Sint Pieter

Voormalige gemeente
Maastricht
Limburg

RIT_20110702_5138_Hoeve_Zonneberg.jpg

Sint Pieter, hoeve Zonneberg

Sint Pieter, hoeve Zonneberg

maastricht_sint_pietersberg_1_dk_20110703_1402_bloemrijk_grasland_sint_pietersberg.jpg

bloemrijk schraal grasland bovenop het plateau van de Sint Pietersberg

bloemrijk schraal grasland bovenop het plateau van de Sint Pietersberg

maastricht_sint_pietersberg_2_dk_20110703_1388_echte_tijm_thymus_vulgaris_.jpg

Echte tijm, op de Sint Pietersberg geen zeldzame verschijning

Echte tijm, op de Sint Pietersberg geen zeldzame verschijning

maastricht_sint_pietersberg_4_dk_20110703_1375_enci_groeve_pietersberg_maastricht.jpg

de ENCI mergelgroeve vormt een diepe wond in de Sint Pietersberg.

de ENCI mergelgroeve vormt een diepe wond in de Sint Pietersberg.

LB gemeente Sint Pieter in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Sint Pieter in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Sint Pieter in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Sint Pieter

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Sint Pieter.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Sint Pieter.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Sint Pieter.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sint Pieter (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Sint Pieter is een voormalig dorp en gemeente, thans wijk in de gemeente Maastricht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1919.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1155 kopie 13e eeuw Sanctum Petrum, 1186 ecclesiam Sancti Petri, 1233 villa sancti Petri.

Naamsverklaring
Vernoemd naar de apostel Petrus. (3083)

Terug naar boven

Ligging

Sint Pieter ligt in het Z van Maastricht, W van de Maas, met als westgrens het riviertje de Jeker. Z grenzend aan België. Het belangrijkste gedeelte van het dorp strekte zich uit langs het inmiddels gedempte kanaal Maastricht-Luik.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte dorp en gemeente Sint Pieter 113 huizen met 675 inwoners.

- Per 1 januari 1920 is de gemeente Sint Pieter opgeheven en opgegaan in de gemeente Maastricht met 567 hectare en 2.225 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De plaats Sint Pieter heeft door de eeuwen heen veel te lijden gehad van de nabijheid van de vestingstad Maastricht. Het dorp is regelmatig verwoest en afgebroken. Vrijwel telkens als Maastricht belegerd dreigde te worden, werd om strategische redenen begonnen met het afbreken van Sint Pieter om de stad een vrij en overzichtelijk schootsveld te bieden en de vijand geen bouwmateriaal in handen te geven. De bewoners van Sint Pieter zochten dan met vee en huisraad hun toevlucht in de stad of in de Sint Pietersberg, waar de nodige voorzieningen in werden aangebracht - er waren een bakoven, veestallen en een kapel.

De Sint Pietersberg kreeg vooral (ook) een strategische betekenis toen de kanonnen ver genoeg reikten om de stad te beschieten. Met de bouw van fort Sint Pieter in 1701-1702 heeft Maastricht deze zwakke plek in de verdediging proberen op te vullen. In de 19e eeuw is het gelijktijdig met de vestingwerken van Maastricht ontmanteld. (3123)

In de eerste helft van de 19e eeuw was de tuinbouw een specialiteit van Sint Pieter; de Sintpieter ‘mooswiever’ (groentevrouwen) waren een begrip op de Maastrichtse markt.
In het voorjaar van 1944 zijn maatregelen genomen om in geval van oorlogshandelingen de bevolking van Maastricht in een veilige ruimte te kunnen onderbrengen. De gangen van de St. Pietersberg werden daarvoor gereed gemaakt, waarbij ruimten werden aangewezen voor de inrichting van een ziekenhuisafdeling. (3204)

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sint Pieter, kunt u terecht bij Stichting Oud Sint Pieter.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Grafmonumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het kalkmassief van de Sint Pietersberg ligt Z van Maastricht, op de grens van Nederland, Vlaanderen en Wallonië, in een unieke streek met pittoreske dorpjes, forten en kastelen, tal van waterlopen, een bewogen geschiedenis en een uitzonderlijke natuur. Om dit prachtige maar kwetsbare gebied nieuwe kansen te geven, sloegen zes gemeenten en zeven verenigingen rond 2000 de handen in elkaar. Samen startten zij in 2002 het Europese project Sint Pietersberg, tussen Jeker en Maas met meer dan 30 projecten voor landschaps- en natuurherstel, recreatie en informatie.

Bijzondere flora en fauna
Al in de 16e eeuw kwamen botanici speciaal naar de Sint Pietersberg voor de bijzondere planten die er groeien. Het is het meest noordelijke verspreidingsgebied voor soorten uit Zuid-Europa. Dat komt omdat de kalksteen warmte vasthoudt; je hebt veel langer hogere temperaturen dan in de omgeving. Er groeien bijzondere kalkgrasplanten zoals duifkruid, zonneroosje, bergsteenthijm, bergnachtorchis en soldaatjes. Op de Sint Pietersberg zijn negen belopen dassenburchten, er leven wezels, er komen bijzondere sprinkhanen voor zoals de sikkelsprinkhaan, verder leven er bijvoorbeeld de koninginnepage (de grootste dagvlinder), hazelwormen, en sinds 1997 een paartje oehoes, de grootste uil van Europa. Ondergronds, in de gangen, overwinteren 15 van de 19 Nederlandse vleermuissoorten.

De Sint Pietersberg telt 5 hectare kalkgrasland - een vijfde van het totale areaal in Nederland. Het beheer is erop gericht deze uit te breiden en de her en der liggende ‘postzegels’ aan elkaar te plakken. De kalkgraslanden op de hellingen en de schraalgraslanden op het plateau worden begraasd door een kudde mergellandschapen. Die beteugelen de verruiging en zorgen dat het gras zo'n ‘tik’ krijgt dat kruiden de kans krijgen te bloeien en zaad te vormen. Dat zaad nemen de schapen met hun hoeven en vacht weer mee naar andere plekken.

Vlinderparadijs
De Sint-Pietersberg kent ook een rijke variatie aan vlinders. Er komen vlindersoorten voor die elders in Nederland niet voorkomen. Soorten die u er kunt tegenkomen, zijn bijvoorbeeld kaasjeskruiddikkopje, dambordje, eikepage, bruin blauwtje, koninginnenpage, boswitje. Het aangepaste graas- en maaibeheer van Natuurmonumenten heeft een belangrijke rol gespeeld in de aanwezigheid van zo veel vlinders en de voortplanting van het zeldzame kaasjeskruiddikkopje. Door de kalkgraslanden te begrazen en dan weer met rust te laten, groeien er veel bloemen, waar de vlinders dol op zijn vanwege de nectar.

De natuurwandelroute Sint Pietersberg, 5,5 km natuur op de berg van de Maastrichtenaren is voor leden van Natuurmonumenten gratis te printen op de site van Natuurmonumenten.

Recente ontwikkelingen
Mergelgroeve natuurgebied na einde mergelwinning in 2018
De mergelwinning in de ENCI-groeve in de Sint-Pietersberg stopt definitief in 2018. Natuurmonumenten ontfermt zich over de enorme put. De mergelgroeve is een gigantische krater in een surrealistisch maanlandschap. Die associatie dringt zich direct op na het zien van het 135 hectare grote gat. De Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) exploiteert de mergelgroeve al sinds 1926. Jaarlijks wint het bedrijf 900.000 kuub kalksteen voor de productie van cement, en voorziet daarmee in 25 procent van de Nederlandse cementbehoefte.

De komende jaren gaat de groeve veranderen in een groen natuur- en recreatiegebied. Zo’n 60 hectare verandert in natuur, met zeldzaam kalkgras en andere kalkminnende flora. De terrassen worden daarvoor deels schuin afgewerkt. Niet alle steile wanden verdwijnen; ook kalkrotsvegetatie krijgt een kans. Verwacht wordt dat dit stuk unieke natuur in combinatie met meertjes en poelen én het warme klimaat tal van dieren en insecten zal aantrekken. Het broedgebied van de oehoe, sinds 1997 vaste gast in de groeve, is aangewezen als stiltegebied.

De nieuwe natuur beslaat straks het grootste deel van de groeve en ligt vooral achterin. Voorin, waar nu nog de grijze fabrieksgebouwen van ENCI staan, komt ruimte voor nieuwe bedrijven. Achter de industrie komt een overgangszone waarin horeca een plaats krijgt. Daar weer achter is ruimte voor recreatie en natuurbeleving, voor wandelaars, buitensporters, maar ook voor geologen en fossielenzoekers.

De randen van de groeve worden opener gemaakt. Dit leidt tot het ontstaan van natuurlijke verbindingen tussen de kalkgraslanden in het Jekerdal en het Maasdal (Oost -West verbinding). Hierdoor kunnen dieren, zoals vlinders, zich beter verplaatsen over de Sint Pietersberg en wordt hun leefgebied groter. Hiermee wordt ook bijgedragen aan de versterking van de Ecologische Hoofdstructuur waarbij op de Sint Pietersberg uiteindelijk een robuust natuurgebied ontstaat van 250 ha. Zie verder het artikel over de Sint Pietersberg op de site van Natuurmonumenten.

- De Oehoevallei op de Sint Pietersberg is ingericht als rust- en stiltegebied. Met de in 2012 geplaatste vogeluitkijkplek Kiekoet biedt Natuurmonumenten liefhebbers toch de kans om de Oehoevallei van dichtbij te ervaren. De vallei herbergt o.a. landgeiten, vossen en bijzondere vogels zoals de Oehoe, 's werelds grootste uil.

- Actuele ontwikkelingen rond de transformatie van de groeve, kunt u lezen op de site ENCI Transformeert Nu, een gezamenlijk initiatief van Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en ENCI.

- Nadere informatie over de Sint Pietersberg op de site van beheerder Natuurmonumenten.

- Op de site van Pietersberg-grottengids Jacques Huinck kunt u enkele verhalen lezen over zijn avonturen in de grotten.

- Vanaf de voet van de Sint Pietersberg vaart sinds 2011 in de zomer ieder weekend een veerpont tussen 11 en 19 uur naar het aan de andere oever gelegen dorpje Heugem. De dienst wordt uitgevoerd door rederij Stiphout. De veerpont vaart van mei t/m september op zaterdag en zondag.

 

 

Reactie toevoegen