 leden, en houdt zich bezig met de lokale geschiedenis van het grondgebied van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Het genootschap zet zich in om de geschiedenis van Midden-Kennemerland onder de aandacht te brengen en levend te houden. Dat doen ze onder andere door: lezingen en excursies; wekelijkse inloop op woensdag en donderdag in het Huis van Geschiedenis MIdden-Kennemerland in Beverwijk; uitgeven van historische publicaties, waaronder het jaarlijkse ledenbulletin met daarin artikelen over de regionale geschiedenis en drie keer per jaar een nieuwsbrief; het verzamelen van beeld- en kaartmateriaal; financiëel ondersteunen van Museum Kennemerland. Binnen het genootschap is een aantal werkgroepen actief, waaraan de leden kunnen deelnemen: Monumenten, Paleografie, Fotografie en Redactie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beverwijk heeft als plaats 41 rijksmonumenten.

- Beverwijk heeft 84 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Beverwijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag eind juni is er het gratis toegankelijke muziekfestival Vijverpop (in 2019 voor de 5e keer) met diverse lokaal bekende bands, tegenover het stadhuis, georganiseerd door Ome Pietje eten & drinken en de Notelle Bar.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De doelstelling van Kunst Exposities Kerkplein (KEK) is om de werken van plaatselijke en regionale beeldend kunstenaars bij het publiek bekend te maken. De stichting heeft daartoe de beschikking over de tentoonstellingsruimte in het Kennemer Theater in Beverwijk. Iedere maand organiseert de stichting hier een expositie met het werk van een of meer kunstenaars.

- Kennemer Theater.

- De Bazaar in Beverwijk is naar eigen zeggen de grootste overdekte markt in Europa. Een kleurrijke combinatie van ruim 2.000 outlets, winkels, kramen en food stands, op een oppervlakte van 100.000 m2. Je vindt er een grote diversiteit aan producten uit de hele wereld. Meer dan 50 culturen zijn hier vertegenwoordigd. De Bazaar is ieder weekend geopend, van 09.30-19.00 uur. De Bazaar Food Hal is tot 21.00 uur geopend.

- Nieuws van de Beverwijkse winkeliers op Facebook.

- Elke woensdag is er de Weekmarkt op de Breestraat (09.00-17.00 uur).

Terug naar boven

Beeld

- In het Prentenkabinet van der Linden vind je oude ansichten en foto's van Beverwijk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en tweedehands boeken over Beverwijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Beverwijk. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - Stichting Kinderopvangvoorzieningen (SKOV) Beverwijk omvat de kinderdagverblijven Puk en Baloe en de buitenschoolse opvang-locaties Kolderzolder en Arena. Ze zijn gehuisvest in prachtige accommodaties met grote groepsruimtes en speelruimtes. Alle locaties hebben een geweldige uitdagende natuurtuin. SKOV heeft hiermee, als enige in de regio, het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang behaald.

- Zorg: - De deelnemers van Zorgkwekerij de Groeierij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Meer in het algemeen hebben veel deelnemers moeite om deel te nemen aan de samenleving. De samenleving die de afgelopen decennia zo veel complexer en veeleisender is geworden. Dit betekent dat zowel mensen met een verstandelijke beperking als mensen met een psychiatrische beperking bij hen welkom zijn. Zij passen de activiteiten aan aan de mogelijkheden van de cliënt. Ook voor mensen met (beginnende) dementie is het werken op de Groeierij zinvol, want actief bezig zijn vertraagt het ziekteproces.

- Het “Bijna Thuis huis” van Hospice Midden-Kennemerland is gevestigd in een grote oude karakteristieke villa aan de Zeestraat in Beverwijk. Het huis is ingericht voor opvang van mensen die in de terminale fase zijn, waarbij zoveel mogelijk een huiselijke sfeer wordt nagestreefd (bijna net als thuis). Vaste bezoektijden zijn er niet. Familie en vrienden kunnen komen en gaan wanneer zij en de gastbewoner dat zelf willen. Alles is er op gericht om zoveel mogelijk de eigen levenssfeer te behouden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Beverwijk Duinrust.

Reactie toevoegen