Rhienderen

Plaats
Wijkdorp
Brummen
Veluwe
Gelderland

Rhienderen 1910 [640x480].jpg

Rhienderen (hier nog gespeld als Reenderen), dorpsgezicht 1910

Rhienderen (hier nog gespeld als Reenderen), dorpsgezicht 1910

Rhienderen

Terug naar boven

Status

- Rhienderen is een ehh tja, de gemeente zegt op haar site 'buurtschap, eigenlijk dorp', de Wijkraad spreekt zelf van een wijk, en geografisch gezien ligt Rhienderen tegenwoordig grotendeels binnen de bebouwde kom van Brummen en heeft het geen eigen plaatsnaamborden meer, dus houden wij het maar op een wijkdorp*, voorheen dorp, in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe(zoom), gemeente Brummen. Voor het buitengebied-gedeelte zou je nog wel van een buurtschap kunnen spreken (een buurtschap of dorp kan geografisch gezien immers niet binnen een bebouwde kom van een andere plaats liggen). De gemeente heeft wel de intentie om Rhienderen, gezien de eigen identiteit die het nog heeft, weer eigen plaatsnaamborden te geven. Vooralsnog staan er in de buurt wel richtingborden naar Rhienderen (met name op ANWB-paddenstoelen), maar ter plekke kun je dus niet middels plaatsnaamborden zien dat je er bent aangekomen.
* Deze kwalificatie hebben wij in het leven geroepen voor een aantal nederzettingen in ons land die als voorheen dorp in een naburig dorp zijn opgegaan, maar nog wel een eigen dorpse identiteit hebben behouden, en die je dus ook niet zonder meer wijk kunt noemen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Reenderen, Rienderen.

Terug naar boven

Ligging

Rhienderen ligt (in het) N en NW van Brummen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Rhienderen 118 huizen met 856 inwoners. Tegenwoordig heeft dit wijkdorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De aanleg van de spoorlijn Arnhem-Zutphen in 1864 heeft ingrijpende gevolgen voor de dorpskern Rhienderen van destijds: een westelijk van de spoorlijn gelegen deel wordt daardoor drastisch afgesplitst van de resterende (en grotere) kern ten oosten van de lijn. De Knoevenoordstraat wordt door de spooraanleg rigoureus onderbroken. Tegenwoordig is Rhienderen aan Brummen vastgegroeid en wordt het voormalige dorp daarom in diverse bronnen afwisselend als buurtschap, dorp of wijk betiteld. Voor al die kwalificaties valt wat te zeggen. Maar wij houden het dus zoals bij Status beschreven op 'wijkdorp'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is het Bestemmingsplan Hazenberg / Rhienderen Noord vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In Rhienderen is recent het eerste in-line boostergemaal van Nederland gebouwd.

- Landgoed Rhienderstein (Prinses Irenelaan) is sinds 1965 eigendom van de Philadelphia Tehuizen. Het tehuis voor vertandelijk beperkten is niet te bezichtigen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Zwembad en sporthal Rhienderoord.

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Muziekvereniging La Fraternité is in 1913 opgericht door enkele Rhienderense muziekliefhebbers. Het merendeel van deze heren is dan al lid van de Brummense muziekvereniging Amicitia. De reden dat er nog een muziekvereniging wordt opgericht ligt waarschijnlijk in het feit dat de wegen naar Brummen (vooral in de winter) destijds nog zeer slecht begaanbaar zijn. Het vermoeden bestaat dat de meeste muzikanten in die tijd zelfs nog geen fiets hebben. Men gaat dus liever in Broek muziek maken. Wijlen de heer J. Plant, destijds eigenaar van Café De Vroolijke Frans, stelt zijn zaal beschikbaar voor de repetities, en daar oefenen ze tegenwoordig nog altijd.

De eerste dirigent is de heer H. Schurink uit De Hoven. Zijn salaris bedraagt fl. 1,- per repetitieavond. Aangezien hij per stoomtram naar Rhienderen moet komen, ontvangt hij ook nog nog twintig cent aan reiskostenvergoeding. In 1945 komt de heer A.C. van Leeuwen voor het korps te staan. Onder zijn vakkundige leiding brengt hij La Fraternité tot in de vaandel-afdeling. Dit gebeurt op een muziekconcours in Groenlo en is voor zo'n 'boerenkorpsje' uit Broek een bijzondere prestatie. Dat is het begin van een bloeiende periode. In 1965 neemt de heer van Leeuwen afscheid van La Fraternité in verband met zijn hoge leeftijd. Opvolger wordt Wim Megens, ook een talentvol musicus. Hij weet La Fraternité tot in de hoogste regionen van de harmoniewereld te brengen. Er wordt zelfs meegedaan aan het topconcours van de K.N.F.M. Vanaf ca. 1965 wordt de animo om op zo'n hoog niveau muziek te maken minder en er volgt voor de vereniging een moeilijke periode. Sinds 1999 staat La Fraternité onder leiding van Andy Kievits. Onder zijn leiding heeft La Fraternité weer deelgenomen aan een aantal concoursen en is de vereniging weer op de goede weg.

Reactie toevoegen