Leiden

Plaats
Stad en gemeente
Leiden
Zuid-Holland

Leiden 1.jpg

Molen De Put in Leiden

Molen De Put in Leiden

Leiden 2.jpg

De Burcht in Leiden

De Burcht in Leiden

Leiden 3.jpg

De Hooglandse kerk, gezien vanaf de Burcht

De Hooglandse kerk, gezien vanaf de Burcht

Leiden 4.jpg

Een mooi hoekje in Leiden

Een mooi hoekje in Leiden

Leiden 6.jpg

Het Rapenburg in Leiden

Het Rapenburg in Leiden

Leiden 5.jpg

Blik in noordelijke richting vanaf de Burcht in Leiden

Blik in noordelijke richting vanaf de Burcht in Leiden

ZH gemeente Leiden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Leiden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Leiden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Leiden

Terug naar boven

Status

- Leiden is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- Wapen van de gemeente Leiden.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Leiden.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
Leijden, Leyden.

Terug naar boven

Ligging

Leiden ligt in het NW van Zuid-Holland, WNW van Alphen aan den Rijn, NO van Den Haag, Wassenaar en Voorschoten, ZO van Katwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de stad en gemeente Leiden 7.054 huizen met 38.521 inwoners. Tegenwoordig heeft de stad en gemeente ca. 50.000 huizen met ca. 120.000 inwoners en is daarmee qua inwonertal de 5e gemeente van Zuid-Holland.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Leiden, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Erfgoed Leiden en Omstreken is een regionaal kennis- en adviescentrum op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie, dat medio 2013 is ontstaan door de bundeling van het Regionaal Archief Leiden en de gemeentelijke afdeling Monumenten & Archeologie. Ook Molenmuseum De Valk maakt deel uit van de combinatie. Het Regionaal Archief beheert archieven van en over de stad en haar inwoners, en van Hillegom, Leiderdorp, Noordwijk, Rijnsburg (gemeente Katwijk), Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Het Regionaal Archief heeft o.a. honderdduizenden foto's, ansichtkaarten e.d. uit verschillende collecties, die deels online te bekijken zijn.

- Historische Vereniging Oud Leiden.

- Jan van Hout, Vereniging van Vrienden van het Leidse Archief.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Leiden heeft 1243 rijksmonumenten.

- De huidige Pieterskerk dateert uit de 15e eeuw en is een vijfbeukige kruiskerk in Brabantse gotiek. Er is een expositie te zien over bouw- en gebruiksgeschiedenis van de kerk met grafvondsten, foto's en de Leidse mummie.

- De oude (en verdwenen) begraafplaatsen.

- De Oude Sterrewacht (1861) heeft in 2011 de Leidse Architectuurprijs gewonnen.

- De watertoren aan de Hoge Rijndijk is in 2013 verbouwd tot woonruimte met galerie en B&B.

- De Waag is in 2013 na verbouwing herbestemd tot horecagelegenheid.

- Gevelstenen in Leiden.

- Molens in Leiden: Stevenshofjesmolen, - Molen d' Heesterboom, - Molen De Herder, - Kikkermolen, - Marendijkmolen, -Rodenburgermolen, - Stadsmolen, - Molen De Put, - De Valk. Molen De Valk is een originele Leidse stellingkorenmolen uit 1743. Het molenmuseum in de molen bevat de enige bewaard gebleven stadsmolenaarswoning in Nederland (die tot 1963 bewoond is geweest). Ook zijn een rosmolen, de collectie Van Rhijn en die van Vereniging De Hollandsche Molen te zien. Alle 7 verdiepingen zijn toegankelijk voor bezoekers. Vanaf de omloop heeft u een schitterend uitzicht over de stad. Sinds 2000 is de molen weer maalvaardig.

- Buurtmuseum Leiden-Noord.

- Het Academisch Historisch Museum is alleen publiek toegankelijk op Open Monumentendag.

- Het Anatomisch Museum kan door het jaar heen alleen door docenten en studenten worden bezocht. Voor publiek is het toegankelijk tijdens het Nationale Museumweekend (april) en op de Wetenschapsdag (oktober).

- Als het gaat om de geschiedenis van de natuurwetenschappen en de geneeskunde, dan behoren de collecties van Museum Boerhaave tot de belangrijkste ter wereld.

- Naturalis heeft de grootste natuurhistorische collectie van planten en dieren in ons land. Anker is de grote collectietoren: 20 verdiepingen hoog, gevuld met 15 miljoen dode planten en dieren. Het gaat om opgezette dieren, skeletten, fossielen, gesteenten en mineralen. De collectie bevat 150.000 diersoorten en vertegenwoordigt ruim 10% van de biodiversiteit op aarde. Nog enkele getallen: het gaat om 5.250.000 insecten, 2.290.000 ongewervelde dieren, 1.000.000 gewervelde dieren en 1.160.000 fossielen.

- Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationale centrum voor archeologie waar jong en oud kan genieten van de beschavingen van het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Klassieke wereld en het vroege Nederland. De website Schatgravers van het museum staat vol met informatie over onderwerpen uit de oudheid en is vooral bedoeld voor jongeren die een werkstuk maken of een spreekbeurt houden. In heldere en begrijpelijke taal geeft de website uitleg over zaken als, bijvoorbeeld, het hoe en waarom van mummificatie in het oude Egypte. Op de doe-het-zelf pagina’s staan praktische tips, zoals een handleiding voor het schrijven van je eigen naam in hiërogliefen.

- Museum Volkenkunde neemt bezoekers mee op wereldreis. Aan de hand van de wereldberoemde collecties voert de tocht van Indonesië naar China, Japan en Korea, de Poolgebieden, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika over de Oceaan naar Afrika, Centraal- en West-Azië.

- Museum De Lakenhal is het museum van een typisch Hollandse stadscultuur vanaf de 16e eeuw tot heden. U vindt er collecties (Leids) zilver, gegraveerd glas, tin en tegels. De Lakenhal heeft ook schilderijen van beroemde Leidenaren als Cornelis Engebrechtsz. en Lucas van Leyden uit de 16e eeuw. Uit de 17e eeuw zijn er de jonge Rembrandt en Lievens, David Bailly, Jan Steen, Gerard Dou en de Leidse Fijnschilders onder wie de familie Van Mieris en vele anderen. Passend bij de eigen collectie schilders van het Hollandse landschap - onder andere Van Goyen, Porcellis - heeft het museum een belangrijke collectie Nederlandse landschapschilderkunst in bruikleen van de Rijksdienst Beeldende Kunst.

- Japanmuseum SieboldHuis.

- Al meer dan 4 eeuwen worden in de Hortus Botanicus Leiden planten uit alle windstreken verzameld en bestudeerd. Ontdek boomvarens en orchideeën uit de Maleise archipel in de kassen en monumentale boomreuzen zoals Ginkgo biloba uit 1785 en de treurbeuk uit 1840 in de tuin. Topstuk van de Hortus is de Clusiustuin, de reconstructie van de eerste aanleg van de Hortus uit 1594. In 2019 heeft de Hortus Botanicus een erfenis ontvangen van 5 miljoen euro, uit de nalatenschap van Carla van Steijn. De gift wordt volgens haar wens besteed aan nieuwe activiteiten en om de toegankelijkheid voor mindervaliden te optimaliseren. Carla van Steijn was frequent bezoekster van de Hortus. Zij was zeer betrokken bij het wel en wee van de botanische tuin en sprak tijdens die bezoeken vaak met medewerkers, vrijwilligers, directie, en bestuursleden van Stichting Vrienden van de Hortus. Al tijdens haar leven ondersteunde zij de Hortus met enkele anonieme gulle giften, onder andere voor de vernieuwing van de tropische kassen en Clusiustuin, de informatieborden, padenvernieuwing en de recente verbouwing van de wintertuin en het entreegebouw.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in februari is er in Leiden 'Gluren bij de Buren', hét woonkamerfestival, waarbij woonkamers in verschillende steden worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een wel zeer intiem karakter. Iedereen kan genieten van diverse optredens van lokale talenten, van singer-songwriters met een gouden keel tot theatermakers die je verrassen en koren die je omverblazen! Elke artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten. Door de speciale looproutes kun je hierdoor als bezoeker maximaal 7 optredens bijwonen. Gluren bij de Buren maakt de wijken gezelliger en geeft lokale acts een podium. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken (een vrijwillige bijdrage is welkom, en draagt bij aan het budget om de volgende editie mogelijk te maken). Beleef het karakter van jouw stad, de gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale muzikanten als bezoeker van 'Gluren bij de Buren'. Wil je Gluren bij de Buren ook in jóuw stad organiseren? Wil je jouw huiskamer beschikbaar stellen voor een optreden? Of wil je zelf spelen in een van de huiskamers? Neem dan contact op met de organisatie.

- De Joop Zoetemelk Classic is op een zaterdag eind maart. Een dag later is de Eneco Ronde van het Groene Hart, waarvan de Joop Zoetemelk Classic de officiële toerversie is. Je kunt kiezen uit de afstanden 45, 75 en 150 km. Swift wil zo de recreatieve waarde van het Groene Hart onder de aandacht brengen en haar waardering uiten voor Joop Zoetemelk, die zijn wielerleven als nieuweling bij Swift is begonnen en nog steeds lid is van deze Leidse Ren en Toervereniging. Joop Zoetemelk geeft het startschot en rijdt zelf ook mee.

- RAP Leiden organiseert jaarlijks in april de Architectuurweek: een boeiend programma van lezingen, talkshows, films en rondleidingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en ontwerp, op ca. 12 locaties in de stad. Vrijwel alle evenementen en activiteiten zijn gratis toegankelijk, behalve het Congres.

- Museumnacht Leiden (mei).

- De Leidse Lakenfeesten (laatste weekend van juni) horen bij Leiden, zoals Prinsjesdag bij Den Haag. De feesten hebben een lange ontstaansgeschiedenis, die terug te voeren is op de hoogtijdagen van de Leidse textielnijverheid. Vier dagen lang verandert de stad in een festival vol met optredens, evenementen en gezelligheid op verschillende locaties. De vertrouwde onderdelen zijn de Rabobank Peurbakkentocht op vrijdag met daaraan voorafgaand de Peurbakkenmarkt op de Haarlemmerstraat. Zaterdag worden traditiegetrouw de Dragonboatraces gehouden bij de Apothekersdijk en Boommarkt. Dat is ook de dag van het gezellige Bierfestival op het Hooglandse Kerkplein. Die avond kan je van muziek genieten op het Stadhuisplein, daar wordt een Hollandse Avond gehouden en op zondag is er nog De Gouden Pet, een straatmuzikantenconcours op diverse plekken in het centrum. Twee dagen Zomers Kunstweekend op de Hooglandse Kerkgracht en de Leidens Gouden Eeuw Markt in het van der Werfpark maken het weekend compleet.

- De Leidse Hooidagen (weekend eind augustus, in 2017 voor de 4e keer) worden georganiseerd door Het Zuid-Hollands Landschap in samenwerking met partner Naar Buiten! Met een vol programma met leuke leer- en doe-activiteiten zijn de Leidse Hooidagen een dagje uit voor het hele gezin.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2013 hebben Provinciale Staten besloten om van de Oostvlietpolder, het laatste lapje groen buitengebied in Leiden, toch maar geen bedrijventerrein te maken. Dus de Vrienden van de Oostvlietpolder konden toen eindelijk opgelucht ademhalen.

- In 2013 is Archeologisch Park Matilo gerealiseerd, genoemd naar de Romeinse legerplaats die hier vroeger was.

- Actualiteiten m.b.t. de natuur in omgeving Leiden op Facebook.

- Het vissenmonitoringsproject in de Leidse Havenwijk is in 2013 opgezet door Aaf Verkade en de KNNV Leiden e.o. Het vindt plaats met medewerking van het Hoogheemraadschap van Rijnland en RAVON. Ook de gemeente Leiden ondersteunt het project van harte. RAVON kende het project in 2015 de Stimuleringsprijs toe, omdat Aaf op haar eigen unieke wijze natuurbeleving, natuurbescherming en natuureducatie combineert. Dit project is een goed voorbeeld van hoe bewoners betrokken worden bij de stadsnatuur in hun directe omgeving. Veel omwonenden komen kijken en helpen ook mee. Voor eenieder is er wel iets te doen, zoals meevissen naar afval, waarnemingen turven, uitleg geven over soortherkenning of omstanders te woord staan. Het project draagt op deze manier bij aan meer bewonersparticipatie, buurtcohesie en de leefbaarheid in de wijk. De gemeente is zó enthousiast over het project, dat ze sinds 2016 de uitbreiding naar andere wijken stimuleert, en met succes! Sinds de start vindt er steeds meer kennisuitwisseling en afstemming plaats met scholen, rederijen, wijkverenigingen en sportvissers. Voor nadere informatie zie het artikel 'Nieuw in Leiden: rivierdonderpaddenhotels', het artikel 'Drie jaar vissenmonitoring in Leiden' en de website Onderwaterinleiden.nl.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Leiden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leiden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Leiden. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Unity is de regionale omroep voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest, die gezamenlijk bekend staan als de 'Leidse Regio'. - Actuele achtergrondinformatie over thema's die spelen in Leiden.

- Sites van wijken en buurten in Leiden: - Buurtvereniging Maredorp. - Professoren- en Burgemeesterswijk. - Raadsherenbuurt. - Waardeiland. - Wijkvereniging Merenwijk is in 2016 opgericht.

- Duurzaamheid: - De gemeente Leiden heeft in april 2019 de rapportage Samen aan de Slag 2016-2018 en de vervolgaanpak voor de komende jaren vastgesteld. Deze aanpak draait om zelfbeheer van stukjes openbare ruimte door bewoners en initiatieven die zij nemen om de leefomgeving te vergroenen en te verbeteren. De aanpak is tot nu toe zeer succesvol geweest. Voor de komende jaren wil het college de aanpak samen met bewoners meer richten op het aanpakken van straten, pleinen of buurten als geheel. Zo kunnen ook elementen worden meegenomen als het verduurzamen van woningen, vergroenen van tuinen en andere maatregelen die genomen kunnen worden tegen klimaatverandering.

Leidraad voor de komende jaren is de volgende prioritering: de Groene Kansenkaart: Samen aan de Slag kan het eigen netwerk en de opgedane ervaring inzetten om bij te dragen aan de realisatie van de groene kansen in de stad, zoals het vergroenen van daken of toevoegen van bomen; vervanging van bestrating en riolering en herinrichting van straten, pleinen en wijken. Als het mogelijk is gebruikt de gemeente dit om ook verduurzaming en vergroening te realiseren; straten selecteren die voortkomen uit de verschillende stresstests, te weten voor hittestress, droogte en wateroverlast. Deze straten hebben prioriteit om aan de pakken; aansluiten bij kansrijke initiatieven. Waar mogelijk faciliteert de gemeente actieve wijkverenigingen of buurten die graag met hun wijk aan de slag willen. (bron: gemeente Leiden, 26-4-2019)

Reactie toevoegen