Emmerschans

Wijk
Emmen
Drenthe

emmerschans_plaatsnaambord_kopie.jpg

Emmerschans is tegenwoordig formeel een wijk en heeft witte borden omdat het binnen de bebouwde kom van Emmen ligt. Toch ligt het in de praktijk niet echt in maar aan de rand van de stad. Wij zouden de kern daarom als 'dorp in de stad' kwalificeren.

Emmerschans is tegenwoordig formeel een wijk en heeft witte borden omdat het binnen de bebouwde kom van Emmen ligt. Toch ligt het in de praktijk niet echt in maar aan de rand van de stad. Wij zouden de kern daarom als 'dorp in de stad' kwalificeren.

Emmerschans

Terug naar boven

Status

Emmerschans is formeel een voormalig dorp, thans wijk in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. Tot in de jaren zeventig van de 20e eeuw had deze plaats nog de dorpsstatus. Bij de totstandkoming van het postcodeboek in 1978 heeft het dorp echter geen eigen postcode en eigen postale woonplaatsnaam gekregen (wat overigens voor nog een handvol dorpen in deze gemeente geldt). Voor de postadressen ligt deze kern daarom sindsdien 'in' Emmen. Vermoedelijk sindsdien zal het ook als wijk zijn beschouwd. De kern heeft witte plaatsnaamborden omdat het gebied formeel binnen de bebouwde kom van de stad Emmen ligt . Het heeft nog wel een dorps karakter, mede omdat de kern nog altijd aan de rand van de stad is gelegen en er niet echt in ligt. Je zou het daarom ook als 'dorp in de stad' kunnen beschouwen. Ook inwoners zeggen nog dat ze in Emmerschans en niet in Emmen wonen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De plaats is genoemd naar de nabijgelegen Emmerschans. De meeste straatnamen in de kern zijn ook naar vestingtermen genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Emmerschans ligt in het NO van Emmen, rond beide zijden van de weg van Emmen naar Emmer-Erfscheidenveen en Emmer-Compascuum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Emmerschans heeft ca. 450 huizen met ca. 1.050 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De eerste bebouwing is hier ontstaan in 1902. De wijk heeft in 2002 dan ook het 100-jarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid daarvan is het boek '100 jaar Emmerschans' verschenen (auteur: Klaas Blok).

In 1927 krijgt Emmerschans een buurthuis. Het dient destijds vooral als opvangcentrum voor kleuters van moeders die in het veen moeten werken.

De parochie Emmerschans is in 1948 gesticht, als dochterparochie van Barger-Oosterveld, waarmee de plaats een 'echt dorp' wordt. Aanvankelijk kerkt men in de schuur van H.H. Kocks Wzn. (Schansstraat), die van binnen tot kerk is verbouwd. Deze wordt al snel 'de kartonnen kerk' genoemd, omdat alles binnen is afgetimmerd en opgezet met 'karton' (hardboard), ook het altaar en de biechtstoelen. De opvolger, de 'echte' stenen St. Franciscuskerk, is in 1954 gereed gekomen. - Filmpje over kerkbezoek aan de noodkerk en de bouw van de stenen kerk te Emmerschans.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Emmerschans op de site Historisch Emmen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Emmerschans.

- Bestemmingsplan Emmerschans.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Emmerschans ligt O van de wijk en is het enige rijksmonument van de wijk. De schans dateert oorspronkelijk uit 1594 en is in 1800 vergroot en vernieuwd. Eromheen ligt een natuurreservaat van 21 ha.

- De RK St. Franciscuskerk (Schanswal 4) is in 1954 gereed gekomen. Voor de voorgeschiedenis van deze kerk zie het hoofdstuk Geschiedenis. Het is een niet-georiënteerde, eenvoudige basilicale kerk zonder toren, in traditionalistische vormen, beïnvloed door het romaans.

- Op de plaats waar de 'kartonnen kerk' heeft gestaan (zie bij Geschiedenis) is in 1977 een gedenksteen onthuld, een grote kei met opschrift. De boerderij met opstallen van H.H. Kocks, waaronder de landbouwschuur waar de kerk in was gevestigd, is in 1968 afgebroken voor de aanleg van de Rondweg. De schuur stond, en het gedenkteken staat, waar de Schansstraat uitkomt op de Rondweg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- W van Emmerschans ligt het bos de Emmerdennen, met direct W van de kern stuifzandgebied Haantjebak met daarin Haantjeduin, het hoogste natuurlijke punt van Drenthe (27 meter boven NAP).

- Het hoogste punt van Drenthe ligt in Natuurpark De Schans, de voormalige vuilnisbelt van Emmen, gelegen direct O van Emmerschans. De top van deze bult ligt op 45 meter boven NAP. Ter plekke staat op een steen met pijlen aangegeven wat je kunt zien in welke richting. Zo kun je bij helder weer de Kerncentrale van Lingen en de Gascentrale van Meppen zien (beide in Duitsland), en de vliegtuigjes van het zweefvliegveld bij Stadskanaal. Er leiden erg veel paden naar boven en om en over deze berg heen (zowel zand-, grind- als schelpenpaden en klinkerweggetjes), en in allerlei moeilijkheidsgraden. Ideaal dus voor wandelaars en fietsers die aan hun conditie willen werken. Sommige paadjes lopen zo steil dat het niet aan te bevelen is ze naar beneden te fietsen, gezien het risico van over de kop slaan. De begroeiing op en om de bult is heel afwisselend. Er zijn poelen, heide, erg veel bloeiende bloemen in alle kleuren en soorten, kruiden, mossen en veel libelles, vlinders en vogeltjes, konijntjes enzovoorts. Het is een schitterend gebied. Desondanks is het er erg rustig. Toeristen kennen het niet, daarom komen er voornamelijk mensen uit de directe omgeving. (bron, 2005)

Sportliefhebbers en ondernemers Ben Timmermans en Bert Fuhler hebben anno 2018 plannen om de voormalige vuilstort in Emmerschans een facelift te geven. Een aan te leggen asfaltbaan vanaf de Schansstraat, met een stijgingspercentage van 12 procent, beoogt een uitdaging te worden voor wielrenners om deze 'Col du Schans' te beklimmen. Aan de andere kant daalt deze af naar het wegennet richting Emmer-Compascuum. Op de top komt een mooie blokhut met terras waar de klimmers, onder het genot van een kop koffie, even kunnen uitpuffen van hun prestatie. Voor kinderen beoogt er een borstel- en rodelbaan te worden aangelegd. Een liftje brengt ze na hun spectaculaire afdaling weer naar boven. Volgens de initiatiefnemers past het plan mooi in het beleid van de provincie om zich nadrukkelijk als wielrenprovincie te profileren. Zo bij Wijster een soortgelijk initiatief in ontwikkeling (de 'VAM-berg'), en zou de beoogde 'Emmerberg' een letterlijke en figuurlijke topatttractie voor Zuidoost-Drenthe kunnen worden. (bron en voor nadere informatie zie Emmer Courant, 9-4-2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Emmerschans (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Emmerschans op Facebook. Tot 2016 was er het wijkkrantje de Schansbode. In eerste instantie waren het een of twee A4'tjes met wat nieuws. Uiteindelijk groeide dit uit tot een blaadje waar regelmatig door mensen wat in geschreven werd. De Schansbode is in 2016 na 34 jaar gestopt. In een digitale tijd en met een veranderde wijk wordt er gezocht naar een nieuwe vorm.

- Belangenorganisatie: - Buurt- en Belangenvereniging Emmerschans (BBE) beoogt de al aanwezige sociale verbindingen in de wijk te verstevigen, onderhoudt de nodige contacten met bijv. de gemeente betreffende de leefbaarheid en openbare voorzieningen in de wijk en de woningcorporatie voor de huurdersbelangen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Schanskuil wordt gebruikt voor allerlei activiteiten, vergaderingen, werkoverleg/besprekingen, recepties, toneelverenigingen en dans/gym. De vergaderruimte is voorzien van een whiteboard en een scherm met beamer, waar een laptop op kan worden aangesloten voor een presentatie. In overleg is er veel mogelijk.

- Sport: - Voetbalvereniging E.H.S. '85.

- "Visclub De Schans is opgericht in 1972, door een groep vrienden die graag in het Zandgat van Jansen in Emmerschans wilden vissen. In 1974 is het een officiële vereniging geworden. Meer dan veertig jaar later bestaat de club nog altijd en met trots durven we te zeggen dat we een uniek stuk water kunnen bieden met misschien wel het mooiste visbestand uit de regio. Zowel de ervaren als de onervaren vissers kunnen hier hun vissershart ophalen. Mooie omgeving, prachtige vissen en voldoende verenigingsactiviteiten is wat we bieden."

Reactie toevoegen