Rhienderen

Plaats
Wijkdorp
Brummen
Veluwe
Gelderland

Rhienderen 1910 [640x480].jpg

Rhienderen (hier nog gespeld als Reenderen), dorpsgezicht, 1910

Rhienderen (hier nog gespeld als Reenderen), dorpsgezicht, 1910

Rhienderen

Terug naar boven

Status

- Rhienderen is een ehh tja, de gemeente zegt op haar site 'buurtschap, eigenlijk dorp', de - inmiddels niet meer bestaande - Wijkraad sprak zelf van een wijk, en geografisch gezien ligt de kern tegenwoordig grotendeels binnen de bebouwde kom van Brummen en heeft het geen eigen plaatsnaamborden meer, dus houden wij het maar op een wijkdorp*, voorheen dorp, in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe(zoom), gemeente Brummen. Voor het buitengebied-gedeelte zou je nog wel van een buurtschap kunnen spreken (een buurtschap of dorp kan geografisch gezien immers niet binnen een bebouwde kom van een andere plaats liggen).

De gemeente heeft wel de intentie om Rhienderen, gezien de eigen identiteit die het nog heeft, weer eigen plaatsnaamborden te geven. Vooralsnog staan er in de buurt wel richtingborden naar deze kern (met name op ANWB-paddenstoelen), maar ter plekke kun je dus niet middels plaatsnaamborden zien dat je er bent aangekomen.
* Deze kwalificatie hebben wij in het leven geroepen voor een aantal nederzettingen in ons land die als voorheen dorp in een naburig dorp zijn opgegaan, maar nog wel een eigen dorpse identiteit hebben behouden, en die je dus ook niet zonder meer wijk kunt noemen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Reenderen, Rienderen, 797 kopie 10e eeuw Hrenheri, midden 12e eeuw Renere, 1250 identificatie onzeker: Reinre, vóór 1709 Rinderen.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse hren, ontstaan uit het Germaanse hraini* 'zuiver, rein' en heri 'plaats met een zandige rug'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Rhienderen ligt (in het) N en NW van Brummen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Rhienderen 118 huizen met 856 inwoners. Tegenwoordig heeft de kern ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De aanleg van de spoorlijn Arnhem-Zutphen in 1864 heeft ingrijpende gevolgen voor de dorpskern Rhienderen van destijds: een westelijk van de spoorlijn gelegen deel wordt daardoor drastisch afgesplitst van de resterende (en grotere) kern ten oosten van de lijn. De Knoevenoordstraat wordt door de spooraanleg rigoureus onderbroken. Tegenwoordig is de kern aan Brummen vastgegroeid en wordt het voormalige dorp daarom in diverse bronnen afwisselend als buurtschap, dorp of wijk betiteld. Voor al die kwalificaties valt wat te zeggen. Maar wij houden het dus zoals bij Status beschreven op 'wijkdorp'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Stichting Wijkraad Rhienderen is per 1 april 2014 opgeheven. Het bestuur concludeerde dat er niet genoeg intentie en input meer is om actief deel te nemen als wijkraad in de gemeente Brummen. “De Wijkraad is de laatste jaren actief geweest met o.a. de Rhienderense Herfstmarkt, de Tuindagen, het AED-project, het extra goederenvervoer over het spoor, overleg met de gemeente en andere wijkraden, om maar iets te noemen”, aldus Carolien Straalman bij de aankondiging van de opheffing.

Bij gebrek aan nieuwe bestuursleden, waar goed naar gezocht is maar helaas zonder enige reponse, komt het bestuur tot de conclusie om per 1 april 2014 de stekker er uit te trekken. Het bestuur vindt het met name erg jammer dat er geen aanspreekpunt meer zal zijn voor de meest uiteenlopende zaken in en vanuit Rhienderen. Toch kijkt het bestuur terug op een mooie tijd met leuke activiteiten die de kern zo leefbaar hebben gemaakt. Zo heeft de wijkraad ook financieel bijgedragen aan menig buurtfeest, om zo saamhorigheid te bevorderen en dat men elkaar beter leert kennen.

- In 2010 is het Bestemmingsplan Hazenberg / Rhienderen Noord vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In Rhienderen is recent het eerste in-line boostergemaal van Nederland gebouwd.

- Landhuis Rhienderstein in Rhienderen (Hazenberg 24) is onderdeel van een landgoed van bijna 14 hectare. Oorspronkelijk was dit landgoed ca. 100 hectare groot. Het rijksmonumentale landhuis Rhienderstein dateert uit 1829 en heeft door de jaren heen onder meer onderdak geboden aan bejaarden, en sinds 1965 aan verstandelijk gehandicapten van Philadelphia Tehuizen. In 2004 is het landgoed gekocht door Hans van der Heijden en Baktygul Uralieva. Hans is in 2011 overleden. Baktygul heeft het landgoed in 2015 te koop gezet.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Bij Rhienderoord Zwem & Sport Plezier in Rhienderen bij Brummen kun je zwemmen, ontspannen, bewegen, genieten en plezier maken. Zeven dagen per week kun je hier terecht voor banen zwemmen, recreatief zwemmen, aquasporten, zwemlessen, wellness en diverse activiteiten en evenementen voor jong en ouder. Daarnaast zijn er sportverenigingen die het zwembad, de sportzaal of beachcourt huren. Centraal in de accommodatie ligt de horeca met gezellige bar, vergaderruimte, (gedeeltelijk overdekt) terras en speeltuin. Hier kun je terecht voor een heerlijk kopje koffie met eigengemaakte cake, verse jus d’ orange of een heerlijk koud (seizoens)biertje van de tap.

Het hele jaar door organiseren ze diverse activiteiten voor jong en ouider. Kinderfeestjes, disco- en spookzwemmen, piraten-, survival- en bootcampdagen. Maar ook persluchtduiken, snorkelen, auto te water en seniorendag ontbreken niet op de activiteitenagenda. Rhienderoord beschikt ook over een buurtsportcoach en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) regisseur. Zij stimuleren sport, bewegen en gezondheid in de gemeente. Daarbij werken zij samen met gemeente Brummen, (sport)verenigingen, zorg en welzijn, scholen, bedrijven en diverse andere instanties. Stichting Rhienderoord juicht dit initiatief toe en ondersteunt dit ook graag. De buurtsportcoach en de JOGG-regisseur zijn er voor iedereen. Je kunt bij hen terecht voor advies en ondersteuning. Zij helpen je graag om (weer) in beweging te komen."

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Muziekvereniging La Fraternité is in 1913 opgericht door enkele muziekliefhebbers uit Rhienderen. Het merendeel van deze heren is dan al lid van de Brummense muziekvereniging Amicitia. De reden dat er nog een muziekvereniging wordt opgericht ligt waarschijnlijk in het feit dat de wegen naar Brummen (vooral in de winter) destijds nog zeer slecht begaanbaar zijn. Het vermoeden bestaat dat de meeste muzikanten in die tijd zelfs nog geen fiets hebben. Men gaat dus liever in Broek muziek maken. Wijlen de heer J. Plant, destijds eigenaar van Café De Vroolijke Frans, stelt zijn zaal beschikbaar voor de repetities, en daar oefenen ze tegenwoordig nog altijd.

De eerste dirigent is de heer H. Schurink uit De Hoven. Zijn salaris bedraagt fl. 1,- per repetitieavond. Aangezien hij per stoomtram naar Rhienderen moet komen, ontvangt hij ook nog nog twintig cent aan reiskostenvergoeding. In 1945 komt de heer A.C. van Leeuwen voor het korps te staan. Onder zijn vakkundige leiding brengt hij La Fraternité tot in de vaandel-afdeling. Dit gebeurt op een muziekconcours in Groenlo en is voor zo'n 'boerenkorpsje' uit Broek een bijzondere prestatie. Dat is het begin van een bloeiende periode. In 1965 neemt de heer van Leeuwen afscheid van La Fraternité in verband met zijn hoge leeftijd.

Opvolger wordt Wim Megens, ook een talentvol musicus. Hij weet La Fraternité tot in de hoogste regionen van de harmoniewereld te brengen. Er wordt zelfs meegedaan aan het topconcours van de K.N.F.M. Vanaf ca. 1965 wordt de animo om op zo'n hoog niveau muziek te maken minder en er volgt voor de vereniging een moeilijke periode. Sinds 1999 staat La Fraternité onder leiding van Andy Kievits. Onder zijn leiding heeft La Fraternité weer deelgenomen aan een aantal concoursen en is de vereniging weer op de goede weg.

- Welzijn: - "De in 2012 opgerichte Stichting Rhienderen Centrum heeft als doel het zorgdragen voor en/of het aanbieden van werkplaatsen voor jongeren teneinde hen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de maatschappij. Door onze uiteenlopende projecten ontdekken jongeren hun passie. Binnen onze stichting bieden wij alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Verantwoordelijk voor de begeleiding is Eelco de Gans, oprichter van de stichting en voormalig jongerenwerker. In onze werkplaats kun je terecht voor maatwerk steigerhouten meubels. Wat je wens ook is, wij maken het graag en tegen een scherpe prijs. Een gediplomeerd timmerman geeft leiding en houdt toezicht in de werkplaats. Zo ben je verzekerd van goede kwaliteit. En met je aankoop steun je onze stichting! Kom gerust eens een kijkje nemen. Wij staan je graag te woord.

Verder is er Re-st-art, een project waarbij jongeren decoratieproducten maken van steigerhout. Het doel van Atelier Van Oud Naar Nieuw is om, met het oog op recycling, gebruikte meubelen weer een nieuw leven te geven. De meubels worden onderhanden genomen door onze jongeren, door deze schoon te maken en eventueel op te knappen. En met onze Klussendienst 'Graag Gedaan' doen we klussen waar je zelf niet aan toe komt. Van kleine klussen binnenshuis tot onze boodschappenservice en het onderhoud van je tuin. Wij doen het graag!" - Verslag werkbezoek wethouder Paauw aan Stichting Rhienderen Centrum (2015).

Reactie toevoegen