Nieuw-Helvoet

Plaats
Dorp
Hellevoetsluis
Voorne-Putten
Zuid-Holland

Nieuw-Helvoet groeten uit [640x480].jpg

Nieuw-Helvoet, ansichtkaart met diverse dorpsgezichten.

Nieuw-Helvoet, ansichtkaart met diverse dorpsgezichten.

Nieuw-Helvoet langebalkstempel [640x480].jpg

Nieuw-Helvoet had tot 1966 een postkantoor met die naam. Waarschijnlijk is men het dorp na die tijd als gelegen 'in' Hellevoetsluis gaan beschouwen.

Nieuw-Helvoet had tot 1966 een postkantoor met die naam. Waarschijnlijk is men het dorp na die tijd als gelegen 'in' Hellevoetsluis gaan beschouwen.

Nieuw-Helvoet De Quack vakantiewoningen [640x480].jpg

De polder De Quack was door haar ligging in bosrijk gebied en aan het water (Haringvliet / Deltageul) al vroeg aantrekkelijk voor het toerisme. Ook nu nog zijn er diverse bungalowparken.

De polder De Quack was door haar ligging in bosrijk gebied en aan het water (Haringvliet / Deltageul) al vroeg aantrekkelijk voor het toerisme. Ook nu nog zijn er diverse bungalowparken.

ZH gemeente Nieuw-Helvoet in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Nieuw-Helvoet in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Nieuw-Helvoet in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Nieuw-Helvoet

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Helvoet is een dorp (volgens de inwoners en ons) of wijk (volgens de gemeente) in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Hellevoetsluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1959. De opheffing van de gemeente ging destijs met protesten van de dorpelingen gepaard.

- Wapen van de voormalige gemeente Nieuw-Helvoet.

- De gemeente is per 1-9-1855 vergroot met de gemeente Oude en Nieuwe Struiten.

- De gemeente omvatte het gelijknamige dorp plus de polder De Quack.

- Het dorp Nieuw-Helvoet heeft in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Hellevoetsluis.

- Nieuw-Helvoet heeft sinds 2011 weer plaatsnaamborden, zij het witte borden en geen blauwe, omdat de plaats inmiddels formeel binnen de bebouwde kom van Hellevoetsluis ligt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Nieuw Hellevoet, Nieuwhellevoet, 1367 Nieuwhellevoeter-Landt, 1395 nieu Hellevoeterlant, 1630 Nieuw Hellevoet, 1901 Nieuw-Helvoet. De gemeente werd soms ook wel 'Nieuw-Helvoet en de Quack' (of de Quak) genoemd, of 'Nieuw-Helvoet, de Kwak en het Weergors'.

Naamsverklaring
In 1367 geeft Machteld Vrouwe van Voorne vergunning aan Jan van Poelgheest tot het bedijken van de gorzen "Nieuwhellevoeter-Landt ende Smeethil met alle hare toebehoren". De bedijking komt echter niet tot stand, zodat het gebied in 1397 opnieuw ter bedijking wordt uitgegeven. Het heet dan "nieu Hellevoeterlant buiten den Nieuwenhoorn", omdat de polder Nieuwenhoorn, die in de tussentijd gerealiseerd was, een deel van de in de uitgifte van 1367 genoemde gorzen omvatte. Het verklaart waarom de polder Nieuw-Helvoet, waar onze plaats naar genoemd is, op enige afstand van de polder Oud-Helvoet ligt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Helvoet is door de uitbreidingen van Hellevoetsluis aan de stad vastgegroeid, het ligt formeel binnen de bebouwde kom van Hellevoetsluis en is daarmee volgens de gemeente een wijk van de stad geworden. Een deel van de inwoners vindt het echter nog wel degelijk een dorp, omdat het haar dorpse karakter heeft behouden en niet echt in de stad ligt maar er tegenaan. De gemeente Nieuw-Helvoet besloeg overigens een veel groter oppervlak dan alleen het dorp en omsloot de stad en gemeente Hellevoetsluis rondom. Op de oude gemeentekaart elders op deze pagina is dat goed te zien.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nieuw-Helvoet 100 huizen met 730 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 86/654 (= huizen/inwoners) en polder De Quack 14/76. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.600 huizen met ca. 6.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1993 is het boekje 'Uit de geschiedenis van Nieuw-Helvoet' verschenen.

- Molen De Haas uit 1891 is in 1956 onttakeld. In 1976 is het restant gesloopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beschrijving (rijks?)monumentale objecten Nieuw-Helvoet.

- Nieuw-Helvoet heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De bouw van de kerk van Nieuw-Helvoet is in het tweede kwart van de 15e eeuw begonnen. De toren is het oudste deel, daterend uit circa 1450. Het koor en het transept stammen uit ca. 1500. Gegevens over het schip ontbreken. Naar alle waarschijnlijkheid is deze tijdens een brand in 1578-1579 verwoest en nooit meer herbouwd. Dat is ook de reden waarom de toren los van de rest van de kerk staat.

- Voormalig raadhuis uit 1903 aan de Smitsweg.

- Monumentale panden aan de Moriaanseweg en de Smitsweg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuw-Helvoet (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Actualiteiten en oude foto's van Nieuw-Helvoet op Facebook. - Beschrijving van Nieuw-Helvoet op de site van woningbouwvereniging Maasdeltagroep.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuw-Helvoet.

Reactie toevoegen