Opwierde

Plaats
Dorp
Appingedam
Groningen

opwierde_plaatsnaambord.jpg

Het oude dorpskerntje van Opwierde is er nog altijd (naast de aangrenzende wijk Opwierde), en heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van de kern Appingedam.

Het oude dorpskerntje van Opwierde is er nog altijd (naast de aangrenzende wijk Opwierde), en heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van de kern Appingedam.

Opwierde

Terug naar boven

Status

- Opwierde is een voormalig dorp in de provincie Groningen, gemeente Appingedam.

- Opwierde valt, ook voor de postadressen, onder de stad Appingedam. Het dorp is door de groei van de stad aan Appingedam 'vastgegroeid' en zou je daarom als 'dorp in de stad' kunnen beschouwen. Het oude dorpje is nog wel duidelijk als zodanig herkenbaar en heeft - in tegenstelling tot het gelijksoortige Solwerd in het NO van Appingedam, dat meer dan Opwierde in de stad is opgegaan - ook nog eigen (witte) plaatsnaamborden. De aangrenzende wijk in Appingedam heet ook Opwierde. De buurtvereniging daarvan heeft haar buurthuis in het voormalige dorpje.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Opwier of Opwerd.

Oudere vermeldingen
Opwierda, 1228 Upwirthe, 1453 to vpwyrden, 1581 Upweerda.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese up 'hoger, binnenwaarts gelegen' en wirth 'wierde, bewoonde hoogte', in tegenstelling tot Uitwierde.(1)

Terug naar boven

Ligging

Opwierde ligt direct ZO van Appingedam, rond de Opwierderweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Opwierde 39 huizen met 221 inwoners. Het huidige oude dorpskerntje omvat nog slechts ca. 10 panden. Na de Tweede Wereldoorlog is de grote gelijknamige nieuwbouwwijk gerealiseerd.

Terug naar boven

Geschiedenis

- ZW van Opwierde lag het Opwierdermeer, met een oppervlakte van 12 hectare. Rond 1900 was het inmiddels geheel dichtgegroeid en werd het als weidegrond gebruikt.

- Beschrijving van Opwierde anno 1828 door de toenmalige schoolmeester van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is de grote naoorlogse wijk Opwierde, waar ca. de helft van de Appingedammers woont (ca. 6.000 van de ruim 12.000), geherstructureerd. Veel verouderde woningen zijn gesloopt dan wel gerenoveerd, en er zijn ook veel nieuwe eigentijdse woningen gebouwd. Belangrijk onderdeel van het plan is de realisatie van het ‘Hart van Opwierde’. Het nieuwe hart bestaat uit een kleurig plein met een vijver en daaromheen ongeveer 130 aantrekkelijke appartementen, een nieuwe supermarkt, de ASWA (welzijnswerk) en een locatie voor dagopvang.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Opwierde heeft 2 rijksmonumenten: de wierde en de 13e-eeuwse romanogotische Hervormde kerk. De kerk is in 2000 aan de eredienst onttrokken. Sinds 2008 is het pand in gebruik als repetitieruimte van Muziekvereniging Constantijn Huygens. Onder de link vindt u o.a. een uitvoerige beschrijving van de kerk en een overzicht van begravenen op de begraafplaats, in tekst en beeld.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De Wijkkrant Opwierde is via de link ook online te lezen.

- Onderwijs en kinderopvang: - In 2014 is in een nieuw gebouwd complex de Brede School Opwierde gerealiseerd, ontworpen door de bekende architect Herman Hertzberger. In de Brede School zijn o.a. de volgende organisaties gehuisvest: OBS De Iemekörf, Openbare Jenaplan Basisschool Jan Nieuwenhuyzen, PCBS De Triangel, peuterspeelzaal Pinkeltje/ASWA en de kinderopvang van Kids2b. Door deze organisaties onder één dak te brengen ontstaat een geïntegreerd kindcentrum voor de wijk, waar kinderen en ouders terecht kunnen. Het gaat dan om voorschoolse opvang, peuterspeelzaal, dagopvang, onderwijs, opvang tussen de middag en buitenschools en culturele, educatieve en sportieve activiteiten na schooltijd.

- Muziek: - Shantykoor Opwierde II. - Dameskoor Opwierde II.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Opwierde.

Reactie toevoegen