Nauerna

Plaats
Buurtschap
Zaanstad
Zaanstreek
Noord-Holland

nauerna plaatsnaambord.jpg

Nauerna is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio Zaanstreek, gemeente Zaanstad. T/m 1973 grotendeels gemeente Assendelft, deels gemeente Westzaan.

Nauerna is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio Zaanstreek, gemeente Zaanstad. T/m 1973 grotendeels gemeente Assendelft, deels gemeente Westzaan.

nauerna_pauwerf_kopie.jpg

Nauerna, kennelijke vroegere molensteen van de voormalige Molen De Paauw, die in 2016 en 2017 is herbouwd

Nauerna, kennelijke vroegere molensteen van de voormalige Molen De Paauw, die in 2016 en 2017 is herbouwd

nauerna_kap_op_molen_de_paauw_mei_2017.jpg

Nauerna, als 'kers op de taart' is in mei 2017 de kap op de herbouwde Molen De Paauw geplaatst. Een van de vele spectaculaire hoogstandjes die rond deze molen is uitgevoerd. Zie daarvoor het kopje Bezienswaardigheden. (© www.youtube.com/user/otterdvd)

Nauerna, als 'kers op de taart' is in mei 2017 de kap op de herbouwde Molen De Paauw geplaatst. Een van de vele spectaculaire hoogstandjes die rond deze molen is uitgevoerd. Zie daarvoor het kopje Bezienswaardigheden. (© www.youtube.com/user/otterdvd)

Nauerna

Terug naar boven

Status

- Nauerna is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio Zaanstreek, gemeente Zaanstad. T/m 1973 grotendeels gemeente Assendelft, deels gemeente Westzaan.

- De buurtschap Nauerna valt voor de postadressen grotendeels onder het dorp Assendelft, deels onder het dorp Westzaan.

- De buurtschap had tot 2020 eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden, met 30 km-zone). De gemeente Zaanstad heeft er echter voor gekozen om alle bebouwde kommen op haar grondgebied op de blauwe plaatsnaamborden dezelfde naam te geven, zijnde Zaanstad, met daaronder in zwart-op-wit de naam van de eigenlijke woonplaats die men betreedt. Bij de andere kernen van de gemeente was dit al langer gerealiseerd, hier is dat in 2020 in werking getreden. Mooi is dat de beide dorpsgebieden van deze buurtschap expliciet worden aangegeven, plus het feit dat men deze buurtschap binnenkomt. Dus het Assendelftse deel binnenkomend staat er een blauw bord Zaanstad met daaronder een wit bord met daarop de tekst 'Assendelft - buurtschap Nauerna'. En dus iets soortgelijks als je het Westzaanse deel van de buurtschap binnenkomt (foto's).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Naauwerna, 1492 Nouwerna, 1547 Nouwertna, 1604 Nauwertna, 1840 Nauerna.

Naamsverklaring
De naam laat zich vergelijken met het Middelnederlandse nauwerna, een variantvorm van nergen(t)na, dat wil zeggen ´op geen stukken na´ of ´bij lange na niet´. Dit kan bedoeld zijn in de zin van ´volstrekt niet in de nabijheid´ en dan duiden op de afgelegenheid van de plaats, maar het kan ook uitdrukking geven aan misnoegen van de eigenaar, in welk geval de naam vergeleken kan worden met namen als Kostverloren ´land dat de moeite van het bewerken niet loont´.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nauerna ligt rond de gelijknamige weg, W van Zaandam, ZO van Assendelft, aan weerszijden van de Schermersluis die de Nauernasche Vaart en het Zijkanaal D richting het Noordzeekanaal verbindt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Nauerna 24 huizen met 198 inwoners onder de gemeente Assendelft en 2 huizen met 21 inwoners onder de gemeente Westzaan. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 70 huizen plus ca. 30 woonschepen, dus totaal ca. 100 wooneenheden. Volgens Wikipedia heeft de buurtschap ruim 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan buurtschap
In 1630 is de polder Schermer ontwaterd. De Twisch wordt daarbij uitgediept en rechtgemaakt en zo ontstaat de Nauernasche Vaart. In de 17e eeuw wordt de dijk verhoogd en komen er een spuisluis en een schutsluis. Rond de schutsluis en oliemolen De Paauw ontstaat de buurtschap Nauerna met o.a. een herberg voor de schippers.

- Architectuurhistoricus Femke Huisman heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Nauerna.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Verkeersmaatregelen / herinrichting
"In september 2017 is het verkeersproject in Nauerna afgerond. Het traject lopend van de rotonde op de N246 over de Zaandammerweg en de dijk naar de Overtoom in Westzaan is voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De verbeteringen in de wegsituatie zijn: de bebouwde-komborden zijn verplaatst (en daarmee zijn de maximumsnelheden naar beneden gehaald); er zijn brede rode fietsstroken aangebracht (dit om de fietsers meer ruimte te geven en de automobilisten er extra op te attenderen dat ze rustig moeten rijden); er zijn diverse snelheidsremmende maatregelen genomen in de vorm van drempels en chicanes. Deze punten zorgen er hopelijk ook voor dat het sluipverkeer teruggedrongen wordt doordat ze de route via pont Buitenhuizen gaan nemen (deze is overigens altijd al sneller geweest, maar het sluipverkeer ziet dat niet). Nabij de sluis zijn nostalgische lantaarns geplaatst en verder zijn er duurzame groengekleurde led-lamp-lantaarns geplaatst." (bron: site van de buurtschap)

Vuilstort
De Nauernasche Polder, gelegen tussen de buurtschap en het Noordzeekanaal, is tegenwoordig in gebruik als vuilstort van de firma Afvalzorg. Het bedrijf en de betrokken overheden erkennen dat zij de afgelopen jaren hierbij te weinig rekening hebben gehouden met de belangen van de inwoners van de buurtschap Nauerna. Na jarenlange geschillen en een ´mediationtraject´ in 2012, is in 2013 een overeenkomst gesloten tussen alle betrokken partijen, waarin o.a. wordt overeengekomen dat de vuilstort nog mag doorgaan tot 2022, en dat de inwoners ter compensatie een aantal voorzieningen krijgen waaronder glasvezel, natuur- en recreatiegebieden (zie verder bij Landschap etc.), herbouw van molen De Paauw en restauratie van de bijbehorende molenschuur (zie verder bij Bezienswaardigheden).

Landgoed met zorgwoningen: toch maar niet...
De Grondmakelaar wilde anno ca. 2017 direct N van buurtschap Nauerna, op een stuk grond direct Z van de Provincialeweg (N246), een landgoed met zorgwoningen realiseren. Kennelijk is dat niet gelukt, want in 2018 werd de grond als landbouwkavels aangeboden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Molenschuur van molen De Pauw
Langs de Nauernase Vaart stonden vroeger 3 molens. Daarvan resteerde tot eind 2015 alleen nog de molenschuur van de voormalige oliemolen De Pauw op nr. 43, een gemeentelijk monument, dat in vervallen staat verkeerde en tot het overlijden van de laatste bewoner in 2008 bewoond was. Eigenaar Stichting Zaanse Pakhuizen heeft de schuur laten restaureren. Dat heeft 2 jaar geduurd, van eind 2013 tot eind 2015 (video's van het restauratieproject: deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4: archeologische opgravingen op het schuur- en molenterrein). Aanvankelijk wilden omwonenden dat de 'puinhoop' - de laatste bewoner was volgens restaurateur Bart Nieuwenhuis nogal een 'jager/verzamelaar': er is 40 m3 vuilnis afgevoerd... - gesloopt zou worden om plaats te maken voor nieuwe woningen. Maar naarmate het terrein en de schuur opknapten, maakte weerstand plaats voor bewondering. "En nu is iedereen trots op deze parel van Nauerna", aldus Nieuwenhuis.

Bijzonder - want ongebruikelijk - is dat de schuur een klokgevel heeft. En helemaal uniek is dat in de schuur een blokmaalderswoning zat: de woning van de meestersknecht. In of nabij oliemolens werd namelijk doorgaans niet gewoond: men had de opslagruimte hard nodig en voor de bewoners was het geen pretje om dag en nacht in het gestamp van de olieslagerij te zitten. Na de sloop van de molen in 1895 zijn in de schuur 4 woningen bijgebouwd. In de schuur van 10x19,6 meter hebben dus 5 gezinnen gewoond (met gehorige wandjes van 2 cm ertussen)! De stichting wil in de schuur ook de blokmaalderswoning nog reconstrueren.

Voormalige school met idem onderwijzerswoning
In 1870 krijgt Nauerna een stenen schoolgebouw (voorheen was er een houten schooltje) met onderwijzerswoning op resp. nr. 30 en 30a (tegenwoordig als geheel een gemeentelijk monument). Dit complex bestaat uit twee dezelfde gebouwen die door een gang met elkaar verbonden zijn. Het linker deel was het woonhuis van de onderwijzer en het rechter deel was het schoolgebouw. Vermoedelijk is de school gesloten in 1918. In 1919 en 1920 is het een noodziekenhuisje geweest voor lijders aan vlektyfus uit de omgeving. Tot 1975 heeft het functies gehad als opslag- en werkplaats. Sindsdien is het pand in gebruik als woonhuis.

Boerderij op nr. 47
Het 3e gemeentelijke monument in de buurtschap is de boerderij op nr. 47.

Molen De Pauw herbouwd
Als onderdeel van het convenant zoals genoemd bij Recente ontwikkelingen, is in 2016 molen De Pauw herbouwd bij de bijbehorende, hiervoor beschreven molenschuur. Dat is dus sinds kort weer een bezienswaardigheid. Aanvankelijk wilde men dat middels nieuwbouw realiseren, maar men heeft hiervoor de molenromp van molen De Haan / De Haen uit Sijbekarspel uit 1848 kunnen aankopen (die in 2004 naar een plek aan de A7 bij Abbekerk / Benningbroek is verplaatst, waar herbestemmingsplannen niet zijn gelukt). - Videoreportage van het spectaculaire transport van molenromp De Haan per dieplader over de A7 naar het schip die hem naar Nauerna gaat varen (nov. 2015). - En net zo spectaculair: transport van molenromp De Haan over water naar de buurtschap waarna hij op zijn plek wordt gezet. - Foto's oude en nieuwe molen en molenschuur plus artist impression. De eerste paal voor de herbouw is in maart 2016 geslagen. - Videoreportage fabriceren roeden Molen De Pauw. - Videoreportage plaatsen kap Molen De Pauw (mei 2017). Wie het hele herbouwproces nog eens wil kunnen teruglezen, kan dat vinden in de artikelen over molen De Pauw op nieuwssite De Orkaan van de afgelopen jaren.

Op 7 september 2018 zijn weer twee afspraken uit de Overeenkomst Nauerna nagekomen, met de opening van enerzijds molen De Pauw en anderzijds de opening van de nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft de hennepklopper molen De Pauw op 7 september 2018 feestelijk geopend. Daarnaast vond dezelfde dag nog een opening plaats in de omgeving, namelijk van de nieuwe loswal van Afvalzorg aan het Noordzeekanaal. Daarmee is de loswal bij de buurtschap uit gebruik genomen, waardoor deze overlast is verdwenen.

Voormalig gemaal
Het voormalige gemaal De Landbouw (op huisnr. 14) heeft ter vervanging van molen De Os dienst gedaan van 1877 tot 1992. Het gemaal verzorgde de bemaling van het oppervlaktewater van de polder Assendelft en loosde in het Noordzeekanaal. Na sluiting is het gebouw in handen gekomen van een particulier. Er is een nieuw, kleiner maar niet te missen gemaalgebouw voor in de plaats gekomen: op het dak wordt met rode dakpannen namelijk de naam 'gemaal' weergegeven tussen de voor het overige grijze dakpannen.

Pand De Ossenstal
In het pand De Ossenstal (Nauerna 37) van de familie Louwen vind je veel soorten houten speelgoed, waaronder producten die door de familie Louwen zelf worden gemaakt in hun fabriek op nr. 38.

Pand Archangel
Het voormalige kaaspakhuis Archangel uit 1640/1650 (huisnr. 42, provinciaal monument) stond oorspronkelijk aan het Noordeinde 65-66 in Wormerveer, en is in 1987 in zijn geheel via de Nauernasche Vaart naar Nauerna vervoerd. Archangel verwijst naar de Russische havenstad Archangelsk, waar de Hollanders destijds handel mee dreven.

Sluis
De Nauernase sluis (oorspronkelijke naam: Schermersluis) bestaat uit twee delen. Ten eerste een schutsluis (waar de boten doorheen gaan) in de overtoom van Nauerna tussen de Nauernasche Vaart en zijkanaal D van het Noordzeekanaal. Het tweede gedeelte is de spuisluis (duikersluis) die automatisch open gaat als het polderwater te hoog staat. In vroeger tijden, voordat het watergemaal er was in Zaandam, moest het water van de Schermerboezem door afvloeiing via deze spuisluis op peil worden gehouden.

Gebouw De Vouw
Een moderne bezienswaardigheid is gebouw De Vouw van Afvalzorg Nauerna op de vuilstort. Het gebouw heeft de Parteon Architectuurprijs Zaanstreek 2005 gewonnen. Het gebouw heeft een grasdak en de werknemers hebben een prachtig uitzicht op het Noordzeekanaal.

(de beschrijvingen zijn deels ontleend aan de weblog van Willy Maten, waar je alle bezienswaardigheden ook afgebeeld vindt)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Buurtfeest
Eind juni 2018 was er het eerste Buurtfeest Nauerna. Met 350 bezoekers, een prachtig ingericht festivalterrein, aan iedere gevel in de buurtschap de Nauernase vlag wapperend, molen De Pauw draaiend, geweldig mooi weer, leuke activiteiten, een overheerlijke barbecue van de lokale brasserie en een goede live band, was het een groot succes. Dus hopelijk wordt dit een jaarlijks evenement dan wel is het in ieder geval voor enige herhaling vatbaar.

Schaatsen
Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van de in 1929 opgerichte IJsclub Davos. "Wat doen wij voor jou? - Zomeractiviteit hele gezin. - Gezellige algemene ledenvergadering aan het einde van het jaar. - Bij ijs, schaats- en priksleewedstrijden voor jong en oud op Nauerna. - 1 keer per jaar verschijnt ons digitaal clubblad. - We houden je op de hoogte via de website, onze Faceboekpagina, en e-mail. En dat voor maar € 7.50 per gezin per jaar! (kinderen die ouder zijn dan 16 jaar dienen zelf lid te worden, als ze dat willen). Wat kun jij voor IJsclub Davos doen? - Lid worden als je dat nog niet bent. Stuur dan een e-mail naar ijsclubdavos@gmail.com met daarin je naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer (ouder dan 16? Dan mag je zelf lid worden). Geef toestemming voor automatische incasso van € 7.50. Vergeet dan niet je bankrekeningnummer op te geven! Alvast bedankt voor de inschrijving."

In februari 2021 kon er na jaren eindelijk weer eens een weekend volop geschaatst worden en dat deed men dan ook volop in het hele land. Buurtschap Nauerna heeft in een weekend toen duizenden schaatsers op bezoek gehad, naar wij lazen mede omdat het Koek en Zopie gebeuren er zo goed was geregeld. Voor hen was het een weekend rennen en vliegen. Daarover staat in het clubblad van de ijsclub zo'n mooi verslag, dat we je dat niet willen onthouden: "Interview met Sandy de Lange, chef Koek en S(Z)opie ijsclub Davos. Wat gebeurt er in het hoofd van Sandy de Lange als de temperatuur daalt en de ijskoorts stijgt? Dat is wat de redactie zich afvroeg na het ongekende succes van het laatste ijsweekend in Nauerna, februari 2021. Donderdag 16 december 2021 toog een groot deel van de ijsclubredactie (Petra Tambach en Simone Ebbelaar) naar de chef van het koek en zopie (sopie?) team om haar eens goed uit te vragen over wat er allemaal komt kijken wanneer de temperatuur daalt en de ijskoorts stijgt.

Op die concrete vraag had Sandy maar een antwoord; "Oh, dat is heel makkelijk... Nou gewoon. Dan rij je tig keer op en neer naar de Macro, Coöp, Deen (toen bestond ie nog) en de Lidl. Je rent naar het schap waar de chocomelk, slagroom, erwtensoep en zwarte mannetjes staan, je laadt je kar zo vol mogelijk of in ieder geval tot het schap leeg is. Dan richting kassa en hup, alles de auto in. Ondertussen maak je ff een appgroep aan om de koek en sopie shifts te regelen, je mobiliseert het ijsclubbestuur, je zoekt je thermo-onderbroek op, zorgt dat je skibroek klaarligt en denkt nog even snel na over de betalingsmogelijkheden op het ijs. QR code aanmaken, wisselgeld regelen, en passant een coronabeleid bedenken om een ophoping van schaatsers voor de koek en zopie bar te voorkomen. Dan zorg je dat de ietwat gedateerde koek en zopie bar van stal komt en geplaatst wordt op een strategische plek op het ijs naast de molen. De bar moet geïnstalleerd worden, alle hightech hulpmiddelen van zolder halen. Denk aan pannen, warmhoudplaten, schenkkannen, bekers, zwartemannen glaasjes, dweilen, vuilniszakken, opscheplepels met tuutjes aan beide kanten voor de linkshandige schenkers onder ons, bestek, verlengsnoeren, verlichting, theedoeken, geldkist, prijslijsten, dienbladen, de glaasjesplanken, roerlepels, pennen en notitieboekjes. Staat dat allemaal klaar dan kan de hele voorraad van wat er in mijn auto lag in de voorraadkasten (?) van de koekenzopiebar. Dat past natuurlijk niet allemaal, dus moet de auto naast de bar staan zodat er een constante flow van (vooral drank en chocomelk) richting de bar kan bestaan. Er komt (by-the-way) ook een constante flow vanuit de bar richting buiten... want ook het afval kent een logistieke uitdaging. En hoe handig zou het dan zijn dat de deur van de bar lekker makkelijk sluit, zodat dat geen extra handicap vormt voor de aan- en afvoer van alle benodigdheden. Maar goed dat zijn allemaal verbeterpunten.

En dan, als de dag eenmaal aanbreekt, moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat de chocomelk warm is, het liefst de erwtensoep ook (een bezoeker had als tip: heerlijk die erwtensoep, maar het zou nog lekkerder zijn als die warm is!), dat de slagroom is ontdooid, de snickers een prettige bite hebben en geen tandenbrekers worden. Dat alle koek en zopie medewerkers gemobiliseerd zijn en weten hoe laat ze er moeten zijn, dat er lopers zijn geregeld (i.v.m. corona werd iedereen op het ijs bediend door ene René, Ilona, en een andere René). Ondertussen bleek de koek en zopie op Nauerna een zodanig doorslaggevend succes te zijn, dat dit nieuws zich al gauw verspreidde in Noord-Holland en het drukker en drukker werd. Dat betekent dus tussendoor nog ff opnieuw de voorraden aanvullen, dus hup weer naar de Macro, Deen, Coöp en de Lidl. Ook de voorraden thuis werden aangesproken; uit allerlei Nauernase keukenkastjes kwamen vage flessen drank tevoorschijn, die vooral zondagmiddag gretig aftrok vonden. De grootste uitdaging was nog wel om de vellen van de chocomelk te roeren en om de chocomelk, wanneer deze warm was, geroerd op een elektrisch plaatje uit jaar ??? richting de grote warmhoudpan te verplaatsen. De ruimte in de bar is niet heel riant, dus regelmatig klonk er “chocomelk-alarm” door de bar. Na 3 dagen volop koek en zopie te hebben georganiseerd, te hebben gefaciliteerd en de geldzaken te hebben beheerd was het mooi geweest. Dit is dus wat er allemaal plaatsvindt wanneer de temperatuur daalt en het water bevriest." Op zich allemaal goed te doen, vindt Sandy...

De ijsclubredactie was best onder de indruk van dit antwoord, en op onze vraag of er nog verbeterpunten waren, nou toen ging Sandy los...: “Die koekenzopiebar, dat is eigenlijk het grootste struikelblok. Er is al jaren beloofd door onze voorzitter dat er een nieuwe bar gaat komen. Maar wanneer dan??? “En Sandy”, vroegen wij als ijsclubkrantredactie, “wat zijn voor jou belangrijke aanpassingen/verbeteringen voor de koekenzopiebar”? “Nou, zei Sandy, dat is niet zo moeilijk te bedenken!: - Nieuwe koekenzopiebar (liefst iets dieper en een meter breder); - Voorraadkasten; - Vloerverwarming; - Deur die opengaat als je aankomt, en die sluit zonder dat je daar met je volle gewicht tegenaan moet beuken; - Afvalstortkoker; - Haakjes om je jas op te hangen; - Toilet met natte doekjes; - Klein lunchhoekje voor het personeel; - Climatcontrol; - Ledverlichting met dimmer; - Waterpunt met warm en koud water of quooker?; - Kleine sushibar. En naarmate de avond vorderde werden de eisen steeds gekker. Het punt van Sandy is in ieder geval duidelijk! Dus ijsclubbestuur, een schone taak wacht U! Simone Ebbelaar en Petra Tambach."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Parken
- "In 1985 richtte de provincie Noord-Holland het voormalige agrarisch gebied van buurtschap Nauerna in als regionale stortlocatie van 25 hectare. De gehele Nauernasche Polder (80 ha) werd hiervoor aangekocht. Het was in die periode de enige stortlocatie in de regio met een onderafdichting. Dit werd later wettelijk verplicht voor alle Nederlandse stortlocaties. In die periode begon de grote bodemsaneringsoperatie in Nederland. Met het hijsen van de vlag op het hoogste punt en het storten van de laatste vracht afval is de stortlocatie op 1 april 2022 officieel gesloten door gedeputeerde Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland), wethouder Wessel Breunesse (Zaanstad), Frank Ebing (van de lokale Belangengroep) en Bert Krom (Afvalzorg). Ruim 35 jaar deed deze locatie dienst als stortplaats voor bedrijfsafvalstromen die niet nuttig toegepast konden worden.

Op het gesloten stortdeel van 60 hectare wordt in fasen Park Nauerna aangelegd. De poort blijft nog wel open voor recyclingactiviteiten op 15 hectare aan de westzijde van het terrein. Met het hoogste punt op 37 meter boven NAP geeft de voormalige stortlocatie een prachtig uitzicht over het Noordzeekanaal en de omgeving. Inclusief de leeflaag zal het hoogste punt 40 meter boven NAP liggen. In fasen wordt op de voormalige stortlocatie een park van 60 hectare aangelegd. Voor de zomer van 2022 wordt de eerste 9 hectare van het park aan de oostkant van het terrein voor het publiek opengesteld. Er komen struinpaden, speel- en fitnesstoestellen, een hondenuitrengebied en indien mogelijk een pad naar het hoogste punt." (bron: Provincie Noord-Holland, 1 april 2022)

- Verder komt er nog een Park Hoogtij: "Volgens de overeenkomst gaat de gemeente 5 tot 6 ha bedrijventerrein aankopen. Dit gebied zal samen met de naastgelegen groene bufferzone en de weidestrook langs Zijkanaal D worden ingericht tot recreatie- en natuurgebied Park Hoogtij. Vanwege de mooie bosschages wil Belangengroep Nauerna (BGN) graag het terrein van de voormalige Johannahoeve bij het park hebben. Dat is gelukt! Door minder grond aan te kopen dan 6 ha kan het dan beschikbaar komende bedrag gebruikt worden voor investeringen waarvoor onvoldoende budget in de overeenkomst was opgenomen. De begrenzing van dit park is in oktober 2014 door de gemeente en BGN gezamenlijk vastgesteld. Landschap Noord-Holland gaat samen met BGN en de gemeente een inrichtingsplan opstellen. Over de vormen van recreatie en natuur is overleg gestart. De visie is een afwisseling van water en droge grond te creëren. De toekomstige gebouwen op het bedrijventerrein zullen zo veel mogelijk met bosschages worden afgeschermd." (bron: site van de buurtschap)

Natuurgebied Nauernase Venen
Het weidegebied N van de buurtschap wordt de komende jaren heringericht tot natuurgebied Nauernase Venen. Men beoogt het gebied op termijn onderdeel te laten worden van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)), als schakel tussen het grote natuurgebied Polder Westzaan en, via het Zuiderveen, Park Nauerna en natuuroever Zuiderpolder, het aan de overzijde gelegen natuurlijk ingerichte recreatiegebied Spaarnwoude. Bewoners, hoogheemraadschap, agrariërs en Landschap Noord-Holland gaan samen werken aan schoon water, schone grond met meer bodemleven, aangepaste waterstanden en maaibeheer, jachtverbod en andere gunstiger voorwaarden voor de flora en flora, zoals grutto’s, tureluurs, kievieten, eenden, ganzen, karekieten, palingen, voorns, kikkers, salamanders, bijen, libellen en pinksterbloemen.

Corneliahoeve
Vanuit de kant van Westzaan ligt vlak voor de kom van Nauerna op Overtoom 194 de stolpboerderij en bezoekboerderij de Corneliahoeve (met in grote cijfers '1880' op het dak). René en Afra Ebbelaar houden er koeien en schapen. In 2016 zijn ze overgeschakeld op de productie van biologische melk. Er lopen bij hen ook nog honden, katten, konijnen, geiten, een pony en witte eenden. Het bedrijf is gelegen in een veenweidereservaat. Er komen dan ook ieder jaar veel weidevogels naar het land van de boerderij, zoals kieviten en grutto's. Ook de boerenzwaluw is volop aanwezig. Al geruime tijd doen René en Afra aan weidevogelbescherming. Tevens zetten zij zich in voor slootkantbeheer, waardoor ieder jaar meer soorten planten langs de sloten te voorschijn komen.

Door middel van een erfbeplantingsplan van Landschapsbeheer Noord-Holland is het erf enkele jaren geleden beplant met inheemse boom- en struiksoorten. De dieren in het wild profiteren hiervan. Zij eten bijvoorbeeld de besjes en gebruiken de dichte begroeiing om in te schuilen. De geplaatste nestkasten worden ieder jaar goed bewoond. Rond deze boerderij is dus van alles te zien. Daarom organiseren René en Afra excursies voor groepen tot 25 personen. De excursies zijn, na voorafgaande afspraak, te combineren met een lunch. Voor kinderen is er een apart programma. Ook schoolklassen zijn van harte welkom. De rondleidingen duren ongeveer 2 uur en zijn inclusief koffie of thee. Tel. 075-6706115.

In het rapport 'De boerderij als ontwikkelomgeving. Kinderen uit speciaal basisonderwijs werken mee. Werkt de boerderij voor de kinderen?' (Yvon D. Schuler, Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, juni 2010) wordt het gelijknamige project geëvalueerd, dat van 2007 t/m 2009 op de boerderij van René en Afra Ebbelaar in Nauerna heeft plaatsgevonden. Enkele conclusies uit het rapport: "Uit het onderzoek komt naar voren dat de boerderij een goede leer- en ontwikkelomgeving is, om de volgende redenen: er is een afgebakende omgeving (erf en landerijen) die toch voldoende eigen vrijheid geeft aan de kinderen en jeugdigen; er zijn afgebakende taken die in een vast programma uitgevoerd moeten worden (structuur), maar toch voldoende eigen inzet vragen en variëteit bieden; het biedt de mogelijkheid voor eigen verantwoordelijkheid bij het leren en bij de keuze van werkzaamheden en activiteiten; het vraagt een hoge fysieke activiteit van de kinderen en jeugdigen; het vergroot de binding met natuur en omgeving; het versterkt de beleving van ‘samen werken’ en van sociale contacten.

De boerderij is dus een reële context, waar het echte werk en echt leren en ontwikkelen plaatsvindt. Werken met kinderen uit het speciaal basisonderwijs op de boerderij biedt enorme kansen. De boerderij kan zich ontwikkelen tot een innovatieve ontwikkelomgeving voor brede onderwijs-zorgarrangementen. Voor het verder ontwikkelen van een ‘groene pedagogiek’ op de boerderij specifiek voor de doelgroepen in het brede onderwijs-zorgtraject zal een vervolg op dit traject noodzakelijk zijn. Inmiddels is eind 2009 onder de titel bOZ boerderijproject 2-20 een vervolg op dit traject gestart bij Transforum. Hierin hopen we een doorlopende ontwikkellijn voor brede onderwijs-zorg te initiëren en hierin ook het thema ‘groene pedagogiek’ mee te nemen en verder te ontwikkelen."

Erfgoedroute
Nauerna is onderdeel van een erfgoedroute.

Jachthaven
Pepijn Doeswijk en Hannah van Doorn hebben in 2012 jachthaven Nauerna aangekocht en deze voldoet na 3 jaar renoveren en verbouwen weer helemaal aan de eisen des tijds.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nauerna, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over buurtschap Nauerna.

- Belangenorganisatie: - "De vereniging Belangengroep Nauerna (BGN) telt circa 95% van de inwoners van de buurtschap tot haar leden en handelt ingevolge artikel 2 van haar statuten, dat luidt: "De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in en om de buurtschap. Zij tracht dit doel te bereiken door: - het beoordelen van plannen en voorstellen van het gemeentebestuur, het zo nodig zelf doen van voorstellen en het plegen van overleg daarover met en het geven van voorlichting aan het gemeentebestuur en andere organisaties binnen en buiten de gemeente Zaanstad; - het voeren van overleg over bedreigingen en verbeteringen van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu; - het organiseren van evenementen.""

- Ook Stichting Algemeen Belang Nauerna heeft ten doel het in stand houden en waar mogelijk bevorderen en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat voor en ten behoeve van de inwoners van de buurtschap.

- Verenigingsgebouw: - "In eerste instantie was het de bedoeling dat de beheerder van de met subsidie gebouwde molen De Pauw ook een verenigingsruimte zou faciliteren. Stichting Zaanse Pakhuizen heeft echter laten weten dat dit tot bewerkelijke situaties leidt bij het vinden van een pachter voor het pand. In de Aanvullende overeenkomst is bekeken in hoeverre hier een oplossing in gevonden kon worden. Er is uiteindelijk uitgekomen dat de inwoners van Nauerna geen aanspraak meer maken op ruimte in de molen, maar een budget beschikbaar hebben gekregen om zelf een pand te verkrijgen. Er is een werkgroep opgericht om alle opties te verkennen voor een onderkomen, waarbij alle mogelijkheden open stonden. Van nieuwbouw tot aankoop, op palen, drijvend of demontabel, waarbij ook de locatie nog bepaald moest worden. Er is uiteindelijk gekozen om een zogeheten Schirmbar aan te schaffen. Dat is een mobiele paraplu-tent die op een aanhanger staat; deze tent is uitklapbaar, bevat een bar, muziek en lichtinstallatie en biedt plaats aan 80 á 100 personen. Deze schirmbar is geschonken aan IJsclub Davos, die dit mobiele onderkomen beheert. Er blijft in ieder geval wel naast de molen een terrein beschikbaar waar IJsclub Davos bij evenementen een tent kan opzetten. Daarnaast wordt er een historisch 'Spoithoisie' gebouwd dat als opslag dient voor materiaal van de ijsclub." (bron: site van de buurtschap)

- Duurzaamheid: - "Een team van 10 gedreven bewoners uit de buurtschap heeft medio 2019 een aantal brainstormsessies gehouden. De aanleiding was om tot ideeën te komen om de beschikbare gelden uit Stichting Algemeen Belang nuttig te besteden. Voorwaarde is om dit budget te besteden in het algemeen belang van de inwoners van de buurtschap. Resultaat. Als resultaat kwam naar voren dat we onze buurtschap op een unieke, innovatieve manier willen verduurzamen. Daar kwam het thema ‘100% groen’ uit naar voren dat we zelf omgedoopt hebben tot het project 'Natuurlijk Nauerna'. Het voornaamste idee is om in Park Nauerna en/of Park HoogTij zonnepanelen te plaatsen met de juiste balans tussen natuur, techniek en kunst. Contact Consortium. Om dit te realiseren zijn we op zoek gegaan naar partners. In onze zoektocht kwamen we in contact met het Nationaal Consortium Zon in Landschap. Dit samenwerkingsverband van o.a. TNO/ECN, Wageningen Universiteit, Design Innovation Group en TS Visuals was op zoek naar een locatie om hun onderzoeksproject ‘In my backyard please’ te laten plaatsvinden.

Informatieavond. Op 14 januari 2020 heeft de brainstormgroep een informatieavond voor de bewoners gehouden. Hierin zijn de bewoners meegenomen in de gedachten en kwamen er interessante discussies tot stand. Daarnaast is aangegeven wat de volgende stappen zullen zijn, waarbij de bewoners mee kunnen denken over het ontwerp van het zonnepark. Bewonersparticipatie. Om tot een goed ontwerp te komen voor een (multifunctioneel) zonnepark waar bewoners enthousiast over zijn, zijn de volgende stappen doorlopen: 1. Verkennende gesprekken met bewoners en lokale ondernemers over de waarde van en de band met Nauerna (nov./dec. 2019, resultaat 'Bevindingen bewonersonderzoek'). 2. Veldgesprekken en onderzoek naar het landschap (eind 2019 / begin 2020).

3. Co-creatie sessies met bewoners en andere belangstellenden waarin we samen brainstormen over een mogelijk parkontwerp (2 en 3 maart 2020). 4. Validatiesessie: Concept-ontwerp bespreken met belanghebbenden en verder uitwerken, gezamenlijk vervolg-ontwerp maken (7 juli 2020). 5. Middels prototyping een deel van het ontwerp op schaal 1:1 gezamenlijk ‘uitproberen’: bekijken, beoordelen, waar nodig aanpassen (deze proefopstelling is in juli 2021 in de buurtschap geplaatst). Stakeholders. Naast het consortium hebben we nog contact gezocht met andere stakeholders. Dit heeft ondertussen geleid tot een regelmatig overleg met de gemeente Zaanstad, Afvalzorg, Consortium en Belangengroep Nauerna."

Reacties

(2)

I looked up Nauerna, on my computer, and I saw the Stolpboerderij en bezoekboerderij De Corneliahoeve, I think I worked there, from 1955 till 1959 when I emigrated to Canada, to a farm. I worked for a farmer by the name of Gebrand Schipper, I milked 10 cows by hand every morning and every evening, the same cows mind you, when I arrived in Keswick Ontario. The farmer asked me if I could milk a cow, I said sure, so he said that is then your job in the morning and evening. A bit of nostalgia when I read about Nauerna. I used to ride horses, bareback to Rijkhof in Assendelft, to get new shoes for the horses. Lots of memories. My opa Jan Westrik had een kolenzaak op het Zuideinde in Westzaan. Thank you. John Westrik.

We always like to read memories of people who lived and/or worked somewhere in the past and later moved elsewhere. What a coincidence that when you arrived in Canada, they asked you to work with the same kind of cows as in Nauerna. I was curious if there would still be a Westrik in Westzaan. I found an article about Merel Westrik, nowadays a famous tv-personality (journalist/newsreader) in the Netherlands. In the article ( http://wessaner.nl/wp-content/uploads/2017/07/December-2016.pdf , pages 1 and 21) she tells about her youth in Westzaan till 2000 (in that year she moved to Amsterdam). She tells that she is born and raised on the Zuideinde. So there is a big chance that she is family of you.

Perhaps someone places a reaction here who knows you from your time in Nauerna/Assendelft/Westzaan. If so, I will let you know.

I found some more information about Nauerna and about the Corneliahoeve in special. You can see that in about one day from now (because the pages are refreshed to the users once a day). I have also 'repaired' some dead links.

Greetings, Frank van den Hoven, editor www.plaatsengids.nl

Reactie toevoegen