Eygelshoven

Plaats
Dorp
Kerkrade
Parkstad
Limburg

eygelshoven_plaatsnaambord_kopie.jpg

Eygelshoven is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Parkstad, gemeente Kerkrade. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981.

Eygelshoven is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Parkstad, gemeente Kerkrade. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981.

gemeente_eygelshoven_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Eygelshoven anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Eygelshoven anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Eygelshoven

Terug naar boven

Status

- Eygelshoven is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Parkstad, gemeente Kerkrade. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981. "Lang leek het erop dat we tot de nieuwe gemeente Landgraaf zouden gaan behoren. Maar omdat Hopel op Kerkraads grondgebied lag en als een tong door de zelfstandige gemeente sneed, werd anders beslist", aldus vader en zoon Frans en Noud Krasovec in een reportage over het dorp in De Limburger, 30-7-2019.

- Het dorp heeft nog altijd een eigen postcode (6471) en plaatsnaam in het postcodeboek, en in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), en is daarmee nog altijd een formele woonplaats. Sinds 2005 heeft het dorp heeft ook weer blauwe plaatsnaamborden (komborden) aan de invalswegen, en daarmee kennelijk weer een erkenning van het nog altijd dorp/woonplaats zijn. Als je vanuit het Z het dorp binnenkomt, vanuit de Kerkraadse wijk Vink, staat de overgang tussen deze beide plaatsen helaas níet met plaatsnaamborden aangegeven. Een beetje curieus en wat ons betreft ook gewoon jammer, is dat het dorp Eygelshoven door de gemeente wordt beschouwd als onderdeel van stadsdeel Kerkrade-Noord). Het zou wel zo consequent zijn geweest als de gemeente deze formele woonplaats ook gewoon als dorp betitelt en niet als onderdeel van een stadsdeel, temeer omdat het dorp-zijn door de inwoners nog wel degelijk zo wordt beleefd.

- Wapen van de voormalige gemeente Eygelshoven.

Terug naar boven

Naam

Dialect
In het Eygelshovens: Egelze, in het Kerkraads: Ejelse. Eygelshoven kent een eigen dialect: het Egelzer plat, dat zich duidelijk onderscheidt van het Kerkraads.

Oudere vermeldingen
Ca. 1170-1180 Eigelsowen, 1219 Eigelshog, 1262 Egelsoighe, 1883 Eigelshaven, 1894 Eijgelshoven.

Naamsverklaring
Uit de oude vorm blijkt dat het hier niet een naam op -hoven betreft, maar dat het gaat om het Oudnederlandse owen (dativus pluralis), naast ooi, ‘vruchtbaar alluviaal land aan een waterloop’, samengesteld met de persoonsnaam Eigel.(1)

Carnavalsnaam
De Vóttekletsjere is een typisch ‘Egelser’ aanduiding voor de bevolking van Eygelshoven. Gedurende het carnavalsseizoen wordt het dorp dan ook omgedoopt tot het Egelser Vóttekletsjerriek. "Waar de aanduiding vandaan komt, weet niemand. Er zijn verschillende verklaringen waar de aanduiding eventueel vandaan zou kunnen komen. Het op de billen slaan van de ander. Bij de geboorte een baby op de billen slaan, zodat deze begon te krijsen. Een mijnpaard op de billen slaan om de kolenkar te gaan trekken. De slippen van een rokkostuum / jacquet die tegen de billen slaat. Tot slot het afslaan van hout van de stronk van een boom. Oftewel "de vót van d’r boomsjtrónk kletsje". Dit laatste werd heel vroeger gedaan door de mensen om stukken hout af te slaan om zich daar nog aan te kunnen warmen." (bron) In 2018 is het beeld 'D’r Vóttekletsjer' in het dorp geplaatst. Zie daarvoor verder het eind van het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Eygelshoven ligt N en NO van de stad Kerkrade, in het O grenzend aan Duitsland. Verder ligt het dorp direct N van de Kerkraadse wijk Vink (die in de praktijk tot het dorp wordt gerekend, zie daarvoor hierna, onder Statistische gegevens), NW van de Duitse plaats Herzogenrath, ZW van het dorp Rimburg en de Duitse plaatsen Übach-Palenberg en Marienberg, Z van het Landgraafse stadsdeel Ubach over Worms, de Landgraafse wijk Waubach en de Duitse plaats Scherpenseel, ZO van het Landgraafse stadsdeel Nieuwenhagen, direct O van de Kerkraadse wijk Hopel (die in de praktijk ook tot het dorp wordt gerekend, zie daarvoor ook hierna, onder Statistische gegevens) en O van het Landgraafse stadsdeel Schaesberg en de stad Heerlen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Eygelshoven, die slechts het dorp omvat, 96 huizen met 441 inwoners.

Als gevolg van een verlegging van de rivier de Worm, is in 1869 een klein gebied (1 onbewoonde hectare) naar het toenmalige Pruissen (het huidige Duitsland) overgegaan. Per 23 april 1949 van de Bondsrepubliek Duitsland: 24 hectare met 85 inwoners (het gebied tussen de Worm en de spoorlijn Aken-Mönchengladbach).
In 1963 is dit gebied vrijwel in zijn geheel teruggegeven aan Duitsland, waarbij de grens langs de te verleggen Worm werd gelegd. In dat jaar woonden er geen mensen meer in dit gebied.

Per 1 januari 1982 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar Kerkrade: 303 hectare met 5.833 inwoners;
naar Landgraaf: 13 hectare met 5 inwoners.

Tegenwoordig heeft het postcodegebied, dus het gebied van de formele woonplaats, nog altijd ca. 5.800 inwoners, in ca. 2.300 huizen. In de praktijk, dus maatschappelijk gezien, kunnen, aldus de site van de heemkundekring, ook de aangrenzende, formeel Kerkraadse wijken Hopel* en Vink, ook nog tot het dorpsgebied worden gerekend. Dit geheel heeft ca. 8.000 inwoners, en wordt door de gemeente Kerkrade als stadsdeel 'Kerkrade-Noord' betiteld. Het CBS heeft dit inwonertal als volgt verdeeld: Kom van het dorp ca. 2.100, Waubacherveld ca. 1.100, Hopel ca. 2.300 en Vink ca. 2.600.
* De voormalige mijnwerkersbuurt Hopel valt formeel onder de stad Kerkrade. Volgens het CBS ligt O hiervan ook nog een deel van Hopel, dat formeel wél onder Eygelshoven valt. De W hiervan gelegen buurtschap Hopel, waar de wijk naar is genoemd, en die eveneens onder de link beschreven wordt, valt onder de gemeente en stad Landgraaf.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Eygelshoven dateert, getuige opgravingen, vermoedelijk al uit de Romeinse tijd. Onder meer is er een grafveld uit de 2e eeuw gevonden. De nederzetting heeft getuige gevonden Romeinse mijlstenen/palen ook aan de Via Belgica gelegen.

Steenkool
Oorspronkelijk een landbouwersdorp, ging sinds begin 20e eeuw de mijnbouw een belangrijke rol spelen in Eygelshoven. De steenkolenmijnen Julia (1926-1974) en Laura (1905-1968) lagen oostelijk van het dorp, onder elkaar in de trechter die wordt gevormd door de spoorlijnen Herzogenrath-Geilenkirchen en Kerkrade-Heerlen. Het terrein van de Julia is tegenwoordig een industrieterrein, de Laura is nu een woonbuurt. Een aantal keren per jaar is er een zoekexcursie bij de steenstort van de voormalige kolenmijn Laura. Er worden voornamelijk plantenfossielen uit het Carboon tijdperk gevonden.

Bruinkool
Veel minder bekend dan de steenkoolmijnen is het feit dat er in Zuid-Limburg ook enkele bruinkoolmijnen zijn geweest, zij het op veel bescheidener schaal en van kortere duur. In Eygelshoven is sprake geweest van bruinkoolgroeve Herman, die in bedrijf is geweest van 1919-1923 en van 1946-1949. De opstart, winning en afronding zijn allemaal nogal problematisch verlopen. Onder de link vind je een uitvoerig verslag daarvan, evenals van de andere bruinkoolmijnen die er in de regio zijn geweest.

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1981 opgerichte heemkundekring Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen. Op hun site vind je o.a. een pagina over de geschiedenis van het dorp en de voormalige gemeente. De stichting stelt zich ten doel om de geschiedkundige waarden van het dorp en omstreken in de publieke belangstelling te houden, te bewaren en te onderzoeken. De leden organiseren daarvoor lezingen en tentoonstellingen, schrijven publicaties en geven rondleidingen. Een van de publicaties is bekende jaarkalender. Ben je geïnteresseerd in het lokale verleden, kom gerust eens informeren. Je bent van harte welkom! Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen overigens altijd een beroep op de vereniging doen voor de invulling van op maat gesneden bijeenkomsten met een heemkundig thema. In 2021 heeft de stichting het 40-jarig bestaan gevierd. Sinds de oprichting is Joep Prevo met hart en ziel aan de stichting verbonden, waarvan de laatste jaren in de functie van voorzitter. Joep vierde dus ook zijn 40-jarig jubileum in dit kader en ontving daarvoor een attentie van wethouder Schlangen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Buitenring
Na maandenlange werkzaamheden is in najaar 2018 het laatste stuk van Buitenring Parkstad Limburg (de recent aangelegde ringweg in deze regio) in de gemeente Kerkrade opgeleverd. Hierdoor is de verbinding tussen Kerkrade-Oost en de Buitenring een feit. Bij Eygelshoven waren onderdeel van dit project o.a. de bouw van de faunatunnel bij de Dentgenbachweg, de aanleg van de faunapassage bij spoorbrug De Hopel, de aanleg van de rotonde op de Roderlandbaan, het slopen van het viaduct bij het station, en de reconstructie van de Gravenweg.

Stadsdeelvisie
- Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II.

Mobilisatiecomplex
Het mobilisatiecomplex in Eygelshoven - ook bekend als POMS-site (Prepositioned Organizational Material Sets) - dat in 2008 door de Amerikanen was verlaten, en sinds 2012 op de nominatie stond om te worden opgeheven, is in 2016 opnieuw in gebruik genomen. Reden is de toegenomen spanningen met Rusland, met name i.v.m. de situatie in de Oekraine. De NAVO wil daarom Amerikaans legermaterieel op diverse plekken in opslag houden, wat in evt. tijden van crisis door ingevlogen troepen kan worden gebruikt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Oude St. Johannes de Doperkerk
De oude St. Johannes de Doperkerk in Eygelshoven (Kerkberg 1) wordt ook wel het Kleine Kerkje genoemd. Aan het begin van de 16e eeuw plaatste men tegen een zo’n vijf eeuwen oudere toren een kleine kerk. Boven de dichtgezette ingang van de sacristie, ten zuiden van het koor, werd de inscriptie ‘1507’ geplaatst. Vermoedelijk werd een ouder gebouw erin opgenomen. Het gebouw kent drie beuken die nagenoeg dezelfde afmetingen hebben. Een dergelijke structuur, waarbij de middenbeuk niet groter is dan de belendende en in het hoge muurwerk ook geen ramen bevatten kan, noemen we een hallenkerk. Aan de oostzijde sluit op de middelste beuk een meerhoekig gesloten koor aan. Het gebouw heeft spitsboogvensters en steunberen aan de buitenzijde. De gemetselde gewelven met afgekante spitsbogen rusten op achthoekige pijlers met geprofileerde lijstkapitelen.

In het koor zijn de consoles gehouwen in vorm van koppen. Leuk is het om ook te vermelden dat een kopie van een 15e eeuws borstbeeld van Johannes de Doper binnen, in een nis, is te vinden, terwijl het origineel zich in de nieuwe parochiekerk bevindt. Van de toren is kijkend naar de muren nog goed de globale geschiedenis af te lezen. Aanvankelijk was de toren, waarschijnlijk vanwege een gedeeltelijk verdedigende functie, onversierd en - uitgezonderd de entree, vanuit vermoedelijk een aansluitend gebouw - ontoegankelijk. In de onderste regionen is het ruwe muurwerk van deze vroegste versie behouden. Later werden de van buitenaf toegankelijke ingang en de galmgaten voor de klokken gemaakt. (3324)

'Nieuwe' St. Johannes de Doperkerk
De 'Nieuwe' St. Johannes de Doperkerk (Sint Hubertusstraat 1) is ook alweer bijna een eeuw oud (1922). Het is een robuust en asymmetrisch opgezet gebouw, dat overdrachtelijk gesproken licht naar rechts overhelt, omdat ook daar de toren is geplaatst. Imposant is de rusticazone, de plint van het gebouw van grove natuursteenblokken, die voor een belangrijk deel vóór het gebouw staat, dus als een losse schil. (3324) De kerk is ontstaan toen door de uitbreiding van Eygelshoven als gevolg van de mijnen Laura en Julia, de oude gotische kerk op de nabijgelegen Kerkberg te klein werd. In 1920 begonnen de architecten Alphons Boosten uit Maastricht en Jos Ritzen uit Heerlen met de bouw van de nieuwe kerk.

Augustinuskerk
- Voormalige Hervormde Augustinuskerk uit 1956 (Molenweg 10). De mijnsluitingen en de voortschrijdende secularisatie beinvloeden het toekomstperspectief van de Hervormde Gemeente te Eygelshoven negatief. De Augustinuskerk is op 2 februari 1976 verkocht en vervolgens tot woonhuis verbouwd. Tegen de voorgevel komt een balkon, de zijgevels worden ontdaan van hun grote glasramen en er wordt een tussenvloer gelegd in de kerkzaal om een extra verdieping te creëren. De klokkenstoel is verwijderd. Vóór deze kerk was er sinds 1948 een tot Hervormde kerk verbouwd voormalig horecapand aan de Wimmersstraat. Dat pand is in 1965 gesloopt.

- Huize Henckens (Torenstraat 2) uit 1796.

- Hoeve Valkenberg (Torenstraat 12) uit 1797.

Social Sofa
Als je in de omgeving woont, heb je ze beslist al eens eerder zien staan in Bleijerheide, in Kerkrade West of in een stadcentrum van Parkstad; de Social Sofa. In juni 2016 is ook het straatbeeld van Eygelshoven verrijkt met zo'n prachtige door mozaïeken versierde bank. De Social Sofa is geplaatst aan de Laurastraat tegenover Le Couvert. Er zijn 10 ontwerpen voor ingediend, er hebben 150 inwoners aan meegewerkt, en er zitten 18.000 piepkleine mozaïekstukjes in verwerkt.

Standbeeld D’r Vóttekletsjer
"De Vóttekletsjere is een typisch ‘Egelser’ aanduiding voor de bevolking van Eygelshoven. Gedurende het carnavalsseizoen wordt het dorp dan ook omgedoopt tot het Egelser Vóttekletsjerriek. Voor een toelichting op deze term zie het hoofdstuk Naam > Carnavalsnaam. Vanuit de werkgroep Laurastraat Leefstraat en de bevolking was er de wens voor een standbeeld dat symbool staat voor de identiteit van Eygelshovenaren. Uit inzendingen van bewoners wist de werkgroep een weloverwogen keuze voor de naam van het standbeeld te maken, en wel: D’r Vóttekletsjer. Het standbeeld is geplaatst op de rotonde gelegen aan de T-splitsing Kommerveldlaan/Laurastraat. “Dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie”, vindt wijkwethouder Tim Weijers. “Een initiatief van bewoners die zich inzetten voor hun buurt en er ook voor zorgen dat de hele buurt wordt betrokken. Initiatieven als deze worden door ons als gemeente Kerkrade van harte ondersteund en mede mogelijk gemaakt.”

De Kerkraadse kunstenaar Miriam Vleugels heeft het standbeeld ontworpen en geschilderd. Het is een kunstzinnig, vrij abstract ‘wezen’ geworden. Een combinatie van Mens en Paard en om heel concreet te zijn het mijnpaard Flora. Het ‘Vóttekletsjen’ wordt letterlijk verbeeld doordat het wezen zichzelf op de billen slaat en tegelijkertijd de ‘hand’ ter verontschuldiging voor de ‘mond’ houdt als verwijzing naar niet van iemand af kunnen blijven of een kletskous zijn. Gezien er een positieve en vrolijke uitstraling beoogd wordt, sluit het kleurgebruik daar op aan. Het is een project waarbij veel kansen gecreëerd worden om iedereen die dat wil erbij te betrekken." Aldus de gemeente Kerkrade bij de aankondiging van het project in februari 2018. Zoals je onder de link kunt lezen, is niet iedereen gecharmeerd van het kunstwerk. Maar, aldus kunstenaar Miriam Vleugels: "Zo doet kunst waar het voor bedoeld is: iets losmaken." In juni 2018 is het kunstwerk onthuld.

Gevelstenen
- Gevelstenen in Eygelshoven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Elke 1e zaterdag van de maand (uitgezonderd januari en februari) is er van 11 tot 15 uur een grote Boekenbeurs in de Laethof (Putstraat 19 te Eygelshoven), georganiseerd door de heekundevereniging. De beurs heeft tevens een sociale functie als ontmoetingsplaats om met deze en gene bij te praten. Er zijn tweedehands boeken te koop in alle mogelijke genres en voor bescheiden prijzen (van 0,50 tot 5 euro). Verder zijn er ook legpuzzels, posters, lp's, dvd's en singles te koop, en natuurlijk ook de publicaties van de heemkundevereniging zelf.

- Na het geslaagde project Social Sofa Eygelshoven in 2016 - zie daarvoor bij Bezienswaardigheden - zijn de enthousiaste coaches doorgegaan met workshops mozaïeken. Geïnteresseerden vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden voor deze laagdrempelige workshop onder de noemer Gans Egelze mozaiekt, waar in een gezellige sfeer kan worden gemozaïekt, onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. Er zijn al vele fraaie werkstukken gemaakt, die je kunt bekijken onder de link.

- Carnaval. Optochtcomité Eygelshoven is in 1975 opgericht en bestaat momenteel uit 8 enthousiaste leden die jaarlijks de grote carnavalsoptocht op carnavalszondag met heel veel plezier organiseren. - Karnevalsvereniging KV Burgerlust is opgericht in 1924.

- Sinterklaasintocht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
Rondwandeling Groene Wissel Eygelshoven (12 km) vanaf het station. Je wandelt eerst een klein uurtje door een prachtig ravijnbos met beekje. Na het dorp wandel je enkele kilometers door het paradijselijke Wormdal met daarin grensbeek de Worm, en via Haanrade gaat deze tocht langs een paar groenstroken naar stuwmeer Cranenweijer. Halverwege de rondwandeling daaromheen wandel je langs Kasteel Erenstein, waar het op het terrasje goed toeven is.

Markt
Markt op woensdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. - De grote Weekmarkt Eygelshoven op zaterdag van 7.30 uur tot 17.00 uur trekt altijd veel bezoekers uit de wijde omgeving, ook uit Duitsland en België. Deze markt is in 2016 verkozen tot beste middelgrote markt van Nederland (van dat jaar). Dus ga maar eens kijken of ze dat nog steeds waarmaken. ;-) - Deze video toont je wat er op deze markt zoal te vinden is.

Waterbeheersing
"Op 29 juni 2021 werd Eygelshoven getroffen door hevig noodweer. Er viel in twee uur tijd ongeveer 140 millimeter per m2, wat neerkomt op zo’n 14 emmers. “Met meer extreem weer in het vooruitzicht, moet de opvangcapaciteit vergroot worden. Zo kunnen we de overlast voor de inwoners in de toekomst zoveel mogelijk beperken", aldus wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte). Samen met Waterschap Limburg is de gemeente Kerkrade hiermee voortvarend aan de slag gegaan.

Wat gebeurde er precies op 29 juni? De riolering was niet bestand tegen de grote hoeveelheden water en daardoor zocht het water een weg over de straat. Bestaande waterbergingen bleken te klein en de Gravenweglossing aan de noordzijde van Eygelshoven kreeg het water niet verwerkt. Het kwam vanaf de Waubacherweg en de Putstraat de dorpskern binnen gelopen met als gevolg grote schade aan panden door binnentredend water. Voor de inwoners een uiterst vervelende en nare situatie. Onderzoeken. Er zijn inmiddels twee onderzoeken gestart om te kijken naar oplossingen voor het waterprobleem: wat kan op korte termijn gedaan worden aan de wateroverlast en wat op de langere termijn.

Maatregelen korte termijn. De maatregelen die voor Eygelshoven inmiddels zijn genomen of op korte termijn verder uitgezocht worden: - De rotonde aan de Waubacherweg is van een andere verkanting (dwarshelling) voorzien zodat het water naar de Putstraat geleid wordt en niet meer richting Veldhofstraat loopt. - We verlagen het peil van de Rimburgerweg. - De inloop vanuit de Putstraat naar de Vlootsgraaf wordt verbeterd. - Het Waterschap bekijkt of ze de buffer aan de Hermangroeve op kan schonen en vergroten. - We onderzoeken de mogelijkheden om de Vlootsgraaf te verdiepen en verbreden.

Maatregelen voor de langere termijn. Op de langere termijn kijken de twee partijen naar een breed maatregelenpakket in landelijk gebied, stedelijk gebied en rondom de watersystemen om de situatie verder te verbeteren. Bijvoorbeeld extra buffering in het stroomgebied van de Gravenweglossing. Ook worden nadere maatregelen onderzocht om te voorkomen dat het water door het tunneltje aan de Putstraat kan lopen. In januari 2022 gaan gemeente en Waterschap in gesprek met de gemeente Landgraaf over aanvullende maatregelen. Samen met bewoners. Er is een groep van inwoners uit Eygelshoven gevormd die als klankbordgroep dient voor gemeente en Waterschap. De groep denkt mee en de maatregelen worden met hen besproken." (bron: gemeente Kerkrade)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Eygelshoven, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Heeel veel filmpjes over Eygelshoven op YouTube.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Eygelshoven.

- Nieuws: - Weekblad de Anselbode verschijnt huis aan huis in Eygelshoven en omgeving (= Kerkrade-Noord) plus het Landgraafse buurdorpje Rimburg. - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Straatnamen: - In het gemeentearchief van Kerkrade vind je alle straatnamen van die gemeente, w.o. Eygelshoven, met hun verklaring.

- Belangenorganisaties: - Bewonersplatform Kerkrade-Noord is een groep inwoners uit Eygelshoven-Kom, Waubacherveld, Baan, Vink, Op de Bossen en Hopel, die zich betrokken voelen bij het wel en wee van stadsdeel Kerkrade-Noord. Het doel van het platform is het contact tussen bewoners te bevorderen en de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren. Ze komen geregeld bij elkaar om zaken rondom de leefbaarheid, participatie en wijkontwikkeling te bevorderen. Het bewonersplatform vormt tevens de schakel tussen de bestuurlijke organen van Wijkplatform Kerkrade-Noord en de gemeente. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en deskundigheid van het bewonersplatform. Denk hierbij aan de communicatie met burgers, het bespreekbaar maken van signalen uit de wijk in het wijkplatform en bevragen door het bewonersplatform van burgers over plannen op het gebied van wijkontwikkeling. In het Wijkplatform zitten behalve een afvaardiging van het Bewonersplatform ook personen die actief zijn in het maatschappelijk middenveld (onderwijs, politie, welzijnswerk, middenstand, ondernemers, woningcorporaties etc.) en ambtenaren van de gemeente Kerkrade.

- Commissie Laurastraat Leefstraat werkt samen met allerlei andere maatschappelijke organisaties aan de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de Laurastraat.

- MFA: - Socio Eygelshoven, een in 2011 grootschalig gerenoveerde multifunctionele accomodatie (MFA), is het kloppend hart van een hechte gemeenschap met een rijk bloeiend verenigingsleven. Het gebouw herbergt een grote evenementenhal, een gymnastiekzaal met diverse kleedlokalen, een kegelbaan, een openbare bibliotheek, diverse instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, een peuterspeelzaal, verschillende kantoorruimten en horeca.

In de 2 sport-/evenementenzalen kun je doordeweeks terecht voor sport (o.a. schoolgym, badminton, gymclub, Zumba, zaalvoetbal) en in het weekend zijn deze zalen te huren voor feesten/evenementen en dergelijke. Jaarlijks viert KV Burgerlust hier hun carnavalsevenementen. Verder zijn de intocht van Sinterklaas en de LHC-avond jaarlijks terugkerende feesten. Daarnaast zijn er regelmatig andere evenementen in de zaal (o.a. Luikse markten, Turkse Bruiloften, grotere jeugdactiviteiten, Finale PLK en grotere bedrijfsfeesten, optreden de Hohner e.d.). In een 'normale' week, waarin geen extra (weekend-)evenementen in de zalen zijn, maken ongeveer 4.500 mensen uit Eygelshoven en omgeving gebruik van het complex!

- Onderwijs: - Basisschool De Veldhof in Eygelshoven is een RK school, echter leerlingen van andere richtingen zijn ook van harte welkom. Kerkelijke feesten, zoals Kerstmis, Pasen en andere feesten hebben hun plaats op de Veldhof. Op de Veldhof willen ze ook iets betekenen voor anderen. Hiervan geven ze blijk door o.a. deel te nemen aan acties als Kirchroa vuur Kirchroa en de sponsorloop voor stichting Stivosina. Orde, regelmaat en kwaliteit staan hoog in het vaandel. Ook al hebben de prestaties van de leerlingen een hoge prioriteit, het zich thuis voelen op de school is eveneens van wezenlijk belang. In een klimaat van veiligheid en geborgenheid kunnen de kinderen zich het beste ontplooien. Ze vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen op de school.

- Jeugd: - Scouting Eygelshoven is al sinds 1938 als jeugdvereniging actief en houdt zich bezig met het zogeheten methodische jeugdwerk. Scouting heeft als doel om kinderen behalve een leuke tijd ook een waardevolle aanvulling van hun persoonsontwikkeling te geven. Scouting is veelzijdig en houdt zicht niet alleen bezig met specifieke scoutingvaardigheden, maar ook met sport en spel, waarbij het avontuur vaak een rol speelt. Dit gebeurt allemaal op de wekelijkse bijeenkomsten. Gedurende het seizoen worden ook enkele weekends gepland met als afsluiting van het scoutingseizoen het zomerkamp of bivak.

Iedereen is van harte welkom (zonder verplichtingen) om eens een kijkje te komen nemen bij de wekelijkse bijeenkomsten in Scoutinghome Het Kompas (Anselderlaan 65). Na enkele weken van oriënteren hoeft pas contributie betaald te worden. Als je in het verleden lid van Scouting bent geweest en je wil toch een band houden met de vereniging, dan kun je je aanmelden bij de Plus Scouts. De Plus Scouts hebben 2 keer per jaar (in april en november) een bijeenkomst, waar je weer kennis maakt met het Spel van Verkennen. Maar deze bijeenkomsten staan ook in het teken van b.v. oude herinneringen ophalen. Ook bestaat de mogelijkheid om de huidige leiding bij te staan met specificatie programma’s zoals kaart en kompas, sjorren e.d.

- Muziek: - Harmonie St. Caecilia is opgericht in 1892 en heeft daarom in 2017 het 125-jarig bestaan gevierd. De vereniging telt meer dan 130 leden, waarvan er ca. 40 als spelend lid actief zijn. Het repertoire bestaat uit moderne, hedendaagse harmonie-, musical- en filmmuziek en uit licht klassieke muziek. De harmonie van Eygelshoven geeft sinds enkele jaren een jaar lang gratis muzieklessen aan kinderen. Omdat ze weten dat muziek maken de intelligentie van kinderen verbetert, de schoolprestaties bevordert, concentratieproblemen vermindert, sociaal gedrag verbetert én, dat gebiedt de eerlijkheid hen te zeggen, omdat ze graag nieuwe, jonge leden bij de harmonie willen krijgen. Je kinderen zijn in goede handen van ervaren muziekdocenten. Kinderen krijgen zonder kosten een instrument van de harmonie te leen. Ook de lesmaterialen stellen zij gratis beschikbaar.

- "Jeugdkoor De Zanglijsters is het jeugdkoor van Eygelshoven. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden. Ben je jonger dan 18 jaar en heb je zin om in een koor te zingen, kom dan gerust en vrijblijvend eens kijken en luisteren op een repetitie of optreden. Bij het koor, dat momenteel rond de 15 leden telt, ben je als beginner net zo welkom als een gevorderde: het plezier staat voorop. Dirigente Johanny (Lonussen) staat te popelen om met jullie "aan de slag" te gaan. Op ons repertoire staan kerkelijke liedjes, maar ook zingen we 'wereldse' liedjes, en met de kerst natuurlijk kerstliedjes. Onze repetitieruimte is het zaaltje naast de St. Janskerk, het St. Jansheem genaamd. Bijna elke vrijdag repeteren we daar van 18.15-19.45 uur. Daarna is er voor de leden die in de brugklas of hoger zitten nog een aparte repetitie met een apart repertoire, tot 20.45 uur. Dit jongerenkoor gaat onder de naam Jokojo door het leven, wat een afkorting is voor Jongerenkoor Johannes."

- Sport: - Voetbalvereniging Laura Hopel Combinatie (LHC) in Eygelshoven is ontstaan uit een fusie in 1999 tussen de voetbalverenigingen v.v. Laura, opgericht in 1919, en v.v. Hopel, opgericht in 1945. De eerste was vernoemd naar de mijn Laura, de tweede naar de mijnwerkerskolonie Hopel. Bij de fusie werd de oprichtingsdatum van de oudste club aangehouden. Daarom heeft de vereniging in 2019 het 100-jarig bestaan gevierd. Het eerste elftal speelt in de 2e Klasse zondag (2021/22). De club speelt op Sportpark Anselderlaan.

- TCLE (Tennis Combinatie Laura Eygelshoven) is opgericht in 1987, uit fusie van twee voorgangers, waaronder de tenniscub van Steenkolenexploitatiemaatschappij Laura & Vereniging, waar al in de jaren twintig wordt getennist. Zie verder de pagina 'Geschiedenis TCLE'. "De gemeente Kerkrade was bereid een nieuw tenniscomplex te realiseren aan de Bosweg/Anselderlaan. Met veel inzet van eigen middelen en zelfwerkzaamheid door de eigen leden kon het nieuwe park in april 1989 worden betrokken. In de winter van 2009 zijn de in 1989 aangelegde gravelbanen vervangen door vier nieuwe Advantage Red Court banen. Daardoor kunnen we sinds dat seizoen het gehele jaar buiten tennissen, mits de weergoden ons goed gezind zijn. Door een stuk van het bos weg te kappen, is er ruimte gerealiseerd voor de aanleg van een miniveld-baan, gecombineerd met een oefenmuur."

- Badmintonclub B.C. Cosmos '77.

- Schutterij: - De oudste vereniging in Eygelshoven is Schuttersbroederschap St. Sebastianus, die in 2003 haar 300-jarig bestaan heeft gevierd. Het oudste document dat met deze vereniging te maken heeft stamt namelijk uit 1703, maar hierin wordt verwezen naar nog oudere gebruiken, wat wijst op een nog hogere leeftijd van de vereniging. Alleen zijn daar vooralsnog geen harde bewijzen van. Naast diverse andere onderwerpen zijn de drie belangrijkste thema’s binnen de Schuttersbroederschap: viering van het Patroonfeest van Sint Sebastianus; begeleiding van het Allerheiligste tijdens de Bronkprocessie en viering van Bronkmaandag; het jaarlijkse Koningsvogelschieten.

- Welzijn: - In de in 2015 opgerichte Ruilwinkel Eygelshoven kunnen mensen met gesloten beurs spullen en diensten ruilen. Daarnaast wil de Ruilwinkel ook een ontmoetingsplek zijn. Andere doelen: maatschappelijke participatie stimuleren; integratie van verschillende bevolkingsgroepen stimuleren; armoedebestrijding; duurzaamheid bevorderen; saamhorigheid in het dorp e.o. bevorderen.

- Begraven: - Natuurbegraafplaats Eygelshof is in 2017 gerealiseerd in een nieuw natuurgebied van ca. 5,7 ha, op het terrein van de voormalige Hermangroeve (tussen Waubacherweg en Rimburgerweg), in het NO van het dorpsgebied van Eygelshoven. Aan de westkant van de groeve ligt een overstortvijver voor de omgeving. Deze vijver en de bestaande bomen en struiken om de vijver heen blijven bestaan. Bij groen begraven gaat men uit van de natuur en het milieu. Het lichaam wordt op een organische manier teruggegeven aan de aarde. Dat is de essentie van natuurbegraven.Dat houdt in dat iedereen een biologisch afbreekbare kist of lijkwade gebruikt. Graven worden niet geruimd. Het liefst worden de graven helemaal niet gemarkeerd. Maar een houten schijf mag wel. Of mensen planten een boom. Belangrijk is dat alles van de natuur is en door de natuur kan worden opgenomen. Ook urnbegravingen zijn mogelijk.

Voorjaar 2017 zijn er enkele honderden jonge bomen geplant. Het gebied bestaat straks uit een fruitbomenbos, een eiken-/beukenbos en een broekbos in het lage natte deel aan de westkant. Tussen de bomen van dit jonge bos kan iedereen een eigen grafplek uitzoeken. Een stelsel van wandelpaden voert de bezoeker langs de natuurlijke vijver in het midden van het terrein en vervolgens door de nieuw aangelegde bossen. Een natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een natuurgebied. Het natuurbelang staat voorop en de natuurgraven zijn dienend en ondergeschikt aan het natuurbelang. Het is een openbare locatie waar men ook kan wandelen en van de natuur kan genieten. De natuur verzorgt het graf en Natuurbegraafplaats Eygelshof beheert de natuur.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Eygelshoven.

Reacties

(2)

Complimenten en deze opmerking:
Eygelshoven heeft getuige gevonden Romeinse mijlstenen/palen aan de Via Belgica gelegen.

Dank voor uw complimenten! Dat doet mij altijd goed om te vernemen en stimuleert mij om op de ingeslagen weg voort te gaan en ook de laatste puntjes op de i af te maken. Mijn doel is namelijk om eind dit jaar alle pagina's inhoudelijk helemaal af te hebben. Dank voor uw aanvulling ook. Ik heb het verwerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen