Goeree-Overflakkee

Gemeente
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

goeree-overflakkee_kaart.jpg

Goeree-Overflakkee is vanouds een eiland, is tegenwoordig door vier dammen met omliggende gebieden verbonden en is daarom nu formeel een schiereiland. Maar in de praktijk wordt het nog altijd als eiland beleefd en geprofileerd. (© Google)

Goeree-Overflakkee is vanouds een eiland, is tegenwoordig door vier dammen met omliggende gebieden verbonden en is daarom nu formeel een schiereiland. Maar in de praktijk wordt het nog altijd als eiland beleefd en geprofileerd. (© Google)

sommelsdijk_streekmuseum_goeree-overflakkee_640x480.jpg

Streekmuseum Goeree-Overflakkee te Sommelsdijk is gevestigd in vijf aaneengesloten monumentale 17e-eeuwse trapgevelhuisjes

Streekmuseum Goeree-Overflakkee te Sommelsdijk is gevestigd in vijf aaneengesloten monumentale 17e-eeuwse trapgevelhuisjes

sommelsdijk_streekmuseum_goeree-overflakkee_ingang_640x480.jpg

Sommelsdijk, Streekmuseum Goeree-Overflakkee, ingang

Sommelsdijk, Streekmuseum Goeree-Overflakkee, ingang

Goeree-Overflakkee

Terug naar boven

Status

- Goeree-Overflakkee is een gemeente en schiereiland in de provincie Zuid-Holland. Het is het meest zuidelijke van de 'Zuid-Hollandse eilanden'. De hoofdplaats van de gemeente is Middelharnis.

- De gemeente Goeree-Overflakkee is in 2013 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee.

- De gemeente Goeree-Overflakee omvat de stad Goedereede, de dorpen Achthuizen, Den Bommel, Dirksland, Havenhoofd, Herkingen, Melissant, Middelharnis, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Oude-Tonge, Sommelsdijk, Stad aan 't Haringvliet en Stellendam, en de buurtschappen Battenoord, Klarebeek, Kranendijk, Langstraat, Oostdijk, Stoof, Vissershoek en Zuidzijde. In totaal zijn dit 1 stad, 14 dorpen en 8 buurtschappen. Verder zou er getuige deze foto kennelijk nog een buurtschap Oude Nieuwland moeten zijn. Maar dat bordje staat er blijkbaar niet meer, althans degene van wie de site onder de link is, heeft het niet meer kunnen vinden. Onze vraag is dus: wordt dit nog als buurtschap ervaren? Zo ja waar ligt het? Staat het bordje er nog? Als iemand daar meer over weet, houden wij ons aanbevolen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Terug naar boven

Naam

Naam komt ook elders voor
Voor de kust van Senegal ligt het eiland Gorée, dat naar Goeree is vernoemd. Van 1617 tot 1663 was dit eiland een kolonie van Nederland.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Goeree-Overflakkee ligt in het Z van de provincie Zuid-Holland, Z van de streken Voorne-Putten (met onder andere de stad Hellevoetsluis) en Hoeksche Waard en het eiland Tiengemeten, N van het Zeeuwse schiereiland en de gemeente Schouwen-Duiveland en NW van de provincie Noord-Brabant. Omliggende wateren zijn de Noordzee, het Haringvliet, het Volkerak, de Krammer en het Grevelingenmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft ca. 19.000 huizen met ca. 48.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Goeree-Overflakkee, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee De Motte. In 2001 zijn het verenigingsorgaan ‘Kontakt’ en de jaarverslagen opgegaan in het historisch tijdschrift genaamd ‘De Ouwe Waerelt’. Jaarlijks verschijnen er drie nummers, waarvan er een steeds een themanummer is. Sinds 2014 verschijnt het blad op groter formaat en volledig in kleur.

- Streekmuseum Goeree-Overflakkee is gevestigd in een rij 17e-eeuwse trapgevelhuisjes in de Kerkstraat in Sommelsdijk. Het eiland is grotendeels omringd door water. Het water bracht welvaart, maar vormde ook een gevaar voor de eilandbewoners. Door dit omringende water leefde de bevolking ook in een isolement, waardoor een eigen cultuur ontstond. Het museum stelt zich ten doel die cultuur en de historie zinnebeeldend tentoon te stellen. Uit oude geschriften en archeologische vondsten blijkt dat nabij Goedereede en Ouddorp Romeinen hebben gewoond. Dat was tussen de eerste en de derde eeuw na Christus. Het museum toont een belangrijk deel van de voorwerpen die bij opgravingen zijn gevonden. Pronkstuk is het zogeheten dolium, een voorraadvat voor graan. Daarvan zijn er maar enkele in Nederland gevonden. Ook kun je volop archeologische vondsten van latere datum zien. Voor de jeugd is er een oude schoolklas ingericht met leien en griffels.

De landbouw was eeuwenlang de belangrijkste bron van inkomsten voor de eilandbewoners. Landbouwgewassen komen en gaan. Zo was tot ongeveer 1870 de meekrap hèt landbouwproduct voor het eiland. De wortels van de meekrapplant werden verwerkt in grote gebouwen: de meestoven. Het poeder van de wortels werd naar elders geëxporteerd. Het werd gebruikt om textiel rood te verven. De rode boerenzakdoeken, de roodbaaien hemden en het rood van onze nationale vlag werden met meekrap geverfd. Diverse voorwerpen die betrekking hebben op de verdwenen meekrapcultuur zijn te zien evenals vele andere oude landbouwwerktuigen.

In een waterrijke streek ontbreken scheepvaart en visserij natuurlijk niet. De enige verbinding met de 'buitenwereld' was tot 1964 immers de boot. Zo onderhielden beurtschippers geregelde vaarten op steden zoals Rotterdam en Dordrecht. Zij vervoerden onder meer landbouwproducten en brachten handelswaar mee. Van deze beurtschepen is een collectie fraaie wimpels aanwezig. Tot 1920 viste men vanuit Middelharnis voornamelijk op kabeljauw en haring. Men maakte met kleine vissersschepen tochten tot aan IJsland toe! Het jongste bemanningslid (10-12 jaar) van een vissersboot uit Middelharnis was het 'Kofjekokertje'. Scheepsmodellen, foto's en voorwerpen tonen je het scheepvaart- en visserijverleden.

Honderden eilandbewoners vonden de dood in het ijskoude water van de Watersnoodramp in 1953. De ravage was enorm. Goeree-Overflakkee was een van de zwaarst getroffen gebieden. Een fotorapportage toont je de gevolgen van dit natuurgeweld en de wederopbouw van een verdronken eiland.

- Streekarchief Goeree-Overflakkee.

- Verhalen uit de geschiedenis van Goeree-Overflakkee op de site Geschiedenis van Zuid-Holland.

- Stichting WO2 Goeree-Overflakkee.

- Op de Erfgoedkaart Goeree-Overflakkee - gratis verkrijgbaar via de webwinkel onder de link - lees je meer over de geschiedenis van dit bijzondere eiland. De kaart biedt daarnaast een overzicht van 40 te bekijken locaties.

- Sociëteit Rethorica te Sommelsdijk is opgericht in 1515. Het bestuur van Rethorica heeft als belangrijke taak de resterende bezittingen - waaronder zeer waardevolle voorwerpen evenals historische archiefstukken - voor het nageslacht te bewaren en toegankelijk te maken. Daarnaast worden op cultuurhistorisch gebied velerlei activiteiten ontplooid, zoals recentelijk: uitgave van het boek 'Veldnamen en boerderijen op Goeree-Overflakkee' en uitgave van de DVD 'Boerderijen op Goeree-Overflakkee in beeld': een complete inventarisatie van alle boerderijen op het eiland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molenstichting Goeree-Overflakkee.

- De in 1985 opgerichte Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht heeft als doel: het historisch karakter van Goeree-Overflakkee voor verval behoeden door het in stand doen houden van binnen en buiten de kernen gelegen huizen, gebouwen en andere bouwwerken of objecten van cultuurhistorische en/of architectonisch belangrijke waarde, alsmede het historisch aanzien voor ons land en nageslacht te bewaren. De afgelopen jaren is door de inzet van de stichting de stemming ten opzichte van cultureel erfgoed verbeterd, wat o.a. resulteerde in de reconstructie van de havenkom van Sommelsdijk.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Op Cultuurpleingo.nl vind je culturele en maatschappelijke evenementen en nieuwsitems met betrekking tot Goeree-Overflakkee.

- Op een zaterdag in mei organiseert Chauffeursvereniging Flakkee de jaarlijkse Truck Show Flakkee (TSF), in 2017 voor de 10e keer. De locatie voor dit spektakel is de Visafsag te Stellendam. Hoofdelement van deze dag is natuurlijk de Truckshow, waar chauffeurs en truckeigenaren uit heel Goeree-Overflakkee hun tot in de puntjes gepoetste trucks showen, waarmee, in verschillende categorieën, prijzen te winnen zijn. Verder is er een spectaculaire wedstrijd vrachtwagen trekken, en een decibel-contest waarbij het erom gaat welke truck het hardst kan 'brullen'. Er is een chauffeursmarkt waar allerlei accessoires en miniaturen te koop zijn. Er rijden prachtige, radiografisch bestuurbare modeltrucks op een indoorbaan. Voor de kleinste bezoekers is er een springkussen en uiteraard kan ook de inwendige mens aan zijn trekken komen. Een goede indruk van welke trucks er in 2017 te zien zijn geweest, krijg je met het fotoalbum TSF 2017.

- Kunstkijk is een kunstroute over het eiland gedurende 5 dagen eind mei. Je kunt de werken van tientallen kunstenaars bekijken. Gedurende het evenement zijn er ook vele live bands en artiesten.

- Op een zaterdag in juni bezorgen de chauffeurs van Chauffeursvereniging Flakkee de bewoners van zorginstelling Zuidwester / Hernesseroord te Middelharnis een onvergetelijke dag middels de Truckrun. In 2018 alweer voor de 30e keer. De dames en heren chauffeurs offeren hier telkens weer graag hun vrije zaterdag voor op, als ze de blije gezichten van de deelnemers zien. En natuurlijk ook de vele andere vrijwilligers zoals verkeersbegeleiders, begeleiders van bewoners, mensen die de lunch verzorgen etc. De stoet vertrekt om 10 uur vanaf Middelharnis, rijdt het hele eiland Goeree-Overflakkee over en is rond 16 uur weer terug op het beginpunt. Uiteraard is het ook voor toeschouwers een prachtig gezicht om de stoet te bekijken en naar de deelnemers te zwaaien.

- De Omloop van Goeree-Overflakkee (weekend in augustus) is een prestatie-wandeltocht van 110 kilometer, af te leggen binnen 24 uur. Begonnen als grap in 1989 met 10 deelnemers, doen er inmiddels ca. 1.000 wandelaars aan mee. De route gaat over buitendijken, het strand en gedeeltelijk door unieke natuurgebieden die de rest van het jaar voor het publiek zijn gesloten. Zo'n kleine 10.000 mensen zijn een nacht en een dag op de been om de verrichtingen van de wandelaars gade te slaan, hen te ondersteunen en aan te moedigen, maar vooral om de sfeer van dit gebeuren te proeven. Er zijn ook andere afstanden mogelijk, waaronder een Kennedymars van 80 km.

- De 1e editie van wielerevenement GO-Classic (september) is in 2013 en trekt gelijk al ca. 650 deelnemers. In 2014 zijn het er 800, in 2015 ruim 900 en in 2016 ruim 1000. Gemeente en Waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat het hele parcours tijdig vooraf geveegd is. Dat is nog een flinke klus, want de toerfietsers kunnen kiezen uit de afstanden 70, 115 en 150 kilometer.

Vanaf het begin organiseert Stichting GO-Classic, ontstaan als sportief initiatief vanuit Rotary Goeree-Overflakkee, de toertocht onder de vlag van de NTFU. De NTFU heeft een sterrensysteem ontwikkeld om de tochten te classificeren. Hoe beter de organisatie, faciliteiten, veiligheid, routebeschrijving en service, hoe meer sterren. Het maximum is drie. De NTFU beoordeelt een en ander onder meer met behulp van 'mystery guests'. De GO-Classic begon direct met twee sterren en heeft er na de 4e editie in 2016 een derde bij gekregen. Het bestuur van Stichting Go-Classic is uiteraard zeer content met de derde ster. "Maar vijftig van de 2500 toertochten die onder de vlag van de NTFU worden gehouden, hebben drie sterren. Dat is 2 procent. De GO-Classic behoort nu tot de Nederlandse top van georganiseerde toertochten. Dat is heel bijzonder." De derde ster is een beloning voor een nog betere organisatie, faciliteiten als een bewaakte fietsenstalling en een consequente focus op 'veilig'. Maar, stellen de bestuurders, het succes is in de eerste plaats te danken aan het enthousiasme van de organisatoren en de 140 vrijwilligers, die overslaat op de deelnemers van de toertocht en de sponsoren, die veelal ook hun klanten laten meefietsen op Flakkee. (bron: Eilanden-Nieuws, 24-10-2016)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2016 zijn gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds gestart met de gebiedsontwikkeling van de Noordrand, gelegen tussen Middelharnis en Stellendam. De gemeente koopt ruim 475 hectare grond van de provincie om vervolgens deze gronden weer door te kunnen verkopen aan andere partijen. Het doel hiervan is om ambities op het gebied van natuur, wind, wonen, agrarische structuurversterking en recreatie te kunnen realiseren. In 2016 en 2017 zijn al verschillende grondtransacties getekend tussen de gemeente en agrariërs uit de Zuiderdiep- en Halspolder en de Kraaijenissepolder in Stellendam en uit de polders Eerste en Tweede Bekading bij Sommelsdijk. Door onder meer verkoop van grond en kavelruil met agrariërs is een belangrijke basis gelegd om de ambities in de Noordrand te realiseren.

Ook in 2018 hebben grondtransacties voor de realisatie van de Noordrand plaatsgevonden. In februari 2018 hebben wethouder Markwat en 3 agrariërs uit de Bekading bij Sommelsdijk hun handtekeningen gezet onder koopovereenkomsten van gronden in de Bekading. Deze transacties dragen niet alleen bij aan de versterking van de agrarische structuur van de betrokken bedrijven, maar ook aan de realisatie van de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in dit deel van de Noordrand. (bron: Gemeente Goeree-Overflakkee, 13-2-2018)

In de laatste grondovereenkomst, d.d. november 2018, heeft de gemeente de nog resterende gronden gekocht die nodig zijn voor de gebiedsontwikkeling in de Eerste Bekading. In het gedeelte Eerste Bekading staat wonen in de natuur centraal. Hierbij wordt 27 hectare landbouwgrond omgezet naar ongeveer 22 hectare natuur met daarbinnen woningen in diverse woningtypen. Daarnaast heeft de gemeente 70 hectare landbouwgrond gekocht plus een voormalige agrarische bouwstede in de Van Pallandtpolder in Middelharnis. Hier wordt onderzocht of een Proeftuin voor duurzame ontwikkeling kans van slagen heeft. De gemeente heeft voor dit onderzoek 3 jaar tijd gereserveerd. Gedurende deze onderzoeksperiode is de gemeente als eigenaar van de grond verantwoordelijk voor goed agrarisch beheer van deze grond.

Met de overdracht van de resterende gronden geeft de gemeente Goeree-Overflakkee uitvoering aan het laatste kavelruilplan met agrarische bedrijven in de polder Bekading. Door middel van kavelruil en -koop versterkt de bedrijfsstructuur van de in deze polder gelegen agrarische bedrijven. Tegelijkertijd wordt in dit deelgebied een ‘laarzenpad’ over agrarische grond mogelijk gemaakt en krijgt de gemeente de ondergrond voor een toekomstig fietspad vanaf de kern Middelharnis en Sommelsdijk richting de gebiedsontwikkeling. Verder wordt het via deze grondovereenkomst mogelijk om de opstallen in Melissant aan Kroningwind te verkopen. Dat is een belangrijke stap in de realisatie van het windpark in de Zuiderdiep- en Halspolder. (bron: Provincie Zuid-Holland, 30-11-2018)

- Tegenwoordig kun je mooi 'eilandhoppen' rondom het Haringvliet met de Deltapontjes. In totaal varen er 10 bootjes in dit gebied: 9 veerpontjes en de Waterbus. De Waterbus vaart vanaf Rotterdam en Dordrecht naar het eiland Tiengemeten. De pontjes varen tussen de Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. De meeste pontjes varen tussen eind april en eind september, maar een aantal vaart het hele jaar door voor woon-werkverkeer. Met bijzondere schepen kun je overvaren met de wind in de haren en zo genieten van een belevenis om nooit meer te vergeten, en een avontuurlijk moment om evern te ontspannen. Op alle verbindingen kan de fiets mee aan boord.

- Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben eind 2012 het Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee vastgesteld. Dit is het 3e gebiedsprofiel in een reeks van 17. Met de introductie van deze profielen wil de provincie ruimtelijke kwaliteit als belangrijke voorwaarde stellen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het gebiedsprofiel verbeeldt en beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor het (landelijke) gebied. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee moet worden gehouden bij nieuwe ruimtelijke ingrepen. Op die manier proberen overheden vooraf meer duidelijkheid te geven over de voorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen. In samenwerking met de gemeenten, de regio, het waterschap en enkele maatschappelijk betrokken partijen heeft de provincie de kwaliteiten op Goeree-Overflakkee bepaald. Het gebiedsprofiel geeft mogelijkheden voor ontwikkelingen weer met behoud van de belangrijke kenmerken van het eiland. Deze kenmerken zijn het weidse open polderlandschap, het besloten schurvelingenlandschap, de herkenbaarheid van de polders en het karakteristieke van de havenkanalen.

- Door de bouw van de Haringvlietsluizen in 1971 is het Haringvliet definitief afgesloten van de zee. Dit ging gepaard met een verlies van bijzondere bloemen, planten, vogels, zoogdieren en vlinders. In 2018 gaan de sluizen op een kier. Door de terugkeer van de overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater wordt de verloren oer-Hollandse natuur in het Haringvliet weer in ere hersteld.

In 2016 is 73 hectare landbouwgrond aangekocht voor nieuwe natuur aan de Z kant van het Haringvliet. Hier krijgt unieke getijdennatuur met kreekjes, slikken en schorren door de invloed van zoet en zout water weer een kans. Het natuurgebied wordt zo ingericht dat ook bezoekers ervan kunnen meegenieten.

- Op het eerste gezicht is de tram voorgoed verdwenen van Goeree-Overflakkee. Maar wie goed kijkt, ziet de sporen van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) op heel veel plaatsen opduiken, zoals trambruggetjes en haltegebouwen. Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft in 2013 2 fietsroutes gerealiseerd langs sporen van de RTM op het eiland.

- Vereniging Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee is opgericht in 1978. De vereniging ijvert voor behoud en versterking van de bijzondere natuur op het eiland en het karakteristieke landschap van de Zuid-Nederlandse delta.

- IVN afd. Goeree-Overflakkee is een actieve natuur- en milieuvereniging, die door natuurexcursies, cursussen en ledenactiviteiten jong en ouder op een aansprekende manier betrekt bij natuur, milieu en landschap in de eigen leefomgeving. Actieve beleving speelt daarbij een belangrijke rol. Op deze manier draagt de afdeing bij aan een duurzame samenleving. Het IVN richt zich op mensen en biedt hen de mogelijkheid hun kennis ver te verruimen op het gebied van natuur en milieu. Goeree-Overflakkee heeft prachtige natuurgebieden, die zeker een bezoek waard zijn. De IVN- natuurgidsen heten je welkom namens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap.

- Vereniging 3MO-Oostflakkee (vóór 2013: werkgroep MegaMolensMegaOverlast) is voor duurzame energie, maar tegen duurzame aantasting van het landschap en leefklimaat. Daarom strijdt zij tegen nog meer windturbines op Goeree-Overflakkee.

- De muskusrat leeft in zoet water en eet voornamelijk planten. Ze graven gangen in begroeide oevers van watergangen en waterkeringen. Dit is schadelijk voor de dijken en oevers. De ingang van de gangen zit meestal net onder water. Daarom verlaagt het waterschap het waterpeil in de sloten van de polders op Goeree-Overflakkee tijdelijk als ze er muskusratten gaan vangen. De medewerkers van het waterschap zetten dan vangkooien en klemmen. De vangkooien worden vooral ingezet in het voorjaar en najaar, wanneer de dieren naar andere gebieden trekken, de klemmen vooral in de rest van het jaar. Door het houden van gerichte vangacties wil het waterschap de populatie muskusratten onder controle houden. (bron: Waterschap Hollandse Delta, 15-2-2019)

Terug naar boven

Beeld

- Goeree-Overflakkee staat vol prachtig erfgoed. Fysieke locaties die vertellen over de geschiedenis van het eiland. En al dat erfgoed is verbonden door het thema 'water'. De bewoners van het eiland leven met dat erfgoed en zij belichamen de relatie met water. Regisseur Jeroen Pool heeft in 2016 de serie 'Portret van een eiland' gemaakt; 5 bijzondere korte films, waarin naast het verhaal van het eiland steeds één bewoner en een thema centraal staan. Via de link kun je de films online bekijken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Goeree-Overflakkee (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Goeree-Overflakkee. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / Nieuws: - Nieuws van huis-aan-huisblad Groot Goeree-Overflakkee. - Nieuws van huis-aan-huisblad Eilanden-Nieuws. - Nieuwssite iGO.nl. - TV- en Radio-omroep RTV Slogo. - Nieuws van Goeree-Overflakkee op Facebook.

- Jeugd en jongeren: - In iedere dorpskern van Goeree-Overflakkee worden regelmatig buurtsportactiviteiten georganiseerd door Sportteam GO. Buurtsport bestaat uit leuke sport- en spelactiviteiten waaraan kinderen vanaf zes jaar na schooltijd deel kunnen nemen. Sportteam GO bestaat uit gekwalificeerde mensen op het gebied van sport en beweging en EHBO. Activiteiten worden altijd door meerdere personen begeleid. Kijk in de Agenda voor een overzicht van de activiteiten die op het programma staan.

Het 50-dingen boek is een in 2015 door Stichting Buitenmakelaar opgestart initiatief, geïnspireerd op een lijst van het Britse 'Staatsbosbeheer' en vertaald naar de eigen streek. In het boek staan 50 activiteiten volledig afgestemd op de lokale omgeving. Als stimulans voor kinderen om vaker naar buiten te gaan en de natuur dicht bij huis te beleven. Het zijn '50 dingen die je gedaan moet (willen) hebben voor je 12e'. Het is de bedoeling dat het in een gemeente wordt uitgereikt aan basisschoolkinderen in groep 3, zodat ze genoeg tijd hebben om voor hun 12e, als ze van de basisschool af gaan, alle 50 activiteiten gedaan te hebben. Inmiddels heeft een aantal gemeenten al een versie laten ontwikkelen voor hun gemeente. - Anno 2017 wordt er ook een versie ontwikkeld voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

- Vereniging van Plattelands Jongeren Euro-Delta afd. Goeree-Overflakkee is opgericht in 1950 en is er voor alle jongeren van het eiland. Het idee dat je per se van agrische afkomst moet zijn of op de een of andere manier iets met deze sector te maken moet hebben is allang achterhaald. Tegenwoordig is minstens de helft van de leden afkomstig van binnen de dorpsgrenzen. Dat wil niet zeggen dat het platteland niet meer bij de activiteiten betrokken wordt. Het is juist datgene wat hen allen bindt; het platteland van Goeree-Overflakkee. Ze organiseren o.a. het Schuurfeest Middelharnis, Schuurfeest Dirksland, Trekkertrek, Toneel, Busreisjes naar schuurfeesten, carnaval etc., Activiteit + stappen, Uitwisselingen, Bedrijfsbezoeken en cursussen, en nog veel meer...

- Overige verenigingen: - Chauffeursvereniging Flakkee is een vereniging voor en door beroepschauffeurs en/of mensen werkzaam in de wegvervoerbranche. Opgericht in 1963, om ook na het openen van de Haringvlietbrug de gezelligheid en contacten tussen de chauffeurs te behouden.

- Zorg: - KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderkanker naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek zijn de specialisten ervan overtuigd dat ze nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker. KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen. Kika Goeree-Overflakkee is een enthousiast team dat het hele jaar door heel veel fondsenwervende activiteiten ontplooit in de eigen regio. Dat kan via een stand zijn op een belangrijk evenement of het organiseren van een Dansavond of Poteravond. De topper is de jaarlijkse bingo waarbij prachtige prijzen te winnen zijn. Een groot succes is ook de kroonkurkeninzameling (via verenigingen), waar ze jaarlijks ca. 25 kuub van inzamelen. Het team van Goeree-Overflakkee brengt de laatste jaren jaarlijks rond de 50.000 euro bij elkaar.

- Duurzaamheid: - In de gemeente Goeree-Overflakke zijn de afgelopen jaren in totaal 4 zonneparken gerealiseerd: bij De Klepperstee in Ouddorp, bij de Van Pallandtpolder in Middelharnis, in de Adriaanpolder in Ooltgensplaat en in de Roxenissepolder in Melissant. In totaal gaat het om ruim 100 hectare grond met ruim 300.000 zonnepanelen. Wethouder Arend-Jan der Vlugt, portefeuillehouder Duurzaamheid en Innovatie, onderstreept het belang van de realisatie van zonneparken: “De gemeente ondersteunt en faciliteert waar mogelijk initiatieven op het gebied van duurzame energie. Deze initiatieven leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst voor ons eiland en onze ambities om onze gemeente als Energy Island op de kaart te zetten. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes, waarbij we ook de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs verder vorm kunnen geven”. (bron: gemeente, april 2018)

- Genealogie: - Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee.

Reactie toevoegen