Woezik

Wijk
Wijchen
Rijk van Nijmegen
Gelderland

woezik_plaatsnaambord.jpg

Rond 1980 zijn ze weggehaald, maar op 10 januari 2009 zijn plaatsnaambordjes Woezik teruggeplaatst.  Het vroegere dorp is tegenwoordig als wijk formeel onderdeel van de kern Wijchen, maar heeft nog altijd een eigen identiteit.

Rond 1980 zijn ze weggehaald, maar op 10 januari 2009 zijn plaatsnaambordjes Woezik teruggeplaatst. Het vroegere dorp is tegenwoordig als wijk formeel onderdeel van de kern Wijchen, maar heeft nog altijd een eigen identiteit.

Woezik

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Woezik.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Woezik.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Woezik.

Terug naar boven

Status

- Woezik is een voormalig dorp, thans wijk in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Wijchen.

- Ook de Teersdijk, met de later daaraan ontstane buurtschap, viel vanouds onder Woezik, evenals de buurtschap Wezel en een deel van het huidige bedrijventerrein Bijsterhuizen.

- Rond 1980 zijn ze weggehaald, maar op 10 januari 2009 zijn plaatsnaambordjes Woezik teruggeplaatst. Leefbaarheidsgroep Woezik heeft succesvol geijverd voor behoud van de plaatsnaam (kennelijk had de gemeente voornemens om dit ook te laten opgaan in een nietszeggende naam als Wijchen-Noord?, red.). Het vroegere dorp is tegenwoordig als wijk formeel onderdeel van de kern Wijchen, maar heeft nog altijd een eigen identiteit. Ook volgens wijkwethouder Erick Loermans verdient dit meer herkenbaarheid: "Woezik is een goed voorbeeld van samenhang en integratie van oud en nieuw. De Woezikkenaren zijn soms lastig, maar ze staan wel voor hun wijk!", zo stelde hij bij de onthulling van de bordjes.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1196 Wonseke, 1278 Woseke, 1315 Wuosich, 1318 Wosic, 1800 Woesic, 1840 Woesiksrot.

Naamsverklaring
Moeilijk te verklaren. Misschien samenhang met de persoonsnaam Wunso, of, als de spelling van de vorm Wonseke onjuist is, dan misschien het Middelnederlandse woese 'derrie'. Vergelijk Mook.(1)

Terug naar boven

Ligging

Woezik ligt in het N van Wijchen, rond de Woeziksestraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Woezik 82 huizen met 494 inwoners. De geografische en historische ontwikkeling maakte het tot voor kort tot een dunbevolkt gebied. Rond 1950 telt de parochie van de Paschaliskerk 1375 zielen, maar dat gebied omvatte behalve het huidige Woezik ook wat nu Wijchen-Noord en Achterlo heet. Tegenwoordig heeft de wijk bijna 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Woezik, van in den beginne tot heden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de Woezik is één basisschool, de Paschalisschool. In september 2009 is het nieuwe gebouw geopend in de Suikerberg op Sportpark Woezik. Het is een fraai gebouw dat voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Zo is ieder lokaal voorzien van digitale schoolborden en worden de ruimtes tussen de lokalen inventief gebruikt. Zolang de aanwas van kinderen dat noodzaakt zal ook het schoolgebouw in de Veenhof als dependance worden gebruikt. De Paschalisschool is onderdeel van het concept Brede School. Dit concept behelst vooral het slim op elkaar laten aansluiten van functies zoals onderwijs, kinderopvang, sport en sociaal-culturele activiteiten. Het eerste schoolgebouw (uit 19341) is herbestemd tot het Paschalishonk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Woezik heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- RK Paschaliskerk uit 1939 (Woeziksestraat 324) van architect H.C. van Leur, met bijbehorende pastorie uit 1950.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Woezik en Carnaval, dat is al jaren een begrip. Want sinds 1959 toen Piet Rossen, Piet Schraven en Toon Sengers onder het genot van een borreltje besloten het carnavalsgebeuren in het dorp op poten te zetten, is er onafgebroken een bloeiende echt Woezikse carnavalsvereniging: de Wozokotten. Sinds dat jaar wordt er dan ook uitbundig en uitgebreid carnaval gevierd. En de Wozokotten zijn er ook best een beetje trots op om op die manier Woezik mee te helpen leefbaar te houden. Kijk maar eens naar alle activiteiten. Gedurende de carnaval van zaterdag t/m dinsdag feest in zaal Verploegen met als afsluiting de verbranding van Woeziks Jupke. Een traditie die nog altijd bestaat.

- Braderie Woezik op Stelten (op een zondag in april) wordt georganiseerd door 5 gezinnen uit de Woeziksestraat en Holenbergseweg. Nadat zaal Verploegen een aantal jaren deze markt heeft georganiseerd, hebben zij het stokje overgenomen. Zo hebben ze voorkomen dat deze gezellige braderie zou verdwijnen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Door het dorpsgebied van Woezik (wat nu deels Wijchen-Noord en Achterlo heet) zijn 4 wandelroutes uitgezet.

- Kindertheater Bombarie is een in 1996 opgerichte amateurtoneelvereniging. De vereniging bestaat uit ca. 17 enthousiaste mensen die vooral voor de  kinderen op creatieve wijze podiumplezier maken. Het toneelseizoen begint in januari en eindigt met een aantal voorstellingen in de maanden oktober en november.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Woezik.

- Leefbaarheidsgroep Woezik zet zich in voor de collectieve belangen van de inwoners, waaronder ook de betrekkelijk recente uitbreidingen Veenhof (rond 1970), Saltshof (begin jaren negentig) en Hofsedam (de nieuwste uitbreiding). De groep is aanspreekpunt voor de bewoners en gesprekspartner namens de wijk voor en met de gemeente. De Leefbaarheidsgroep heeft als doel dat Woezik een gemeenschap is en blijft waarin mensen prettig wonen en leven. Voor haar inzet heeft de gemeente de Leefbaarheidsgroep destijds de Vrijwilligersprijs 2006 toegekend.

- Woezik is de enige wijk in Wijchen zonder open wijkcentrum of buurthuis. Wel zijn er het Jeugdhuis en het Paschalishonk (voormalige basisschool, gemeentelijk monument) waar buurtactiviteiten plaatsvinden. De Paschalisvereniging is een vereniging van vrijwilligers die in het Paschalishonk vele activiteiten organiseert voor jong en ouder in de wijk.

Reactie toevoegen