Wolder

Wijk
Maastricht
Zuid-Limburg
Limburg

wolder_logo_heemkunde.jpg

Het bestuderen van en publiceren over de geschiedenis van Wolder is in goede handen bij Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder.

Het bestuderen van en publiceren over de geschiedenis van Wolder is in goede handen bij Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder.

Wolder

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Wolder.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Wolder.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wolder.

Terug naar boven

Status

Wolder is een voormalig dorp, thans wijk in de provincie Limburg, in de streek Zuid-Limburg, gemeente Maastricht. T/m 1919 gemeente Oud-Vroenhoven.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Wolder.

Oudere vermeldingen
930 Villara, 1316 Wilre, 1330 Wylre, 1840 ‘Wolder of Wilré’.

Naamsverklaring
De identificatie van de oudste vorm is twijfelachtig. Wolder is ontstaan uit het Romaanse vîllâre ‘boerderij’.

Terug naar boven

Ligging

Wolder valt onder het stadsdeel Buitenwijk-ZW en ligt aan de Belgische grens / het Albertkanaal, tegenover het Belgische Vroenhoven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Wolder 117 huizen met 585 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Wolder ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lang voor de Romeinen, om precies te zijn aan het einde van de IJstijd, zo’n 250.000 jaar geleden, moeten er al mensen hebben gewoond op het plateau van Wolder, weliswaar in tijdelijke kampementen: jagers en vissers. De Bandkeramiekers zijn de eerste permanente bewoners geweest op de vruchtbare lössgronden langs Maas en Jeker. Rond 500 v. Chr. kwamen de Eburonen in deze streken totdat zij door de Romeinen werden gedecimeerd, onderworpen, verjaagd. Een van de belangrijkste Romeinse heerbanen, die van Tongeren-Maastricht-Heerlen-Keulen liep over het huidige Wolder, waar kooplieden en gepensioneerde soldaten villa’s en hoeven bouwden. In de 5e eeuw na Christus. namen de Germaanse volkeren het heft van de Romeinen over. De Frankische Heren stichtten hoven van waaruit zij het gebied bestuurden. Zij spraken er ook recht.

Vanuit zo’n hof is in de vroege Middeleeuwen het Graafschap van de Vroenhof ontstaan. De naam Vroenhof betekent hof van een/de Heer, het gotische woord vroen of vrone = fró, heer. Begin 1200 kwamen Maastricht en de Vroenhof in leen van de Hertog van Brabant, Hendrik I. Hij werd dus ook ‘Graaf van Vroenhof’, mocht munten slaan en bezat de volledige rechtsmacht. Executies werden voltrokken op de Dousberg - niet ver van de huidige hoeve Hazendans stond een galg. In 1300 kwam een groot gedeelte van Vroenhofs gebied, met het administratieve centrum, door de uitbreiding van de ommuring van Maastricht, op Maastrichts grondgebied te liggen. De Vroenhof strekte zich toen uit - buiten de stadsmuren - van het noordelijke Smeermaas tot het zuidelijke Kanne, met als woonkernen Heukelom, Montenaken en Wolder. Wolder was het belangrijkste dorp, waartoe verder behoorden: het dorp Caberg, Biesland en enkele belangrijke hoeven zoals Hazendans, Panhuis, Apostelhoeve en het molengehucht Nekum. Het had de meeste inwoners en de belangrijkste kerk van de parochie, stammend uit 1896.

Met de komst van de Fransen in 1794 hield het graafschap Vroenhof op te bestaan. Het gebied werd bestuurlijk opgenomen in het Departement van de Nedermaas. Toen de Fransen in 1814 vertrokken, werd het oude graafschap grotendeels als gemeente Vroenhoven bij de nieuw gevormde provincie Limburg gevoegd. Van 1830-1839 hadden de Belgen het er voor het zeggen. Alleen Maastricht en het dorp Sint Pieter bleven in Nederlandse handen. In 1839 werd een akkoord bereikt over de scheiding van België en Nederland. De nieuwe lands- en provinciegrens sneed Vroenhoven in tweeën. De kernen Heukelom en Montenaken bleven als gemeente Vroenhoven Belgisch. Wolder met Caberg, Biesland en afscheidingen van Smeermaas en Kanne, werden bij de Nederlandse provincie Limburg gevoegd. Deze nieuwe gemeente werd Oud-Vroenhoven gedoopt.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Wolder (en Oud-Vroenhoven), kunt u terecht bij Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder. Deze in 2003 opgerichte stichting is een initiatief van Léon Schoenmakers. Een man met een warm hart voor Wolder die zich nauw verbonden voelt met dit voormalige dorp. De stichting onderzoekt de geschiedenis en het eigene van Wolder. De opgedane kennis en onderzoeksresultaten legt men vast en stelt men beschikbaar middels publicaties en foto- en filmreportages. Daarnaast ijvert de stichting voor behoud van wat ten onrechte dreigt te verdwijnen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- T.g.v. het 75-jarig bestaan van de HH Petrus en Pauluskerk in 1972 is een uitvoerige brochure (30 pag.) verschenen over de totstandkoming van de huidige kerk. De kerk staat op de plek van de vorige kerk, die te klein was geworden. Men heeft de bouw slim aangepakt: door eerst de delen te bouwen die buiten de oude kerk vielen, en pas zo laat mogelijk de oude kerk af te breken, heeft men de tijd dat men zonder in functie zijn kerkgebouw moest zitten, zo kort mogelijk kunnen houden. De kerk maakt deel uit van de Parochiefederatie Maastricht-Zuidwest.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. CV De Blouwe.

Terug naar boven

Links

- Buurtplatform Wolder.

- Aangenaam Wolder en Campagne.

- Harmonie St. Petrus en Paulus. - Harmonie Wilhelmina.

 

Reactie toevoegen