Gooise Meren

Gemeente
Gooise Meren
Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland

gooise_meren_kaart_openstreetmap_kopie.jpg

Gooise Meren (= het grondgebied binnen de oranje lijn) is een gemeente in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek. De gemeente is in 2016 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. (© www.openstreetmap.org)

Gooise Meren (= het grondgebied binnen de oranje lijn) is een gemeente in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek. De gemeente is in 2016 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. (© www.openstreetmap.org)

Gooise Meren

Terug naar boven

Status

- Gooise Meren is een gemeente in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek.

- De gemeente Gooise Meren is in 2016 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. Bussum en Naarden liggen in 't Gooi. Muiden ligt in de Vechtstreek. 't Gooi samen met het Noord-Hollandse deel van de Vechtstreek wordt ook als regio Gooi en Vechtstreek beschouwd. Vandaar dat de nieuwe gemeente daar volgens ons het beste onder kan worden geschaard.

- De gemeente Gooise Meren omvat de steden Muiden en Naarden, de dorpen Bussum en Muiderberg, de buurtschappen Bikbergen (deels), Hakkelaarsbrug en Valkeveen, en het forteiland Pampus. Bij elkaar zijn dit 2 steden, 2 dorpen, 3 buurtschappen en een eiland.

- De hoofplaats van de gemeente Gooise Meren is Bussum.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Gooise Meren.

Terug naar boven

Naam

Naamgevingsproces en naamkeuze
Uit 389 door inwoners ingediende namen selecteerde een door de 3 gemeenten ingestelde commissie er 3 waaruit de raden konden kiezen, in volgorde van haar voorkeur: 1. Gooise Meren, 2. Naardingerland, 3. Naarden-Bussum. De raden hebben conform de voorkeur van de commissie besloten. Ieder van deze namen heeft zo zijn voors en tegens. Zie daarvoor verder de pagina Bezwaren op Wikipedia. Overigens als gemeenten het eventueel niet eens worden over de naam van een fusiegemeente, wordt het volgens de wet de naam van de grootste fusiepartner (in dit geval zou dat dus Bussum zijn geweest).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Gooise Meren grenst in het NW aan Amsterdam, Diemen en het Knooppunt Diemen (A1/A9; het knooppunt ligt voor een deel ook binnen de gemeente), in het N aan het IJmeer (een deel van dit meer ligt binnen de gemeente), het Gooimeer (ook dit meer ligt deels binnen de gemeente), de provincie Flevoland en Almere, in het O aan Huizen, in het ZO aan Hilversum en in het ZW aan de Hilversumse wijk Hilversumse Meent, Weesp en nog net aan Driemond, en ligt O en ZO van Duivendrecht, NO en O van Abcoude, NNW, N en O van Ankeveen, N en NW van 's-Graveland, W en NW van Blaricum en NW van Laren en het Knooppunt Eemnes (A1/A27). Centraal door de gemeente loopt de A1, van NW naar ZO; ongeveer halverwege ligt het Knooppunt Muiderberg (A1/A6), waar de A6 aftakt richting het NO, naar Flevoland en Almere. De gemeente ligt in het ZO van de provincie Noord-Holland, de hoofdplaats Bussum ligt ZO in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Gooise Meren heeft ca. 25.000 huizen met ca. 56.500 inwoners (zijnde ca. 33.000 inwoners vanuit de voormalige gemeente Bussum, ca. 17.000 vanuit Naarden en ca. 6.000 vanuit Muiden).

Terug naar boven

Geschiedenis

Nadere informatie over het totstandkomingsproces van deze gemeente (en voorgaande plannen, met name om te komen tot een fusie van de genoemde gemeenten plus Weesp) vind je op de pagina Gooise Meren op Wikipedia.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in februari is er in diverse kernen van de gemeente Gooise Meren 'Gluren bij de Buren', hét woonkamerfestival, waarbij woonkamers in verschillende steden en dorpen worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een wel zeer intiem karakter. Iedereen kan genieten van diverse optredens van lokale talenten, van singer-songwriters met een gouden keel tot theatermakers die je verrassen en koren die je omverblazen! Elke artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten. Door de speciale looproutes kun je hierdoor als bezoeker maximaal 7 optredens bijwonen. Gluren bij de Buren maakt de wijken gezelliger en geeft lokale acts een podium. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken (een vrijwillige bijdrage is welkom, en draagt bij aan het budget om de volgende editie mogelijk te maken). Beleef het karakter van jouw stad of dorp, de gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale muzikanten als bezoeker van 'Gluren bij de Buren'. Wil je Gluren bij de Buren ook in jóuw stad organiseren? Wil je jouw huiskamer beschikbaar stellen voor een optreden? Of wil je zelf spelen in een van de huiskamers? Neem dan contact op met de organisatie.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Gooise Meren. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Sport en bewegen: - "De Buurtsportcoaches gaan in Gooise Meren aan de slag om de sportdeelname waar mogelijk nog verder te verhogen. De doelgroep senioren staat hierbij voorop. We worden tenslotte allemaal steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig en gezond thuis blijven wonen. Sporten en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. De buurtsportcoaches zullen zorgen voor passende sport- en beweegactiviteiten voor senioren bij sportverenigingen en in de wijkcentra. Daarnaast zullen de buurtsportcoaches de sportverenigingen ondersteunen op het gebied van beleid en uitvoering. Ook projecten als de Nationale Sportweek zullen door de buurtsportcoaches worden opgepakt. Genoeg te doen dus!"

- "De website Gooise Meren Beweegt is een platform voor de Buurtsportcoaches, de Verenigingsondersteuner en de Jongeren op Gezond Gewicht regisseur van de gemeente. Zij hebben alle de rol om een gezonde leefstijl te bevorderen, waarbij regelmatig sporten en bewegen, gezond eten en drinken, buiten zijn en samen met anderen centraal staat. De Buurtsportcoaches streven naar meer deelname aan sport- en beweegactiviteiten door kinderen, jongeren en volwassenen en senioren, die een barrière ervaren om te bewegen of die aansluiting zoeken in de maatschappij. De Buurtsportcoaches informeren inwoners over een gezonde leefstijl en over het bestaande sport- en beweegaanbod. Zij organiseren en verzelfstandigen nieuwe passende sport- en beweegactiviteiten in de buurt. Daarnaast dragen zij bij aan organisatorisch, financieel en bestuurlijk gezonde verenigingen en kennis- en informatieuitwisseling tussen sportverenigingen en andere sectoren zoals zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven.

De Verenigingsondersteuner draagt bij aan organisatorisch, financieel en bestuurlijk gezonde verenigingen en kennis- en informatieuitwisseling tussen sportverenigingen en andere sectoren zoals zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven. De Jongeren op Gezond Gewicht regisseur creëert een gezonde omgeving op plekken waar kinderen en jongeren veel komen, zoals school, sport en werk. Zij verbindt en werkt samen met publieke en private organisaties in de buurt zoals de gemeente Gooise Meren, scholen, kinderopvang- en welzijnsorganisaties, sportverenigingen, banken, supermarkten, waterbedrijf en producenten van levensmiddelen. De Buurtsportcoaches, de Verenigingsondersteuner en de Jongeren op Gezond Gewicht regisseur delen hun ervaringen en contacten, werken samen en versterken elkaar waar mogelijk."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemers Vereniging Gooise Meren (OVGM) is een belangenvereniging voor MKB-ers, ZZP'ers, ZP'ers, winkeliers en horecaondernemers in deze gemeente. De OVGM biedt haar leden een netwerk waarin ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren, maar waar ook gezelligheid is. De OVGM behartigt de belangen van ondernemers in deze gemeente op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau. De OVGM heeft goede contacten met Ondernemers Vereniging Naarden Vesting en werkt nauw samen met de FIN Bedrijvenvereniging, want: Succesvol ondernemen doe je samen!

De FIN* Bedrijvenvereniging Gooise Meren is een bedrijvenvereniging voor alle ondernemers in deze gemeente, niet zijnde detailhandel. Voor deze laatste groep ondernemers bestaan separate belangenbehartigers waarmee de FIN goede banden onderhoudt. De FIN is een actieve vereniging die zich al sinds 1960, als gesprekspartner voor de lokale en provinciale overheid en Kamer van Koophandel, sterk maakt voor de collectieve en individuele belangen van haar leden. Daarnaast promoot de FIN in het bijzonder de onderlinge contacten tussen de ruim 150 leden die vaak leiden tot het wederzijds gunnen van business. De FIN is een bedrijvenvereniging: een bundeling van krachten van individuele ondernemers met gezamenlijke belangen. Een collectiviteit die in de afgelopen jaren al bijzonder succesvol is geweest.
* Oorspronkelijk stond dit voor: Fabrikantenvereniging Industrieterrein Naarden.

Reactie toevoegen