Drechterland

Gemeente
Drechterland
West-Friesland
Noord-Holland

drechterland_kaart_osm.jpg

De gemeente Drechterland (het gebied binnen de oranje lijn op de kaart) omvat sinds de herindeling van 2006 het hele landelijke gebied tussen Hoorn en Stede Broec/Enkhuizen, Z van de Westfrisiaweg (N302). (© OpenStreetMap)

De gemeente Drechterland (het gebied binnen de oranje lijn op de kaart) omvat sinds de herindeling van 2006 het hele landelijke gebied tussen Hoorn en Stede Broec/Enkhuizen, Z van de Westfrisiaweg (N302). (© OpenStreetMap)

Drechterland

Terug naar boven

Status

- Drechterland is een gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland.

- De gemeente Drechterland is in 1979 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hoogkarspel en Westwoud en een deel van de gemeente Blokker (zijnde de kern Oosterblokker. De kern Westerblokker, tegenwoordig kortweg Blokker genoemd, is naar de gemeente Hoorn gegaan).

- De gemeente Drechterland is in 2006 vergroot met de gemeente Venhuizen.

- De gemeente Drechterland omvat de dorpen Hem, Hoogkarspel, Oosterblokker, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen, Westwoud en Wijdenes, en de buurtschappen Binnenwijzend, Blokdijk, De Buurt, De Hout, De Weed, Kraaienburg, Lekerweg, Oostergouw, Oosterwijzend, Oudijk, Tersluis, Westerbuurt, Westerwijzend, Wijmers en Zittend. In totaal zijn dit 8 dorpen en 15 buurtschappen.

- De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn in 2015 ambtelijk gefuseerd. Dit heeft geleid tot de SED organisatie. Bestuurlijk blijven de gemeenten zelfstandig. Door de samenwerking beoogt een betere dienstverlening aan de inwoners en bedrijven te worden gerealiseerd.

- Wapen van de gemeente Drechterland.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Drechterland.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Kennelijk heeft men ook hier willen kiezen voor een neutrale gemeentenaam, in de zin van niet een van de oude gemeentenamen zijnde. In eerste instantie heeft men gekozen voor de gemeentenaam Bangert, wellicht als voorlopige 'werknaam', die per de ingangsdatum van de nieuwe gemeente, 1-1-1979, in werking is getreden. Kennelijk vond men dit bij nader inzien toch geen geschikte naam - het is dialect voor 'boomgaard', wat de Westfries natuurlijk wel weet, maar elders in het land zal men er allicht andere associaties mee hebben - want per 1-1-1980 is de naam gewijzigd in de definitieve naam Drechterland.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Drechterland ligt aan het Markermeer en ligt verder O van de stad Hoorn en de dorpen Blokker en Zwaag, O en ZO van de dorpen Zwaagdijk-West en Wognum, ZO van de dorpen Nibbixwoud en Midwoud, Z en ZO van het dorp Hauwert, Z van de dorpen Zwaagdijk-Oost en Wervershoof, W, ZW en Z van de dorpen Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel en W en ZW van de stad Enkhuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Drechterland heeft ca. 7.700 huizen met ca. 19.300 inwoners.

- Demografische ontwikkeling gemeente Drechterland (rapport d.d. aug. 2014).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na de verkiezingen van maart 2018 is er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college gekomen, met drie nieuwe wethouders. Samen hebben zij hun plannen voor Drechterland voor de komende jaren in een bestuursakkoord gezet. De gemeente wil graag overleg met zijn inwoners om te zien of deze plannen ook door hen gesteund worden. Daarom organiseert de gemeente bijeenkomsten, waar de inwoners mogen aangeven wat zij belangrijk vinden. De opbrengst van deze gesprekken vertaalt de gemeente, samen met het bestuursakkoord, vertalen in het maatschappelijk akkoord, zodat de gemeente aan de slag kan met het programma voor de komende vier jaar. (bron en voor nadere informatie zie: Westfries Weekblad, 16-6-2018)

- De inwoners van deze gemeente zijn zeer tevreden over de leefomgeving en de voorzieningen in de gemeente. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Waar staat Drechterland’, dat in maart 2017 is uitgevoerd en waar meer dan 500 inwoners aan hebben meegedaan. Enkele resultaten: het is prettig wonen in Drechterland. Inwoners beoordelen dit met een 8,1; 48% van de inwoners vindt dat de gemeente voldoende luistert naar haar inwoners en 52 % vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij plannen. Twee jaar geleden was dit respectievelijk nog 25% en 36%; 8 op de 10 inwoners vindt dat er vrijwel geen dingen kapot zijn in de directe leefomgeving; 8 op de 10 inwoners is tevreden over de gezondheids-en zorgvoorzieningen; bijna 4 op de 10 inwoners geeft aan heel veel vertrouwen in het gemeentebestuur te hebben. Een stijging van 20% ten opzichte van 2015; inwoners beoordelen de dienstverlening met een 6,8; inwoners zijn zeer tevreden over het leven in het algemeen in de gemeente. Zij beoordelen dit met een 8.

Op de aspecten ‘luisteren naar meningen burgers’ en ‘het betrekken van burgers bij haar plannen en activiteiten’ scoort de gemeente Drechterland een stuk beter dan in 2015. Wethouder Dirk te Grotenhuis: “Wij zien hier duidelijk dat ons participatietraject 'Vitale dorpen' zijn vruchten afwerpt. We hebben de afgelopen twee jaar volop geïnvesteerd in dit burgerparticipatietraject en zijn trots dat dit zich nu in veel tevreden burgers uitbetaalt.” De gemeente analyseert de uitkomsten en gaat met de verbeterpunten aan de slag. (bron: Ons West-Friesland, 23-7-2017)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drechterland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Drechterland. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

Reactie toevoegen