Maasniel

Voormalige gemeente
Roermond
Midden-Limburg
Limburg

maasniel_plaatsnaambord.jpg

Maasniel is door het uitdijende Roermond sinds de jaren zeventig formeel een wijk van de stad Roermond, maar heeft nog altijd een eigen identiteit. Sinds 2004 heeft de kern/wijk ook weer eigen plaatsnaamborden.

Maasniel is door het uitdijende Roermond sinds de jaren zeventig formeel een wijk van de stad Roermond, maar heeft nog altijd een eigen identiteit. Sinds 2004 heeft de kern/wijk ook weer eigen plaatsnaamborden.

lb_gemeente_maasniel_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Maasniel rond ca. 1870 kaart J. Kuijper

Gemeente Maasniel rond ca. 1870 kaart J. Kuijper

Maasniel

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Maasniel.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Maasniel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Maasniel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maasniel (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Maasniel is een voormalig dorp, thans wijk in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Roermond. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1959.

- Onder de gemeente Maasniel vielen naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Asenray en Leeuwen en de buurtschappen Broekhin, Gebroek, Maalbroek (deels), Spik, Straat en Thuserhof.

- Maasniel is tegenwoordig een wijk binnen de bebouwde kom van de stad Roermond. Tot 1973 is er nog sprake van een postagentschap met de naam (zoals die bijv. in poststempels en aantekenstrookjes werd weergegeven) 'Roermond-Maasniel' (wat duidt op een plaatsnaam en dus woonplaats). In dat jaar wordt de naam van het postagentschap veranderd in 'Roermond-Julianalaan'. Kennelijk heeft de gemeente Roermond toen besloten het dorp niet als woonplaats te erkennen voor het in 1978 in werking te treden huidige postcodesysteem, en daarmee Maasniel tot wijk van de stad Roermond te maken. Helaas heeft de gemeente ook voor de voorheen Maasnielse dorpen Asenray en Leeuwen destijds geen postcode aangevraagd (helaas: omdat dat wél nog altijd los van de stad gelegen dorpen zijn), waardoor ook die inwoners tegenwoordig voor de postadressen moeten doen of ze 'in' Roermond wonen.

- Hoewel het voormalige dorp Maasniel formeel en geografisch tegenwoordig dus een wijk van de stad Roermond is, heeft het nog altijd een eigen identiteit. Sinds 2004 heeft de kern ook weer plaatsnaamborden en in Maasniel (Limburgs: Neel) hanteert men de slogan: "Neel is Neel, en Neel blief Neel."

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Neel.

Oudere vermeldingen
943 kopie eind 11e eeuw Nieol, 1222 Nile, 1266 Nyele, 1312 kopie 1350 Maisnillio, 1400 Nyle ad Mosam.

Naamsverklaring
Maasniel is naar de rivier de Maas genoemd, misschien ter onderscheiding van Niel oftewel Waldniel (D) in het Land van Kleef, of Niehl bij Keulen. Het Germaanse niwialhô* is geduid als 'het lage', maar ook als 'nieuw huis e.d.'. Vergelijk Aalst en Nieuwaal.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De kern Maasniel ligt tegenwoordig als wijk in het NO van Roermond. Door de wijk loopt de Maasnielderbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Maasniel 239 huizen met 1.340 inwoners, verdeeld in dorp Maasniel 91/476 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Leeuwen 49/269, Broekhin 11/62, Gebroek 26/140, Straat 11/59, Asenraij 26/194, Maalbroek 12/67 en Spik 13/73.

Terug naar boven

Geschiedenis

Maasniel wordt al in 943 genoemd als één van de 65 'hoeven' die door bisschop Balderik aan zijn schoonzuster in leen worden gegeven. De eerste vermelding van een parochie alhier volgt in 1298, als pastoor Theodoricus wordt aangesteld. Bij opgravingen in 1949 zijn de restanten van een zaalkerkje uit deze periode gevonden, met een fundering van maaskeien en zuilbasementen van mergel.

- Inwoner Dominique Clerx onderhoudt een prachtige uitvoerige site over de geschiedenis van alle kernen in de voormalige gemeente Maasniel in tekst en beeld, getiteld Maasniel in historisch perspectief.

- De plattelandsgemeente Maasniel is in 1959 bij het stedelijke Roermond gevoegd, de eerste grote herindeling in Limburg. Vier keer eerder in de geschiedenis is de zelfstandigheid van deze gemeente serieus bedreigd, maar tijdens de modernisering van Limburg in de jaren vijftig komt het proces in een stroomversnelling. Maasniel wordt zich pas bewust van de eigenheid, wanneer deze op het punt staat te verdwijnen. Dan ontstaat belangstelling voor het lokale verleden en behoefte aan een eigen verhaal en herkenbare symbolen. Het boek De kwestie Maasniel. Strijd om eigen identiteit (prof. dr. Theo Beckers, 239 pag., uitg. Matrijs, 2006) geeft een doorkijk op de ontwikkeling van stad-land relaties in Midden-Limburg.

- Elementen uit de geschiedenis van Maasniel, door Jan Ruiten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Maasniel heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- De Laurentiuskerk uit 1951 - de voorganger is in 1945 door oorloghandelingen verwoest - ligt in de oude kern van Maasniel. Rondom de kerk liggen nog diverse panden uit de voorbije eeuwen, zodat er sprake is van een organisch gegroeide omgeving waarbij het dorpse karakter behouden gebleven is. De klokken- en de vieringtoren steken een behoorlijk stuk boven de omliggende bebouwing uit en markeren het kerkgebouw. De kerk ligt op een natuurlijke verhoging, waardoor men aan de voorzijde een trap moet bestijgen om de hoofdingang in de klokkentoren te bereiken. Rond de kerk zijn plantsoenen aangebracht. De Laurentiuskerk is een georiënteerde kruisbasiliek met een grote vieringtoren en een fronttoren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Vastelaovend Vereniging De Katers Neel.

- Kunstmanifestatie BienNEELe is een 2-jaarlijks evenement (= in de even jaren).

Terug naar boven

Beeld

- Beeldbank Maasniel omvat honderden oude foto's, ansichtkaarten en krantenknipsels van de kernen van deze voormalige gemeente.

Terug naar boven

Links

- Basisschool Neel. Waar leren leuk en boeiend is en je jezelf mag zijn. Waar samen wordt gewerkt en geleerd. Waar maatwerk uitgangspunt is en iedereen groeit.

- Schutterij Sint Urbanus.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Maasniel.

Reactie toevoegen