Hillegom

Plaats
Dorp en gemeente
Hillegom
Bollenstreek
Zuid-Holland

ZH gemeente Hillegom in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Hillegom in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hillegom in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hillegom

Terug naar boven

Status

- Hillegom is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek.

- De gemeente Hillegom is in 1855 vergroot met de gemeente De Vennip.

- Wapen van de gemeente Hillegom.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Hillegom.

- Onder het dorp Hillegom valt ook de buurtschap Oosteinde.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1248 Hyllingen, 1259 Hillinghem, 1278 Hilleghem, 1345 Hillinghem, 1351-1356 Hillighem, 1373 Hilleghim, 1573 Hillegom.

Naamsverklaring
De plaatsnaam bestaat uit de elementen heem 'woonplaats, woning' en Hillinga*, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Hillo, roepnaam voor namen als Hildebrand, met als betekenis 'van de lieden van Hillo'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hillegom ligt N van Lisse, W van Hoofddorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 hebben de gemeente en het dorp Hillegom 135 huizen met 1.652 inwoners. Tegenwoordig hebben gemeente en dorp ca. 8.400 huizen met ca. 21.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Fordmuseum Den Hartogh in Hillegom is in 1997 opgericht door Piet den Hartogh, wiens vader in 1920 was begonnen met een transportbedrijf. Het museum stelde ca. 200 puntgaaf gerestaureerde oldtimers tentoon in 3 hallen met een totale oppervlakte van 5.000 m2. Personenwagens, vrachtauto's, bussen, kraanwagens, brandweer- en politieauto's, pick-up's, race- en sportwagens enz. De auto's van het merk Ford uit de periode 1903 tot 1948 werden sinds 1955 verzameld door K.P. den Hartogh, eigenaar van een internationaal transportbedrijf, dat tot 1940 uitsluitend met auto's van het merk Ford reed. Het was wellicht de grootste collectie Ford automobielen ter wereld. Het museum sloot op 1 december 2016 de deuren, wegens gebrek aan opvolging. Na het overlijden van Piet den Hartogh in 2011 heeft dochter Grenske Roest het museum overgenomen, maar in 2016 is zij ermee gestopt en niemand in de familie wilde het voortzetten. De manager van het museum stelde dat "de herinnering aan de T-Ford vervaagt" en dat "de schoorsteen in het ongesubsidieerde privémuseum niet zonder grondige, prijzige modernisering kan blijven roken". De veiling van meer dan 217 auto's op 23 juni 2018 bracht ruim 6 miljoen euro op. De duurst verkochte auto was een Ford Model B uit 1905, die verkocht werd voor 419.750 euro.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hillegom heeft 7 rijksmonumenten.

- Hillegom heeft 23 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Maartenskerk (Kerkplein 1) is de oudste kerk van Hillegom. Het oudste deel van de huidige kerk is het onderste deel van de toren, dat uit de 13e eeuw stamt. Het toenmalige kerkgebouw is door brand verwoest tijdens gevechten in de Tachtigjarige Oorlog tussen 1573 en 1576. De toren bleef wel behouden. In de jaren daarna is de kerk herbouwd. In de eerste decennia van de 20e eeuw nam het inwonertal sterk toe, onder invloed van de opkomende bloembollencultuur. Het kerkgebouw werd te klein en het smalle schip is daarom in 1929 vervangen door een nieuw breder schip met een transept. Het priesterkoor uit de 16e eeuw en de toren bleven daarbij behouden. In 1978 is de torenspits uitgebrand. Een jaar later is de toren hersteld.

- Het Hof van Hillegom (Hoofdstraat 115) was van oorsprong een buitenverblijf. De oudste bewaard gebleven vermelding van het Hof dateert uit 1420, maar het is niet uit te sluiten dat het al sinds de 10e of 11e eeuw bestaat. Het huidige pand dateert oorspronkelijk uit 1483 - en is nadien vele keren verbouwd - nadat het vorige pand in 1481 door brandstichting was verwoest. In 1877 worden Hermanus en Rika van Waveren bewoner van het Hof. Bij het overlijden van Hermanus van Waveren in 1903, schenken zijn erfgenamen het huis en de bijbehorende tuin aan de gemeente "met de bedoeling deze bezittingen te doen strekken tot een blijvend sieraad en tot nut van de gemeenschap". De gemeente heeft het daarop in gebruik genomen als gemeentehuis. Het pand wordt tegenwoordig onder andere gebruikt voor ontvangsten, kantoor van de gemeente, als vergaderruimte en voor bruiloften.

- Het voormalige postkantoor van Hillegom (Hoofdstraat 36-38) is - net als alle andere postkantoren in ons land - in 2010 gesloten (en in dit geval vervangen door postagentschappen in Albert Heijn, C1000 en aanvankelijk Boekhandel Plantage (Hoofdstraat 93), later verhuisd naar The Read Shop (Hoofdstraat 85)). Het is een gemeentenlijk monument. Het pand is verbouwd tot appartementencomplex met 16 appartementen.

- Gevelstenen in Hillegom.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De voorheen agrarische Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom is in 2014 heringericht tot natuur- en recreatiegebied, met aandacht voor de aanwezige weidevogelpopulatie en amfibieèn. Onder meer zijn de watergangen verbreed en hebben de oevers een nieuwe beplanting gekregen. Ook zijn er wandel-, struin-, fiets- en ruiterpaden aangelegd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hillegom (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Hillegom.

- Belangenorganisatie: - "Stichting Vrienden van Oud Hillegom zet zich in voor: het behouden en zonodig herstellen en verbeteren van de natuur, het landschap, het milieu en de woonomgeving van het dorp en zijn omgeving, alsmede van de monumenten van geschiedenis en/of kunst in de ruimste zin van het woord, die zich daarin bevinden; het bevorderen van het besef dat iedere Hillegommer medeverantwoordelijkheid draagt voor het behoud van de natuur, het landschap en het milieu, zowel in het dorp als daarbuiten, van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de inwoners. Het is allemaal begonnen als een klein groepje Hillegommers dat met bezorgdheid een aantal ontwikkelingen in het dorp gadesloeg en zo kwam het in juni 1990 tot de oprichting van de stichting. Sindsdien hebben de Vrienden een onstuimige groei doorgemaakt tot wat het nu is: een interessante, enerverende en energierijke club met ca. 60 vrijwilligers en 1.100 donateurs. Onze ideeën blijken onder de Hillegomse bevolking aan te slaan. De stichting heeft veel succes gehad met grote projecten. Zoals de totstandkoming van een verzetsmonument, het herstel in zijn oorspronkelijke staat van de kwakel over de Hillegommerbeek, het bevrijdingshek en het Wilhelminahek. Regelmatig wordt de stichting door de gemeente uitgenodigd om deel te nemen in gemeentelijke denktanks (zoals herinrichting Houttuin/Molenstraat en herinrichting Van Nispenpark/Hoofdstraat-noord)."

- Muziek: - Muziekvereniging Crescendo.

- Hillegomse Harmonie Kapel.

- Sport: - Sportvereniging SV Hillegom heeft afdelingen voor voetbal en handbal.

-Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hillegom, - idem St. Martinus en - idem St. Joseph.

Reacties

(2)

Het postkantoor in de Plantage Boekhandel op Hoofdstraat 93 is niet meer. Dit is inmiddels verhuisd naar The Read Shop op Hoofdstraat 85.

Dank voor uw aanvulling! Ik heb het verwerkt.

Reactie toevoegen