Blokker

Plaats
Dorp
Hoorn
West-Friesland De Streek
Noord-Holland

NH gemeente Blokker in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Blokker in ca. 1870, kaart J. Kuijper. Duidelijk te zien is dat het dorpsgebied van Westerblokker (het huidige Blokker) oorspronkelijk dunbebouwd was en slechts drie lintbebouwingen omvatte; van N naar Z: Bangert, Westerblokker en de Lageweg.

Gemeente Blokker in ca. 1870, kaart J. Kuijper. Duidelijk te zien is dat het dorpsgebied van Westerblokker (het huidige Blokker) oorspronkelijk dunbebouwd was en slechts drie lintbebouwingen omvatte; van N naar Z: Bangert, Westerblokker en de Lageweg.

Blokker

Terug naar boven

Status

- Blokker is een dorp en voormalige gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, en daarbinnen in de streek genaamd De Streek, gemeente Hoorn. T/m 1978 maakte het tegenwoordig gelijknamige dorp onder de naam Westerblokker deel uit van de gemeente Blokker. De gemeente bestond uit de dorpen Oosterblokker en Westerblokker.

- Wapen van de voormalige gemeente Blokker.

- Hoewel het dorp inmiddels is aaneengegroeid met de bebouwing van de stad Hoorn, wordt het, net als het naastgelegen Zwaag, nog steeds als apart dorp beschouwd. Het heeft ook nog altijd een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, en eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

- Bangert was vanouds een buurtschap, die tegenwoordig is opgegaan in de bebouwde kom van de dorpen Zwaag (N deel) en Blokker (Z deel). Opmerkelijk is dat zowel in de voormalige gemeente Blokker als onder het dorp Andijk sprake is/was van een buurtschap Bangert én een buurtschap Munnikij.

- Bijzonder is eveneens dat na de annexatie van de gemeente Blokker door de gemeente Hoorn, de grote nieuwbouwwijk Kersenboogerd Z van de dorpskern onder de stad Hoorn is komen te vallen, maar dat de bebouwing aan een deel van de Lageweg direct Z daarvan, als een kleine enclave wél Blokkers grondgebied is gebleven. Het betreft de huisnrs. 2-12 en 3-17, in totaal 16 woonhuizen en 1 kantoor. Vanouds was dit een buurtschap van Blokker (zie daarvoor het hoofdstuk Statistische gegevens hieronder). Of dit nu nog altijd zo wordt beschouwd, is ons niet bekend. Als iemand ons nader kan inlichten over waarom dit stukje Blokkers grondgebied is gebleven, houden wij ons aanbevolen.

- Nog een topografische curiositeit is dat een O stukje van de weg Westerblokker met de daaraan gelegen bebouwing onder buurdorp Oosterblokker valt, en daarmee de gemeente Drechterland. Het betreft de huisnrs. 1-11 en 2-14. Die mensen wonen dus tegelijkertijd in Westerblokker en in Oosterblokker ;-)

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- Artikel over het ontstaan van het landschap en de plaatsnaam Blokker en de verklaring van die naam.

Ontstaan van de huidige plaatsnaam
- Oorspronkelijk was er alleen de gemeente Blokker, die bestond uit de dorpen Westerblokker en Oosterblokker. Bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem in 1978, heeft de toenmalige gemeente kennelijk verzuimd om eigen postcodes en postale plaatsnamen voor de respectievelijke dorpen aan te vragen. De hele gemeente kreeg namelijk 1 postcode toegekend (1695) met als postale 'plaatsnaam' Blokker, voor beide dorpen gezamenlijk.

Bij de herindeling in 1979, een jaar later dus, is het dorp Oosterblokker naar de gemeente Drechterland gegaan, en het dorp Westerblokker naar de gemeente Hoorn. Omdat een postcode altijd maar in 1 gemeente mag liggen, moest Oosterblokker dus een eigen postcode krijgen. Dat werd 1696, met als plaatsnaam uiteraard Oosterblokker. Westerblokker hield de bestaande postcode 1695 met de bestaande postale plaatsnaam Blokker. Vermoedelijk omdat dat administratief het eenvoudigst was en de minste kosten met zich meebracht. Daarom is vanaf 1979 de voormalige gemeentenaam de facto 'erin gerommeld', zou je kunnen zeggen, als nieuwe plaatsnaam voor het dorp Westerblokker, dat daarmee dus haar voorvoegsel kwijtraakte.

- Overigens zijn in de poststempels de plaatsnamen Westerblokker en Oosterblokker al in 1922 verdwenen en vervangen door de 'plaatsnaam' Blokker (die in die tijd geografisch gezien dus alleen nog maar de gemeentenaam was). Of dit inhield dat alleen de kantoren in de beide dorpen zijn hernoemd, óf dat er vanaf dat jaar nog maar 1 kantoor was voor de beide dorpen en men dat met de naamswijziging heeft willen symboliseren, is ons niet bekend. Als er iemand is die weet welke van de opties hier van toepassing is, houden wij ons aanbevolen. Vermoedelijk is de laatste optie van toepassing, want in het boekje Blokker in oude ansichten, deel 2 lezen wij onder de nrs. 17/18/19 dat rond 1930 aan de weg Boekert het station, raadhuis en postkantoor stond. Die weg, op de grens tussen Ooster- en Westerblokker, lag blijkens de beschrijving in het genoemde boekje toen nog in Westerblokker en tegenwoordig in Oosterblokker. Dus vermoedelijk is dat postkantoor kort daarvoor gebouwd voor de 2 dorpen gezamenlijk en daarom vanaf dan Blokker genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Blokker ligt N en W van de stad Hoorn, Z van de dorpen Zwaag en Zwaagdijk-West, ZW van het dorp Zwaagdijk-Oost, WZW van het dorp Westwoud, W van het dorp Oosterblokker en NNW van het dorp Schellinkhout. Direct ZO van de stad Hoorn zijn er dan nog enkele enclaves van het dorp Blokker (twee kleine en een grotere, dit zijn delen van de Lageweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Blokker (die in die tijd ook wel 'Ooster- en Westerblokker' wordt genoemd) 182 huizen met 1.072 inwoners, verdeeld in de dorpen Oosterblokker 78/476 (= huizen/inwoners) en Westerblokker 66/394 en de buurtschappen Bangert 14/87, Blokdijk 13/50, De Lageweg 9/53, Bramsluis 1/4 en Munneckeij (Munnikei) 1/8. Tegenwoordig heeft het dorp Blokker ca. 1.700 huizen met ca. 4.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1475 wordt in Westerblokker een vrouwenklooster met de naam Bethlehem opgericht. Na de Reformatie is het klooster in 1573 opgeheven en deels afgebroken. Het restant is verder gegaan als boerenhoeve. Tussen 2003 en 2008 zijn de funderingen en andere restanten van dit klooster voor een groot gedeelte opgegraven. De inrichting van het kloosterterrein kon hierdoor grotendeels worden gereconstrueerd. Er zijn ook veel voorwerpen opgegraven, zoals devotionalia van pijpaarde en terracotta, die een beeld geven van het kloosterleven. Aan de hand van deze archeologische en van historische bronnen beschrijft Christiaan Schrickx in zijn boek Bethlehem in de Bangert (2015) waarom het klooster werd gesticht en hoe het leven binnen de kloostermuren was vormgegeven.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij vereniging Historisch Blokker.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Blokker heeft 7 rijksmonumenten.

- Blokker heeft 53 gemeentelijke monumenten.

- De in 2012 gerealiseerde Cultuur Historische Route Blokker voert je langs de oude lintbebouwingen van het dorp (Koewijzend, Bangert, Noorderdracht, Westerblokker en Kolenbergstraat), waarbij je onderweg een 12-tal bijzondere bezienswaardigheden te zien krijgt. Het betreft met name Molen De Krijgsman, historische stolpboerderij De Barmhartige Samaritaan, de herbouwde kloosterpoort van het vroegere Klooster Bethlehem, de in 2010 gebouwde grafkelder waarin zusters van het klooster zijn begraven, de - hierboven beschreven - Historische Tuin en Museumkas met de in 2016 herplaatste 18 meter hoge tuindersschoorsteen, het Bangerter Rad, de ruim 200 jaar oude monumentale Bruine Beuk, Ecologisch Natuurpark Blokweer, de in 2011 gebouwde kloosterpoort ter herinnering aan het monnikenklooster Nieuwlicht, en het Beatles Monument. Al deze objecten worden onder de link op een eigen pagina beschreven.

Het Westfries Genootschap heeft de Westfrieslandprijs 2015 toegekend aan Stichting Cultuur Historische Route Blokker, "vanwege haar grote inzet voor het behoud en zichtbaar maken van het cultureel erfgoed in de voormalige gemeente Blokker. De activiteiten van de stichting dragen bij aan de versterking van de identiteit van de lokale gemeenschap en zijn een goed voorbeeld voor soortgelijke initiatieven in andere plaatsen", aldus het Genootschap in zijn toelichting op de toekenning.

Enkele objecten aan deze route lichten wij hieronder nader toe:

- De Bangert, vanouds een buurtschap en tegenwoordig nog altijd een oude lintbebouwing op de grens van Blokker (Z deel) en Zwaag (N deel), was vroeger hét centrum van fruitteelt en glastuinbouw in West-Friesland. Veel kassen en bedrijven zijn in de loop der jaren verdwenen voor woningbouw. Ook de laatste van de liefst 300 tuindersschoorstenen die in deze dorpen hebben gestaan, de 18 meter hoge schoorsteen uit 1929 aan de Kolenbergstraat, moest eraan geloven.

Stichting Cultuur Historische Route Blokker vond dat zo'n symbool van deze voor dit gebied vanouds belangrijke bedrijfstak niet verloren mocht gaan, en heeft geijverd voor herbouw. Dat is gelukt; Jaap en Annie Balk wilden hem wel in hun achtertuin hebben aan de Koewijzend. Het afbouwen, verplaatsen en herbouwen, dat in augustus 2016 is gereed gekomen, heeft meer dan 100.000 euro gekost, naast de hulp van ca. 100 vrijwilligers. De gemeente heeft hiervan 50 mille gesponsord, de provincie 20. Genoemde stichting heeft in de historische druivenkas van de familie Balk diners georganiseerd om aanvullende fondsen te werven. (bron)

- De Historische Tuin en Museumkas van de hierboven bij de tuindersschoorsteen reeds vermelde familie Balk (Koewijzend 4) is op afspraak geopend (tel. 06-53603811). Je kunt er ook de smakelijke pruimenwijn of wijn van eigen appels kopen, of genieten van koffie of thee met huisgemaakt taart. De Bangert (waar de Koewijzend, zijne het verlengde van de weg Bangert, ook onder viel) was vroeger landelijk bekend als hét fruitteeltgebied van West-Friesland. De familie Balk en de werkgroep Historische Tuin zetten zich in om de nog in goede staat verkerende druivenkas, een zogeheten kniekas uit het eind van de jaren twintig van de 20e eeuw, als cultureel erfgoed voor het nageslacht te behouden.

In de kas worden nog altijd de heerlijke Alicante-druiven gekweekt, en ook pruimen, kiwi's en peren. Rond 1900 werden de eerste druivenserres, zoals de kassen toen werden genoemd, gebouwd als aanvulling op het inkomen van de tuinders. In het gebied hebben 300 van deze druivenserres gestaan. De meeste zijn inmiddels verdwenen om ruimte te maken voor woningbouw.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Blokkerdag (laatste weekend van januari).

- Het jaarlijkse evenement Huttenbouw Blokker / Oosterblokker (in de laatste week van de zomervakantie) is meer dan timmeren alleen. Het is een geweldig leuke week voor alle kinderen. De echte timmermannen en timmervrouwen zijn natuurlijk veel aan het timmeren, maar er wordt ook geknutseld, gesport, gespeeld en heel veel gelachen. Voor de kinderen is het leuk om vrienden, vriendinnen en klasgenoten weer te zien na 5 weken vakantie. Een ontzettende gezellige afsluiter van de zomervakantie!

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ecologisch natuurpark Blokweer.

- Bezoekerscentrum De Molshoop.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool De Bussel.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. De Blokkers is opgericht in 1930 en is er voor zowel Blokker als Oosterblokker. - Hier vind je een uitvoerige geschiedenis van v.v. De Blokkers. - v.v. De Blokkers Vrouwenselectie.

- Zorg: - "Door de persoonlijke ervaring als ouders en door de ‘zakelijke’ ervaring met onze zorgboerderij De Oostertuin in Oosterblokker, zijn wij, Annemieke van Kalken-Alferink en Ted Alferink, goed bekend met de wereld van mensen met een verstandelijke beperking. Net als andere ouders kwamen wij voor de vraag te staan: ‘Welke mogelijkheden zijn er om onze dochter ‘zelfstandig’ begeleid te laten wonen?’ Het bestaande aanbod van kleinschalige woonvoorzieningen voldoet slechts gedeeltelijk aan wat wij voor ogen hebben. Wij vinden dat het anders moet en dat het beter kan. Ons enthousiasme wordt gedeeld door meer ouders die voor dezelfde vraag staan met betrekking tot het wonen van hun zoon of dochter met een verstandelijke beperking. Wij als ouders moeten voor nu en voor de toekomst in een keer de juiste keuze maken. Gedreven door wat wij voor ogen hebben voor onze dochter en gebruikmakend van de bestaande mogelijkheden is De Westerhout in Blokker gerealiseerd en zijn wij in januari 2017 gestart met 10 bewoners."

Reactie toevoegen