Lansingerland

Gemeente
Lansingerland
Delfland Schieland
Zuid-Holland

Bleiswijk-MSD-20100423-195964.jpg

Beiswijk, waterrecreatie op de Rottemeren.

Beiswijk, waterrecreatie op de Rottemeren.

lepelaar.jpg

Natuur- en recreatiegebied De Groenzoom is aantrekkelijk voor diverse vogelsoorten waaronder de lepelaar.

Natuur- en recreatiegebied De Groenzoom is aantrekkelijk voor diverse vogelsoorten waaronder de lepelaar.

Lansingerland

Terug naar boven

Status

- Lansingerland is een gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- Wapen van de gemeente Lansingerland.

- De gemeente Lansingerland is in 2007 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. Behalve deze 3 dorpen omvat de gemeente verder nog de buurtschappen Hollevoeterbrug (deels), Kruisweg, Noordeinde en Rotte.

- Berkel en Rodenrijs valt onder de streek Delfland, Bergschenhoek en Bleiswijk vallen onder de streek Schieland.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Lansingerland.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en naamsverklaring
De gemeentenaam is bedacht door Harry Berghuis uit Bleiswijk, als resultaat van een uitgeschreven prijsvraag. Het juryrapport motiveert dit als volgt: "Lansing betekent landscheiding en is een term waarmee de oudere inwoners van de drie gemeenten nog zijn opgegroeid. Dit fenomeen heeft dan ook meerdere inzenders geïnspireerd. Zij brachten namen naar voren als De Landscheiding, Lansinghage, Lansing(h)rode, Lansing(h)waarde, Lansing(h)veen en De Lansingh. In de toelichting werd vaak verwezen naar de herkomst van de naam. De Lansing / Landscheiding is de scheiding tussen Delfland en Schieland. Vroeger werd de naam ook aangeduid als De Lansem. Op de avond van de bekendmaking werd dit door een inwoner van Bleiswijk bevestigd. Hij vertelde dat, als hij vroeger thuis vervelend was, zijn moeder hem toeriep: "Joh, ga naar de lansem!"

De Lansing loopt al eeuwenlang als een lint tussen Delfland en Schieland. Het is opvallend dat een woord dat bedoelt een scheiding aan te geven tussen Delfland en Schieland, nu juist een verbindende betekenis blijkt te hebben, als ware het een ruggengraat die de drie gemeenten nog steeds letterlijk verbindt. Eén van de inzenders omschreef het als volgt: “De Lansingh vormde eeuwen lang de begrenzing tussen de 3 B-gemeenten; die scheiding wordt nu in feite opgeheven. De nieuwe nu gezamenlijke naam is daar het symbool van.” Op kaarten is de Lansingh / Landscheiding nog goed te zien."

Alternatieve naam
Het gebied van de dorpen en voormalige gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk wordt, omdat ze allemaal met een B beginnen, ook wel de 3B-hoek genoemd. In 2005 en 2006 was als werknaam van de nieuwe gemeente de naam B-driehoek in gebruik.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Lansingerland ligt N van Rotterdam, Z van Zoetermeer en grenst in het O aan de rivier de Rotte.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Lansingerland heeft ca. 22.000 huizen met ca. 52.500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De gemeente Lansingerland heeft 17 rijksmonumenten. Voor specifieke bezienswaardigheden zie bij de afzonderlijke kernen.

- Het nieuwe gemeentehuis van Lansingerland staat in Bergschenhoek en is in 2012 opgeleverd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Van 2003 tot 2015 is gewerkt aan de realisatie van het 560 hectare grote natuur- en recreatiegebied De Groenzoom. Onderdeel daarvan is de 100 hectare grote Bergboezem, een graslandpolder die sinds jaar en dag wordt gebruikt om overtollig regenwater tijdelijk op te slaan. De bergingscapaciteit van de Bergboezem Berkel is verdubbeld door de omringende dijken hoger en steviger te maken. Daardoor kan het Hoogheemraadschap van Delfland in tijden van hevige neerslag meer regenwater opslaan. Hiermee wordt voorkomen dat waterpeilen te snel stijgen en de lagergelegen woonwijken onder water komen te staan. Een nieuwe watergang verbetert de waterafvoer van de gehele polder Berkel. Rondom de Bergboezem zijn wandelpaden en fietspaden aangelegd, zodat het gebied beter toegankelijk is geworden, zonder de broedende weidevogels te storen. Het waterpeil is iets verhoogd, waardoor weidevogels gemakkelijker voedsel kunnen vinden en het ook aantrekkelijk wordt voor andere vogelsoorten, zoals de lepelaar. Twee nieuwe waterplassen vormen een ecologische verbinding voor dieren tussen de Akkerdijkse Plassen, de Groenzoom en De Balij. De drassige oevers zullen gewaardeerd worden door weidevogels die voedsel zoeken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lansingerland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Lansingerland. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Omroep RTV Lansingerland (RTV_L). - Nieuws van RTV_L op Twitter. - Nieuws uit Lansingerland van De Heraut. - Nieuws van De Heraut op Twitter.

- Sport: - Korfbalvereniging Weidevogels is de enige korfbalvereniging in de gemeente Lansingerland. Ze spelen op locaties in Bleiswijk.

- Welzijn: - In de samenleving is er een groeiende behoefte aan participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar. Mensen willen hun leven graag zelf vormgeven, vanuit hun eigen achtergrond en overtuigingen. Iedereen heeft het recht op de mogelijkheid om op de eigen manier mee te kunnen doen. Welzijn Lansingerland draagt actief bij om deze mogelijkheden te vergroten en gaat daarbij uit van de eigen kracht, wensen en mogelijkheden van mensen. Ze richt zich primair op senioren, mantelzorgers en vrijwilligers, mensen met een functiebeperking, mensen met dementie en mensen in een sociaal isolement. Welzijn Lansingerland informeert, adviseert, creëert ontmoetingsmogelijkheden en ondersteunt waar dat nodig is. Naast de professionals zijn vrijwilligers onmisbaar in het welzijnswerk. Participatie komt immers maximaal tot uitdrukking wanneer actieve en zelfredzame inwoners zich inzetten voor de minder zelfredzamen. Zo geven vrijwilligers, professionals en cliënten samen dagelijks invulling aan een actieve betrokken samenleving.

- Veiligheid: - Nieuws van Politie Midden-Schieland m.b.t. Hillegersberg-Schiebroek, Overschie en Lansingerland.

Reactie toevoegen