Leidschendam-Voorburg

Gemeente
Leidschendam-Voorburg
Zuid-Holland

leidschendam-voorburg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de provincie Zuid-Holland.  De gemeente is in 2002 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg.

Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente is in 2002 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg.

Leidschendam-Voorburg

Terug naar boven

Status

- Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- De gemeente Leidschendam-Voorburg is in 2002 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg. Tot de gemeente behoren naast de gelijknamige dorpen ook nog het dorp Stompwijk en de buurtschappen Park Leeuwenbergh (grotendeels, namelijk het woonkern-gedeelte), Westeinde (deels, één pand) en Wilsveen.

- Wapen van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Leidschendam-Voorburg ligt O en NO van de stad Den Haag, NO van het dorp Rijswijk, N van de stad Delft, de Haagse Vinex-wijken Leidschenveen en Ypenburg en het dorp Nootdorp, W van de stad Zoetermeer, ZW van de dorpen Zoeterwoude-Dorp, Zoeterwoude-Rijndijk en Voorschoten en de stad Leiden en Z van het dorp Wassenaar. De A4 loopt door de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Leidschendam-Voorburg omvat ca. 34.000 huizen met ca. 75.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van deze gemeente en haar rechtsvoorgangers kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "De website Toen Leidschendam-Voorburg is het historisch informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Leidschendam, Voorburg, Stompwijk en Wisveen. De website is een samenwerkingsverband van Bibliotheek aan de Vliet, het Stadsmuseum en het Gemeentearchief. Het is een in de sfeer van de 19e eeuw vormgegeven afdeling van Bibliotheek aan de Vliet (locatie Voorburg), waarin stukken uit het gemeentearchief, museale voorwerpen uit  het Stadsmuseum en materiaal van andere erfgoedpartners te zien zijn, deels permanent, deels in wisselende exposities. Alle boeken, tijdschriften en andere materialen die de bibliotheek in de loop der jaren over het grondgebied van de huidige gemeente heeft verzameld zijn in de website ondergebracht.

Geïnteresseerden kunnen een keuze maken uit 15 regelmatig wisselende films en fotocollages van interessante gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis van de gemeente. Via knoppen op een tijdsbalk worden ze opgeroepen en vertoond op een tv-scherm. Toen Leidschendam-Voorburg is vooral ook een ontmoetingspunt voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de gemeente. De bibliotheek werkt samen met de musea, de historische kringen en bijna alle andere verenigingen en instellingen die zich met het erfgoed van de inwoners van de gemeente bezighouden. Regelmatig worden er activiteiten in en buiten de bibliotheek georganiseerd."

- "De geschiedenis van Leidschendam-Voorburg en Den Haag is sterk met elkaar verbonden. Veel inwoners werken en recreëren over de gemeentegrenzen heen. Veel families hebben wortels in beide gemeenten. De geschiedenis van beide gemeenten kan door het gezamenlijk aanbieden van historische bronnen in een bredere context worden geplaatst. Daarom zijn beide gemeentearchieven per 1 januari 2015 een hechte samenwerking met elkaar aangegaan. Je bent daarom welkom in de studiezalen van het Haags Gemeentearchief (HGA). In de studiezaal op de begane grond staat een computer om digitale bestanden, inventarissen en nadere toegangen te raadplegen. Ook de belangrijkste literatuur over de gemeente kun je hier inzien. Verder staan hier microfiches met de Burgerlijke Stand van Leidschendam, Stompwijk en Veur. Er zijn kopieboeken van de Burgerlijke Stand van Voorburg in te zien en er staat een kaartsysteem met gegevens van het bevolkingsregister en Burgerlijke Stand van Leidschendam, Stompwijk en Veur. Deze studiezaal is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur. In de studiezaal op verdieping -1 kun je origineel materiaal uit de collecties en archieven van de gemeente raadplegen. Dat kan alleen op afspraak. Stuur daarvoor een e-mail naar leidschendam-voorburg@denhaag.nl. Deze studiezaal is open van dinsdag tot en met donderdag van 9.00-16.00 uur.

De geschiedenis van de gemeente Leidschendam-Voorburg is onder meer vastgelegd in archiefstukken, die op het gemeentearchief worden bewaard. Het gemeentearchief beheert ongeveer drie kilometer archieven van het gemeentebestuur, gemeentelijke instellingen en particulieren (zoals kerken, verenigingen, families en personen). De historische informatie wordt aangevuld met een uitgebreide documentatie- en fotoverzameling. Voor stamboomonderzoek staan diverse archieven ter beschikking. Alle archieven en verzamelingen kunnen kosteloos worden geraadpleegd. Voor het maken van kopieën/reproducties, het laten uitvoeren van archiefonderzoek en voor het gebruiken van fotografische afbeeldingen uit het gemeentearchief zullen conform de doorvoor geldende leges kosten worden berekend."

- "In 2008 zijn Museum Swaensteyn en de Historische Collectie Veur-Stompwijk gefuseerd tot het nieuwe Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg. Dit museum beheert en presenteert het culturele erfgoed van de gemeente, vanaf de Romeinen tot aan de hedendaagse kunst, op een begrijpelijke en aansprekende manier. Het museum zoekt samenwerking met andere (culturele) instellingen in de regio en is ook zichtbaar zijn buiten haar eigen muren. De locatie van het museum is voorlopig Herenstraat 101 in Voorburg (Museum Swaensteyn), maar er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe locatie en een nevenlocatie in Leidschendam.

In het hart van Voorburg, in de Herenstraat, vlak bij de Oude Kerk, is het museum gevestigd in een vroeg 19e-eeuws notarishuis, dat aan vele generaties notarissen onderdak heeft geboden. Nu herinnert alleen het embleem boven de voordeur nog aan de oorspronkelijke bestemming. Door die deur stap je een klein intiem museum binnen, voornamelijk gewijd aan de geschiedenis van Leidschendam en Voorburg: van de komst van de Romeinen tot de laatste ontwikkelingen in de beeldende kunst. De geschiedenis van niet zomaar "een dorp aan de Vliet ... Zo heeft het museum een kleine permanente expositie over het Forum Hadriani, een Romeinse stad die zich bevond op de plek waar nu Voorburg ligt. In de 19e-eeuwse stijlkamer de Mariannekamer vind je vele herinneringen aan Prinses Marianne (1810-1883), de mooie, sociaal bewogen, kunstminnende én onconventionele dochter van Koning Willem III. Nadat zij haar echtgenoot, Prins Albert van Pruisen, had verlaten, koos zij Voorburg tot een van haar vaste verblijfplaatsen en kocht hier meerdere buitens. Kern van de collectie kunst wordt gevormd door werk van de Nieuwe Ploeg. De Nieuwe Ploeg was een artistieke werkgroep in Voorburg uit de jaren 1951-1959."

- Canon van Leidschendam-Voorburg (= de 20 belangrijkste onderpen uit de geschiedenis van het grondgebied van de gemeente, op chronologische volgorde).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leidschendam-Voorburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Leidschendam-Voorburg. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Duurzaamheid: - "Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg wil duurzame ontwikkeling in de gemeente bevorderen. Duurzaam is: wij voorzien zó in onze behoeften, dat mensen van komende generaties én mensen elders op de wereld óók in hun behoeften kunnen voorzien. En even goed als wij. Duurzaam is als er wereldwijd evenwicht is tussen wat economisch, ecologisch en sociaal vereist is, de ‘triple P’: People, Planet, Profit. Duurzaam gaat niet alleen over het milieu nú, maar ook over het milieu na ons. En duurzaam gaat niet alleen over milieu, maar ook over een evenwichtige verdeling over de wereld. Alle mensen hebben gelijke rechten. Mensen die elders op de wereld leven, en ook degenen die na ons komen, hebben net zo veel recht als wij om zich te ontwikkelen. Om welvaart, welzijn en geluk te bereiken. De stichting is de voortzetting van Stichting Duurzaam Voorburg en Platform LA21 Leidschendam. LA21 stond voor Lokale Agenda voor de 21e eeuw, die is opgesteld tijdens een grote conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro.  Daar is ook de definitie van ‘duurzaam’ afgesproken die wij op onze website gebruiken.

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg stimuleert lokale groepen en initiatieven die het leven en het werken in de gemeente duurzamer maken. De stichting organiseert thema-avonden, adviseert de gemeente, zet acties op, en is voor de deelnemende organisaties een plek om acties te coördineren en klokken gelijk te zetten. Sinds 2016 werken we ook samen met Stadstuin Rusthout (tegenover winkelcentrum Leidsenhage aan de Noordsingel). De Stadstuin heeft een kinderboerderij en een informatiecentrum over hoe je je leven duurzamer kunt inrichten. Doe mee! Sluit je aan bij ons of bij een van de vele organisaties en initiatieven die in onze gemeente met duurzaamheid bezit zijn. Zoals: De Groene Basis. Stichting De Groene Basis verzorgt met een enthousiaste groep van ca. 25 vrijwilligers natuurexcursies voor de basisscholen in de gemeente; de Wereldwinkel. Verkoopt producten uit derdewereldlanden voor een eerlijke prijs; Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam; onderhoudt karakteristieke erfbeplanting en landschappelijk groen, beschermt nesten en weidevogels."

Reactie toevoegen