Blerick

Stadsdeel
Venlo
Limburg

blerick exelsiorstraat 1926 [640x480].jpg

Blerick Exelsiorstraat 1926

Blerick Exelsiorstraat 1926

Blerick

Terug naar boven

Status

- Blerick is een stadsdeel, voorheen dorp - hoewel het door sommigen nog altijd als dorp wordt beschouwd, je zou het daarom ook een 'dorp in de stad' kunnen noemen - in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 30-9-1940 gemeente Maasbree. Per 1-10-1940 is het - toen nog - dorp middels grenscorrectie onder de gemeente Venlo komen te vallen.

- Het stadsdeel Blerick maakt onderdeel uit van de stad Venlo.

- Onder het stadsdeel Blerick vallen naast de gelijknamige wijk verder nog de dorpen Boekend en Hout-Blerick en de buurtschap Wielder. Dit alles - dus dit stadsdeel, deze wijk, deze twee dorpen en deze buurtschap - valt voor de postadressen onder de stad Venlo.

Verder is in recente atlassen nog sprake van een vermeende buurtschap Ubroek N van de kern, direct N van de spoorlijn, als lintbebouwing aan de Horsterweg. Maar die bebouwing is inmiddels opgegaan in de stedelijke bebouwing van Blerick, omringd door de bedrijventerreinen van Venlo Trade Park. Bovendien 'leeft' de plaatsnaam kennelijk niet meer. Ter plekke bestaat de in 1938 opgerichte Buurtvereniging Horsterweg. Op hun site komt de naam Ubroek niet als nog gangbare naam voor, alleen in relatie tot het verleden. Die naam kan dus als plaatsnaam uit de atlassen worden verwijderd.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Bliërik, ook Bliërick.

Oudere vermeldingen
Blirick, ca. 365 kopie 13e eeuw Blariaco, ws. 802-822 kopie 1150-1158 Blaricge, 1213 Blereke, 1219 Bleirke, 2e helft 16e eeuw Blerick, 1883 Blerik.

Naamsverklaring
Lange tijd hebben wetenschappers niet geloofd dat er Kelten - althans mensen die Keltisch spraken - in Nederland hebben gewoond. Toch zijn er genoeg aanwijzingen voor. Overtuigend is alleen al een naam als Blerick. Niets wijst erop dat deze plaats zijn naam aan de Romeinen dankt. Een Romeins fort of iets dergelijks is hier nergens te bekennen. De naam komt van Blariacum, 'landgoed van Blarus'. De Keltische voornaam Blarus betekende 'grijs' (aldus1, waarin nog veel meer voorbeelden staan van Nederlandse plaatsnamen met Keltische bestanddelen).

Terug naar boven

Ligging

Blerick ligt ten westen van Venlo, en ligt ingeklemd tussen de Maas in het oosten, de A67 in het noorden, en de A73 in het westen en zuiden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Blerick 146 huizen met 832 inwoners. Tegenwoordig heeft het gelijknamige stadsdeel ca. 12.000 huizen met ca. 27.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Blerick op de site van Gemeentearchief Venlo.

- Cultuurhistorische verkenning dorpskern Blerick (2001).

- Verslag van grafvelden te Blerick en de aldaar gedane vondsten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 heeft de exploitant van de natuurbegraafplaats in St. Odiliënberg een natuurbegraafplaats gerealiseerd in het bos de Blerickse Bergen, ZW van Boekend.

- Centrumplan Blerick. In 2003 besluit de gemeenteraad dat het centrum van deze wijk een nieuwe impuls nodig heeft om helemaal klaar te zijn voor de toekomst. Er was vóór die tijd ook al veel gebeurd: de Kloosterstraat was opnieuw ingericht en winkelcentrum de Wieën breidde zich verder uit en onderging een totale facelift. In feite was het centrum in 2003 'voor de helft' klaar, maar het gebied rondom het Laurentiusplein en het voormalige Raodhoes lag er nog desolaat bij. Om deze reden is in 2003 een doorstart gemaakt met het Centrumplan. Bedoeling is om van Blerick een volwaardig stadsdeelcentrum te maken, waar het aangenaam wonen, winkelen, werken en recreëren is. De herinrichting beoogt medio 2016 gereed te zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Blerick heeft 17 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Evenementen

- Evenementenagenda en koopzondagen Blerick.

- Carnaval. - Bliëricks Vastelaovesgezelschap De Wortelepin. - Op carnavalsdinsdag is er de Lempkesoptoch, een verlichte optocht die om 19.11 uur begint.

- Kermis (6 dagen rond het pinksterweekend).

- Pinkstercross (pinksterweekend), op Circuit Zaarderheiken, georganiseerd door MCVB.

- ZOKS Festival (weekend eind juni) is een gratis toegankelijk muziekfestival.

- De jaarlijkse Kerst-Sfeer-Markt (op een zondag begin/half december) staat in het teken van een gevarieerd en toepasselijk productaanbod en veel muziek. Diverse optredens van koren luisteren de markt feestelijk op. Ook is er een Levende Kerststal, waarbij het kerstverhaal door een toneelgroep wordt vertolkt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Groene Wissel Blerick (16 km) voert je over graspaden langs de Maas naar de Blerickse Bergen, bestaande uit beboste oude rivierduinen met schitterende slingerpaden daaroverheen. Na een paar prachtige akkerlandwegen door kleinschalig landschap wandel je over smalle bospaden enkele kilometers langs moerasbossen.

- Winkelhart Blerick is een actieve winkeliersvereniging. Zij zet zich ervoor in dat het het winkelgebied in alle opzichten aantrekkelijk blijft. Er is een goede mix van grootwinkelbedrijven en kleine zelfstandigen. Mode, wonen, eten, drinken, accessoires en dienstverlening; je vindt het allemaal in het Blerickse centrum. Zowel overdag als 's avonds is het hier goed vertoeven.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Blerick (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Wijk- en buurtverenigingen: - Buurtvereniging Horsterweg.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Titus Brandsma. - Kinderopvang Ald Bliërick. - BSO Robinson.

- Jeugd: - Jeugdbeweging Sint Hubertus is een vereniging die allerlei activiteiten organiseert voor jeugd van 6 t/m 15+.

- Muziek: - Harmonie St. Caecilia.

- Sport: - SV Blerick en VCH Blerick (voetbal). - Hockeyclub. - Tennisclub. - Handbalvereniging. - Gymnastiekvereniging Olympia. - Blerickse Schaakvereniging. - Judokan is een vereniging voor judo, jiu-jitsu, Braziliaans jiu-jitsu en kleuterjudo. - MCVB (motorcross).

- Zorg en welzijn: - Thomashuis. - In Verpleeghuis Blerick wonen mensen met een psychogeriatrische of een somatische indicatie. Bij de eerste groep is er meestal sprake van dementie. Een somatische indicatie kan het gevolg zijn van een lichamelijke zorgbehoefte, bijvoorbeeld door een langdurige ziekte of een hersenbloeding. Verpleeghuis Blerick is naast een zorgcentrum vooral ook een plek om te wonen. Je kunt ook als je in een verpleeghuis woont nog dingen zelf blijven doen, aangevuld met hulp van familie of vrienden. Daar waar nodig, bieden ervaren medewerkers van De Zorggroep zorg en ondersteuning.

- Het Huis van de Wijk is een inlooppunt voor iedereen in de wijk. Hier tref je buurtgenoten, vrijwilligers, verenigingen en beroepskrachten. Kortom, mensen met de meest uiteenlopende kennis en kunde, die zich inzetten voor de buurt en haar inwoners. Er is van alles te doen, waardoor je lang en op een prettige manier kunt blijven wonen in de wijk. Bijvoorbeeld omdat er in het Huis van de Wijk een dagvoorziening zit of een eetpunt. Maar ook omdat je er gezellig een praatje kunt maken onder het genot van een kopje koffie. De invulling van elk Huis van de Wijk is weer anders, afgestemd op de behoeften in de wijk. Het is ook de verzameling van activiteiten die in de wijken ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de Buurtbus , het Buurtbedrijf en de Burenhulpdienst. Waar we naar toe willen, is dat het weer normaal wordt iets voor elkaar te betekenen. Het concept Huis van de Wijk draagt daar aan bij. Gedragen door bewoners, daar waar nodig met ondersteuning van professionals.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Blerick van Stockhemstraat.

Reactie toevoegen