Dorpen in een stad

Zeilberg plaatsnaambord blauw I HF [640x480].jpg

Veel dorpen die door een naastgelegen stad of dorp zijn 'opgeslokt', worden door de inwoners nog altijd als dorp beschouwd en beleefd. Zoals Zeilberg bij/in Deurne, dat als erkenning hiervan in 2009 weer blauwe plaatsnaamborden (komborden) heeft gekregen.

Veel dorpen die door een naastgelegen stad of dorp zijn 'opgeslokt', worden door de inwoners nog altijd als dorp beschouwd en beleefd. Zoals Zeilberg bij/in Deurne, dat als erkenning hiervan in 2009 weer blauwe plaatsnaamborden (komborden) heeft gekregen.

Een dorp kan geografisch gezien eigenlijk niet in een stad liggen. Een dorp ligt normaal gesproken los van een omliggende kern en heeft een eigen bebouwde kom. Sommige dorpen zijn echter geleidelijk door een naastgelegen stad opgeslokt, zijn daarmee binnen de bebouwde kom van die stad komen te liggen, en zijn daarmee geografisch en formeel gezien een wijk van die stad geworden.

Maar... de inwoners voelen zich soms nog wel degelijk inwoner van het dorp en niet van de stad. Dat speelt zeker als het dorp in de stad nog als zodanig herkenbaar is (op plattegronden en ter plekke), dus niet overwoekerd is door stedelijke nieuwbouw. Soms is er ook nog sprake van een expliciet eigen Dorpsraad (i.p.v. Wijkraad), dorpshuis (i.p.v. wijkgebouw of buurthuis), Dorpsfeesten et cetera, waaraan je ook kunt merken dat men de dorpsidentiteit nog koestert.

Het betreft (o.a.) de volgende plaatsen, die doorgaans formeel geen dorp (meer) zijn - d.w.z. geen 'woonplaats' meer in de zin van het postcodeboek en de gemeentelijke basisadministratie BAG - maar in de praktijk door de inwoners (vaak) nog wel als zodanig worden beschouwd:

- Acht gem. Eindhoven.

- Amby gem. Maastricht.

- Berkum gem. Zwolle.

- Blauwkapel gem. Utrecht.

- Blerick gem. Venlo.

- Broekhem gem. Valkenburg aan de Geul.

- Caberg gem. Maastricht.

- Drumpt gem. Tiel.

- Dubbeldam gem. Dordrecht.

- Elden gem. Arnhem.

- Emmerschans gem. Emmen.

- Ginneken gem. Breda.

- Heemse gem. Hardenberg.

- Heer gem. Maastricht.

- Heijplaat gem. Rotterdam.

- Helpman gem. Groningen.

- Heugem gem. Maastricht.

- Hoensbroek gem. Heerlen.

- Hoogland en buurdorp Hooglanderveen zijn inmiddels ingebouwd door de nieuwbouwwijken van 'Amersfoort-Noord', wat vanouds Hooglands buitengebied was. De dorpen zijn nog wél formele woonplaatsen.

- Huizum gem. Leeuwarden.

- Kethel gem. Schiedam.

- Lelystad-Haven gem. Lelystad.

- Limmel gem. Maastricht.

- Loosduinen gem. Den Haag.

- Maasniel gem. Roermond.

- Noordbarge gem. Emmen.

- Orthen gem. 's-Hertogenbosch.

- Osdorp gem. Amsterdam.

- Vergelijkbaar met Willige Langerak (zie hieronder) is de kerk van Oudhuizen in de dorpskern van Wilnis opgegaan, en is de lintbebouwing van Oudhuizen nog wel als aparte eenheid van bebouwing herkenbaar buiten de dorpskern van Wilnis, en daarmee nog wel als buurtschap te beschouwen.

- Princenhage gem. Breda.

- Purmerbuurt gem. Purmerend.

- Scheveningen gem. Den Haag.

- Sint Pieter gem. Maastricht.

- Sloten gem. Amsterdam.

- Sloterdijk gem. Amsterdam.

- Buurtschap Terbregge gem. Rotterdam.

- Vreeswijk gem. Nieuwegein.

- West-Souburg gem. Vlissingen.

- Een geografisch heel bijzonder geval is Willige Langerak. De dorpskern (met kerk) van Willige Langerak is door de uitbreiding van de stad Schoonhoven binnen de bebouwde kom van die Zuid-Hollandse stad komen te liggen. Dus als dorp is die plaatsnaam verdwenen. Maar het buitengebied O van het dorp is als buurtschap en daarmee plaats(naam) bijven bestaan, met alles erop en eraan (witte en blauwe plaatsnaamborden, buurtvereniging en buurthuis), en valt onder de Utrechtse gemeente Lopik. Vergelijkbaar met Oudhuizen (zie hierboven).

- Wolder gem. Maastricht.

- Zeilberg gem. Deurne.

- Zuidbarge gem. Emmen.

Nog een bijzondere categorie zijn dorpen die door andere dorpen zijn opgeslokt. D.w.z. vaak liggen ze aan de rand van dat dorp, maar wel binnen de bebouwde kom van - en daarmee formeel wijk van dat dorp. Voor zover de inwoners zelf vinden dat hun plaars nog dorpse kenmerken heeft en eigenlijk nog een dorp is, maar omdat dat formeel nu eenmaal niet kan, maar het ook geen gewone wijk is, hebben wij daar de categorie 'wijkdorp' voor in het leven geroepen. Daar zijn er slechts een handvol van in ons land. Het betreft met name: - De Veldmaat bij/in Haaksbergen. - Rhienderen bij/in Brummen. - Tuindorp bij/in Tolkamer. - Woezik bij/in Wijchen.

Reactie toevoegen