De Hoven (Zutphen)

Plaats
Dorp
Zutphen
Veluwe
Gelderland

De Hoven (Zutphen)

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving De Hoven.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving De Hoven.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving De Hoven.

Terug naar boven

Status

- De Hoven is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Zutphen. Vanouds viel het gebied onder de gemeente Brummen. In 1863 is het middels een grenscorrectie naar de gemeente Zutphen overgegaan.

- Tot 2015 werd De Hoven beschouwd als buurtschap (hoewel het toch een kern van behoorlijke omvang met bovendien meerdere kerken is), dan wel 'wijk met dorpskarakter'. Voor de statistieken van het CBS is de kern een deel van de wijk Centrum. In 2015 is De Hoven echter erkend als dorp met een eigen identiteit - wat ons betreft terecht, want niet 'slechts' een 'wijk' van de stad Zutphen, die aan de andere kant van de IJssel ligt - met bijbehorende eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

- Het dorp De Hoven heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en ligt voor de postadressen daarom 'in' Zutphen.

- Onder het dorpsgebied van De Hoven valt ook het NW hiervan gelegen gebied De Overmarsch.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De plaats wordt tegenwoordig, bijvoorbeeld door alle verenigingen ter plekke op hun sites, en op de recent geplaatste plaatsnaamborden, gespeld als De Hoven. In recentie edities van de Topografische atlas Gelderland staat nog de oude spelling Hoven, zoals bijvoorbeeld ook vanouds het stationnetje heette, welke spelling bij de laatste heropening in 1945 is veranderd in De Hoven.

Terug naar boven

Ligging

- De Hoven ligt direct W van de stad Zutphen, W van de IJssel. Bijzonder aan de ligging van het dorp is dat het het enige deel van Zutphen is dat W van de IJssel ligt, en daarmee het enige deel van Zutphen dat op de Veluwe ligt. Zutphen zelf ligt namelijk in de Achterhoek. De grens tussen beide streken wordt hier namelijk gevormd door de IJssel. De Hoven ligt in een oude meander (kronkel) van de IJssel, die op enig moment is rechtgetrokken, waardoor deze bijzondere situatie is ontstaan. Maar wellicht is er niet één waarheid in dezen en is het even legitiem om te stellen dat de grens tussen Achterhoek en Veluwe ooit is vastgesteld en dat die niet verandert door de loop van een rivier te wijzigen, waardoor nu een stukje van de Achterhoek aan de Veluwse kant ligt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft De Hoven 24 huizen met 159 inwoners.

- Tegenwoordig heeft De Hoven heeft ca. 1.200 huizen met ca. 2.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Op de pagina Rapporten over cultuurhistorie De Hoven op de site van de gemeente Zutphen, vindt u twee in 2011 verschenen rapporten: een rapport over de cultuurhistorische waarden van De Hoven (126 pagina's), met o.a. een beschrijving van de tientallen monumentale panden, en een rapport met een historisch-geografische inventarisatie van het gebied (99 pagina's), dus de ontwikkeling van het gebied vanaf 'in den beginne' tot heden.

- Van 1882-1916,  in 1940 en in 1945-1946 had De Hoven een stopplaats aan de spoorlijn Arnhem - Leeuwarden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Zutphen heeft in 2015 samen met de inwoners Wijkontwikkelingsplan De Hoven gerealiseerd. Dit plan schetst een visie voor de periode 2015-2025 en omvat plannen voor de korte en langere termijn, inclusief een agenda voor de uitvoering.

- De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen). De N345 doorsnijdt in de huidige situatie de dorpskern van De Hoven. De vormgeving van de N345 in het dorp komt op diverse punten niet overeen met de principes voor een duurzaam veilig ingerichte gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Het doorgaande verkeer op de weg leidt tot problemen met betrekking tot de leefbaarheid in De Hoven, vooral ten aanzien van de geluidoverlast en de barrièrewerking. Daarnaast staat de regionale bereikbaarheid onder druk als gevolg van de stagnerende doorstroming van het verkeer op het kruispunt N345/Kanonsdijk bij de Oude IJsselbrug. Om deze problemen op te lossen heeft de provincie Gelderland besloten om een rondweg om het dorp aan te leggen. Zie verder het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N345 Rondweg De Hoven / Zutphen (2014).

Terug naar boven

Evenementen

- Evenementenkalender De Hoven.

- Heufs Volksfeest (3 dagen in mei).

Terug naar boven

Links

- Wijkraad De Hoven is opgricht in 1957 en is daarmee naar eigen zeggen de oudste wijkraad van Nederland.

- Buurtvereniging De Hoven is in 2015 ontstaan uit fusie van Buurtvereniging de Achterhoven en Buurtvereniging Voorsterwegkwartier.

- De Hoven heeft een bloeiend verenigingsleven. De vele verenigingen in het dorp vind je beschreven in de brochure 'Trots op De Hoven', bedoeld om - al dan niet nieuwe - inwoners wegwijs te maken in het verenigingsleven.

- Belangenvereniging de Teuge (de Teuge is een nieuwbouwwijk in De Hoven, gerealiseerd van 2004 t/m 2008).

- Educatief Centrum Theo Thijssen is 5 dagen per week geopend van 7.30 tot 18.00 uur, 52 weken per jaar. Het centrum heeft van alles te bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar: kinderdagverblijf - peuterspeelgroep -voorschoolse opvang - basisschool -buitenschoolse opvang.

- Schietvereniging De Hoven.

Reactie toevoegen