Alkmaar

Plaats
Stad en gemeente
Alkmaar
Kennemerland West-Friesland
Noord-Holland

alkmaar_collage.jpg

Alkmaar, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Alkmaar, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

alkmaar_collage_2.jpg

Alkmaar, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Alkmaar, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

alkmaar_aanvoer_kaas_over_het_water.jpg

Alkmaar is o.a. beroemd vanwege de Kaasmarkt. De kaas voor de Kaasmarkt wordt hier over het water aangevoerd. (© Jan Oosterboer)

Alkmaar is o.a. beroemd vanwege de Kaasmarkt. De kaas voor de Kaasmarkt wordt hier over het water aangevoerd. (© Jan Oosterboer)

alkmaar_kaasdragers.jpg

Kaasdragers op de Alkmaarse Kaasmarkt (© Jan Oosterboer)

Kaasdragers op de Alkmaarse Kaasmarkt (© Jan Oosterboer)

alkmaar_kaasmarkt_bijna_afgelopen.jpg

Alkmaar, de Kaasmarkt is bijna afgelopen (© Jan Oosterboer)

Alkmaar, de Kaasmarkt is bijna afgelopen (© Jan Oosterboer)

alkmaar_voormalig_provinciehuis_gevelsteen.jpg

In Alkmaar kun je meer dan 100 fraaie gevelstenen bewonderen (zie de link onder het kopje Bezienswaardigheden), zoals deze aan het 'Provenhuis' (Zevenhuizen 13) (© Jan Oosterboer)

In Alkmaar kun je meer dan 100 fraaie gevelstenen bewonderen (zie de link onder het kopje Bezienswaardigheden), zoals deze aan het 'Provenhuis' (Zevenhuizen 13) (© Jan Oosterboer)

NH gemeente Alkmaar in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Alkmaar in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Alkmaar in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Alkmaar

Terug naar boven

Status

- Alkmaar is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland, in grotendeels de streek Kennemerland. Het is de hoofdplaats van Noord-Kennemerland. Sinds gemeentelijke herindelingen in de jaren zeventig van de 20e eeuw (zie hierna) en latere nieuwbouw ligt een huidig N deel van de stad in West-Friesland (d.w.z. binnen de Westfriese Omringdijk).

- Wapen van de gemeente Alkmaar.

- De gemeente Alkmaar is per 1-10-1972 vergroot met de gemeenten Koedijk (deels) en Oudorp. Naast deze (voormalige) dorpen en uiteraard de gelijknamige stad zelf, viel onder de gemeente ook nog het grootste deel van de buurtschap Omval.

Per 1-1-2015 is de gemeente Alkmaar vergroot met de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer. Sindsdien vallen ook delen van de dorpen Rustenburg en Ursem (zijnde de buitengebieden) onder deze gemeente. Deze behoorden daarvoor, net als het kleinere deel van de buurtschap Omval, tot de gemeente Schermer, welke buurtschap nu dus geheel tot de gemeente Alkmaar behoort.

De gemeente Alkmaar omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen De Rijp, Driehuizen, Graft, Grootschermer, Koedijk (grotendeels), Markenbinnen, Noordeinde, Oost-Graftdijk, Oterleek, Oudorp, Rustenburg (deels), Schermerhorn, Stompetoren, Ursem (deels), West-Graftdijk en Zuidschermer, en de buurtschappen Kogerpolder (grotendeels), Omval, Starnmeer en Westmijzen. Dit zijn in totaal 1 stad, 16 dorpen en 4 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Alkmaar.

- Onder de stad Alkmaar valt voor de postadressen ook het grootste deel van de buurtschap Omval.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1e helft 11e eeuw Almere, 1063 kopie 12e eeuw Alcmere, 1452 Alcmair.

Naamsverklaring
- Samenstelling van het Oudnederlandse mere 'meer, waterplas' (later verdrongen door het uit het Latijn overgenomen mare) en een woord alk dat volgens de huidige opvatting ófwel een vogelsoort aanduidt, óf teruggaat op een oud woord alke* 'modder' (gevormd bij de Indo-Europese wortel el:ol* 'vuil zijn'). In het laatste geval betekent de naam 'modderig water', wat kan duiden op een tegenstelling met het nabijgelegen Scirmere (Schermer) dat juist 'het heldere water' betekent (vergelijk de geslachtsnaam Schierbeek). Dergelijke onderscheidende namenkoppels zijn in de toponymie niet ongewoon. Oudere verklaringen verbinden het eerste deel alk met het Germaanse alha* 'eland', dan wel alha* 'tempel', wat af te wijzen is omdat in het Nederlands de -h- al vroeg verdween in de verbinding -alha*. Evenmin waarschijnlijk is verband met het Latijnse allec 'vissaus'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

- De verklaring dat de naam van de vele meren komt (het aantal wordt op rond de 30 geschat), waardoor de stad vroeger ingesloten was, is kennelijk ook onjuist. Het grondgebied van Alkmaar bestaat uit vele drooggemaakte meren, zoals het Achtermeer, Voormeer, Zwijnsmeer en delen van het Schermeer en het Egmondermeer.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Alkmaar ligt Z van de dorpen Sint Pancras, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude, Oudkarspel, De Noord en Hensbroek, Z, W en ZW van de stad Heerhugowaard, W en ZW van de dorpskernen van Rustenburg en Ursem, ZW van het dorp Spierdijk, W van de dorpen De Goorn, Avenhorn, Oudendijk, Noordbeemster, Westbeemster en Middenbeemster, NW van het dorp Jisp, N van de dorpen Wormer, Wormerveer, Oostknollendam, Westknollendam, De Woude en Krommenie, NO van het dorp Uitgeest, NO en N van het dorp Akersloot, NO en NNO van de dorpen Limmen, Heiloo en Castricum, O van de dorpen Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee, O en ZO van het dorp Bergen en ZO van de dorpen Schoorl, Warmenhuizen en Tuitjenhorn. De stad Alkmaar ligt NW binnen de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Alkmaar 2.079 huizen met 9.539 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 2.042/9.309 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Wognummerbuurt 7/43 en Omval 30/187. Vanouds was ook Huiswaard een buurtschap van Alkmaar (deels Koedijk). Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 50.000 huizen met ca. 107.000 inwoners; de stad heeft ca. 40.000 huizen met ca. 89.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Alkmaar, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Alkmaar. - Historische Vereniging op Facebook.

- Het Regionaal Archief te Alkmaar is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in Noord-Kennemerland, westelijk West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

- Stedelijk Museum Alkmaar.

- De afdeling Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente heeft een expositieruimte waarin (recente) archeologische vondsten worden tentoongesteld: het Archeologisch Centrum Alkmaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bedrijventerrein Boekelermeer heeft de award Beste Bedrijventerrein 2015 gewonnen. Het bedrijventerrein kreeg te maken met de Rugstreeppad en de verplichte komst van Gasopslag Bergermeer van TAQA Energy. Die ‘hobbels’ heeft het bestuur echter met verve genomen en omgezet tot uitzonderlijke kansen. Het groene karakter is omarmd en rond de gasopslag ontstaat een heus Energy Innovation Park. Die focus en uitzonderlijke regionale acquisitie leverden internationale toppers op. Maar ook duurzaamheid, door onder andere de restwarmte van de huisvuilcentrale te gebruiken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Alkmaar heeft als stad 399 rijksmonumenten.

- Alkmaar heeft 658 gemeentelijke monumenten.

- Overdie heeft 13 gemeentelijke monumenten.

- Alkmaar op de kaart is een site met een interactieve kaart waarop je bezienswaardigheden en anderszins cultureel erfgoed van de stad kunt vinden.

- In februari 2018 is de website Erfgoedalkmaar.nl gelanceerd, met als doel de gemeente Alkmaar nog beter op de kaart te zetten als erfgoedgemeente. De website laat onder meer de resultaten zien van de politieke en bestuurlijke inzet op het gebied van archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg. De website neemt je als het ware mee achter de schermen. Op de website vind je de resultaten van onderzoek en artikelen over de verschillende aandachtsgebieden. Dat zijn de archeologische opgravingen, bouwhistorisch onderzoek, en verhalen over restauraties en verbouwingen van monumenten van particulieren.

- Kerken: - Grote Kerk met een rijk interieur w.o. 2 wereldberoemde kerkorgels. - Kapelkerk. - Remonstrantse kerk.

- Molens: - De Groot / Molen van Piet. - Molen De Eendracht. - Molen De Viaan. - De wieken van de Geestmolen uit 1565 zijn tijdens een storm in januari 2015 afgebroken. In januari 2017 zijn de wieken hersteld en is de molen weer draaivaardig gemaakt. - Robonsbosmolen / Munnikenbosmolen.

- Het Hollands Kaasmuseum is gevestigd in een van de meest beeldbepalende gebouwen van de stad Alkmaar, namelijk het Waaggebouw. Nog altijd is het gebouw van april tot begin september op vrijdagmorgen van 10 tot 12.30 uur het decor van de beroemde Alkmaarse kaasmarkt. Het Alkmaarse kaasdragersgilde bestaat al sinds 1593.

- Nationaal Biermuseum De Boom.

- In het Beatlesmuseum vind je de grootste te bezichtigen privécollectie ter wereld over de Beatles. 41 jaar verzamelen heeft geleid tot een collectie unieke items van de Fab Four uit Liverpool, op totaal 1200 m2 vloeroppervlak. Je kunt genieten van bijzondere geluids- en beeldopnamen in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Je kunt jezelf laten fotograferen op Abbey Road of voor de enorme uitgave van de Sgt.Pepper albumhoes. Er is een mogelijkheid voor rondleidingen en er zijn regelmatig thematentoonstellingen..

- Gevelstenen in Alkmaar.

- Erfgoed Alkmaar (voorheen Monumenten en Archeologie Alkmaar).

- Stichting Adapt, Herbestemming Alkmaars Erfgoed zet zich uit oogpunt van cultuurhistorie en duurzaamheid in voor behoud van kwetsbaar erfgoed in de gemeente Alkmaar. Via het beïnvloeden van en het samenwerken met eigenaren, huurders, exploitanten en overheden wordt hieraan invulling gegeven. Zo nodig assisteren zij bij het vinden van een herbestemming. Tevens stimuleert Adapt de bewustwording van en voor dit Alkmaars erfgoed door erfgoedbelangen bij onder andere eigenaren en overheden onder de aandacht te brengen. Ook wil Adapt de kennis van, het onderzoek naar, en de belangstelling voor het erfgoed onder de inwoners van haar regio bevorderen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De AA Race (op een zondag eind april) is een jaarlijkse roeiwedstrijd over 4 km, door het Kanaal Omval-Kolhorn, dat O langs Alkmaar loopt. Voor de jeugd is er een speciale jeugdheat over 2,3 kilometer. Prachtig roeiwater met fietspad langs het hele parcours. Na afloop een gezellige borrel en barbecue voor alle deelnemers. De wedstrijd wordt gevaren in meerdere heats, waardoor dubbel bootgebruik mogelijk is. Ook is het mogelijk om boten te huren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Stichting Cultuurpark De Hout organiseert in de zomermaanden gratis toegankelijke culturele evenementen in stadspark de Alkmaarder Hout voor een breed publiek. Publiekstrekkers als de Ierse Middag, het Jazz Festival en Vrienden van De Hout Live, en er is ook gelegenheid voor derden om gebruik te maken van de prachtige locatie rondom de monumentale muzieknis. Zoals het 5 mei comité, organisator van het Alkmaarse Bevrijdingsfestival en Zomerzotheid van Rotary De Waag. De kleinschaligheid maakt dat het prettig toeven is voor zowel de bezoekers, die neerstrijken op het grasveld, als voor de artiesten, voor wie het altijd weer een genoegen is om op te treden op de prachtige locatie met een relaxte ambiance.

- De in 2005 opgerichte Theatergroep Eenhoorn is onderdeel van zorginstelling Esdégé-Reigersdaal. Drie tot vier dagen per week wordt op twee locaties (Alkmaar en Hoorn) als dagbesteding theater gemaakt met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De meerwaarde van de theatergroep zit o.a. in het naar buiten treden, voor een breed publiek zichtbaar zijn en het creëren van verbinding. Door het organiseren van optredens, workshops en acts, komt een divers publiek in aanraking met de theatergroep. Ook voor de acteurs zijn de optredens waardevol. Het verhoogt het gevoel van eigenwaarde, maar verbetert ook hun algemene en sociale ontwikkeling. Onder de link kun je zien waar en wanneer ze in de regio optreden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en tweedehands boeken, wandel- en fietsgidsen over Alkmaar (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Alkmaar.

- Sport: - ARZV Roei is de roeiafdeling van de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereniging. Met ongeveer 300 leden is ARZV Roei de grootste roeivereniging in Noord-Holland Noord. Ze hebben een grote en actieve jeugdafdeling, waar jeugd tussen de 10 en 18 met elkaar het water op gaat. Als roeier kun je lekker een stukje gaan varen, alleen of met een team. Een wekelijks trainingsrondje of een wat langere toertocht, met een koffiepauze onderweg. Fanatiekere roeiers kunnen meedoen aan wedstrijden.

Reacties

(2)

Het onderschrift onder de foto met de wapensteen luidt: "Alkmaar, gevelsteen aan de gevel van het voormalige Provinciehuis".
Hier gaat het echter om een Provenhuis en niet om een Provinciehuis. Kleine aanpassing dus.
Complimenten verder voor de website.

Dank Mart voor je compliment en voor de correctie. Slip of the pen van mij dan wel van de fotograaf. Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen