Leidschendam-Voorburg

Gemeente
Leidschendam-Voorburg
Zuid-Holland

leidschendam-voorburg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de provincie Zuid-Holland.  De gemeente is in 2002 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg.

Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente is in 2002 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg.

Leidschendam-Voorburg

Terug naar boven

Status

- Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- De gemeente Leidschendam-Voorburg is in 2002 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg. Tot de gemeente behoren naast de gelijknamige dorpen ook nog het dorp Stompwijk en de buurtschappen Park Leeuwenbergh (grotendeels, namelijk het woonkerngedeelte), Westeinde (deels, één pand) en Wilsveen.

- Wapen van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Leidschendam-Voorburg ligt O en NO van de stad Den Haag, NO van het dorp Rijswijk, N van de stad Delft, de Haagse Vinex-wijken Leidschenveen en Ypenburg en het dorp Nootdorp, W van de stad Zoetermeer, ZW van de dorpen Zoeterwoude-Dorp, Zoeterwoude-Rijndijk en Voorschoten en de stad Leiden en Z van het dorp Wassenaar. De A4 loopt door de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Leidschendam-Voorburg omvat ca. 34.000 huizen met ca. 75.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van deze gemeente en haar rechtsvoorgangers kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "De website Toen Leidschendam-Voorburg is het historisch informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Leidschendam, Voorburg, Stompwijk en Wisveen. De website is een samenwerkingsverband van Bibliotheek aan de Vliet, het Stadsmuseum en het Gemeentearchief. Het is een in de sfeer van de 19e eeuw vormgegeven afdeling van Bibliotheek aan de Vliet (locatie Voorburg), waarin stukken uit het gemeentearchief, museale voorwerpen uit het Stadsmuseum en materiaal van andere erfgoedpartners te zien zijn, deels permanent, deels in wisselende exposities. Alle boeken, tijdschriften en andere materialen die de bibliotheek in de loop der jaren over het grondgebied van de huidige gemeente heeft verzameld zijn in de website ondergebracht.

Geïnteresseerden kunnen een keuze maken uit 15 regelmatig wisselende films en fotocollages van interessante gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis van de gemeente. Via knoppen op een tijdsbalk worden ze opgeroepen en vertoond op een tv-scherm. Toen Leidschendam-Voorburg is vooral ook een ontmoetingspunt voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de gemeente. De bibliotheek werkt samen met de musea, de historische kringen en bijna alle andere verenigingen en instellingen die zich met het erfgoed van de inwoners van de gemeente bezighouden. Regelmatig worden er activiteiten in en buiten de bibliotheek georganiseerd."

- Museum Swaensteyn is het huis voor de geschiedenis, kunst en cultuur van Voorburg en Leidschendam. Het museum is gevestigd in het Notarishuis (Herenstraat 101), een van de oudste gebouwen in het Huygenskwartier van Voorburg. Het museum presenteert tenminste vier tijdelijke tentoonstellingen per jaar. Daarnaast is er in Museum Swaensteyn aandacht voor de Romeinen en Forum Hadriani en het bijzondere leven van Oranje prinses Marianne. Museum Swaensteyn, stadsmuseum voor Leidschendam-Voorburg, stelt zich ten doel de kunst en geschiedenis van de gemeente aan de hand van haar collectie te tonen voor een breed publiek. Het museum heeft een collectie waarin de geschiedenis van de gemeente wordt weerspiegeld. Daarbinnen zijn enkele zwaartepunten. Zo heeft het museum een kleine permanente expositie over het Forum Hadriani, een Romeinse stad die zich bevond op de plek waar nu Voorburg ligt. Daarnaast is er aandacht voor de persoon van prinses Marianne der Nederlanden (1810-1883), die in de omgeving van Voorburg heeft gewoond in verschillende huizen en landgoederen.

Naast geschiedenis is er ook kunst. Het museum verzamelt werk van kunstenaars uit de gemeente van vroeger en nu. Kern van de collectie kunst wordt gevormd door werk van de Nieuwe Ploeg. De Nieuwe Ploeg was een artistieke werkgroep in Voorburg uit de jaren 1951-1959. Museum Swaensteyn valt onder Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg. Deze is ontstaan door een fusie van Stichting Museum Swaensteyn (Voorburg) en Stichting Historische Collectie Veur-Stompwijk (Leidschendam) in 2008. Het museum heeft een kleine professionele staf en wordt verder gerund door tientallen vrijwilligers.

- "De geschiedenis van Leidschendam-Voorburg en Den Haag is sterk met elkaar verbonden. Veel inwoners werken en recreëren over de gemeentegrenzen heen. Veel families hebben wortels in beide gemeenten. De geschiedenis van beide gemeenten kan door het gezamenlijk aanbieden van historische bronnen in een bredere context worden geplaatst. Daarom zijn beide gemeentearchieven per 1 januari 2015 een hechte samenwerking met elkaar aangegaan en is het archief van de gemeente Leidschendam-Voorburg tegenwoordig ondergebracht bij het Haags Gemeentearchief. Je bent daarom welkom in de studiezalen van het Haags Gemeentearchief (HGA). In de studiezaal op de begane grond staat een computer om digitale bestanden, inventarissen en nadere toegangen te raadplegen. Ook de belangrijkste literatuur over de gemeente kun je hier inzien. Verder staan hier microfiches met de Burgerlijke Stand van Leidschendam, Stompwijk en Veur. Er zijn kopieboeken van de Burgerlijke Stand van Voorburg in te zien en er staat een kaartsysteem met gegevens van het bevolkingsregister en Burgerlijke Stand van Leidschendam, Stompwijk en Veur. Deze studiezaal is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur. In de studiezaal op verdieping -1 kun je origineel materiaal uit de collecties en archieven van de gemeente raadplegen. Dat kan alleen op afspraak. Stuur daarvoor een e-mail naar leidschendam-voorburg@denhaag.nl. Deze studiezaal is open van dinsdag tot en met donderdag van 9.00-16.00 uur.

De geschiedenis van de gemeente Leidschendam-Voorburg is onder meer vastgelegd in archiefstukken, die op het gemeentearchief worden bewaard. Het gemeentearchief beheert ongeveer drie kilometer archieven van het gemeentebestuur, gemeentelijke instellingen en particulieren (zoals kerken, verenigingen, families en personen). De historische informatie wordt aangevuld met een uitgebreide documentatie- en fotoverzameling. Voor stamboomonderzoek staan diverse archieven ter beschikking. Alle archieven en verzamelingen kunnen kosteloos worden geraadpleegd. Voor het maken van kopieën/reproducties, het laten uitvoeren van archiefonderzoek en voor het gebruiken van fotografische afbeeldingen uit het gemeentearchief zullen conform de doorvoor geldende leges kosten worden berekend."

- Canon van Leidschendam-Voorburg (= de 20 belangrijkste onderpen uit de geschiedenis van het grondgebied van de gemeente, op chronologische volgorde).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leidschendam-Voorburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Leidschendam-Voorburg. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Duurzaamheid: - "Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg wil duurzame ontwikkeling in de gemeente bevorderen. Duurzaam is: wij voorzien zó in onze behoeften, dat mensen van komende generaties én mensen elders op de wereld óók in hun behoeften kunnen voorzien. En even goed als wij. Duurzaam is als er wereldwijd evenwicht is tussen wat economisch, ecologisch en sociaal vereist is, de ‘triple P’: People, Planet, Profit. Duurzaam gaat niet alleen over het milieu nú, maar ook over het milieu na ons. En duurzaam gaat niet alleen over milieu, maar ook over een evenwichtige verdeling over de wereld. Alle mensen hebben gelijke rechten. Mensen die elders op de wereld leven, en ook degenen die na ons komen, hebben net zo veel recht als wij om zich te ontwikkelen. Om welvaart, welzijn en geluk te bereiken. De stichting is de voortzetting van Stichting Duurzaam Voorburg en Platform LA21 Leidschendam. LA21 stond voor Lokale Agenda voor de 21e eeuw, die is opgesteld tijdens een grote conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro. Daar is ook de definitie van ‘duurzaam’ afgesproken die wij op onze website gebruiken.

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg stimuleert lokale groepen en initiatieven die het leven en het werken in de gemeente duurzamer maken. De stichting organiseert thema-avonden, adviseert de gemeente, zet acties op, en is voor de deelnemende organisaties een plek om acties te coördineren en klokken gelijk te zetten. Sinds 2016 werken we ook samen met Stadstuin Rusthout (tegenover winkelcentrum Leidsenhage aan de Noordsingel). De Stadstuin heeft een kinderboerderij en een informatiecentrum over hoe je je leven duurzamer kunt inrichten. Doe mee! Sluit je aan bij ons of bij een van de vele organisaties en initiatieven die in onze gemeente met duurzaamheid bezit zijn. Zoals: De Groene Basis. Stichting De Groene Basis verzorgt met een enthousiaste groep van ca. 25 vrijwilligers natuurexcursies voor de basisscholen in de gemeente; de Wereldwinkel. Verkoopt producten uit derdewereldlanden voor een eerlijke prijs; Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam; onderhoudt karakteristieke erfbeplanting en landschappelijk groen, beschermt nesten en weidevogels."

Reactie toevoegen