Gorinchem

Plaats
Stad en gemeente
Gorinchem
Alblasserwaard Betuwe
Zuid-Holland

gorinchem_plaatsnaambord_kopie.jpg

Gorinchem is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels de streek Alblasserwaard en deels de streek Betuwe.

Gorinchem is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels de streek Alblasserwaard en deels de streek Betuwe.

gemeente_gorinchem_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Gorinchem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Gorinchem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

gorinchem_collage_2.jpg

Gorinchem is in de loop der jaren flink uitgebreid, maar gelukkig zijn veel oude panden in het centrum wel bewaard gebleven, evenals een aantal molens. En ook het water is op veel plekken nadrukkelijk aanwezig. (© Jan Dijkstra, Houten)

Gorinchem is in de loop der jaren flink uitgebreid, maar gelukkig zijn veel oude panden in het centrum wel bewaard gebleven, evenals een aantal molens. En ook het water is op veel plekken nadrukkelijk aanwezig. (© Jan Dijkstra, Houten)

Gorinchem.jpg

Groeten uit Gorinchem

Groeten uit Gorinchem

gorinchem_0.jpg

Drie monumentale blikvangers op een rij in Gorinchem: vooraan Molen De Hoop, dan de Dalemerpoort en in de verte de Grote Kerk.

Drie monumentale blikvangers op een rij in Gorinchem: vooraan Molen De Hoop, dan de Dalemerpoort en in de verte de Grote Kerk.

gorinchem.jpg

Gorinchem

Gorinchem

Gorinchem

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! Kijk hier voor ons aanbod in Gorinchem. U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Gorinchem is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels de streek Alblasserwaard en deels de streek Betuwe.

- De gemeente Gorinchem is in 1986 vergroot met een deel van de Gelderse gemeente Vuren, zijnde het dorp Dalem, dat daarmee van de provincie Gelderland naar de provincie Zuid-Holland is verhuisd. Tevens is daardoor dat stukje van de Betuwe in deze provincie en gemeente komen te liggen. Voorafgaand daaraan is reeds in 1978 door een grenscorrectie 207 hectare met 177 inwoners van de gemeente Vuren naar de gemeente overgegaan. Dit betrof een W deel van het Dalems grondgebied, zijnde de buurtschap Laag-Dalem met omgeving, begrensd door de Lingsesdijk in het W en de A15 in het N.

- Onder de stad Gorinchem valt ook buurtschap De Kooi.

- Wapen van de gemeente Gorinchem.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Gorinchem.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak (en eveneens veel gebezigde schrijfwijze)
Gorcum.

Oudere vermeldingen
Ca. 1200? kopie 14e eeuw Gornichem lees: Gorinchem, 1e kwart 13e eeuw Gurinchem, 1290 Gorichem, 1299 Gorinchem, kort na 1299 Gorichem, 1312-1350 Ghorchem, 1461 Gorckum, 1652 Gorchvm, 1655 Gorcom, 1725 "De Stadt Gorinchem, gemeenlyk genoemt Gorkum".

Naamsverklaring
Samenstelling van heem 'woonplaats, woning' en Goringa*, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Goro* met als betekenis 'van de lieden van Goro*'. Een soortnaam goringe* 'waterpoel', afgeleid van goor 'moerassige bosgrond', Nieuwhoogduits Göringe 'waterplas', is in combinatie met heem onwaarschijnlijk. Opvallend is dat de plaatselijke uitspraak Gorkum zich heeft kunnen doorzetten tegenover de zogeheten schriftuitspraak (anders dan bij Doetinchem), iets dat terug te voeren zou zijn op invloed van het verhaal van de Martelaren van Gorkum. Toch geldt ook hier dat de schriftuitspraak meer en meer terrein wint.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Gorinchem grenst in het W aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam, in het W en NW aan de gemeente Molenlanden, in het NO en O aan de gemeente West Betuwe, in het ZO aan de Waal, met daarachter de gemeente Zaltbommel (dorp Poederoijen), en in het Z aan de Boven Merwede, met daarachter de provincie Noord-Brabant, gemeente Altena (met van O naar W de stad Woudrichem, de buurtschap Oudendijk en het dorp Sleeuwijk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Gorinchem 1.513 huizen met 8.420 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 1.466/8.140 (=huizen/inwoners) en buurtschap Den Banne 47/280. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 15.000 huizen met ca. 36.000 inwoners, waarvan ca. 35.000 in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Gorinchem, kun je terecht bij de volgende instanties en literatuur:

- "Historische vereniging Oud-Gorcum is opgericht in 1909. Het doel was speciaal het door aankoop behouden van het destijds met sloop bedreigde pand ‘Dit is in Bethlehem’ (Gasthuisstraat 25) uit 1566. Na restauratie richtte men dit gebouw in als museum. Daartoe verzamelde men allerlei voorwerpen en documentatie over de geschiedenis van de stad. Met succes zette de vereniging zich ook in voor het behoud van andere oude gebouwen. Deze taak is in 1974 voor een belangrijk deel overgenomen door Stichting Stadsherstel Gorinchem.

Het onderhoud van het museumgebouw was financieel niet meer op te brengen. Daarom verkocht de vereniging het in 1982 aan de gemeente voor één gulden. Twee vertrekken bleven in gebruik voor bestuursvergaderingen. Verder gaf men de voorwerpen in bruikleen aan de gemeente, die een conservator aanstelde. Naast de vaste collectie waren er allerlei wisselende exposities, van moderne kunst tot Dinkytoys. Het museum verhuisde in 1995 naar het verlaten stadhuis op de Grote Markt 17 en kreeg daar de naam Gorcums Museum. Nog altijd is de vereniging met een zogeheten kwaliteitszetel vertegenwoordigd in de bestuurscommissie van museum (en artotheek) en hebben leden gratis toegang. De documentatie in de vorm van archieven, foto’s, prenten en dergelijke is in bewaring gegeven bij het Regionaal Archief Gorinchem. Sinds 1947 worden er lezingen en excursies gehouden en tien jaar later verscheen er voor het eerst een publicatie. In 1984 begon het tijdschrift Oud-Gorcum Varia en in 1989 de Historische Reeks Oud-Gorcum."

- "Het Gorcums Museum is een veelzijdig museum. Het vertelt de geschiedenis van de stad, heeft een verzameling Gorcumse schilderijen uit de Gouden Eeuw, en laat Gorcumse kunst zien van nu. Er zijn altijd tijdelijke tentoonstellingen over kunst, vormgeving en geschiedenis. Een bezoek aan het museum is altijd anders! Je vindt het museum aan de Grote Markt in Gorinchem, in het voormalige stadhuis. Op de eerste verdieping ontdek je de geschiedenis van de stad. Het Gorcums Museum heeft een overzicht vanaf de middeleeuwen tot nu. Met de Martelaren, de strijd tegen het water, de vestingwerken en portretten van bekende en onbekende Gorcumers, tot de onnavolgbare burgemeester Van Rappard toe.

Het Gorcums Museum heeft ook een verzameling Gorcumse kunst, van de 17e eeuw tot nu. Je maakt kennis met schilderijen van de 17e-eeuwse meesters die de stad heeft voortgebracht, zoals Abraham Bloemaert, Gerard van Kuyll en Jan Meerhout. Daarnaast zijn er werken van kunstenaars die in de 20e eeuw in Gorinchem hebben gewoond en gewerkt, zoals Ad Dekkers, Jan van Munster en Peter Struycken. Er zijn altijd wisselende tentoonstellingen in het museum. De ene keer over design, de andere keer een overzichtstentoonstelling van een kunstenaar, en dan weer over de geschiedenis van de stad en de omgeving. Steeds wat nieuws, altijd weer een verrassing. In hetzelfde gebouw vind je ook de Artoteek, en op de begane grond biedt Eet & drinkerij ‘t Oude Stadthuys de gelegenheid voor een kop koffie, of iets sterkers natuurlijk. De VVV bevindt zich vlakbij het museum op Groenmarkt 8. Een bezoek aan het museum kun je ideaal combineren met een wandeling door de historische vestingstad."

- Canon van Gorinchem (beschrijving van 25 belangrijke gebeurtenissen in de loop der eeuwen, in chronologische volgorde).

- De stad heeft een lange en bewogen historie. Wat nog ontbrak was een standaardwerk over de gehele stadsgeschiedenis. Na ca. 5 jaar noeste arbeid door een redactieteam en een speciaal voor dit project opgerichte stichting, is dit boek in mei 2018 verschenen: Het boek 'Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad' beschrijft de complete geschiedenis van de stad, vanaf de vroegste tijden tot nu. Het is een lopend chronologisch verhaal met aandacht voor aspecten als stadsontwikkeling, bestuur, economie, industrie en bedrijfsleven, sociale structuur, kunst en godsdienst. In kaders worden specifieke onderwerpen uitgediept zoals dijkaanleg, stadsrechten en gilden, en geschreven portretten van markante Gorcumers zoals Jan van Arkel, Ridder van Rappard, Willem de Vries Robbé en Kommer Damen.

Het boek plaatst Gorinchem in zijn regionale en landelijke en waar nodig zelfs internationale context. Het is een wetenschappelijk verantwoord boek, met veel beeldmateriaal, speciaal ontworpen grafieken en kaarten. Voor het schrijven van het boek is een beroep gedaan op een tiental wetenschappers en anderen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van geschiedenis en die van de stad en omgeving in het bijzonder. In veel gevallen zijn de teksten gebaseerd op de bestaande literatuur, maar ook is waar nodig nieuw archiefonderzoek gedaan. Door de soepele schrijfstijl is het boek voor iedere geïnteresseerde lezer goed toegankelijk. Bovendien zal het door de brede opzet decennialang een naslagwerk zijn op basis waarvan verdere detailstudies kunnen worden verricht. De omvang is 656 pagina’s (gewicht 3 kilo!), in full colour, kortom een schitterend, luxe boekwerk dat iedere Gorcumer gewoon moet hebben.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Commissie Bestuurlijke Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (naar de voorzitter ook wel 'Commissie Schutte' genoemd) heeft in een rapport van januari 2014 de diverse mogelijkheden verkend om tot gemeenten te komen die bestuurskrachtig genoeg zijn om de huidige vele, grote en complexe opgaven voor de komende jaren/decennia aan te kunnen. Na evaluatie van dit rapport komt de commissie in februari 2014 tot de conclusie dat het volgende model het wenselijkst lijkt: 1) een gemeente Vijfheerenlanden waarin Leerdam, Zederik en Vianen en wellicht nog Lingewaal, 2) een gemeente in de Alblasserwaard waarin Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden en 3) een vooralsnog zelfstandige gemeente Molenwaard, die geadviseerd wordt zich te oriënteren of zij met west (Alblasserdam) of met oost wil samenwerken. Zie verder het rapport 'Waard om te besturen. Eindrapportage van de Commissie Bestuurlijke Vormgeving' (februari 2014).

Gorinchem was decennialang veruit de grootste gemeente in de regio, met een regiofunctie, en heeft dan ook een daarop afgestemd voorzieningenpakket en -niveau qua bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en vervoer. In 1986 is er een reeks herindelingen geweest in de regio, waarbij deze gemeente alleen is vergroot met het grondgebied van het dorp Dalem, om met name de nieuwbouw in -Oost te kunnen realiseren, wat de afgelopen jaren dan ook is gebeurd. Omliggende gemeenten zijn de afgelopen jaren verder vergroot (in 2013: gemeente Molenwaard, in 2019: gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, West Betuwe), terwijl de fusie in relatie tot de stad, die in het hierboven vermelde rapport werd aanbevolen, niet is doorgegaan (de gemeente Hardinxveld-Giessendam is zelfstandig gebleven en heeft zich aangesloten bij de bestuurlijke regio Drechtsteden, en de gemeente Giessenlanden is met de gemeente Molenwaard gefuseerd tot de gemeente Molenlanden). Dit heeft er al met al toe geleid dat deze gemeente anno 2019 de kleinste gemeente in de regio is geworden.

In januari 2019 is daarom het rapport 'Samen voor elkaar. Werken aan leefbaarheid van 120.000 inwoners van Gorinchem en omgeving' verschenen (opsteller: bureau Berenschot). Het rapport inventariseert - op initiatief van de gemeente - hoe de centrumfunctie van de gemeente behouden kan blijven met het oog op evenwichtige regionale verhoudingen. "Het gaat dus om de regionale centrumfunctie van de stad binnen en ten opzichte van de regio. Die centrumfunctie (vooral in termen van voorzieningen) is een regionaal belang. De kernvraag is wat er nodig is om voorzieningen van de stad voor de omliggende regio te behouden en te versterken.

Vanaf nu hebben we het dan ook graag over de regiofunctie van de stad; het gaat namelijk om zaken voor de regio, door Gorinchem. En niet over het hebben van een centrumfunctie als zodanig. We hebben in dit onderzoek de regiofunctie van de stad uiteen getrokken in twee aspecten: de functie als formele centrumgemeente (bestuurs-juridisch) en de functie als centrumstad (maatschappelijk, voor voorzieningen). In het rapport geven wij onze analyse, conclusies en aanbevelingen weer, gebaseerd op het onderzoek. Met in de bijlagen een uitgebreid feitenrelaas dat inzicht geeft in de feitelijke regiofunctie van als ‘gemeente’ en als ‘stad’. De daar omschreven beelden onderbouwen de analyse, conclusies en aanbevelingen. Daarnaast is de rapportage gebaseerd op de door ons gevoerde gesprekken.

We bouwen onze analyse en aanbevelingen op langs een drietal analyseniveaus die er alle drie toe bleken te doen in dit onderzoek. Alle drie de niveaus zijn relevant voor het toekomstige behoud van de regiofuncties die de stad biedt, primair als centrumstad. En alle drie de niveaus dragen op eigen wijze bij aan de mogelijke toekomstige versterking van die regiofunctie(s). Het gaat om de analyseniveaus: 1. de gemeente; 2. de functionele regio; 3. de Maritieme Delta-schaal (Gorinchem/Werkendam, Drechtsteden, Rotterdam-Rijnmond, kortheidshalve Maritieme Delta-schaal). Tot slot is er een analytisch contextniveau waarbinnen deze drie niveaus zich bevinden: de Stedenring Midden-Zuid Nederland. Daarover trekken we geen primaire conclusies, maar het figureert wel in bevindingen over de andere niveaus. We behandelen per niveau in de analyse wat er volgens ons ‘aan de hand is’. Daarna volgen onze conclusies: wat betekent dit voor de regiofunctie(s) van de stad? Tot slot volgen per niveau aanbevelingen aan de stad en de regio." Aldus een samenvatting van de inleiding van het rapport.

Naar aanleiding van het rapport is het de intentie van het college van B&W om in de loop van 2019 samen met de zeven gemeenten* uit de 'ommelanden' een regioconferentie te organiseren. Het college gaat ook in gesprek met Binnenlandse Zaken en de vier provincies waar de gemeente direct mee van doen heeft. Bovendien wil Gorinchem samen met de Drechtsteden komen tot een Regiodeal. Alles met als uitgangspunt om er samen beter en sterker van te worden. Zie ook deze 'recensie' van het rapport.
* Dit betreft de gemeenten Altena, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Sliedrecht, Vijfheerenlanden, West Betuwe en Zaltbommel.

Ondanks de bereidheid van bijvoorbeeld de buurgemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden om samen te werken, is de positie van de 'functionele regio Gorinchem' wel verzwakt. "Deze functionele regio valt op geen enkele wijze samen met welke huidige vorm van bestuurlijke samenwerking dan ook", concludeert Berenschot. Het gaat om een gebied dat zich uitstrekt over zeven gemeenten in bij elkaar vier provincies. Zo oriënteert de gemeente Molenlanden zich ook op Dordrecht, Vijfheerenlanden is ook gericht op Utrecht, terwijl de nieuwe gemeente West Betuwe voor een belangrijk deel is gericht op de Gelderse centrumgemeente Tiel. Berenschot: "Er is dus geen bestuurlijk gremium waarin de gemeenten (en provincies) die gezamenlijk de functionele regio Gorinchem vormen, elkaar als vanzelf al ontmoeten." Scholen in de stad kampen met teruglopende leerlingprognoses. Winkels, cultuur- en zorginstellingen hebben te maken met toenemende concurrentie van grote steden en toenemende reisbereidheid. En ook de instroom van 'nieuwe inwoners' van buiten de regio is beperkt. Berenschot: "Dat maakt het voorzieningenaanbod van de stad kwetsbaar: de voedingsbodem is dun en de aantrekking van de omliggende stedenring is sterk."

- De gemeente Gorinchem heeft sinds 2004 een Welstandsnota zoals aangegeven in de wet. Hierin zijn beoordelingskaders opgenomen voor gebieden en objecten, die hun grondslag vinden in de samenhang van het bebouwingsbeeld, stedenbouwkundige kenmerken en landschappelijke structuren. Daarnaast wordt er gewerkt met beeldkwaliteitsplannen, zowel voor het beheer van de binnenstad als voor het sturen op kwaliteit in ontwikkelingsgebieden. Verder is er een nota voor reclame en uitstallingen. Met de herziening van 2017 (zie de link) heeft de gemeente het welstandsbeleid samengevoegd in één nota, vereenvoudigd en geactualiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Gorinchem heeft 214 rijksmonumenten.

- De gemeente Gorinchem wil in één keer ongeveer 200 objecten aanwijzen als gemeentelijke monumenten. "Hiermee gaat een langgekoesterde wens van het college en de raad in vervulling", aldus wethouder Rijsdijk. Het gaat om bijv. straatmeubilair, (woon)panden, kerk- en schoolgebouwen, industrieel erfgoed en nutsvoorzieningen. "De aan te wijzen monumenten tonen waarin de stad uniek is. In 2018 is de actuele lijst compleet. Tot die lijst behoren, naar verwachting, onder andere de watertoren (rondom de watertoren), de katholieke begraafplaats en kapel (Arkelse Onderweg 43), het woningcomplex Kremlin II (Gildenweg) en de Johanneskerk (Nieuwe Hoven 143)." De intentie is dat de gemeentelijke monumentenlijst in februari 2018 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Er zijn ook nog zo'n 100 objecten vastgesteld van cultuurhistorische waarde, maar niet zodanig dat de gemeente ze aanwijst als gemeentelijk monument. De gemeente neemt deze objecten als 'beeldbepalend' op in de nieuwe Welstandsnota. Dit betekent dat bij verbouwplannen deze objecten en hun omgeving worden getoetst aan een hoger welstandsniveau. (bron: De Stad Gorinchem, 3-11-2017)

- De binnenstad van Gorinchem is in 1988 benoemd tot beschermd stadsgezicht. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 242,4 hectare. Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.

- Stichting Stadsherstel Gorinchem (SSG) zet zich sinds 1976 in voor het behoud van historisch waardevolle en beeldbepalende panden in de stad. De panden worden gerestaureerd of gerenoveerd, waardoor de hoge kwaliteit van de panden in de stad behouden blijft. Het begon allemaal met de restauratie van het pand Westwagenstraat 34. Sindsdien zijn tientallen panden door de SSG onderhanden genomen. De SSG werkt nauw samen met Stichting Het Holtzfonds, waarvan de activiteiten zijn gericht op het beschermen en behouden van historische bouwelementen en objecten. Om vast te leggen wat er in de loop der decennia is gerealiseerd, heeft de stichting t.g.v. het 40-jarig bestaan een boek gemaakt over de geschiedenis van SSG en haar projecten. Uitgangspunt voor het jubileumboek was de verbeelding van de visie van de stichting en wat de invloed daarvan is geweest op de stad en zijn bewoners. Naast een geschiedenis van de stichting bevat het boek interviews met de huidige bewoners van 25 gerestaureerde panden, waarin zij vertellen hoe ze het wonen in een bijzonder pand in de historische binnenstad van Gorcum beleven.

- Molens: - Westmolen. - Oostmolen. - Molen De Hoop. - Bij Molen Nooit Volmaakt is een groot assortiment meelproducten, molenbrood, (verse) streekproducten en tal van andere producten te koop. Molen en molenwinkel zijn open op woensdagen.van 13-17 uur en op zaterdagen van 10-17 uur. Nieuws van Molen Nooit Volmaakt op Facebook.

- Het Brandweermuseum toont en demonstreert de stoomspuit die van 1910 tot 1940 in Gorinchem dienst heeft gedaan.

- Gevelstenen in Gorinchem.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Internationaal Filmfestival Gorinchem (IFFG) is in 2016 opgericht door Anika van der Kevie. In samenwerking met het Belgisch filmfestival MOOOV toont het IFFG films met een brede blik op de wereld: films die mensen raken en ontroeren. In 2017 vond de 1e editie van het festival plaats met 5 films op 2 locaties. In 2019, bij de 3e editie (april), is het festival uitgebreid tot 21 films op 3 locaties. Wat bedoelt het festival eigenlijk met 'Internationaal'?: Anika: "Het internationale staat voor het type film, de wereldse film. We willen mensen met elkaar verbinden, mensen aan het denken zetten, iets in beweging zetten. Internationale films met internationale sprekers uit bijvoorbeeld Polen, België en Amerika helpen daarbij. Want er is op het festival meer te doen en te beleven dan alleen films kijken. Dat een internationale regisseur, producent of acteur bereid is om naar Gorinchem te komen en te vertellen waar en waarom een film gemaakt is, is echt een toegevoegde waarde. Het zijn veelal films die niet altijd de bioscoop halen, maar er wel toe doen en heel bijzonder zijn. De diversiteit van het ruime filmaanbod maakt dat er voor iedereen wel iets tussen zit."

- Vestingjazz Gorinchem (weekend in april of mei, sinds 1972) is na ´Breda´ het oudste jazzfestival in Nederland. Op vrijdagavond is er 'Up to the pub': zo niet de grootste, dan toch de gezelligste jazzkroegentocht in Nederland, aldus de organisatie. Op zaterdag is er Gorcum Jazz City: livejazz op vrij toegankelijke buitenpodia, diverse looporkesten, bigbandconcert. Op zondagmorgen is er de Jazz & Gospeldienst, het langstlopende 'muziek in de kerk'-evenement van Nederland. En op zondagmiddag is er 'We want more', met een activiteit in een zaal of op een schip.

- De 1/8 Merwede Triathlon Gorinchem betekent 500 meter zwemmen in het buitenbad van het Caribabad, 20 kilometer fietsen met de Merwedebrug als beklimming, en 5 kilometer hardlopen over een mooi parcours van 2,5 km dat 2 keer moet worden afgelegd. Een ideale trainingsronde voor de getrainde triatleet en een ware uitdaging voor de Gorcumse breedtesporter. De Merwede Triathlon wordt georganiseerd voor de individuele atleet en voor sporters die in teamverband de uitdaging aan willen gaan. Voorafgaand aan de hoofdafstand is er de Kids Triathlon voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. Deze bestaat uit 150 meter zwemmen, 4 kilometer fietsen en 1,2 kilometer lopen. Bij de Merwede Triathlon maken ze gebruik van elektronische tijdregistratie.

- Waterpoort Festival (weekend begin juni).

- Jaarlijks op een zaterdag in juni (in 2019 voor de 4e keer) organiseert het Fortes Lyceum het Fortes Festival. Van 15.00-23.00 uur is het één groot feest met o.a. live bands, theater, foodtrucks, graffiti wall, dance, dj’s, photobooth, tattoo shop, escape room... Onder meer alle VO-scholen uit Gorinchem spelen mee, maar ook studenten muziek, cabaret en theater elders uit het land laten hun kunsten zien en laten zien waar jonge artiesten naar toe kunnen groeien. Het Fortes Festival laat zien dat jongeren en cultuur van grote waarde zijn voor de stad. Verenigingen als OKK, Rootz en het Theaterhuis werken graag mee om te laten zien waar je je vanuit passie verder kunt ontwikkelen. Fortes Festival is een gratis festival, toegankelijk voor alle leeftijden. 200 leerlingen van het Fortes Lyceum bereiden het festival voor en zorgen dat op de dag zelf alles op rolletjes loopt. Het evenement trekt jaarlijks ca. 5.000 bezoekers. Lees hier een verslag van editie 2018.

- Avondvierdaagse (juni).

- Gorcums Hippiefestival (weekend begin juli).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting van Andel-Spruijt Natuurcentrum, centrum voor natuur- en milieucommunicatie en  -educatie, kinderboerderij en theehuis, gebruikt in de dagelijkse praktijk de naam Natuurcentrum Gorinchem, in de volksmond ook bekend als de 'Gorinchemse kinderboerderij'. Het Natuurcentrum bevindt zich op het eiland in het Gijsbert van Andelpark, vlak achter het Beatrixziekenhuis. Na oprichting van de stichting is in 2003 het kenmerkende gebouw van het Natuurcentrum op het eiland in het park gebouwd. Naast de kinderboerderij nam ook Natuur- en milieueducatie centrum De Woelsehoek zijn intrek in dit gebouw en het restaurant opende haar deuren. Mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt startten hun werkzaamheden in het restaurant en op de boerderij. Samen vormden deze vier pilaren Stichting Natuurcentrum. Vandaag de dag werken er 7 parttime medewerkers, ruim 40 vrijwilligers en ca. 20 deelnemers en hun 5 begeleiders van partner en zorgaanbieder Philadelphia op het Natuurcentrum.

Op de kinderboerderij van Natuurcentrum Gorinchem wonen échte boerderijdieren. Dat maakt een bezoek aan de boerderij een bijzondere ervaring voor jong en ouder. Je kunt de dieren komen knuffelen, voeren, of verzorgen en als je op vakantie gaat, mag jouw huisdier - tegen vergoeding - bij hen logeren. Samen met de medewerkers kun je om 14.00u de dieren iets lekkers te eten geven. Om 11.45, 13.45 en 15.45u zijn er knuffelkwartiertjes met de konijnen. Ben je tussen de 7 en 12 jaar? Volg dan de cursus dierverzorging op de boerderij. In één weekend leer je alles over de verzorging en het gedrag van konijnen, ezels, kippen, geiten, varkens en koeien.

- Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat werken samen aan de ontwikkeling van de Woelse Waard. Ze maken een gecombineerd plan van de dijkversterking, recreatie en meer natuur in het gebied. De natuurmaatregelen worden genomen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. In het rivierengebied rondom Gorinchem wordt 75 hectare zoetwatergetijdenatuur gerealiseerd, waarvan 30 hectare in de Woelse Waard. Zoetwatergetijdennatuur bestaat op plaatsen waar de rivier onder invloed staat van de getijdenbeweging van eb en vloed. Deze natuur was tot in de jaren zeventig nog volop in ons land aanwezig. Met het grotendeels verdwijnen van het getij, door onder andere de aanleg van de Haringvlietdam, is een groot gedeelte van de zoetwatergetijdennatuur verdwenen. Daarmee is de kwaliteit van diverse leefgebieden voor planten en dieren sterk verminderd. Met de realisatie van zoetwatergetijdenatuur wil Rijkswaterstaat de oorspronkelijke ecologische kwaliteit in deze gebieden zo veel mogelijk herstellen. Hiervoor zijn diverse maatregelen mogelijk, zoals het verflauwen van oevers of het verlagen van het maaiveld. (bron: Waterschap Rivierenland, 24-5-2018)

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Gorinchem.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gorinchem (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Gorinchem.

- Media / nieuws: - Altena TV is onderdeel van RTV Altena en zendt digitaal uit op kanaal 40 van Ziggo in de gemeenten Altena, Gorinchem en de voormalige gemeente Giessenlanden.

- Muziek: - Voces Feminae is opgericht in 2018 en zingt onder leiding van de bekwame dirigent José Marchal-Donkersloot. Voces Feminae is voortgekomen uit Kamerkoor Voce Anglica (KVA). Dirigent Jeroen Bal verlegde eind 2017 zijn focus naar het Gorcums Boys Choir. De mannen van KVA verhuisden mee. Vervolgens zijn de vrouwen van KVA overgegaan naar Voces Feminae, een enthousiast en uniek koor, strevend naar kwaliteit, en met genoeg potentie om je te laten genieten van haar concerten.

- Duurzaamheid: - "In nieuwbouwwijk Hoog Dalem in Gorinchem zijn zo’n 230 huizen voorzien van een nieuw energiesysteem, zonder aansluiting op het gasnet. De all electric wijk is de eerste en anno 2018 enige wijk in Nederland waar huizen ’s winters worden verwarmd met warmte die ’s zomers onttrokken is aan nabijgelegen sloten. Over het ecologische effect van de bijbehorende ‘koudelozingen’ was nog weinig bekend. Van 2012 tot eind 2017 onderzochten we daarom de effecten van dit nieuwe energiesysteem op ecologie, waterkwaliteit, waterplanten en algen. Nu alle data en metingen zijn geanalyseerd, kunnen we concluderen dat er geen negatieve gevolgen zijn aangetoond op de waterkwaliteit en ecologie van de sloten. De woningen in Hoog Dalem zijn aangesloten op een collectief bronwatersysteem in combinatie met individuele warmtepompen. In de winter komt er water van 12 tot 13 graden Celsius het huis binnen. Dat wordt door de warmtepomp verwarmd naar ongeveer 30 graden en in het vloerverwarmingssyteem geleid. Voor douchewater en warm tapwater kan de warmtepomp ook water maken van 60 graden (boven de legionella grens) en dit water opslaan in een buffervat." (bron en voor nadere informatie zie het artikel van Deltares onder de link)

- Wonen: - Poort6 is een woningcorporatie met ruim 7.000 huurwoningen, garages en bedrijfsruimtes in Gorinchem en Dalem. Daarnaast bieden zij ook regelmatig woningen te koop aan. Zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

- Veiligheid: - "Buurtpreventie Gorinchem-Oost is een samenwerkingsvorm tussen burger, overheid en andere organisaties met als doel om op basis van gelijkwaardigheid en middels korte communicatielijnen problemen te benoemen, te voorkomen en te bestrijden. Wat we doen: we zijn aanwezig en zichtbaar; we zijn op vaste en willekeurige momenten in de wijk; we lopen in opvallende kleding; we leggen duurzame contacten; we gaan gesprekken aan vanuit gelijkwaardigheid; we oordelen niet op basis van gevoel en we handelen op basis van feiten."

Reactie toevoegen