Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

1-driebruggen.jpg

Groeten uit.... Driebruggen.

1-molenbrug.jpg

Groeten uit.....Molenbrug

1-nieuwerbrug_aan_de_rijn.jpg

Groeten uit.... Nieuwerbrug aan den Rijn.

1-oukoop.jpg

Groeten uit.....Oukoop.

1-sluipwijk.jpg

Groeten uit....Sluipwijk.

1-weijpoort.jpg

Groeten uit Weijpoort.

meije.jpg

Groeten uit... de Meije.

oud-bodegraven.jpg

Groeten uit.... Oud Bodegraven.

waarder.jpg

Groeten uit.... Waarder.

Bodegraven-Reeuwijk

Terug naar boven

Status

- Bodegraven-Reeuwijk is een gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart. De hoofdplaats van de gemeente is Bodegraven.

- De gemeente Bodegaven-Reeuwijk is in 2011 onstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk.

- De gemeente Bodegraven-Reeuwijk omvat de dorpen Bodegraven, Driebruggen, Meije (grotendeels), Nieuwerbrug aan den Rijn, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk en Waarder, plus de buurtschappen Abessinië, De Bree, Hogebrug, Langeweide, Middelburg (deels), Molenbrug, Noordzijde, Oosteinde, Oud-Bodegraven, Oud-Reeuwijk, Oukoop, Platteweg (grotendeels), Randenburg, Tempel, Twaalfmorgen, Weijland, Weijpoort, Westeinde en Zuidzijde. In totaal zijn dit 8 dorpen en 19 buurtschappen.

- Overzicht van de plaatsnaamborden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ligt in de driehoek tussen Alphen aan den Rijn in het NW, Gouda in het Z en Woerden in het O. De gemeente wordt doorsneden door de A12.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk omvat ca. 13.000 huizen met ca. 32.000 inwoners op een oppervlakte van 8.861 hectare (waarvan 1.241 hectare oppervlaktewater).

Terug naar boven

Geschiedenis

Waar de gemeente Bodegraven in haar geschiedenis vóór 2011 eigenlijk nog nooit met gemeentelijke herindelingen te maken heeft gehad, heeft de gemeente Reeuwijk al een behoorlijk aantal herindelingen achter de rug: In 1855 is de oorspronkelijke kleine agrarische gemeente Reeuwijk uitgebreid met de gemeente Middelburg, en in 1857 met Oukoop, waarna in 1870 ook de gemeenten Sluipwijk en het grootste gedeelte van de gemeente Stein c.a.. erbij worden gevoegd.

Ten oosten van dit gebied vindt in 1964 een herindeling plaats. De gemeenten Lange Ruige Weide, Papekop, Hekendorp en Waarder vormen samen een nieuwe gemeente Driebruggen, die in 1989 al weer wordt opgeheven: de kernen Waarder en Driebruggen worden grotendeels bij Reeuwijk gevoegd, terwijl Hekendorp en Papekop overgaan naar de gemeente Oudewater. En uiteindelijk is daar in 2011 de eerdergenoemde gemeentelijke herindeling, die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het licht doet zien. (bron: Regionaal Historisch Centrum RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Avondvierdaagse (eind mei en/of begin juni).

Terug naar boven

Beeld

- De fotocompilaties op deze pagina zijn © Jan Dijkstra uit Houten.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Huis-aan-huisblad Kijk op Bodegraven-Reeuwijk is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Jeugd: - Alle kinderen in de gemeente t/m basisschoolleeftijd kunnen meedoen aan BRAVO! Dit zijn leuke activiteiten voor de jeugd, samengevat in één activiteitenaanbod, in het Evertshuis in Bodegraven. Twee keer per jaar verschijnt er een aanbod waaraan kinderen kunnen meedoen. Totaal ca. 70 verschillende activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport, educatie en welzijn. Door mee te doen met Bravo! kun je ervaren of activiteiten goed bij je passen.

- Sport: - Bridgeclub Bodegraven-Reeuwijk.

- Welzijn: - SAM is een sterke, brede lokale welzijnsorganisatie gedragen door vrijwilligers en professionals. Zij ondersteunen en faciliteren de maatschappelijke vraag met het oog op versterken van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Met een aansprekend pakket aan diensten spelen ze pro-actief en betrokken in op de diversiteit van dorpen en bewoners. SAM biedt ondersteuning aan bewoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op een breed werkveld gelieerd aan de WMO. Doelgroepen zijn in het bijzonder ouderen, jeugd en jongeren, allochtonen, mantelzorgers, mensen met een beperking, vrijwilligers, actieve burgers met eigen initiatief, mensen met een re-integratie opdracht, mensen met een inburgeringsopdracht, en scholieren en studenten voor een (maatschappelijke) stage.

- Duurzaamheid: - Een aantal enthousiaste burgers en bedrijven in de gemeente heeft het initiatief genomen om actief aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid. Schaarser wordende energiebronnen en de impact die onze huidige levenstandaard heeft op het milieu, dwingt ons na te denken over hoe we slimmer en zuiniger kunnen wonen, werken, ondernemen, etc. Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk (DBR) gaat samen met de gemeente, inwoners en ondernemers aan de slag om duurzame ideeën op te doen en uit te werken. Doelstelling van de Stichting is het aanjagen van duurzaam wonen, werken en ondernemen binnen de gemeente. Stichting DBR initieert en organiseert o.a. projecten, netwerkbijeenkomsten, voorlichting en bedrijfsbezoeken.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Bodegraven-Reeuwijk Werkt! is het informatieportaal van de gemeente over ondernemen in de gemeente. - Ons Fonds is het ondernemersfonds van de gemeente, met als doel om het ondernemersklimaat in de gemeente te versterken.

Reactie toevoegen