Blokker

Plaats
Dorp
Hoorn
West-FrieslandDe Streek
Noord-Holland

westerblokker_groeten_uit_de_streek_1904_kopie.jpg

Westerblokker (tegenwoordig formeel Blokker geheten), de streek tussen Hoorn en Enkhuizen heet... De Streek (als sub-streek binnen de streek West-Friesland). Kaart uit 1904.

Westerblokker (tegenwoordig formeel Blokker geheten), de streek tussen Hoorn en Enkhuizen heet... De Streek (als sub-streek binnen de streek West-Friesland). Kaart uit 1904.

blokker klooster bethlehem [640x480].jpg

Westerblokker (tegenwoordig formeel Blokker geheten), klooster Bethlehem

Westerblokker (tegenwoordig formeel Blokker geheten), klooster Bethlehem

NH gemeente Blokker in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Blokker in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Blokker in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Blokker

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Blokker.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Blokker.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Blokker.

Terug naar boven

Status

- Blokker is een dorp en voormalige gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, en daarbinnen in de streek genaamd De Streek, gemeente Hoorn. T/m 1978 maakte het dorp Blokker onder de naam Westerblokker deel uit van de gemeente Blokker. De gemeente Blokker bestond uit de dorpen Oosterblokker en Westerblokker.

- Wapen van de voormalige gemeente Blokker.

- Hoewel Blokker inmiddels is aaneengegroeid met de bebouwing van de stad Hoorn, wordt het, net als het naastgelegen Zwaag, nog steeds als apart dorp beschouwd. Het heeft ook nog altijd een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, en eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

- Bangert was vanouds een buurtschap, die tegenwoordig is opgegaan in de bebouwde kom van de dorpen Zwaag (N deel) en Blokker (Z deel).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- Artikel over het ontstaan van het landschap en de plaatsnaam Blokker en de verklaring van die naam.

Ontstaan van de plaatsnaam Blokker
- Oorspronkelijk was er alleen de gemeente Blokker, die bestond uit de dorpen Westerblokker en Oosterblokker. Bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem in 1978, heeft de toenmalige gemeente Blokker kennelijk verzuimd om eigen postcodes en postale plaatsnamen voor de respectievelijke dorpen aan te vragen. De hele gemeente Blokker kreeg namelijk 1 postcode toegekend (1695) met als postale 'plaatsnaam' Blokker, voor beide dorpen gezamenlijk. Bij de herindeling in 1979, een jaar later dus, is het dorp Oosterblokker naar de gemeente Drechterland gegaan, en het dorp Westerblokker naar de gemeente Hoorn. Omdat een postcode altijd maar in 1 gemeente mag liggen, moest Oosterblokker dus een eigen postcode krijgen. Dat werd 1696, met als plaatsnaam uiteraard Oosterblokker. Westerblokker hield de bestaande postcode 1695 met de bestaande postale plaatsnaam Blokker. Vermoedelijk omdat dat administratief het eenvoudigst was en de minste kosten met zich meebracht. Daarom is vanaf 1979 de voormalige gemeentenaam Blokker de facto 'erin gerommeld', zou je kunnen zeggen, als nieuwe plaatsnaam voor het dorp Westerblokker, dat daarmee dus haar voorvoegsel kwijtraakte.

- Overigens zijn in de poststempels de plaatsnamen Westerblokker en Oosterblokker al in 1922 verdwenen en vervangen door de 'plaatsnaam' Blokker (die in die tijd geografisch gezien dus alleen nog maar de gemeentenaam was). Of dit inhield dat alleen de kantoren in de beide dorpen zijn hernoemd, óf dat er vanaf dat jaar nog maar 1 kantoor was voor de beide dorpen en men dat met de naam Blokker heeft willen symboliseren, is ons niet bekend. Als er iemand is die weet welke van de opties hier van toepassing is, houden wij ons aanbevolen. Vermoedelijk is de laatste optie van toepassing, want in het boekje Blokker in oude ansichten, deel 2 lezen wij onder de nrs. 17/18/19 dat rond 1930 aan de weg Boekert het station, raadhuis en postkantoor stond. Die weg, op de grens tussen Ooster- en Westerblokker, lag blijkens de beschrijving in het genoemde boekje toen nog in Westerblokker en tegenwoordig in Oosterblokker. Dus vermoedelijk is dat postkantoor kort daarvoor gebouwd voor de 2 dorpen gezamenlijk en daarom vanaf dan Blokker genoemd.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1475 wordt in Westerblokker een vrouwenklooster met de naam Bethlehem opgericht. Na de Reformatie is het klooster in 1573 opgeheven en deels afgebroken. Het restant is verder gegaan als boerenhoeve. Tussen 2003 en 2008 zijn de funderingen en andere restanten van dit klooster voor een groot gedeelte opgegraven. De inrichting van het kloosterterrein kon hierdoor grotendeels worden gereconstrueerd. Er zijn ook veel voorwerpen opgegraven, zoals devotionalia van pijpaarde en terracotta, die een beeld geven van het kloosterleven. Aan de hand van deze archeologische en van historische bronnen beschrijft Christiaan Schrickx in zijn boek Bethlehem in de Bangert (2015) waarom het klooster werd gesticht en hoe het leven binnen de kloostermuren was vormgegeven.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de voormalige gemeente Blokker, kunt u terecht bij Historisch Blokker.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westerblokker heeft 7 rijksmonumenten.

- Blokker heeft 53 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Blokkerdag (laatste weekend van januari).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ecologisch natuurpark Blokweer.

- Bezoekerscentrum De Molshoop.

Reactie toevoegen