Walsberg

Plaats
Dorp
Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

walsberg plaatsnaambord.jpg

De inwoners van Walsberg vinden het nog altijd een dorp, maar de gemeente Deurne vindt het kennelijk inmiddels een wijk van Deurne, gezien de bebording.

De inwoners van Walsberg vinden het nog altijd een dorp, maar de gemeente Deurne vindt het kennelijk inmiddels een wijk van Deurne, gezien de bebording.

Walsberg

Terug naar boven

Status

- Walsberg is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne.

- Het dorp Walsberg heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Deurne. De plaatsnaam wordt ook niet meer vermeld in de Topografische atlas Noord-Brabant () en (daarmee?) op Google Maps.

- Het dorp heeft blauwe plaatsnaamborden (komborden) Deurne met witte bordjes Walsberg eronder, wat impliceert dat de gemeente Deurne het dorp een wijk van de kern Deurne vindt. Maar het dorp ligt nog altijd niet in de kern Deurne maar er tegenaan. En ook de Walsbergenaren zelf vinden hun kern nog wel degelijk een dorp, getuige o.a. het bestaan van een Dorpsraad en een Dorpskrant (zie bij Links). Je zou Walsberg gezien de ligging (het is inmiddels vastgegroeid aan de noordrand van Deurne en formeel kennelijk binnen de bebouwde kom van Deurne gelegen ) ook een 'dorp in de stad' kunnen noemen, vergelijkbaar met het eveneens aan Deurne vastgegroeide dorp Zeilberg aan de andere (ZO) kant van Deurne.

- Onder het dorp Walsberg valt ook een (heel) klein gedeelte van de buurtschap Kerkeind en een deel van de buurtschap Voort.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de volksmond spreekt men van 'de Walsberg' of 'de Wasberg'. Meestal woon je 'op' een plaats die op 'berg' eindigt, want immers hoog of hoger gelegen is of was, maar getuige de lokale dorpssite waar deze aanduiding meermaals wordt gebezigd, woont men 'in de Walsberg'.

Oudere vermeldingen
1380 de wasberge, 1485 Jan van den Wasberge, 1569 van den Waesberch, 1573 Jan van den Wasberch, 1803-1820 Walsberg, 1841 en 1936 Wasberg.

Naamsverklaring
Mogelijk een samenstelling van was*, Oudnederlands wasn, Oudengels hwass, Oudnoors hvass 'scherp', en berg 'terreinverheffing, heuvel', vergelijk Wassenaar. Een verklaring van het eerste deel als waes 'natte plaats, moeras' is niet in overeenstemming met de oorspronkelijke vocaallengte. Men brengt de naam ook wel in verband met was 'kaarsvet' en vergelijkt dan Wasakker bij Lommel (B), een akker waarvan de opbrengst diende voor de aanschaf van waskaarsen voor de liturgische dienst. In een samenstelling met berg is dit benoemingsmotief echter merkwaardig. De oorsprong van de -l- in de jongere vormen berust op reïnterpretatie van het eerste deel als de familienaam Wals.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Walsberg ligt direct NO van de kern Deurne, grotendeels N van de provincialeweg N270 (Helmondsingel / Langstraat) en een klein deel Z ervan (met name het Klein Kasteel en de watermolen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Walsberg 60 huizen met 295 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De locatie Walsberg is al heel lang bewoond. Zo is er gereedschap uit vuursteen gevonden uit ruim 50.000 jaar v.Chr. De huidige plaats komt voor het eerst voor in documenten in 1380 als een gehucht van enkele boerderijen, verspreid gelegen tussen de huidige Bakelseweg en Milhezerweg. Van Walsberg in de middeleeuwen is weinig bekend. Het Klein Kasteel dateert van vóór 1396. Het Groot Kasteel stamt uit 1460, en is in 1944 door Engels artillerievuur veranderd in een ruïne. De Watermolen over het riviertje de Vlier is gebouwd in 1690.

Rond 1900 was Walsberg nog altijd een klein gehucht bestaande uit verspreid gelegen keuterboerderijtjes en plaggenhutten in het hiervoor genoemde gebied. Pas na 1900 werd ook het land tussen Milhezerweg en den Bult ontgonnen en vestigden zich daar nieuwe boeren. Door verharding van de zandwegen in de jaren twintig en dertig neemt de bebouwing en dus bevolking geleidelijk toe.

De kinderen moesten wel erg ver lopen naar Deurne om naar school te gaan. Daarom kreeg Walsberg in 1929 een eigen school. De buurtschap werd een dorp door de bouw van de Gerardus Majellakerk, die in 1935 gereed kwam. Het Gerardushuis (parochiehuis / dorpshuis) kwam er in 1955. (bron: Dorpsraad Walsberg)

- Nadere informatie over de geschiedenis van Walsberg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Walsberg heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De Gerardus Majellakerk uit 1935 is in 2009 aan de eredienst onttrokken. Anno 2015 zijn er plannen om in de kerk een aantal woningen te realiseren.

- Klein Kasteel (Haageind).

- Ruïne Groot Kasteel.

- De Watermolen over het riviertje de Vlier (Haageind) uit 1690 is in particulier bezit en is niet te bezichtigen.

- Twee boerderijen in de Kouwenhoek (Kouwenhoekseweg 9 en 11) uit rond 1600 zijn vrij gaaf bewaard gebleven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Beach Weekend Walsberg (weekend eind juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Walsberg.

- Nieuws: - Dorpskrant Onder Ons is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Walsberg is opgericht in 1995, maar ook daarvóór zijn al werkgroepjes actief bezig geweest, zoals de Werkgroep Milhezerweg, die het in de jaren zeventig presteerde de toen nog onder provinciaal beheer vallende Milhezerweg gereconstrueerd en van fietspaden voorzien te krijgen. Het huidige werkterrein van de Dorpsraad bestrijkt ruwweg het gebied tussen de Bakelseweg, de gemeentegrens met Gemert/Bakel, dito met Venray, de oorspronkelijke en deels verdwenen Onderdijk en het riviertje de Vlier inclusief de Kastelenerve.

Stichting Dorpsraad Walsberg bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die zich ten doel stelt de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp in stand te houden en waar mogelijk samen met de inwoners te verbeteren. De doelstellingen zijn samen te vatten onder de trefwoorden: algemene belangenbehartiging; stimuleren; coördineren; verrichten van activiteiten; adviseren en informeren; instandhouden van voor de gemeenschap belangrijke zaken / activiteiten.

Reactie toevoegen