Zuid-Holland

Provincie
Zuid-Holland

ZH provincie Zuid-Holland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

provincie Zuid-Holland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

provincie Zuid-Holland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Zuid-Holland

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Center Parcs Port Zélande.

- Boek hier je bungalow op een Landal bungalowpark in Zuid-Holland.

- Boek hier je vakantiehuis in Zuid-Holland.

- Boek hier je hotel of B&B in Zuid-Holland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Haaglanden.

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Delfland.

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Krimpenerwaard.

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Alblasserwaard.

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Drechtsteden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuid-Holland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status, ligging, statistische gegevens

- Zuid-Holland is een provincie in het westen van het land, N van Zeeland, Z van Noord-Holland en grenst in het W aan de Noordzee. Met ca. 3.500.000 inwoners is Zuid-Holland qua aantal inwoners de grootste provincie van ons land.

- Anno 2016 telt de provincie Zuid-Holland nog 59 gemeenten, zijnde Alblasserdam, Albrandswaard, Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Binnenmaas, Bodegraven-Reeuwijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Delft, Dordrecht, Giessenlanden, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Gouda, Den Haag, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leerdam, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Maassluis, Midden-Delfland, Molenwaard, Nieuwkoop, Nissewaard, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oud-Beijerland, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht, Strijen, Teylingen, Vlaardingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zederik, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zuidplas en Zwijndrecht.

Terug naar boven

Geschiedenis

De provincie Zuid-Holland is ingesteld in 1840. Voorheen was er sprake van één provincie Holland, voor het huidige Noord-Holland en Zuid-Holland gezamenlijk.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zuid-Holland, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Canon van Zuid-Holland (= geschiedenis van Zuid-Holland in 50 zogeheten vensters, dat wil zeggen gebeurtenissen die kenmerkend zijn in de geschiedenis van de provincie). Ook via YouTube-filmpjes zijn onderdelen uit de Canon van Zuid-Holland te bekijken.

- Holland Historisch Tijdschrift bestudeert de geschiedenis van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Op de site kunt u oude jaargangen van het tijdschrift Holland in pdf-vorm raadplegen.

- Portal "Geschiedenis van Zuid-Holland" van het Provinciaal Historisch Centrum.

- De publicatie Korte geschiedenis van de grenzen van de provincie Zuid-Holland door drs. J.L. van der Gouw (1961) is via de link online te lezen.

- Geschiedenis van het openbaar vervoer in Zuid-Holland.

- Archeologiehuis Zuid-Holland.

- Alle jaargangen van het tijdschrift Archeologische Kroniek Zuid-Holland, dat sinds 1974 wordt uitgegeven, zijn gedigitaliseerd en via de link online te lezen. Er zit een index bij op plaatsnaam. De Archeologische Kroniek is een verslag per gemeente van de archeologische opgravingen in het desbetreffende jaar.

- Geschiedenis van de provincie Zuid-Holland als bestuursorgaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De site Staat van Zuid-Holland bevat data, cijfers, kaarten en publicaties over trends, prognoses, analyses en resultaten betreffende de provincie Zuid-Holland.

- In 2014 is de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) vastgesteld. Enkele hoofdpunten: De provincie wil de ruimtelijke kwaliteit van het Zuid-Hollandse landschap bewaren, maar tegelijkertijd ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen, ook in het buitengebied. Bouwen van woningen en bedrijven buiten het bestaande stads- en dorpsgebied wordt mogelijk, maar alleen wanneer binnen de bestaande bebouwing geen ruimte is, de maatschappelijke behoefte is aangetoond en de nieuwe ontwikkeling bijdraagt aan behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De ‘rode contouren’ verdwijnen. Vrijwel heel Zuid-Holland heeft een overschot aan kantoorruimte en geplande nieuwbouw. De provincie wijst in de VRM concentratielocaties met een goede ontsluiting aan. Regionale kantorenvisies onderbouwen de noodzaak om te bouwen. De VRM concentreert winkels zo veel mogelijk in bestaande winkelgebieden om leegstand tegen te gaan. De Zuid-Hollandse agglomeratiekracht is gebaat bij vitale centra.

- Structuurvisie Zuid-Holland.

- Ruimtelijke plannen in de provincie Zuid-Holland.

- De Provincie Zuid-Holland heeft een 16-tal Gebiedsprofielen uitgewerkt. De gebiedsprofielen verbeelden en beschrijven de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor een aantal (landelijke) gebieden in de provincie. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee moet worden gehouden bij nieuwe ruimtelijke ingrepen.

- 10 stellingen over ruimtelijke kwaliteit als drijfveer van beoogd provinciaal handelen, uitgesproken op 14-12-2012 door Eric Luiten bij zijn afscheid als provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Zuid-Holland.

- Zuid-Holland Op Maat 2007 (CBS).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden en cultureel erfgoed

- Erfgoedhuis Zuid-Holland.

- Cultuurhistorische Kaart Zuid-Holland.

- Handreiking herbestemming cultureel erfgoed in Zuid-Holland.

- Rapport m.b.t. mogelijke herbestemmingen van molens in Zuid-Holland.

- Cultureel erfgoed en cultuurhistorische landschappen beschermen, beleven en benutten. Dat zijn de 3 pijlers waarlangs de provincie Zuid-Holland het cultureel erfgoed wil behouden. Erfgoed is belangrijk voor een aantrekkelijke leefomgeving en is daarmee ook bepalend voor het vestigingsklimaat in de provincie. Voor nadere informatie zie de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016.

- De Provincie Zuid-Holland gaat haar erfgoedbeleid de komende jaren concentreren op 7 gebieden, die een bepaalde samenhang vertonen. Zij noemt dat 'erfgoedlijnen'. Het betreft: Goeree-Overflakkee, de Landgoederenzone, de strook langs de Schie / Vliet (trekvaarten), de Atlantikwall, de Limes, de Oude Hollandse Waterlinie en de Waterdriehoek Drechtsteden / Dordrecht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Boerderijenstichting Zuid-Holland organiseert ieder jaar in een andere streek van de provincie, of elders in het Groene Hart, een Verlichte Boerderijen-route.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in de provincie Zuid-Holland, vindt u in de - via de link online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Zuid-Holland (148 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).

- Erfgoedhuis Zuid-Holland, Landschapsbeheer Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap hebben een gemeenschappelijke ambitie: beter behoud en meer beleving van natuur, erfgoed en landschap in Zuid-Holland. Om de samenwerking verder te intensiveren, huizen de instanties sinds juli 2013 in een gezamenlijk pand in Delft.

- Meer dan 250 fietsroutes, wandelroutes en vaarroutes in Zuid-Holland.

- Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2016.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de Provincie Zuid-Holland.

 

Reactie toevoegen