Goeree-Overflakkee

Gemeente
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

sommelsdijk_streekmuseum_goeree-overflakkee_640x480.jpg

Streekmuseum Goeree-Overflakkee te Sommelsdijk is gevestigd in 5 aaneengesloten monumentale 17e-eeuwse trapgevelhuisjes.

Streekmuseum Goeree-Overflakkee te Sommelsdijk is gevestigd in 5 aaneengesloten monumentale 17e-eeuwse trapgevelhuisjes.

sommelsdijk_streekmuseum_goeree-overflakkee_ingang_640x480.jpg

Sommelsdijk, Streekmuseum Goeree-Overflakkee, ingang.

Sommelsdijk, Streekmuseum Goeree-Overflakkee, ingang.

Goeree-Overflakkee

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Goeree-Overflakkee.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Goeree-Overflakkee (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Goeree-Overflakkee is een gemeente en schiereiland in de provincie Zuid-Holland. Het is het meest zuidelijke van de 'Zuid-Hollandse eilanden'.

- De gemeente Goeree-Overflakkee is in 2013 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee.

- De gemeente Goeree-Overflakee omvat de stad Goedereede, de dorpen Achthuizen, Den Bommel, Dirksland, Havenhoofd, Herkingen, Melissant, Middelharnis, Nieuwe Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Oude-Tonge, Sommelsdijk, Stad aan 't Haringvliet en Stellendam, en de buurtschappen Klarebeek, Kranendijk, Langstraat, Oostdijk, Vissershoek en Zuidzijde. In totaal zijn dit 1 stad, 14 dorpen en 6 buurtschappen.

- De hoofdplaats van de gemeente Goeree-Overflakkee is Middelharnis.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Terug naar boven

Naam

Naam komt ook elders voor
Voor de kust van Senegal ligt het eiland Gorée, dat naar Goeree is vernoemd. Van 1617 tot 1663 was dit eiland een kolonie van Nederland.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in (bepaalde aspecten van) de geschiedenis van Goeree-Overflakkee, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Streekmuseum Goeree-Overflakkee is gevestigd in een rij 17e-eeuwse trapgevelhuisjes in de Kerkstraat in Sommelsdijk. Het eiland Goeree-Overflakkee is grotendeels omringd door water. Het water bracht welvaart, maar vormde ook een gevaar voor de eilandbewoners. Door dit omringende water leefde de bevolking ook in een isolement, waardoor een eigen cultuur ontstond. Het museum stelt zich ten doel die cultuur en de historie zinnebeeldend tentoon te stellen.

Opgravingen en vondsten
Uit oude geschriften en archeologische vondsten blijkt dat nabij Goedereede en Ouddorp Romeinen hebben gewoond. Dat was tussen de eerste en de derde eeuw na Christus. Het museum toont een belangrijk deel van de voorwerpen die bij opgravingen zijn gevonden. Pronkstuk is het zogeheten dolium, een voorraadvat voor graan. Daarvan zijn er maar enkele in Nederland gevonden. Ook kunt u volop archeologische vondsten van latere datum zien.

Trommels en geweren, leien en griffels
Je ziet diverse voorwerpen van de schutterij van het dorp Sommelsdijk: een vlag uit 1766, een Koningsbeker en een schutterskraag. Ook de trommels en de geweren ontbreken niet. Voor de jeugd is er een oude schoolklas ingericht met leien en griffels.

Boerenzakdoeken en roodbaaien hemden
De landbouw was eeuwenlang de belangrijkste bron van inkomsten voor de eilandbewoners. Landbouwgewassen komen en gaan. Zo was tot ongeveer 1870 de meekrap hèt landbouwproduct voor het eiland. De wortels van de meekrapplant werden verwerkt in grote gebouwen: de meestoven. Het poeder van de wortels werd naar elders geëxporteerd. Het werd gebruikt om textiel rood te verven. De rode boerenzakdoeken, de roodbaaien hemden en het rood van onze nationale vlag werden met meekrap geverfd. Diverse voorwerpen die betrekking hebben op de verdwenen meekrapcultuur zijn te zien evenals vele andere oude landbouwwerktuigen.

Scheepvaart en visserij
In een waterrijke streek ontbreken scheepvaart en visserij natuurlijk niet. De enige verbinding met de 'buitenwereld' was tot 1964 immers de boot! Zo onderhielden beurtschippers geregelde vaarten op steden zoals Rotterdam en Dordrecht. Zij vervoerden onder meer landbouwproducten en brachten handelswaar mee. Van deze beurtschepen is een collectie fraaie wimpels aanwezig. Tot 1920 viste men vanuit Middelharnis voornamelijk op kabeljauw en haring. Men maakte met kleine vissersschepen tochten tot aan IJsland toe! Het jongste bemanningslid (10-12 jaar) van een vissersboot uit Middelharnis was het 'Kofjekokertje'. Scheepsmodellen, foto's en voorwerpen tonen je het scheepvaart- en visserijverleden.

Natuurgeweld en wederopbouw
Honderden eilandbewoners vonden de dood in het ijskoude water van de Watersnoodramp in 1953. De ravage was enorm. Goeree-Overflakkee was een van de zwaarst getroffen gebieden. Een fotorapportage toont je de gevolgen van dit natuurgeweld en de wederopbouw van een verdronken eiland.

- Streekarchief Goeree-Overflakkee.

- Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee De Motte.

- Stichting WO2 Goeree-Overflakkee.

- Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee.

- Op de Erfgoedkaart Goeree-Overflakkee lees je meer over de geschiedenis van dit bijzondere eiland. De kaart biedt daarnaast een overzicht van 40 te bekijken locaties.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molenstichting Goeree-Overflakkee.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Omloop van Goeree-Overflakkee (weekend in augustus) is een prestatie-wandeltocht van 110 kilometer, af te leggen binnen 24 uur. Begonnen als grap in 1989 met 10 deelnemers, doen er inmiddels ca. 1.000 wandelaars aan mee. De route gaat over buitendijken, het strand van Goeree-Overflakkee en gedeeltelijk door unieke natuurgebieden die de rest van het jaar voor het publiek zijn gesloten. Zo'n kleine 10.000 mensen zijn een nacht en een dag op de been om de verrichtingen van de wandelaars gade te slaan, hen te ondersteunen en aan te moedigen, maar vooral om de sfeer van dit gebeuren te proeven. Er zijn ook andere afstanden mogelijk, waaronder een Kennedymars van 80 km.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben eind 2012 het Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee vastgesteld. Dit is het 3e gebiedsprofiel in een reeks van 17. Met de introductie van deze profielen wil de provincie ruimtelijke kwaliteit als belangrijke voorwaarde stellen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het gebiedsprofiel verbeeldt en beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor het (landelijke) gebied. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee moet worden gehouden bij nieuwe ruimtelijke ingrepen. Op die manier proberen overheden vooraf meer duidelijkheid te geven over de voorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen. In samenwerking met de gemeenten, de regio, het waterschap en enkele maatschappelijk betrokken partijen heeft de provincie de kwaliteiten op Goeree-Overflakkee bepaald. Het gebiedsprofiel geeft mogelijkheden voor ontwikkelingen weer met behoud van de belangrijke kenmerken van Goeree-Overflakkee. Deze kenmerken zijn het weidse open polderlandschap, het besloten schurvelingenlandschap, de herkenbaarheid van de polders en het karakteristieke van de havenkanalen.

- Door de bouw van de Haringvlietsluizen in 1971 is het Haringvliet definitief afgesloten van de zee. Dit ging gepaard met een verlies van bijzondere bloemen, planten, vogels, zoogdieren en vlinders. In 2018 gaan de sluizen op een kier. Door de terugkeer van de overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater wordt de verloren oer-Hollandse natuur in het Haringvliet weer in ere hersteld.

In 2016 is 73 hectare landbouwgrond aangekocht voor nieuwe natuur aan de Z kant van het Haringvliet. Hier krijgt unieke getijdennatuur met kreekjes, slikken en schorren door de invloed van zoet en zout water weer een kans. Het natuurgebied wordt zo ingericht dat ook bezoekers ervan kunnen meegenieten.

- Op het eerste gezicht is de tram voorgoed verdwenen van Goeree-Overflakkee. Maar wie goed kijkt, ziet de sporen van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) op heel veel plaatsen opduiken, zoals trambruggetjes en haltegebouwen. Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft in 2013 2 fietsroutes gerealiseerd langs sporen van de RTM op Goeree-Overflakkee.

- Vereniging Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee is opgericht in 1978 ijvert voor behoud en versterking van de (bijzondere) natuur van Goeree-Overflakkee en het karakteristieke landschap van de Zuid-Nederlandse delta.

- IVN Goeree-Overflakkee.

Terug naar boven

Beeld

- Goeree-Overflakkee staat vol prachtig erfgoed. Fysieke locaties die vertellen over de geschiedenis van het eiland. En al dat erfgoed is verbonden door het thema 'water'. De bewoners van Goeree-Overflakkee leven met dat erfgoed en zij belichamen de relatie met water. Regisseur Jeroen Pool heeft in 2016 de serie 'Portret van een eiland' gemaakt; 5 bijzondere korte films, waarin naast het verhaal van het eiland steeds één bewoner en een thema centraal staan. Via de link kun je de films online bekijken.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Goeree-Overflakkee.

- De in 1985 opgerichte Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht heeft als doel: het historisch karakter van Goeree-Overflakkee voor verval behoeden door het in stand doen houden van binnen en buiten de kernen gelegen huizen, gebouwen en andere bouwwerken of objecten van cultuurhistorische en/of architectonisch belangrijke waarde, alsmede het historisch aanzien voor ons land en nageslacht te bewaren. De afgelopen jaren is door de inzet van de stichting de stemming ten opzichte van cultureel erfgoed verbeterd, wat o.a. resulteerde in de reconstructie van de havenkom van Sommelsdijk.

- Op Cultuurpleingo.nl vind je culturele en maatschappelijke evenementen en nieuwsitems met betrekking tot Goeree-Overflakkee.

Reactie toevoegen