Westzaan

Plaats
Dorp
Zaanstad
Zaanstreek
Noord-Holland

westzaan_sinterklaasmuseum_1_kopie.jpg

Het Sinterklaasmuseum te Westzaan wordt ieder jaar in de Sinterklaastijd opnieuw opgebouwd, in het tuinhuisje van de eigenaren.

Het Sinterklaasmuseum te Westzaan wordt ieder jaar in de Sinterklaastijd opnieuw opgebouwd, in het tuinhuisje van de eigenaren.

Westzaan.JPG

Het Recht-en Raadhuis in Westzaan.

Het Recht-en Raadhuis in Westzaan.

Westzaan (3).JPG

De Grote kerk in Westzaan.

De Grote kerk in Westzaan.

Westzaan (5).JPG

Midden in Westzaan.

Midden in Westzaan.

Westzaan (2).JPG

Brug over de Weelsloot waar de J.J.Allanstraat over gaat in de Kerkbuurt.

Brug over de Weelsloot waar de J.J.Allanstraat over gaat in de Kerkbuurt.

Westzaan (4).JPG

Pelmolen Het Prinsenhof aan de Weelsloot in Westzaan.

Pelmolen Het Prinsenhof aan de Weelsloot in Westzaan.

westzaan_papiermolen_de_schoolmeester.jpg

Westzaan, papiermolen De Schoolmeester is de laatste windpapiermolen ter wereld die nog in bedrijf is.

Westzaan, papiermolen De Schoolmeester is de laatste windpapiermolen ter wereld die nog in bedrijf is.

westzaan_polder_westzaan_met_molen_het_prinsenhof.jpg

Polder Westzaan met molen Het Prinsenhof.

Polder Westzaan met molen Het Prinsenhof.

westzaan_polder_westzaan.jpg

Polder Westzaan is een Natura 2000-natuurgebied met een oppervlakte van ca. 1300 hectare.

Polder Westzaan is een Natura 2000-natuurgebied met een oppervlakte van ca. 1300 hectare.

NH gemeente Westzaan in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Westzaan in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Westzaan in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Westzaan

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Westzaan.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Westzaan.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westzaan (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Westzaan is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Zaanstreek, gemeente Zaanstad. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1973.

- Wapen van de voormalige gemeente Westzaan.

- Westzaan is evenals de andere dorpen in de gemeente Zaanstad nog een formele woonplaats met eigen postcode en postale plaatsnaam, maar door het aaneengroeien van de kernen in de gemeente heeft Westzaan (en de andere dorpen) geen eigen 'bebouwde kom' meer; de dorpen hebben daarom tegenwoordig witte plaatsnaamborden in plaats van blauwe. Aan de randen van de gemeente staan nu blauwe komborden genaamd Zaanstad. Kennelijk is er tegenwoordig dus nog sprake van 1 bebouwde kom Zaanstad, maar daarbinnen zijn de dorpen nog wel formele woonplaatsen.

- Onder het dorp Westzaan vallen ook de buurtschappen J.J. Allanstraat, Middel en Zuideinde, plus een klein deel van de buurtschap Nauerna.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Westzaan, kunt u terecht bij Historische Vereniging Westzaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westzaan heeft 54 rijksmonumenten.

- Westzaan heeft 19 gemeentelijke monumenten.

- Papiermolen De Schoolmeester is de laatste windpapiermolen ter wereld die nog in bedrijf is. Er wordt papier gemaakt van lompen. Dit papier 'Zaansch Bord' wordt gebruikt voor boekbinden, oorkondes, drukwerk en dergelijke.

- Molen Het Prinsenhof.

- Molen De Jonge Dirk.

- Molen De Zwaan.

- Molen De Zwaluw.

- Gevelstenen in Westzaan.

- De Zuidervermaning, gebouwd in 1731, is een van de oudste gebouwen van Westzaan. Deze schuurkerk is nog incidenteel in gebruik als 'vermaanhuis' van de Doopsgezinde Gemeente, maar is tegenwoordig vooral de culturele ontmoetingsplaats van het dorp. Tevens is het pand te huur voor allerlei soorten evenementen en bijeenkomsten.

- 't Reght Huys is een voormalig rechthuis en raadhuis (1820-1973) uit 1783 en behoort tot de Top 100 van Nederlandse monumenten.

- Sichting Lettergieten 1983 is in dat jaar opgericht naar aanleiding van het teloorgaan van de ambachtelijke grafische technieken in de jaren zestig en zeventig. De boekdrukkunst met gebruikmaking van losse loden drukletters bleef meer dan 500 jaar vrijwel ongewijzigd. Maar in slechts weinige jaren is veel van deze oude techniek door electronica en computer achterhaald. Doelstelling van de museumwerkplaats is het instandhouden van de loden drukletter ten behoeve van het hoogdrukprocédé en daarbij in het bijzonder van de lettertypen die stijlvol en van historisch belang zijn. De stichting heeft een collectie technisch zeer hoogwaardige machines en bijbehorende materialen en hulpmiddelen opgebouwd, voornamelijk uit schenkingen en bruiklenen. Het museum herbergt waarschijnlijk 's werelds meest complete collectie matrijzen voor het gieten van loden drukletters, ornamenten, lijnen en randen.

- De Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt is in 1989 opgericht door (de in 1990 overleden) Klaas Kok. Dhr. Kok heeft tientallen jaren gewerkt om de verzameling van 400 door hem gevonden voorwerpen tot stand te brengen. Er is veel huishoudelijk aardewerk te bewonderen uit de 17e en 18e eeuw zoals baardmankruiken, majolicaborden, tinnen lepels en  theepotten. De tentoonstelling in de Grote Kerk kan op afspraak door groepen worden bezocht. Inlichtingen bij dhr. Martien Roos, tel. 075-6287214.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Prutrace Westzaan (eind juni).

- Sinterklaasintocht. In de Sinterklaastijd wordt jaarlijks in het tuinhuisje van de bewoners van Zuideinde 281 het Sinterklaasmuseum opgebouwd. - Fotoserie van het Sinterklaasmuseum Westzaan door Willy Maten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De ca. 1300 hectare grote Polder Westzaan (grotendeels gelegen ten zuiden van Westzaan, O en W van de J.J. Allanstraat) ) kenmerkt zich door een karakteristiek veenweidelandschap van kleine percelen, omgeven door sloten. Het oude verkavelingpatroon is nog grotendeels intact. Het veengebied heeft tot de aanleg van de Afsluitdijk onder invloed gestaan van brakke omstandigheden, als gevolg van de nabijheid van het IJ en de Zuiderzee. Sindsdien is de polder verzoet. Op meerdere plekken zijn echter nog steeds brakke ecosystemen aan te treffen; uniek in Europa. In Polder Westzaan vindt bodemdaling en afbraak van veen plaats. Veel voedingsstoffen en bagger komen in het water terecht, wat leidt tot een verslechterde waterkwaliteit in de polder.

Daarom is de afgelopen jaren - gereedgekomen in 2011 - het project Verbrakking Polder Westzaan uitgevoerd. Het project heeft als doel om de waterkwaliteit te verbeteren en het brakke karakter te behouden en versterken. Hiermee wordt voorkomen dat dit unieke brakwater veenweidegebied in Noord-Holland verloren gaat. Voor het uitvoeren van het project is gekozen voor een tweesporenbenadering. In het noordelijk deel van de polder (Guisveld en Euverenweg) is de verbrakking geoptimaliseerd door het aanvoeren van brak water uit het Noordzeekanaal. In het zuidelijk deel is onder voorwaarden van bescherming van agrarische en weidevogelbelangen gefaseerd een lichte verbrakking doorgevoerd.

Verder is het gebied heringericht, waardoor landbouwbedrijven betere kansen hebben gekregen. Ook is de inrichting van de natuurgebieden in de polder nu beter afgestemd op weidevogels en moerasnatuur. En er zijn nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd, waardoor naast de inwoners van Westzaan ook recreanten uit het omliggende stedelijk gebied van de polder kunnen genieten. Daarnaast zijn watermaatregelen getroffen, waardoor de waterkwaliteit beter is afgestemd op het gebruik van de grond.

Terug naar boven

Beeld

- Westzaanse Digitale Beeldbank.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis Westzaan.

- De Westzaanse Gemeenschap is een samenwerkingsverband van tientallen verenigingen, stichtingen e.d. uit het dorp.

- Basisschool De Kroosduiker, met 2 vestigingen in het dorp, wil bekend staan om zijn onderwijs omtrent natuur, wetenschap en techniek. Binnen dat onderwijs doen kinderen veel proefjes zodat ze het milieu beter leren begrijpen en zich bewust worden van de prachtige omgeving die Westzaan rijk is.

Reactie toevoegen