Zwijndrecht

Plaats
Dorp en gemeente
Zwijndrecht
Drechtsteden
Zuid-Holland

ZH gemeente Zwijndrecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Zwijndrecht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Zwijndrecht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Zwijndrecht

Terug naar boven

Status

- Zwijndrecht is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden.

- De gemeente is per 1-9-1855 vergroot met de gemeente Meerdervoort, per 6-9-1881 met de gemeente Groote Lindt en in 2003 met de gemeente Heerjansdam. In totaal zijn er in de loop der jaren (soms indirect na eerdere fusie met een andere gemeente) 6 gemeenten opgegaan in de huidige gemeente Zwijndrecht.

- Tegenwoordig omvat de gemeente Zwijndrecht naast het gelijknamige dorp nog het dorp Heerjansdam en de buurtschappen Achter-Lindt, Kleine-Lindt en Kijfhoek. In totaal zijn dit 2 dorpen en 3 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Zwijndrecht.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zwijndrecht.

- Onder het dorp Zwijndrecht vallen ook de buurtschappen Achter-Lindt en Kijfhoek.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1028 kopie ca. 1530 Zvindrecht(wert), 1282-1285 Suindrecht, 1528 Zwidrecht alias 't Feer.

Naamsverklaring
Het eerst lid slaat waarschijnlijk op zwin (ontstaan uit het Germaanse swin-*) 'geul of kreek in buitendijkse gronden', met expressieve rekking, of anders een ablautsvorm swîn* (bij het Germaanse swînan* 'verdwijnen'). Ook een verklaring zwijn 'varken' is mogelijk. Het grondwoord drecht gaat terug op het Germaanse dragti*, een dentaalafleiding bij de woordstam van het Germaanse dragan*, dat 'dragen, tillen', maar ook 'trekken' betekent (vergelijk het Nieuwengelse to drag).

Mogelijk duidde het oorspronkelijk een ondiepte in een vaarwater aan. Dergelijke ondieptes waren geschikte plaatsen om over te steken, zodat handelswegen hier de rivier kruisten, terwijl boten soms verladen moesten worden om te kunnen passeren. Dit bevorderde het ontstaan van nederzettingen, wat soms weer aanleiding gaf het vaarwater te verdiepen (dan wel de nederzetting - met behoud van naam - iets te verleggen), waarna de handelsweg over de rivier heen door een veer werd onderhouden. De naam van de nederzetting, aanvankelijk gebaseerd op een ondiepe plek in het water, kon in de loop der tijd overgaan op het water zelf.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

- Nog een betoog over de naamsverklaring van Zwijndrecht.

Terug naar boven

Ligging

Zwijndrecht ligt W van Dordrecht, in de Zwijndrechtse Waard (onderdeel van het Eiland van IJsselmonde) en grenst in het Z aan de Oude Maas, in het O aan de Oude Maas en de Noord, in het N aan Hendrik-Ido-Ambacht en in het W aan Heerjansdam. In het NO van het dorpsgebied ligt een drierivierenpunt, tevens het drukst bevaren punt in Nederland: de rivieren Noord, Oude Maas en Beneden-Merwede komen hier samen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Zwijndrecht, die op dat moment nog slechts het dorp omvat, 207 huizen met 2.016 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 20.000 huizen met ca. 44.500 inwoners (waarvan ca. 1.400 huizern en ca. 3.500 inwoners in Heerjansdam).

Terug naar boven

Geschiedenis

Zwijndrecht is van oorsprong een tuindersdorp, tussen de steden Dordrecht en Rotterdam. In de 17e eeuw is het dorp vooral door de vruchtbare grond de moestuin van deze steden. Later heeft het dorp een van de grootste veilingen. Die bevond zich direct langs de spoorlijn. De gunstige ligging van het dorp, met een enorme afzetmarkt in de directe omgeving, was en is van grote betekenis voor de handel. Halverwege de 19e eeuw komen enkele industriebedrijven naar Zwijndrecht, waaronder een glasfabriek, een bierbrouwerij en een chocoladefabriek. Er zijn in die tijd 3 scheepstimmerwerven. Eind 19e eeuw komen er grotere industrieën, onder andere rijstpellerij Euryza, een flessenfabriek en een aantal chemische fabrieken, waaronder Van de Bergh en Jurgens (het tegenwoordige Unimills) en de chemische industrie Hercules. Dit is vooral te danken aan de goede bereikbaarheid over het water.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging Zwijndrecht. - Oudheidkundig Museum en Oudheidkamer De Vergulde Swaen van de historische vereniging houdt de geschiedenis van het dorp levend. Doorlopende expositie van oudheidkundige voorwerpen. Ontmoet elkaar in de sfeervolle gelagkamer. Op de site van de vereniging en Oudheidkamer vind je ook al heel veel informatie over de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Steeds meer gemeenten stevenen af op een zakencollege: alle partijen doen hun zegje en de meerderheid bepaalt. In Zwijndrecht zit er al zo een en burgemeester Dominic Schrijer is positief: "Coalitie en oppositie bestaan niet meer." In Zwijndrecht is dankzij een van de voormalige oppositiepartijen jaren geleden het college open geselecteerd en dat is uniek, zegt Schrijer: "Er waren vier wethoudersposities en alle partijen konden kandidaten aanleveren." Een selectiecommissie deed de sollicitatiegesprekken en de rest is geschiedenis. Zo hoeft een partij niet de verkiezingen te winnen om in het college te komen en is er ook nooit meer sprake van een coalitie of een oppositie. "De voorstellen van het college worden door de raad bekeken of er meer- of minderheden voor zijn. Of je nou een wethouder levert of niet, de fractie is vrij om voor of tegen te stemmen voor het voorstel. Dan zit de politiek in de raad en tussen coalitie en oppositie." Voor nadere informatie beluister het interview met burgemeester Schrijer op BNR, 30-3-2018.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp Zwijndrecht heeft 7 rijksmonumenten en geen gemeentelijke monumenten (in tegenstelling tot Heerjansdam).

- Hervormde Oude Kerk (Kerkstraat 49).

- Gereformeerde (PKN) Bethelkerk (Rotterdamseweg 73).

- Eben-Haëzerkerk van de Gereformeerde Gemeente (Burg. Jansenlaan 37).

- Rehoboth kerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk (Dr. Plesmanstraat 20).

- De Develhof, kerk van de Gereformeerde Kerk (PKN) Zwijndrecht - Groote Lindt.

- Vaste Burchtkerk (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) (Orchideestraat).

- Maranathakerk (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) (Koninginneweg 1A).

- De Pietermankerk (Burg. Pijl Hogeweglaan 1) is in gebruik als Onderwegkerk, d.w.z. in de zomermaanden voor o.a. toeristen.

- Gevelstenen in Zwijndrecht.

- Begraafplaatsen in de gemeente Zwijndrecht.

- In 2015 zijn in het dorp de eerste Stolpersteine geplaatst, ter herdenking van de joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - 't Satte Erremenieke is het enige dweilorkest van Zwijndrecht, al in 1971 ontstaan uit de vroegere carnavalsvereniging De Peebossers. Sinds 1984 heet de kapel 't Satte Erremenieke, wat verwijst naar de Limburgse Zaatte Hermeniekes, oftewel zatte harmonie, de Limburgse benaming voor dweilorkest.

- Kermis en Koningsdag worden in Zwijndrecht gecombineerd (de Kermis is de week voorafgaande aan Koningsdag). Ze maken er met de KoningsKermis gelijk een hele feestwéék van.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Zwijndrechtse Waard is een klein plekje op de landkaart, maar ook op dit kleine plekje zijn nog vele mooie stukjes groen te vinden. Van dat groen, dat er nog is, zouden de inwoners meer moeten weten. Samen kunnen wij er dan beter van genieten en kunnen wij er met meer kennis van zaken handiger mee om gaan. Aldus de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard.

- Arboretum Munnike Park.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zwijndrecht (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Zwijndrecht. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Nieuws: - Zwijndrecht nieuwssite. - Weekkrant De Kombinatie, editie Zwijndrecht.

- Lokale links: - Zwijndrecht linkspagina.

- Veiligheid: - Politie Zwijndrecht.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Zwijndrecht alg..

Reactie toevoegen