Eygelshoven

Plaats
Dorp
Kerkrade
Parkstad
Limburg

Eygelshoven

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Eygelshoven.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Eygelshoven.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Eygelshoven.

Terug naar boven

Status

- Eygelshoven is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Parkstad, gemeente Kerkrade. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981.

- Het dorp Eygelshoven is onderdeel van de 'wijk' Kerkrade-Noord (het grondgebied van de gemeente Kerkrade is verdeeld in 3 'wijken': West, Oost en Noord). Het dorp heeft echter nog wel een eigen postcode (6471) en plaatsnaam in het postcodeboek, en in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het dorp heeft ook (weer) blauwe plaatsnaamborden (komborden), dus een eigen 'bebouwde kom'. In ieder geval tot 2008 stonden er nog witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van Kerkrade.

- Wapen van de voormalige gemeente Eygelshoven.

Terug naar boven

Naam

Dialect
In het Eygelshovens: Egelze, in het Kerkraads: Ejelse. Eygelshoven kent een eigen dialect: het Egelzer plat, dat zich duidelijk onderscheidt van het Kerkraads.

Oudere vermeldingen
Ca. 1170-1180 Eigelsowen, 1219 Eigelshog, 1262 Egelsoighe, 1883 Eigelshaven, 1894 Eijgelshoven.

Naamsverklaring
Uit de oude vorm blijkt dat het hier niet een naam op -hoven betreft, maar dat het gaat om het Oudnederlandse owen (dativus pluralis), naast ooi, ‘vruchtbaar alluviaal land aan een waterloop’, samengesteld met de persoonsnaam Eigel.(1)

Terug naar boven

Ligging

Eygelshoven ligt N van Kerkrade, in het O grenzend aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Eygelshoven, die slechts het dorp omvatte, 96 huizen met 441 inwoners.

- Grenscorrecties: Als gevolg van een verlegging van de rivier de Worm, is in 1869 een klein gebied (1 onbewoonde hectare) naar het toenmalige Pruissen (het huidige Duitsland) overgegaan. Per 23 april 1949 van de Bondsrepubliek Duitsland: 24 hectare met 85 inwoners (het gebied tussen de Worm en de spoorlijn Aken-Mönchengladbach).
In 1963 is dit gebied vrijwel in zijn geheel teruggegeven aan Duitsland, waarbij de grens langs de te verleggen Worm werd gelegd. In dat jaar woonden er geen mensen meer in dit gebied.

- Per 1 januari 1982 is de gemeente Eygelshoven opgeheven en als volgt verdeeld:
naar Kerkrade: 303 hectare met 5.833 inwoners;
naar Landgraaf: 13 hectare met 5 inwoners.

- Tegenwoordig heeft de kern Eygelshoven ca. 2.200 inwoners, met de omliggende buurten Hopel, Vink en Waubacherveld erbij zijn dat er ruim 8.000.

Terug naar boven

Geschiedenis

Eygelshoven dateert, getuige opgravingen, vermoedelijk al uit de Romeinse tijd. Onder meer is er een grafveld uit de 2e eeuw gevonden.

Oorspronkelijk een landbouwersdorp, ging sinds begin 20e eeuw de mijnbouw een belangrijke rol spelen in Eygelshoven. De steenkolenmijnen Julia (1926-1974) en Laura (1905-1968) lagen oostelijk van het dorp, onder elkaar in de trechter die wordt gevormd door de spoorlijnen Herzogenrath-Geilenkirchen en Kerkrade-Heerlen. Het terrein van de Julia is tegenwoordig een industrieterrein, de Laura is nu een woonbuurt.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Eygelshoven, kunt u terecht bij Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2016 is de ca. 6 ha grote natuurbegraafplaats Natuurrust Eygelshof in aanleg, op het terrein van de voormalige Hermangroeve (tussen Waubacherweg en Rimburgerweg). Aan de westkant van de groeve ligt een overstortvijver voor de omgeving. Deze vijver en de bestaande bomen en struiken om de vijver heen blijven bestaan. Ook alle bomen op de rest van het terrein blijven zoveel mogelijk staan. Er wordt geen nieuwe groen aangeplant. In de komende jaren vult de natuurbegraafplaats zichzelf met groen.

- Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II. Uitvoeringsprogramma 2015-2016.

- Het mobilisatiecomplex in Eygelshoven - ook bekend als POMS-site (Prepositioned Organizational Material Sets) - dat in 2008 door de Amerikanen was verlaten, en sinds 2012 op de nominatie stond om te worden opgeheven, is in 2016 opnieuw in gebruik genomen. Reden is de toegenomen spanningen met Rusland, met name i.v.m. de situatie in de Oekraine. De NAVO wil daarom Amerikaans legermaterieel op diverse plekken in opslag houden, wat in evt. tijden van crisis door ingevlogen troepen kan worden gebruikt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oude St. Johannes de Doperkerk (Kerkberg), ook wel het Kleine Kerkje. Aan het begin van de 16e eeuw plaatste men tegen een zo’n vijf eeuwen oudere toren een kleine kerk. Boven de dichtgezette ingang van de sacristie, ten zuiden van het koor, werd de inscriptie ‘1507’ geplaatst. Vermoedelijk werd een ouder gebouw erin opgenomen. Het gebouw kent drie beuken die nagenoeg dezelfde afmetingen hebben. Een dergelijke structuur, waarbij de middenbeuk niet groter is dan de belendende en in het hoge muurwerk ook geen ramen bevatten kan, noemen we een hallenkerk. Aan de oostzijde sluit op de middelste beuk een meerhoekig gesloten koor aan. Het gebouw heeft spitsboogvensters en steunberen aan de buitenzijde. De gemetselde gewelven met afgekante spitsbogen rusten op achthoekige pijlers met geprofileerde lijstkapitelen. In het koor zijn de consoles gehouwen in vorm van koppen. Leuk is het om ook te vermelden dat een kopie van een 15e eeuws borstbeeld van Johannes de Doper binnen, in een nis, is te vinden, terwijl het origineel zich in de nieuwe parochiekerk bevindt. Van de toren is kijkend naar de muren nog goed de globale geschiedenis af te lezen. Aanvankelijk was de toren, waarschijnlijk vanwege een gedeeltelijk verdedigende functie, onversierd en - uitgezonderd de entree, vanuit vermoedelijk een aansluitend gebouw - ontoegankelijk. In de onderste regionen is het ruwe muurwerk van deze vroegste versie behouden. Later werden de van buitenaf toegankelijke ingang en de galmgaten voor de klokken gemaakt. (3324)

- Nieuwe St. Johannes de Doperkerk (Portbeemden). De ‘nieuwe’ St. Jan de Doper is ook alweer bijna een eeuw oud (1922). Het is een robuust en asymmetrisch opgezet gebouw, dat overdrachtelijk gesproken licht naar rechts overhelt, omdat ook daar de toren is geplaatst. Imposant is de rusticazone, de plint van het gebouw van grove natuursteenblokken, die voor een belangrijk deel vóór het gebouw staat, dus als een losse schil. (3324) De kerk is ontstaan toen door de uitbreiding van Eygelshoven als gevolg van de mijnen Laura en Julia, de oude gotische kerk op de nabijgelegen Kerkberg te klein werd. In 1920 begonnen de architecten Alphons Boosten uit Maastricht en Jos Ritzen uit Heerlen met de bouw van de nieuwe kerk.

- De Hervormde Augustinuskerk uit 1956 (Molenweg 10) is in 1976 verkocht en herbestemd en verbouwd tot woonhuis.

- Huize Henckens (Torenstraat 2) uit 1796.

- Hoeve Valkenberg (Torenstraat 12) uit 1797.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. Grote optocht op carnavalszondag. - Hoe carnavalsvereniging Burgerlust aan zijn bijzondere naam komt, weten ze zelf vooralsnog ook nog niet (dat zijn ze nog altijd aan het onderzoeken).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Rondwandeling Groene Wissel Eygelshoven (12 km) vanaf het station. Je wandelt eerst een klein uurtje door een prachtig ravijnbos met beekje. Na het dorp wandel je enkele kilometers door het paradijselijke Wormdal met daarin grensbeek de Worm, en via Haanrade gaat deze tocht langs een paar groenstroken naar stuwmeer Cranenweijer. Halverwege de rondwandeling daaromheen wandel je langs Kasteel Erenstein, waar het op het terrasje goed toeven is.

- Markt op woensdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. De grote weekmarkt op zaterdag van 7.30 uur tot 17.00 uur trekt altijd veel bezoekers uit de wijde omgeving.

Terug naar boven

Links

- Socio Eygelshoven, een in 2011 grootschalig gerenoveerde multifunctionele accomodatie, is het kloppend hart van een hechte gemeenschap met een rijk bloeiend verenigingsleven. Het gebouw herbergt een grote evenementenhal, een gymnastiekzaal met diverse kleedlokalen, een kegelbaan, een openbare bibliotheek, diverse instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, een peuterspeelzaal, verschillende kantoorruimten en horeca.

- In de in 2015 opgerichte Ruilwinkel Eygelshoven kunnen mensen met gesloten beurs spullen en diensten ruilen. Daarnaast wil de Ruilwinkel ook een ontmoetingsplek zijn. Andere doelen: maatschappelijke participatie stimuleren; integratie van verschillende bevolkingsgroepen stimuleren; armoedebestrijding; duurzaamheid bevorderen; saamhorigheid in het dorp e.o. bevorderen.

- Bewonersplatform Kerkrade-Noord betreft het dorp Eygelshoven en enkele omliggende buurten.

- Weekblad de Anselbode verschijnt huis aan huis in Eygelshoven en omgeving (= Kerkrade-Noord) plus het Landgraafse dorpje Rimburg.

- Verklaring van de straatnamen in (o.a.) Eygelshoven (zie de menu's in de linkerzijbalk).

- Basisschool De Veldhof.

- Scouting Eygelshoven is opgericht in 1938.

- Harmonie St. Caecilia is opgericht in 1892.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Eygelshoven.

Reacties

(1)

Hier wonen is in één woord geweldig!:
* Fantastische omgeving
* Betrokken mensen
* Allerlei verenigingen
* Gemakkelijke keuze basisscholen
* Grote kinderspeeltuinen
* Ongelooflijk goede ouderenzorg
* Actief uitgaansleven
* Het beste weer van Nederland
* Veel winkels om de hoek
* Geen parkeerproblemen
* 3 treinstations
* Diverse busverbindingen
* Duitsland om de hoek
* Veel toeristische attracties binnen 10 km
* Lekker goedkoop
* Elke week het dorpsnieuws via de Anselbode
* En nog veel meer!

Reactie toevoegen