Albrandswaard

Gemeente
Albrandswaard
Zuid-Holland

Albrandswaard-0355 (Kopie).jpg

Rotterdam ligt niet alleen in de gem. Rotterdam, maar ook in de gem. Albrandswaard. Voor nadere informatie zie het kopje Status.

Rotterdam ligt niet alleen in de gem. Rotterdam, maar ook in de gem. Albrandswaard. Voor nadere informatie zie het kopje Status.

Albrandswaard

Terug naar boven

Status

- Albrandswaard is een gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek IJsselmonde. Gemeentehuis te Poortugaal.

- Wapen van de gemeente Albrandswaard.

- Wapen van de voormalige gemeente Albrandswaard (en Kijvelanden) (waarvoor zie verder bij Geschiedenis).

- De gemeente is in 1985 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Poortugaal en Rhoon. Dat zijn tevens de enige twee dorpen die de gemeente omvat. Verder zijn er nog de buurtschappen Koedood (deels) en Smitshoek (deels).

- Bij de herindeling van 1985 is door grenscorrectie een deel van Poortugaal naar het Rotterdamse Hoogvliet overgegaan. En omgekeerd is ook een stukje van Hoogvliet naar Poortugaal gegaan.

- De nieuwbouwkern Portland in het O van de gemeente is voor de postadressen onderdeel van het dorp Rhoon, hoewel het geografisch gezien meer verwantschap heeft met en aanligt tegen de Barendrechtse nieuwbouwwijken Smitshoek en Carnisselande. De inwoners mochten kiezen om evt. een dorp Portland te worden, maar men heeft ervoor gekozen om een 'wijk' van Rhoon te willen blijven.

- En dan is er N van Rhoon nog het bedrijventerrein Distripark Eemhaven, dat voor postcodeboek en BAG een formele 'woonplaats' is, met eigen postcode (3165) en formele plaatsnaam genaamd Rotterdam-Albrandswaard. - Op de komborden ter plekke staat de naam Rotterdam (zie foto). Volgens Wikipedia is dit een 'plaagstootje' van de gemeente richting Rotterdam. Het bedrijventerrein grenst aan de Rotterdamse havens Eemhaven en Waalhaven.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Albrandswaard.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Albrandswaard grenst in het N aan de A15, in het O aan Barendrecht (Smitshoek), in het Z aan de Oude Maas en in het W aan Hoogvliet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Albrandswaard heeft ca. 10.000 huizen met ca. 24.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het oorspronkelijke Albrandswaard is ontstaan uit een opwas, grenzend aan de heerlijkheden Poortugaal en Rhoon. Later is daar het gebied de Kijvelanden aan toegevoegd. Albrandswaard en de Kijvelanden vormden een hoge heerlijkheid, die niet tot de heerlijkheid Putten behoorde. Het was een landelijk gebied dat kerkelijk tot Poortugaal behoorde. In 1817 telde het slechts 157 bewoners. Van de vergaderingen van de baljuw en zijn mannen en van de schout en schepenen van voor 1795 zijn (buiten de criminele en gerechtsrollen) geen notulen bewaard gebleven. Vanaf dat jaar vergaderden de colleges van Albrandswaard en van Poortugaal vaak tezamen. Ook was er vaak sprake van een gezamenlijke schout.

Op 30 juni 1811 maakte de schout bekend dat hij uit zijn ambt was gezet en was benoemd tot provisioneel maire. Per 1 april 1817 is Albrandswaard weer tot zelfstandige gemeente verklaard door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Met Poortugaal werd overeengekomen het gemeentehuis van die gemeente voor 5 gulden per jaar te huren als vergaderplaats. In 1841 kwam definitief een einde aan de zelfstandigheid van de toenmalige gemeente en werd de gemeente weer verenigd met de gemeente Poortugaal. Door de herindelingen van 1985 is er dus opnieuw een gemeente Albrandswaard ontstaan. (bron: Gemeentearchief Rotterdam)

- Archieven van Albrandswaard, Poortugaal en Rhoon in het gemeentearchief Rotterdam.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kunstkring Albrandswaard heeft zich tot doel gesteld de beeldende kunst dichter bij de mensen uit de regio te brengen. Dit doel wordt onder andere gerealiseerd door het organiseren van de jaarlijkse Kunst- en Atelierroute Albrandswaard (weekend eind mei) en door het stimuleren en inviteren van jonge startende kunstenaars. Bovendien is jaarlijks het werk van wisselende gastexposanten van buiten de gemeente te bewonderen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het doel van Stichting Bomenridders Albrandswaard (SBA) is het beschermen van milieu, natuurschoon en leefbaarheid in het algemeen en meer in het bijzonder het beschermen van bosplantsoen, bomen, struiken en andere groenvoorzieningen in deze gemeente. In het geval van boomkap-plannen pleit zij op basis van argumenten voor behoud van zo veel mogelijk bomen. In de praktijk is dat 'beschermen' nog niet zo eenvoudig. Bij een geval van 'sta in de weg' wordt gemakkelijk tot verwijderen besloten, ook al liggen er met de nodige wil en creativiteit alternatieven voor de hand, of zijn er mogelijkheden voor verplaatsing van bomen. Vooral bij nieuwbouwprojecten valt het gebrek aan creativiteit op. Belangrijke oorzaak is dat bomen voor projectontwikkelaars en aannemers geen waarde vertegenwoordigen. Als bomenridders pleiten wij ervoor dat voor kap van alle bomen die in eigendom zijn van overheidinstanties (bv gemeente, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat e.a.)  vergunning- en herplantplicht geldt en dat voor de particuliere bomen wordt gewerkt met lijsten van waardevolle bomen.

Enkele voorbeelden van behaalde successen: de fraaie monumentale Vleugelnoot op de Begraafplaats te Rhoon zou aanvankelijk worden gekapt, maar is na aandringen van de Bomenridders behouden gebleven, zij het dat wel een zeer stevige snoei heeft plaatsgevonden. Ter hoogte van het ANWB-kantoor staat in de berm van de Groene Kruisweg een rij Platanen die voor de uitvoering van werkzaamheden in de weg stonden. Ons overleg heeft ertoe geleid dat deze bomen door verplaatsing behouden blijven op een andere plek." Aldus de stichting op haar site.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Albrandswaard (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Albrandswaard. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Wijkregie in Albrandswaard heeft zich de laatste jaren steeds verder ontwikkeld. Vanuit beheer openbare ruimte is een vertaalslag gemaakt van de ‘harde’ kant naar de meer sociale kant, om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in een straat, buurt of wijk. De openbare ruimte, de leefomgeving van de inwoners, biedt een mooie basis om initiatieven die de leefbaarheid bevorderen te ondersteunen. Daarnaast is wijkregie constant op zoek naar innovatieve manieren om inwoners te betrekken bij het opstellen en zeker ook bij het uitvoeren van gemeentelijk beleid en taken.

Het doel van de inzet van wijkregisseurs is dat de wensen en belangen van inwoners van Albrandswaard meegewogen worden in besluiten en uiteindelijk zichtbaar zijn in de projecten en werkzaamheden die de gemeente en haar partners in de wijken uitvoeren. Het gaat om verbinden, inspireren, enthousiasmeren, (bij)sturen, bewaken en afstemmen. De wijkregisseur signaleert in de wijk en formuleert als dat nodig is een aanpak en bewaakt dat initiatieven niet vanuit één inhoudelijk aspect benaderd worden, maar vanuit een samenhangende blik op de wijk (jaarplan). De wijkregisseur is de spin in het web. Het bouwen en onderhouden van een netwerk tussen bewoners, maatschappelijke partners, bedrijven en de gemeente is een van de hoofdopgaven.

- Media / nieuws: - RTV Albrandswaard is de lokale omroep van Rhoon, Poortugaal en Portland. - Albrandswaards Dagblad.

- Jeugd en jongeren: - Scouting Albrandswaard is een waterscoutinggroep die zijn plek gevonden heeft aan de Zwaardijk. Je kunt er als jongen of meisje van 5 tot 18 jaar terecht voor spellen op en rond het water, voor roeien en zeilen. Kom een keer meedraaien op zaterdagmiddag. Je mag 2 keer gratis meedoen!

- Jongerenwerk Albrandswaard helpt alle jongeren in deze gemeente bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. Ze helpen ze hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, en bij het uitwerken van ideeën en plannen, zoals het organiseren van een tienerdisco of voetbaltoernooi, samen spelen in een band of het vinden van een opleiding, stage of (bij)baan. En is er voor de plannen meer hulp nodig van andere mensen of organisaties? Dan bemiddelen zij, bijvoorbeeld met de gemeente, scholen, jeugdsociëteiten, (sport)verenigingen etc. Tot slot organiseren zij ook zelf allerlei projecten en activiteiten voor jongeren, zoals kinderdisco’s , tienerdisco’s, chillzones, zaalvoetbal, jamsessies, huttenbouw, informatieavonden en de jeugdraad.

- Sport: - Korfbalvereniging Rood Wit Albrandswaard (RWA) is in 1993 ontstaan uit een fusie van korfbalvereniging Poortugaal uit het gelijknamige dorp en RWR uit Rhoon. De jeugd neemt een zeer belangrijke plaats in bij RWA. De meeste eerste jeugdteams spelen op het hoogste niveau. Naast het korfballen is er ook volop tijd voor ontspanning. Voor de jeugd wordt veel georganiseerd, zoals discoavonden, filmavonden, kerstdiner, playbackshow, en het jaarlijkse kampweekend met Pinksteren. Verder is er een maandelijkse klaverjascompetitie en een jaarlijkse feestavond, die in het teken staat van het huldigen van alle kampioenen en het afsluiten van een mooi seizoen.

- Welzijn: - Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) biedt ondersteuning en diensten aan alle inwoners van deze gemeente. SWA geeft informatie, advies en hulp op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. Zo dragen zij er aan bij dat de gemeente voor iedereen leefbaar is, dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij en dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om zelfstandig te wonen.

- Veiligheid: - Brandweer Albrandswaard.

Reactie toevoegen