Laag Holland

Streek
Laag Holland
Noord-Holland

Laag Holland

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Laag Holland.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Laag Holland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Laag Holland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Laag Holland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Laag Holland is een Nationaal Landschap in de provincie Noord-Holland.

- De streek omvat de gemeenten Castricum, Zaanstad (exclusief het verstedelijkte gebied langs de Zaan), Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland (inclusief het Amserdamse gedeelte), Zeevang, Beemster, Graft-De Rijp en Schermer.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Nederland telt 20 Nationale Landschappen, waarvan er 4 in Noord-Holland liggen (Laag Holland, Groene Hart (deels), Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (deels)). De overheid wil deze landschappen beschermen tegen de oprukkende verstedelijking, zodat we er ook in de toekomst nog van kunnen genieten. Laag Holland wordt vooral geroemd om het zeer open landschap, de grote rijkdom aan weide- en moerasvogels, de historische watergangen in het veenweidegebied en het geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen en de strokenverkaveling. Dit deel van Noord-Holland komt het meest overeen met het beeld dat, met name in het buitenland, van Holland bestaat.

Binnen het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt zich een aantal Natura 2000-gebieden. Dit zijn natuurgebieden die vanuit Europese richtlijnen worden beschermd. Gebieden met de Natura 2000-kwalificatie in Laag Holland zijn:
- Eilandspolder (Natura 2000 Beheerplan Eilandspolder).
- Wormer- en Jisperveld.
- Kalverpolder.
- Polder Westzaan.
- Ilperveld.
- Varkensland.
- Oostzanerveld.
- Twiske.
- Polder Zeevang.

Terug naar boven

Links

- Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Laag Holland 2007-2013.

- Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Laag Holland (nulmeting, aug. 2012)

 

Reactie toevoegen