Maasniel

Wijk
Dorp in de stad
Roermond
Midden-Limburg
Limburg

maasniel_plaatsnaambord.jpg

Maasniel is door het uitdijende Roermond sinds de jaren zeventig formeel een wijk van de stad Roermond, maar heeft nog altijd de eigen dorpse identiteit. Sinds 2004 heeft de kern/wijk ook weer eigen plaatsnaamborden. Wat ons betreft een 'dorp in de stad'.

Maasniel is door het uitdijende Roermond sinds de jaren zeventig formeel een wijk van de stad Roermond, maar heeft nog altijd de eigen dorpse identiteit. Sinds 2004 heeft de kern/wijk ook weer eigen plaatsnaamborden. Wat ons betreft een 'dorp in de stad'.

lb_gemeente_maasniel_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Maasniel rond ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Maasniel rond ca. 1870, kaart J. Kuijper

Maasniel

Terug naar boven

Status

- Maasniel is een voormalig dorp, thans wijk in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Roermond. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1959.

- Onder de gemeente Maasniel vielen naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Asenray en Leeuwen en de buurtschappen Broekhin*, Gebroek (deels)**, Maalbroek (deels), Spik, Straat en Thuserhof.
* Daar (aan de wegen Broekhin-Noord en -Zuid) staan nog wel een paar rijen huizen, die je als buurtschap zou kunnen beschouwen, maar wij hebben op het hele internet geen enkele persoon of instantie aangetroffen die zich profileert als wonend respectievelijk gevestigd in de buurtschap Broekhin, dus conformeren wij ons eraan dat men dit kennelijk geen buurtschap meer vindt, en hebben er daarom ook geen pagina voor aangemaakt.
** Ook dit is geen buurtschap meer, want, voor het voormalige Maasnielse deel, opgegaan in de dorpsuitbreidingen van dat dorp. Het andere deel van Gebroek, dat tot en met 1938 onder de voormalige gemeente Melick en Herkenbosch viel, is toen al opgegaan in de gemeente Roermond en rechtstreeks onderdeel van de gelijknamige stad geworden - en is in de loop van de jaren hoe langer hoe minder tot het buitengebied ervan gaan behoren en eveneens in uitbreidingsbebouwing opgegaan. Gelegen tussen de wijken Donderberg en De Kemp.

- Tegenwoordig is deze kern formeel een wijk binnen de bebouwde kom van de stad Roermond. Tot 1973 is er nog sprake van een postagentschap met de naam (zoals die bijv. in poststempels en aantekenstrookjes werd weergegeven) 'Roermond-Maasniel' (wat duidt op een plaatsnaam en dus woonplaats). In dat jaar wordt de naam van het postagentschap veranderd in 'Roermond-Julianalaan'. Kennelijk heeft de gemeente Roermond toen besloten het dorp niet als woonplaats te erkennen voor het in 1978 in werking te treden huidige postcodesysteem, en daarmee het dorp tot wijk van de stad Roermond te maken. Helaas heeft de gemeente ook voor de voorheen Maasnielse dorpen Asenray en Leeuwen destijds geen postcode aangevraagd (helaas: omdat dat wél nog altijd los van de stad gelegen dorpen zijn), waardoor ook die inwoners tegenwoordig voor de postadressen moeten doen of ze 'in' Roermond wonen.

- Hoewel het voormalige dorp Maasniel formeel en geografisch tegenwoordig dus een wijk van de stad Roermond is, heeft het nog altijd een eigen identiteit. Sinds 2004 heeft de kern ook weer plaatsnaamborden en lokaal hanteert men de slogan: "Neel is Neel, en Neel blief Neel." Gezien het dorpsgevoel en de dorpse identiteit die nog altijd aanwezig is, zou je naast wijk dus tevens van een 'dorp in de stad' kunnen spreken.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Neel.

Oudere vermeldingen
943 kopie eind 11e eeuw Nieol, 1222 Nile, 1266 Nyele, 1312 kopie 1350 Maisnillio, 1400 Nyle ad Mosam.

Naamsverklaring
Deze plaats is naar de rivier de Maas genoemd, met het voorvoegsel misschien ter onderscheiding van Niel oftewel Waldniel (D) in het Land van Kleef, of Niehl bij Keulen. Het Germaanse niwialhô* is geduid als 'het lage', maar ook als 'nieuw huis e.d.'. Vergelijk Aalst en Nieuwaal.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De kern Maasniel ligt tegenwoordig als wijk in het NO van Roermond. Door de wijk loopt de Maasnielderbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Maasniel 239 huizen met 1.340 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 91/476 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Leeuwen 49/269, Broekhin 11/62, Gebroek (deels) 26/140, Straat 11/59, Asenraij 26/194, Maalbroek 12/67 en Spik 13/73. Tegenwoordig heeft het 'dorp in de stad' ca. 3.500 huizen met ca. 8.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Maasniel wordt al in 943 genoemd als één van de 65 'hoeven' die door bisschop Balderik aan zijn schoonzuster in leen worden gegeven. De eerste vermelding van een parochie alhier volgt in 1298, als pastoor Theodoricus wordt aangesteld. Bij opgravingen in 1949 zijn de restanten van een zaalkerkje uit deze periode gevonden, met een fundering van maaskeien en zuilbasementen van mergel.

- Inwoner Dominique Clerx onderhoudt een prachtige uitvoerige site over de geschiedenis van alle kernen in deze voormalige gemeente in tekst en beeld, getiteld Maasniel in historisch perspectief.

- De plattelandsgemeente is in 1959 bij het stedelijke Roermond gevoegd, de eerste grote herindeling in Limburg. Vier keer eerder in de geschiedenis is de zelfstandigheid van deze gemeente serieus bedreigd, maar tijdens de modernisering van Limburg in de jaren vijftig komt het proces in een stroomversnelling. De gemeente wordt zich pas bewust van de eigenheid, wanneer deze op het punt staat te verdwijnen. Dan ontstaat belangstelling voor het lokale verleden en behoefte aan een eigen verhaal en herkenbare symbolen. Het boek De kwestie Maasniel. Strijd om eigen identiteit (prof. dr. Theo Beckers, 239 pag., uitg. Matrijs, 2006) geeft een doorkijk op de ontwikkeling van stad-land relaties in Midden-Limburg.

- Elementen uit de geschiedenis van Maasniel, door Jan Ruiten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Wonen Zuid bouwt in 2020 65 nieuwe huurwoningen in het Witte Dorp in Maasniel. De naam het Witte Dorp komt van de witte woningen die oorspronkelijk net na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Het gaat om woningen in de driehoek Lindelaan, Meidoornlaan en Iepenlaan. De woningen waren inmiddels niet meer wit en sterk verouderd. Ze zijn dan ook gesloopt. Op deze plek bouwen we in 2020 binnen de sociale huursector 65 nieuwe, duurzame woningen in verschillende prijsklassen en -typen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Daarom hebben wij voor 65 nul-op-de-meter woningen gekozen. Deze bouwen wij in samenwerking met bouwbedrijf Heijmans. Door duurzame woningen te realiseren worden de energiekosten voor onze klanten minder. Wonen wordt dus betaalbaarder. En natuurlijk is een bijdrage aan een beter milieu ook niet onbelangrijk.

De woningtypen binnen dit project variëren. We bouwen eengezinswoningen voor kleine en grote gezinnen en nultredenwoningen voor mensen die het prettig vinden om alle basisvoorzieningen (zoals een badkamer en een slaapkamer) op de begane grond te hebben. De woningtypen worden aangeboden in verschillende prijsklassen, voor mensen met en mensen zonder huurtoeslag. Een groot deel van deze woningen is gereserveerd voor de “oude” bewoners van het Witte Dorp. Wij geven hen graag de mogelijkheid om met voorrang terug te keren naar hun favoriete wijk in Maasniel." (bron: Wonen Zuid)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Maasniel heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- De Laurentiuskerk uit 1951 - de voorganger is in 1945 door oorloghandelingen verwoest - ligt in de oude dorpskern van Maasniel . Rondom de kerk liggen nog diverse panden uit de voorbije eeuwen, zodat er sprake is van een organisch gegroeide omgeving waarbij het dorpse karakter behouden gebleven is. De klokken- en de vieringtoren steken een behoorlijk stuk boven de omliggende bebouwing uit en markeren het kerkgebouw. De kerk ligt op een natuurlijke verhoging, waardoor men aan de voorzijde een trap moet bestijgen om de hoofdingang in de klokkentoren te bereiken. Rond de kerk zijn plantsoenen aangebracht. De Laurentiuskerk is een georiënteerde kruisbasiliek met een grote vieringtoren en een fronttoren.

- Een rijksmonument in Maasniel is Kasteel De Thooren (ook wel De Toren of Hertevelds Goed) (Eiermarkt 23). Het kasteel is ontstaan uit een omgrachte woontoren, gesticht in de 14e eeuw, waaromheen geleidelijk een aantal bijgebouwen is gegroepeerd, zodat de vorm van de oorspronkelijke woontoren niet meer goed zichtbaar is. Deze bevindt zich in het westelijke deel, dat tegenwoordig een fraaie gezwenkte westgevel toont. Aan de oostzijde bevindt zich een 16e-eeuwse aanbouw met hoektorentje. Een zadeldak dekt zowel de oorspronkelijke woontoren als het aangebouwde deel. In de westgevel zijn, ter hoogte van de tweede verdieping, nog resten van een latrine te zien.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Vastelaovend Vereniging De Katers Neel.

- Kunstmanifestatie BienNEELe is een 2-jaarlijks evenement (= in de even jaren).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wist je dat je in deze kern vrij kunt parkeren en er een goede bakker, mooie boekwinkel, gezellige terrasjes, kappers, bloemen, schoonheidsspecialisten, dier en welzijn, coaching en een drogisterij te vinden zijn? Verder is er ook een fietsenwinkel, kinderspeelgoed speciaalzaak, slager, drogisterij, biologische producten, bank en verzekeringen, apotheek, huisarts, fysio, supermarkt en Primera. Dus daar kun je hier allemaal prima voor slagen! Like de Facebookpagina van Ondernemend Maasniel en blijf daardoor op de hoogte van hun acties.

- Kringloop Maasniel (Eiermarkt 16a) is een kleine kringloopwinkel waar alleen kleine tweedehandsspullen worden verkocht, dus geen meubels e.d. Geopend dinsdag t/m zaterdag 13.00-16.30 uur. Bij regen, sneeuw en vrieskou zijn ze gesloten.

Terug naar boven

Beeld

- Beeldbank Maasniel omvat honderden oude foto's, ansichtkaarten en krantenknipsels van de kernen van deze voormalige gemeente.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maasniel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Brikkenoven zet zich in voor de leefbaarheid in de Maasnielse wijk Brikkenoven. Om bewoners de kans te bieden gezellig samen te zijn en elkaar beter te leren kennen, organiseren ze twee of drie keer per jaar een activiteit: dat zijn in ieder geval de Nieuwjaarsborrel begin januari en de Brikkenoven Dag rondom de zomer.

- Onderwijs: - Basisschool Neel. Waar leren leuk en boeiend is en je jezelf mag zijn. Waar samen wordt gewerkt en geleerd. Waar maatwerk uitgangspunt is en iedereen groeit.

- Muziek: - Bij Philharmonie Maasniel is het sinds 2011 mogelijk om voor een of meerdere concerten met het grote harmonieorkest mee te spelen. De 'Fiel' gaat met zijn tijd mee; waar men vroeger één hobby had heeft men tegenwoordig meerdere hobbys. Hierdoor is het vaak moeilijk de verschillende activiteiten te combineren. Bij de Philharmonie kun je daarom nu naast een keuze voor het reguliere lidmaatschap er ook voor kiezen om als flexlid aan concerten deel te nemen. Je kiest op de website de concerten die je leuk vindt en waar je tijd voor hebt. Op de website kun je zien hoeveel repetities aan het betreffende concert worden besteed en welke muziekstukken gespeeld worden. Voor de concerten van je keuze kun je de partituur online downloaden.

- Sport: - Tennisclub Maasniel.

- Voetbalvereniging SVC (Swift/Victoria Combinatie) 2000 is in 2000 opgericht, en onstaan uit een fusie tussen de verenigingen 'Katholieke Sportvereniging Swift' en 'Sport Vereniging Victoria Roermond'. In het kader van de herstructurering van sportaccommodaties hebben beide verenigingen elkaar gevonden en na een gedegen voorbereidingsproces besloten samen verder te gaan als een nieuwe vereniging. Voetbalvereniging Swift is oorspronkelijk opgericht in 1936. Swift was voor de fusie gehuisvest op het voormalige Sportpark Stadsweide in het centrum van Roermond. Victoria Roermond is onder de naam 'Sport Vereniging Victoria Maasniel' opgericht in 1945. In 1971 zijn de leden van Football Club Donderberg middels fusie toegetreden tot de vereniging. De naam is toen gewijzigd in S.V. Victoria Roermond. Bij de fusie in 2000 was S.V. Victoria al ruim 25 jaar gehuisvest op sportpark De Wijher aan de Jagerstraat.

Ook SVC 2000 heeft hier haar thuishaven, en beschikt er over 5 wedstrijdvelden, 2 trainingsvelden en een 12-tal kleedlokalen. In het kader van de fusie heeft de totale accommodatie een face-lift gekregen, en is het hoofdveld voorzien van zowel een tribune als wedstrijd-verlichting. Daarnaast is ook de kantine uitgebreid met een jeugdhonk en bestuurskamer. Waar een klein dorp/wijk/stadsdeel Maasniel groot in kan zijn; SVC 2000 is de grootste voetbalvereniging van Roermond en een van de grootste in Limburg met in totaal ruim 700 leden. De leden komen uit vrijwel alle Roermondse wijken en ook van buiten Roermond. Op het sportieve vlak zijn momenteel actief; senioren-, jeugd-, meisjes-, dames- en veteranenteams. Het 1e elftal speelt momenteel in de 2e klasse van de KNVB, en streeft ernaar dit niveau zo veel mogelijk met eigen leden te behouden en zo mogelijk te verbeteren. De jeugdafdeling met ruim 400 spelers is namelijk de grootste van Midden-Limburg, wat veel perspectief biedt voor de toekomst.

- Overige verenigingen: - Schutterij Sint Urbanus.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Maasniel.

Reactie toevoegen