Sliedrecht

Plaats
Dorp en gemeente
Sliedrecht
Alblasserwaard Drechtsteden
Zuid-Holland

Sliedrecht heerlijkheid brief 1801 (Kopie).jpg

Sliedrecht bestond tot 1795 uit de heerlijkheden (Over-)Sliedrecht, Naaldwijk en Niemandsvriend. Deze brief uit 1801 laat zien dat de heerlijkheden ook na 1795 soms in naam nog bleven bestaan. Bestuurlijk hadden zij echter geen betekenis meer.

Sliedrecht bestond tot 1795 uit de heerlijkheden (Over-)Sliedrecht, Naaldwijk en Niemandsvriend. Deze brief uit 1801 laat zien dat de heerlijkheden ook na 1795 soms in naam nog bleven bestaan. Bestuurlijk hadden zij echter geen betekenis meer.

ZH gemeente Sliedrecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Sliedrecht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Sliedrecht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Sliedrecht

Terug naar boven

Status

- Sliedrecht is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio's Alblasserwaard en Drechtsteden.

- De gemeente Sliedrecht is per 1-7-1970 bijna de helft van haar grondgebied kwijtgeraakt (1.183 ha met slechts 74 inwoners) aan de gemeente Dordrecht. Het betreft de Sliedrechtse Biesbosch, de langgerekte strook land onder Sliedrecht ten zuiden van de Merwede. Daarmee kwam de hele Hollandse* Biesbosch onder de gemeente Dordrecht te vallen. Op de oude plattegrond onderaan deze pagina is goed te zien welk stuk grondgebied dit betrof.
* Waar overigens Zuid-Holland mee wordt bedoeld. De Biesbosch ligt namelijk ook nog voor een deel in Noord-Brabant.

- Wapen van de gemeente Sliedrecht.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Sliedrecht.

- Onder het dorp Sliedrecht valt ook de buurtschap Baanhoek.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Slierech.

Benaming inwoners
Een inwoner van Sliedrecht is een Sliedrechter, hoewel je ook de benaming Sliedrechtenaar tegenkomt. Onder de link kun je lezen waarom Sliedrechter de correcte aanduiding is.

Oudere vermeldingen
1203 kopie 1704 Overslydrecht, 1217 kopie 1627-1641 Ouerslydrecht, 1381 (datering kopie onzeker) Slidrecht.

Naamsverklaring
Gevormd uit drecht 'veer, waterloop' en een waternaam Sli, die is ontstaan uit het Germaanse slîwa* van dezelfde woordstam als het Nederlandse slijm en het Middelnederlandse slie 'zeelt' (vissoort). De aanvankelijke benaming Over-Sliedrecht dankte de plaats aan de ligging tegenover het oude, thans verdronken Sliedrecht (in 1105 vermeld als Schlidreth).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Sliedrecht ligt W van Hardinxveld-Giessendam, O van Papendrecht, NO van Dordrecht en grenst in het Z aan de Beneden Merwede. De gemeentegrens loopt midden door de rivier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Sliedrecht, die slechts het gelijknamige dorp en de buurtschap Baanhoek omvat 720 huizen met 4.840 inwoners. Tegenwoordig hebben dorp en gemeente ca. 10.000 huizen met ca. 24.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het oorspronkelijke Sliedrecht lag op de zuidoever van de Beneden Merwede. Door wateroverlast is de nederzetting verplaatst naar de noordzijde van de rivier. De bewoners kregen in het nieuwe Sliedrecht de verplichting om ieder zelf een stuk dijk aan te leggen en te onderhouden. Uit een giftbrief van Floris V blijkt dat het huidige Sliedrecht omstreeks 1277 binnen de dijk kwam te liggen. Om veiligheids- en verkeerstechnische redenen werd vooral langs de dijk gebouwd en zo ontstond de kenmerkende lintbebouwing.

Vóór de Franse Tijd (1795-1813) was er in het huidige Sliedrecht sprake van 3 zogeheten heerlijkheden, namelijk Over-Sliedrecht (ook wel Sliedrecht of Lockhorst genaamd), Naaldwijk (ook wel Naaltwijk) en Niemandsvriend. Dit waren bestuurlijke eenheden met een 'heer' die het desbetreffende gebied bestuurde. Nadere informatie hierover vind je onder de link. In 1795, toen de Fransen het in ons land voor het zeggen kregen, zijn de heerlijkheden als bestuurlijke eenheid opgeheven en introduceerden de Fransen het begrip gemeente (toen nog onder de benaming mairie). Sliedrecht als gemeente is dus in 1795 ontstaan. Soms bleven de heerlijkheden in naam wel bestaan, maar zullen dan vooral nog een ceremoniële en 'status'-betekenis hebben gehad. Zo vinden we bijv. in 1801 nog een brief gericht aan 'de Heere van Naaldwijk, Sliedrecht en Niemandsvriend' (zie afbeelding).

Door de vele watersnoden, overstromingen en dijkdoorbraken in de loop der eeuwen werden de Sliedrechtenaren, door de omstandigheden gedwongen, goed in waterbouwkunde. Zij maakten van de nood een deugd zou je kunnen zeggen. Vooral sinds de 18e eeuw is de Sliedrechtse aannemerij gestaag gegroeid. Tegenwoordig is Sliedrecht bekend om de vele waterbouwkundige werken over de hele wereld, die door haar baggerbedrijven zijn gerealiseerd. Het zal dan ook niet verbazen dat deze plaats bekend staat als Baggerdorp en dat in dit dorp het Nationaal Baggermuseum is gevestigd, welke museum ook het predikaat Internationaal zou kunnen krijgen, want het is het enige museum van dit type in de wereld. Bekende Sliedrechtse baggerbedrijven zijn Boskalis en IHC Merwede. Sliedrecht is ook de geboorteplaats van de bekende aannemer in baggerwerken en uitvinder van de stoombaggermolen Adriaan Volker.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sliedrecht, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Het Sliedrechts Museum is gehuisvest in twee prachtige historische panden: het voormalig kantongerecht (1884) en het voormalig raadhuis (1853). Het museum toont het verleden van Sliedrecht en de Alblasserwaard onder meer met vele stijlkamers (woonkamers, school, kruidenierswinkeltje, schoenmaker enz.) en met een grote verzameling werktuigen uit de lokale industrie (o.m. een grote touwbaan) in de nijverheidszaal.

- In een prachtig 19e-eeuws pand aan de Molendijk, het voormalige woonhuis van de baggerfamilie Volker, vind je het Nationaal Baggermuseum. Dit museum is uniek in de wereld en biedt je gelegenheid kennis te maken met het heden en het verleden van het baggerbedrijf, in de bakermat Sliedrecht. Historische en moderne modellen van baggervaartuigen vormen de kern van de vaste opstelling. Deze worden aangevuld door een fantastische verzameling oude prenten, foto’s en tekeningen. Bovendien zijn er door het museum heen opgebaggerde voorwerpen te vinden, van kanonskogels tot pijpenkoppen. De filmzaal biedt toegang tot een brede collectie films van baggerwerkzaamheden, vanaf de Zuiderzeewerken tot aan Dubai en het Palmeiland.

- Genealogische Vereniging De Stamboom.

- Historische Vereniging Sliedrecht heeft op haar site o.a. een pagina Geschiedenis met daaronder ca. 100 artikelen over de geschiedenis van het dorp en de gemeente.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sliedrecht heeft 8 rijksmonumenten.

- Grote Kerk (Hervormd PKN).

- Maranathakerk (Hervormd PKN).

- Dijksynagoge.

- Gevelstenen in Sliedrecht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Baggerfestival (weekend eind juni).

- Braderie en Wielerronde (eind juni).

Terug naar boven

Beeld

- Fotoarchief met ca. 20.000 oude foto's betreffende de gemeente Sliedrecht.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sliedrecht (online te bestellen).

- Het boek 'Slierechs van A tot Z. Woorden, uitdrukkingen en taaleigen van het Sliedrechts dialect' (2006) is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Sliedrecht.- Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Nieuws: - Nieuws uit Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en omgeving van De Merwestreek.

Reactie toevoegen